Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—труктура зал≥кового кредиту та тематика лекц≥йних, сем≥нарських, практичних ≥ лабораторних зан€ть
«агальн≥ методичн≥ вказ≥вки

 

—труктура вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни  ≥льк≥сть годин ¬ид контролю
ћодуль 1     ћ   
    «м≥стовий модуль є 1: «агальн≥ у€вленн€ про правосудд€ з господарських справ ≥ господарськ≥ процесуальн≥ правов≥дносини  
    “≈ћј є 1. —удова влада ≥ правосудд€ в господарських в≥дносинах. √осподарськ≥ суди, њх функц≥њ та завданн€  
  Ћекц≥€ за темою є 1. ≤стор≥€ розвитку орган≥в арб≥тражу. —творенн€ господарських ком≥с≥й зг≥дно постанови ѕрезид≥њ ¬ищоњ –ади Ќародного √осподарства в 1922 роц≥ та њх правове становище. ѕередача господарських спор≥в на розгл€д судовоњ системи. —творенн€ ƒержавного арб≥тражу та розвиток господарськоњ системи прот€гом 1933-1980 рр. «акон —–—– "ѕро державний арб≥траж в —–—–". –озвиток системи господарського судочинства незалежноњ ”крањни. ѕрийн€тт€ закон≥в ”крањни "ѕро господарський суд" та √осподарського процесуального кодексу. ”досконаленн€ √осподарського процесуального кодексу ”крањни.  онституц≥€ ”крањни про правосудд€ в господарських в≥дносинах. ѕон€тт€ господарського суду. ‘ункц≥њ господарських суд≥в. «авданн€ господарського суду. —истема господарських суд≥в ”крањни. ¬ищий господарський суд ”крањни €к найвищий орган в систем≥ господарських суд≥в. —клад ¬ищого господарського суду ”крањни. ѕовноваженн€ ¬ищого господарського суду ”крањни. ѕравове становище √олови ¬ищого господарського суду ”крањни. ѕленум ¬ищого господарського суду: склад, компетенц≥€. ѕрезид≥€ ¬ищого господарського суду: склад, компетенц≥€. —удова колег≥€ ¬ищого господарського суду: склад, повноваженн€. —клад ≥ повноваженн€ господарських суд≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст  иЇва ≥ —евастопол€. Ќауково-консультативна рада господарського суду. ‘≥нансуванн€ та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ господарських суд≥в.  
  —амост≥йна робота *  
“≈ћј є 2. ѕон€тт€ господарського процесу. √осподарське процесуальне право €к самост≥йна галузь права  
  Ћекц≥€ за темою є 1. ” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо господарського процесу €к ≥нституту процесуального права. √осподарська процесуальна форма. ѕредмет господарського процесу. —тад≥њ господарського процесу. ƒжерела господарського процесу. √осподарський процес €к наука. ѕредмет та система науки господарського процесу. √осподарськ≥ процесуальн≥ правов≥дносини: елементи та п≥дстави виникненн€.  
—амост≥йна робота *  
“≈ћј є 3. ѕринципи господарського процесу  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо пон€тт€ принцип≥в господарського процесу та њх значенн€. —истема принцип≥в. ѕод≥л принцип≥в на орган≥зац≥йно-функц≥ональн≥ та функц≥ональн≥. ѕринципи, що закр≥плен≥  онституц≥Їю ”крањни. ѕринципи, що закр≥плен≥ законодавством про судочинство. —пециф≥чн≥ принципи господарського процесу. ѕор≥вн€льний анал≥з з принципами цив≥льного судочинства.  
  ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ѕон€тт€ принцип≥в господарського процесу, њх система. 2. ѕринципи диспозитивност≥ та змагальност≥ в господарському процес≥.  
—амост≥йна робота *  
«м≥стовий модуль є 2: «агальн≥ положенн€ господарського процесу  
“≈ћј є 4. ƒосудове врегулюванн€ господарських спор≥в  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо пор€дку ≥ значенн€ досудового врегулюванн€ спор≥в. ѕон€тт€ претенз≥њ. ¬имоги чинного законодавства до зм≥сту та рекв≥зит≥в претенз≥њ. —ума претенз≥њ та розрахунок до нењ. ƒодатки до претенз≥њ та вимоги до њх оформленн€. ѕор€док ≥ строки розгл€ду претенз≥њ. «апит про наданн€ додаткових документ≥в дл€ розгл€ду претенз≥њ по сут≥. «обов'€занн€ задовольнити обірунтован≥ вимоги за€вника претенз≥њ. ¬≥дпов≥дь на претенз≥ю. ¬имоги законодавства до форми та зм≥сту в≥дпов≥д≥. «адоволенн€ претенз≥њ та в≥дмова в задоволенн≥ претенз≥њ. ќсобливий пор€док пред'€вленн€ та розгл€ду претенз≥њ при виникненн≥ спору за участю транспортноњ орган≥зац≥њ. Ќормативн≥ акти, що регулюють пор€док пред'€вленн€ та розгл€ду претенз≥њ за участю транспортних орган≥зац≥й. —трок пред'€вленн€ претенз≥њ при перевезенн€х вантажу та його обчисленн€. –озгл€д претенз≥њ перев≥зником. Ќасл≥дки недодержанн€ претенз≥йного пор€дку, встановленого транспортними статутами та кодексами. ƒосудове врегулюванн€ розб≥жностей, що виникають при укладенн≥ господарських договор≥в. ѕротокол розб≥жностей. ѕор€док розгл€ду. ƒосудове врегулюванн€ спор≥в, що виникають при зм≥н≥ та роз≥рванн≥ господарських договор≥в. ѕор€док розгл€ду пропозиц≥й про зм≥ну та роз≥рванн€ договору. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ пор€дку досудового врегулюванн€ спор≥в. Ќасл≥дки порушенн€ строк≥в розгл€ду претенз≥њ. Ќасл≥дки неприйн€тт€ за€вником зусиль досудового врегулюванн€ спор≥в.  
  ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ќсновн≥ положенн€ досудового врегулюванн€ господарського спору. 2. ѕор€док пред'€вленн€ претенз≥њ. «м≥ст претенз≥њ. ѕор€док ≥ строки розгл€ду претенз≥њ. 3. ѕов≥домленн€ за€вника про результати розгл€ду претенз≥њ. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ строк≥в розгл€ду претенз≥њ.  
—амост≥йна робота *  
  “≈ћј є 5. ѕ≥дв≥домч≥сть справ господарським судам. ѕ≥дсудн≥сть справ.  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо п≥дв≥домчост≥ справ господарським судам: пон€тт€ п≥дв≥домчост≥ та њњ правове значенн€. ѕравов≥ ознаки €к п≥дстави в≥дмежуванн€ п≥дв≥домчост≥ господарських спор≥в. —пори, що п≥дв≥домч≥ господарським судам. –озпод≥л спор≥в м≥ж судами загальноњ юрисдикц≥њ та господарськими судами. ѕ≥дсудн≥сть. «агальн≥ правила визначенн€ п≥дсудност≥ справ господарським судам. ¬иди п≥дсудност≥. —прави, п≥дсудн≥ ¬ищому господарському суду ”крањни. —прави, п≥дсудн≥ господарським судам јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст  иЇва та —евастопол€. ѕон€тт€ територ≥альноњ та виключноњ п≥дсудност≥ справ. ѕор€док передач≥ справ за належн≥стю. —трок передач≥. –озб≥жност≥ €к≥ виникають при визначенн≥ п≥дсудност≥.  
ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ѕон€тт€ п≥дв≥домчост≥ господарських спор≥в. —прави, п≥дв≥домч≥ господарським судам. 2. –озмежуванн€ компетенц≥њ загальних суд≥в ≥ господарських суд≥в. 3. ѕон€тт€ та значенн€ п≥дсудност≥ господарських спор≥в. 4. ¬иди п≥дсудност≥ господарських спор≥в. 5. ѕередача справ з одного господарського суду до ≥ншого господарського суду.  
—амост≥йна робота *  
“≈ћј є 6. ”часники господарського процесу.  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо пон€тт€ ≥нституту учасник≥в господарського процесу. —торони в господарському процес≥, њх права та обов'€зки. —п≥вучасть у господарському процес≥. «ам≥на неналежноњ сторони. ѕроцесуальне правонаступництво. ѕон€тт€ та види трет≥х ос≥б в господарському процес≥. ѕовноваженн€ трет≥х ос≥б, €к≥ за€вл€ють самост≥йн≥ вимоги на предмет спору. ѕравове становище трет≥х ос≥б, €к≥ не за€вл€ють самост≥йних вимог на предмет спору. ≤нститут представництва. ѕон€тт€ та значенн€ представництва. ¬иди представництва. ѕор€док п≥дтвердженн€ повноважень представник≥в стор≥н ≥ трет≥х ос≥б, п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та ф≥зичних ос≥б. ѕрокурор €к учасник господарського процесу. ѕ≥дстави ≥ форми участ≥ прокурора в господарському процес≥. ѕовноваженн€ прокурора при розгл€д≥ господарських спор≥в. ≤нш≥ особи, €к≥ мають право брати участь в господарському процес≥: органи державного управл≥нн€, посадов≥ особи п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ. ѕравове становище судового експерта. ¬≥дв≥д судового експерта. ѕравове становище орган≥в јнтимонопольного ком≥тету в господарському процес≥.  
  ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. —татус судд≥ господарського суду. —клад господарського суду. ¬≥дв≥д судд≥. 2. —торони в господарському процес≥. ѕрава та обовТ€зки стор≥н. 3. —п≥вучасть у господарському процес≥. 4. «алученн€ до участ≥ у справ≥ ≥ншого в≥дпов≥дача. «ам≥на неналежного в≥дпов≥дача. 5. ѕроцесуальне правонаступництво. 6. ѕон€тт€ та види трет≥х ос≥б в господарському процес≥. 7. “рет≥ особи, €к≥ за€вл€ють самост≥йн≥ вимоги на предмет спору (пон€тт€, значенн€ та правове положенн€ в господарському судочинств≥). 8. “рет≥ особи, €к≥ не за€вл€ють самост≥йн≥ вимоги на предмет спору (пон€тт€, значенн€ та правове положенн€ в господарському судочинств≥). 9. ѕредставники стор≥н ≥ трет≥х ос≥б в господарському судочинств≥. 10. ”часть прокурора в господарському процес≥. –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни N 3-рп/99 в≥д 08.04.99. 11. ”часть в процес≥ посадових ос≥б та ≥нших прац≥вник≥в п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, державних та ≥нших орган≥в. 12. ”часть в судовому процес≥ судового експерта. ѕризначенн€ ≥ проведенн€ судовоњ експертизи. ¬исновок судового експерта.  
—амост≥йна робота *  
“≈ћј є 7. ƒокази та доказуванн€ в господарському процес≥.  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо процесу доказуванн€ в господарському процес≥. ѕон€тт€ доказ≥в. ѕредмет доказуванн€ в господарському процес≥, ‘акти, €к≥ не потребують доказуванн€.  ласиф≥кац≥€ доказ≥в. ќбов'€зок доказуванн€. —уб'Їкти доказуванн€. ќбов'€зок представленн€ доказ≥в. Ќалежн≥сть та допустим≥сть доказ≥в. ѕисьмов≥ докази, речов≥ докази. ѕор€док витребуванн€ ≥ представленн€ письмових та речових доказ≥в. ќгл€д та досл≥дженн€ письмових та речових доказ≥в в м≥сц≥ њх знаходженн€. ѕо€сненн€ стор≥н та трет≥х ос≥б. ¬исновок експерта. ”мови призначенн€ по справ≥ експертизи. ѕрава експерт≥в. «абезпеченн€ доказ≥в. √осподарськ≥ судов≥ дорученн€. ќц≥нка доказ≥в господарським судом.  
ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ѕон€тт€ доказ≥в в господарському процес≥. «асоби доказуванн€ в господарському процес≥. 2. Ќалежн≥сть ≥ допустим≥сть доказ≥в. 3. ќбов'€зок доказуванн€ ≥ поданн€ доказ≥в. ¬итребуванн€ доказ≥в. 4. ѕ≥дстави зв≥льненн€ в≥д доказуванн€. 5.  ласиф≥кац≥€ доказ≥в. ќц≥нка доказ≥в.  
—амост≥йна робота *  
    “≈ћј є 8. —удов≥ витрати.  
    Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо пон€тт€ та вид≥в господарських витрат. ƒержавне мито. ѕор€док обчислюванн€ його розм≥ру. «в≥льненн€ в≥д сплати господарських витрат. ѕоверненн€ державного мита. ¬иплата сум, що належать експертам, св≥дкам та перекладачам. –озпод≥л м≥ж сторонами господарських витрат. Ўтрафи в господарському процес≥, розм≥р та п≥дстави ст€гненн€.  
  ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. —удов≥ витрати. —клад судових витрат. 2. –озпод≥л господарських витрат.  
—амост≥йна робота *  
“≈ћј є 9. ѕроцесуальн≥ строки.  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо пон€тт€ та вид≥в процесуальних строк≥в. —троки, встановлен≥ законом. —троки, визначен≥ господарським судом. ќбчисленн€ строк≥в. ѕризупиненн€, поновленн€, продовженн€ та перерив процесуальних строк≥в. Ќасл≥дки пропуску процесуального строку.  
  ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ѕроцесуальн≥ строки. ¬иди строк≥в. 2. ¬становленн€ та обчисленн€ процесуальних строк≥в. 3. «ак≥нченн€ процесуальних строк≥в. «упиненн€ процесуальних строк≥в.  
—амост≥йна робота *  
“≈ћј є 10. ѕозов в господарському процес≥.  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо права на зверненн€ до господарського суду. –еал≥зац≥€ права на захист порушеного права юридичних та ф≥зичних ос≥б в господарських судах. ѕон€тт€ ≥ суть позовного провадженн€ €к форма господарського процесу. ѕон€тт€ позовноњ за€ви. ¬имоги чинного законодавства до форми ≥ зм≥сту позовноњ за€ви. ÷≥на позову та њњ визначенн€. «обов'€занн€ позивача над≥слати коп≥ю позовноњ за€ви в≥дпов≥дачу. ƒокументи, що додаютьс€ до позовноњ за€ви. ¬имоги чинного законодавства до додатк≥в. ѕор€док розгл€ду позову. ¬≥дзив на позовну за€ву. ¬имоги чинного законодавства до зм≥сту та пор€дку над≥сланн€ в≥дзиву на позов. ¬≥дпов≥дальн≥сть в≥дпов≥дача за неподанн€ в≥дзиву на позовну за€ву. «устр≥чний позов: п≥дстави та пор€док його пред'€вленн€.  
  ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ѕоданн€ позову. ‘орма ≥ зм≥ст позовноњ за€ви. ÷≥на позову. Ќадсиланн€ коп≥њ позовноњ за€ви ≥ доданих до нењ документ≥в. 2. ƒокументи, що додаютьс€ до позовноњ за€ви. 3. ¬≥дзив на позовну за€ву. ѕоданн€ зустр≥чного позову.  
—амост≥йна робота *  
модуль є 2.  
  «м≥стовий модуль є 3: –озгл€д господарських справ у перш≥й ≥нстанц≥њ  
  “≈ћј є 11. ѕорушенн€ провадженн€ у справ≥.  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо прийн€тт€ позовноњ за€ви. ƒ≥њ судд≥ при прийн€тт≥ матер≥ал≥в. ѕ≥дстави дл€ в≥дмови у прийн€тт≥ позовноњ за€ви. ”хвала судд≥ про в≥дмову у прийн€тт≥ позовноњ за€ви. ѕ≥дстави дл€ поверненн€ позовноњ за€ви. ”хвала судд≥ про поверненн€ позовноњ за€ви. ѕор€док порушенн€ провадженн€ у справ≥. ”хвала судд≥ про порушенн€ провадженн€.  
    ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ѕрийн€тт€ позовноњ за€ви. ѕ≥дстави в≥дмови у прийн€тт≥ позовноњ за€ви. 2. ѕ≥дстави поверненн€ позовноњ за€ви. ѕравов≥ насл≥дки. 3. ѕраво на зверненн€ до господарського суду. ѕорушенн€ справ у господарському суд≥. 4. ƒ≥њ судд≥ по п≥дготовц≥ справи до розгл€ду. 5. ѕ≥дстави та заходи до забезпеченн€ позову. —касуванн€ забезпеченн€ позову.  
—амост≥йна робота *  
“≈ћј є 12. ѕ≥дготовка матер≥ал≥в до розгл€ду в зас≥данн≥ господарського суду.  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо п≥дготовки справи до розгл€ду. ƒ≥њ судд≥ в стад≥њ п≥дготовки матер≥ал≥в справи до розгл€ду в зас≥данн≥ господарського суду. ѕитанн€ забезпеченн€ позову. ѕ≥дстави та заходи до забезпеченн€ позову. ”хвала про забезпеченн€ позову.  
  —амост≥йна робота *  
“≈ћј є 13. ¬ир≥шенн€ спор≥в в зас≥данн≥ господарського суду  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо пон€тт€ стад≥њ вир≥шенн€ господарських спор≥в €к основна, центральна стад≥€ господарського процесу. ћета та значенн€ стад≥њ вир≥шенн€ спор≥в. —трок вир≥шенн€ спор≥в. —клад господарського суду. ѕравове становище судд≥. ¬≥дв≥д судд≥. ѕ≥дстави дл€ в≥дводу. ќсоби, €к≥ мають право на в≥дв≥д судд≥. ѕрийн€тт€ р≥шенн€ про в≥дв≥д судд≥. ѕор€док веденн€ зас≥данн€ господарського суду. ¬ир≥шенн€ питанн€ розгл€ду справи при нез'€вленн≥ в зас≥данн€ представник≥в позивача ≥ в≥дпов≥дача, при неподанн≥ в≥дзиву на позов ≥ витребуваних матер≥ал≥в. ѕ≥дстави дл€ в≥дкладенн€ розгл€ду справи. ”хвала про в≥дкладенн€ розгл€ду справи. ¬≥дмова позивача в≥д позову. ”хвала про припиненн€ провадженн€ у справ≥. «упиненн€ провадженн€ у справ≥. ѕ≥дстави та ухвала про зупиненн€ розгл€ду справи. ѕрипиненн€ провадженн€ у справ≥. ѕ≥дстави та ухвала про припиненн€ справи. «алишенн€ позову без розгл€ду. ѕ≥дстави та ухвала про залишенн€ позову без розгл€ду. –озгл€д позовноњ за€ви по сут≥. ѕо€сненн€ стор≥н з предмету спору. –озгл€д клопотань та за€в стор≥н. ќзнайомленн€ з матер≥алами справи. ѕор€док прийн€тт€ р≥шенн€ господарським судом. ѕрава судд≥ при прийн€тт≥ р≥шенн€. ¬имоги законодавства до структури та зм≥сту р≥шенн€. ¬ступна, описова, мотивувальна та резолютивна частини р≥шенн€ господарського суду. ќголошенн€ р≥шенн€. –озсиланн€ р≥шень. –оз'€сненн€ р≥шенн€ господарського суду учасникам господарського процесу. ќкрема ухвала.  
  ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1ѕор€док вир≥шенн€ господарських спор≥в в г осподарському суд≥. —трок вир≥шенн€ спору. 2. ¬≥дкладенн€ розгл€ду справи, перерва в зас≥данн≥. 3. «упиненн€ провадженн€ у справ≥ та його поновленн€. 4. ѕрипиненн€ провадженн€ у справ≥. 5. «алишенн€ позову без розгл€ду. 6. ѕротоколи. ѕротокол судового зас≥данн€. «ауваженн€ на протокол судового зас≥данн€. 7. ѕор€док прийн€тт€ р≥шенн€. «м≥ст р≥шенн€. ѕрава господарського суду щодо прийн€тт€ р≥шенн€. 8. ¬инесенн€ ухвали та њњ зм≥ст. –озсиланн€ р≥шень та ухвал. ќкрема ухвала. ѕов≥домленн€ господарського суду. 9. ƒодаткове р≥шенн€, ухвала. –оз'€сненн€ ≥ виправленн€ р≥шенн€, ухвали.  
—амост≥йна робота *  
  «м≥стовий модуль є 4: ѕерегл€д р≥шень господарського суду  
  “≈ћј є 14. ѕерегл€д судових р≥шень в апел€ц≥йному пор€дку. ѕерегл€д судових р≥шень в касац≥йному пор€дку. ѕерегл€д судових р≥шень ¬ищого господарського суду ¬ерховним судом ”крањни. ѕерегл€д р≥шенн€, ухвали, постанови господарського суду за новови€вленими обставинами.  
  Ћекц≥€ за темою є 1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо перегл€ду судових р≥шень в апел€ц≥йному пор€дку. ѕраво апел€ц≥йного оскарженн€. ¬изначенн€ апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ. —трок поданн€ апел€ц≥йноњ скарги або внесенн€ апел€ц≥йного поданн€. ‘орма ≥ зм≥ст апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). Ќадсиланн€ коп≥й апел€ц≥йноњ скарги (поданн€) сторонам у справ≥. ¬≥дзив на апел€ц≥йну скаргу (поданн€). ѕоверненн€ апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). ѕрийн€тт€ апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). ѕор€док розгл€ду апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). ћеж≥ перегл€ду справи в апел€ц≥йн≥й ≥нстанц≥њ. —трок розгл€ду апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). ѕовноваженн€ апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ. ѕ≥дстави дл€ скасуванн€ або зм≥ни р≥шенн€. ѕостанова апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ. ѕерегл€д судових р≥шень у касац≥йному пор€дку. ѕраво касац≥йного оскарженн€.  асац≥йна ≥нстанц≥€. ѕор€док ≥ строк поданн€ касац≥йноњ скарги (поданн€). ‘орма ≥ зм≥ст касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ѕор€док розгл€ду касац≥йноњ скарги (поданн€). ћеж≥ перегл€ду справи в касац≥йн≥й ≥нстанц≥њ. —трок розгл€ду касац≥йноњ скарги (поданн€). ѕовноваженн€ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ѕ≥дстава дл€ скасуванн€ або зм≥ни р≥шенн€ або постанови. ѕостанова касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ќбовТ€зков≥сть вказ≥вок, що м≥ст€тьс€ у постанов≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ѕерегл€д судових р≥шень ¬ищого господарського —уду ”крањни ¬ерховним —удом ”крањни (право касац≥йного оскарженн€, п≥дстави дл€ оскарженн€, пор€док поданн€ касац≥йноњ скарги та внесенн€ касац≥йного поданн€, пор€док перегл€ду, повноваженн€ ¬ерховного —уду ”крањни). Ћекц≥€ за темою є 2.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо пон€тт€ перегл€ду р≥шень господарського суду за новови€вленими обставинами €к стад≥њ господарського процесу. ѕ≥дстави дл€ перегл€ду р≥шень. ѕор€док ≥ строк поданн€ за€ви. ќсоби, €к≥ мають право на поданн€ за€ви. «м≥ст за€ви про перегл€д р≥шень. –езультати перегл€ду р≥шень, ухвал, постанов за ново€вленими обставинами.  
  ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ѕерегл€д судових р≥шень в апел€ц≥йному пор€дку. ѕраво апел€ц≥йного оскарженн€. ¬изначенн€ апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ. —трок поданн€ апел€ц≥йноњ скарги або внесенн€ апел€ц≥йного поданн€. ‘орма ≥ зм≥ст апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). 2. Ќадсиланн€ коп≥й апел€ц≥йноњ скарги (поданн€) сторонам у справ≥. ¬≥дзив на апел€ц≥йну скаргу (поданн€). ѕоверненн€ апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). ѕрийн€тт€ апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). ѕор€док розгл€ду апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). ћеж≥ перегл€ду справи в апел€ц≥йн≥й ≥нстанц≥њ. —трок розгл€ду апел€ц≥йноњ скарги (поданн€). 3. ѕовноваженн€ апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ. ѕ≥дстави дл€ скасуванн€ або зм≥ни р≥шенн€. 4. ѕостанова апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ. 5. ѕерегл€д судових р≥шень у касац≥йному пор€дку. ѕраво касац≥йного оскарженн€.  асац≥йна ≥нстанц≥€. ѕор€док ≥ строк поданн€ касац≥йноњ скарги (поданн€). ‘орма ≥ зм≥ст касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. 6. ѕор€док розгл€ду касац≥йноњ скарги (поданн€). ћеж≥ перегл€ду справи в касац≥йн≥й ≥нстанц≥њ. —трок розгл€ду касац≥йноњ скарги (поданн€). 7. ѕовноваженн€ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ѕ≥дстава дл€ скасуванн€ або зм≥ни р≥шенн€ або постанови. ѕостанова касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ќбовТ€зков≥сть вказ≥вок, що м≥ст€тьс€ у постанов≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. 8. ѕерегл€д судових р≥шень ¬ищого господарського —уду ”крањни ¬ерховним —удом ”крањни (право касац≥йного оскарженн€, п≥дстави дл€ оскарженн€, пор€док поданн€ касац≥йноњ скарги та внесенн€ касац≥йного поданн€, пор€док перегл€ду, повноваженн€ ¬ерховного —уду ”крањни). 9. ѕерегл€д р≥шенн€, ухвали, постанови господарського суду за новови€вленними обставинами.  
—амост≥йна робота *  
«м≥стовий модуль є 5 ѕроцесуальн≥ питанн€, пов'€зан≥ з виконанн€м р≥шень, ухвал, постанов господарського суду  
  “≈ћј є 15. ¬иконанн€ р≥шенн€, ухвали, постанови господарського суду.  
  Ћекц≥€ за темою є1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо виконанн€ р≥шенн€, ухвали, постанови господарського суду. Ќабутт€ законноњ сили р≥шенн€ господарського суду. ѕ≥дстава дл€ виконанн€ р≥шенн€. ¬имоги законодавства щодо наказу господарського суду. —трок ≥ пор€док виконанн€ наказу. ¬трата наказу. ¬≥дстрочка та розстрочка виконанн€ р≥шенн€. «м≥на способу та пор€дку виконанн€ р≥шенн€, ухвали, постанови. ѕоворот виконанн€ р≥шенн€.  
ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. ¬иконанн€ р≥шенн€, ухвали, постанови. Ќаказ господарського суду ≥ предТ€вленн€ його дл€ виконанн€. 2. «м≥ст наказу. —трок дл€ пред'€вленн€ наказу дл€ виконанн€. ¬идача дубл≥ката наказу. 3. ¬≥дстрочка або розстрочка виконанн€ р≥шенн€, зм≥на способу та пор€дку виконанн€ р≥шенн€, ухвали, постанови. «упиненн€ виконанн€ судового р≥шенн€. 4. ѕоворот виконанн€ р≥шенн€, постанови.  
—амост≥йна робота *  
«м≥стовий модуль є 6 ќсобливост≥ вир≥шенн€ господарських спор≥в третейськими судами  
  “≈ћј є 16. ¬ир≥шенн€ господарських спор≥в третейськими судами.  
  Ћекц≥€ за темою є1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо завданн€ третейського суду та пор€док його орган≥зац≥њ. —клад третейського суду. ѕорушенн€ справи ≥ пор€док третейського розгл€ду. ѕрийн€тт€ р≥шенн€ третейським судом. ¬иконанн€ р≥шенн€ третейського суду.  
ѕрактичне зан€тт€ є 1. 1. “ретейський розгл€д господарських спор≥в. 2. «акон ”крањни "ѕро м≥жнародний комерц≥йний арб≥траж". ѕоложенн€ про м≥жнародний комерц≥йний арб≥тражний суд при “оргово-промислов≥й палат≥ ”крањни. ѕоложенн€ про ћорську арб≥тражну ком≥с≥ю при “оргово-промислов≥й палат≥ ”крањни.  
—амост≥йна робота *  
«м≥стовий модуль є 7 ѕровадженн€ у господарських справах за участю ≥ноземних ос≥б  
  “≈ћј є 17. ѕровадженн€ в справах за участю ≥ноземних субТЇкт≥в господарюванн€.  
Ћекц≥€ за темою є1.” лекц≥њ розгл€даютьс€ питанн€ щодо процесуальних прав ≥ноземних ос≥б.  омпетенц≥€ господарських суд≥в в ”крањн≥ по справам за участю ≥ноземних ос≥б. —удов≥ дорученн€ та њх виконанн€. ѕор€док зверненн€ по господарським спорам в господарськ≥ суди заруб≥жних крањн. –≥шенн€ суд≥в заруб≥жних крањн, њх визнанн€ ≥ виконанн€.  
  —амост≥йна робота *  
¬сього за зал≥ковим кредитом:   ѕћ 
               

 

 

3. ћетодичн≥ вказ≥вки до сем≥нарських, практичних та лабораторних зан€ть ћодуль є 1 «м≥стовий модуль є 1 «агальн≥ у€вленн€ про правосудд€ з господарських справ ≥ господарськ≥ процесуальн≥ правов≥дносини “ема є 3: ѕринципи господарського процесу.   ѕрактичне зан€тт€:ѕринципи господарського процесу. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 1 години. Ќавчальн≥ питанн€:
 1. ѕон€тт€ принцип≥в господарського процесу, њх система.
 2. ѕринципи диспозитивност≥ та змагальност≥ в господарському процес≥.
«авданн€ є 1  омерц≥йний банк "ћ≥ст" подав до господарського суду позовну за€ву про ст€гненн€ з≥ сп≥льного п≥дприЇмства "Ќота" заборгованост≥ за кредитним договором та несплачених р≥чних в≥дсотк≥в за користуванн€ кредитом у загальн≥й сум≥ 256789 грн. ” судовому зас≥данн≥ представник в≥дпов≥дача подав клопотанн€ про розгл€д справи в закритому судовому зас≥данн≥, мотивуючи це тим, що де€к≥ питанн€, €к≥ п≥дл€гають досл≥дженню п≥д час вир≥шенн€ спору, м≥ст€ть комерц≥йну таЇмницю. як≥ ≥снують п≥дстави розгл€ду справи у закритому судовому зас≥данн≥? –озкрийте зм≥ст принципу гласност≥ в господарському процес≥. «авданн€ є 2 јкц≥онерне товариство "ѕромтекс" предТ€вило до господарського суду позов на приватне п≥дприЇмство "≈талон" про ст€гненн€ 12000 грн. заборгованост≥ за договором поставки. ” судовому зас≥данн≥ сторони пов≥домили суд, що вони дос€гли угоди, за €кою ј“ "ѕромтекс" задовольнить своњ вимоги до ѕѕ "≈талон" за рахунок деб≥тора ѕѕ "≈талон" - колективного с≥льськогосподарського п≥дприЇмства "Ѕ≥льшовик" ≥ просили суд в≥дпов≥дно до ц≥Їњ угоди прийн€ти в≥дпов≥дне процесуальне р≥шенн€. яке р≥шенн€ повинен прийн€ти суд? який принцип господарського процесуального права реал≥зуЇтьс€? «авданн€ є 3 ѕ≥дприЇмство звернулось господарського суду ’арк≥вськоњ област≥ з позовною за€вою до ј“ Ђћа€кї про поверненн€ майна ≥з чужого незаконного волод≥нн€. ¬ позовн≥й за€в≥ позивач зазначив, що €кщо неможливо вилучити майно в натур≥, то прохав суд ст€гнути на його користь д≥йсну варт≥сть майна. —удд€ повернув позовну за€ву, зазначивши в ухвал≥, що за€ва складена не державною мовою, а рос≥йською. ѕозивач, виправивши недол≥ки, повторно звернувс€ до суду. —уд розгл€нув справу ≥ в≥дмовив позивачу у задоволенн≥ у позовних вимог, з тих мотив≥в, що ј“ Ђћа€кї визнало на€вн≥сть у нього майна, що належить позивачу, але варт≥сть його сплатити в≥дмовл€Їтьс€, так €к це майно прийшло в непридатн≥сть. „и правильн≥ д≥њ суду? як≥ принципи господарського процесуального права порушен≥? –озкрийте зм≥ст цих правових принцип≥в ≥ визначте процесуальн≥ насл≥дки њх порушенн€. «авданн€ є 4 ¬ господарському суд≥ розгл€далас€ справа за позовом —анаторного комплексу Ђ¬олнаї про виконанн€ зобовТ€занн€ в натур≥. —удочинство велос€ украњнською мовою. ¬≥дпов≥дач, ф≥зична особа п≥дприЇмець, за€вив клопотанн€ про виклик перекладача, оск≥льки в≥н Ї кримським татарином, тому майже не волод≥Ї украњнською мовою. —уд в≥дмовив в задоволенн≥ клопотанн€ ≥ запропонував Ќармухамедову користуватис€ рос≥йською мовою, €кою в≥н волод≥Ї. ¬иклад≥ть свою думку в≥дносно д≥й судд≥. «авданн€ є 5 ѕри розгл€д≥ господарськоњ справи за позовом п≥дприЇмства ѕѕ Ђѕћ -1ї до компан≥€ “ќ¬ Ђ—≥нергосї про визнанн€ права власност≥ на нерухоме майно в судовому зас≥данн≥ позивач подав клопотанн€ про приЇднанн€ до справи письмових доказ≥в, €к≥ св≥дчать про те, що в≥н за своњ власн≥ кошти будував частину буд≥вл≥ та проводив кап≥тальний ремонт, а тому ≥ маЇ право на задоволенн€ його позовних вимог. —уд залишив це клопотанн€ без розгл€ду ≥ вир≥шив справу на п≥дстав≥ доказ≥в, що були в справ≥. „и правильн≥ д≥њ суду? який принцип господарського процесуального права порушено? ¬ €ких статт€х √ѕ  ”крањни закр≥плено цей принцип ≥ €к≥ насл≥дки його порушенн€ передбачен≥ чинним законодавством ”крањни?   “еми дл€ реферат≥в:
 1. ѕон€тт€ принцип≥в господарського процесу, њх система.
  Ћ≥тература
 1. √осподарський процесуальний  одекс ”крањни.
 2. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ √осподарського процесуального  одексу ”крањни. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 25 лютого 1992 р. ≥з зм≥нами станом на 18 вересн€ 1997 р.
 3. Ѕалюк ≤.ј. √осподарське процесуальне право: навчально-методичний пос≥бник. Ц  .:  Ќ≈”, 2002. Ц 248 с.
 4. ѕритика ƒ. —удова незалежн≥сть: етика ≥ проблеми корупц≥њ // ѕраво ”крањни. Ц 2000. - є 6. Ц с. 3-5.
 5. ѕритика ƒ. –оль арб≥тражних суд≥в у забезпеченн≥ законност≥ в економ≥чних правов≥дносинах ≥ протид≥њ економ≥чним правопорушенн€м // ѕраво ”крањни. Ц 2001. - є 1. Ц с. 8-14.
 6. ѕритика ƒ.ћ., “≥тов ћ.≤., √айворонський ¬.ћ. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни: Ќаук.-практ. коментар. Ц ’.:  онсум, 2003. Ц 320 с.
«м≥стовий модуль є 2 «агальн≥ положенн€ господарського процесу “ема є 4: ƒосудове врегулюванн€ господарських спор≥в.   ѕрактичне зан€тт€:ƒосудове врегулюванн€ господарських спор≥в. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 1 години. Ќавчальн≥ питанн€:
 1. ќсновн≥ положенн€ досудового врегулюванн€ господарського спору.
 2. ѕор€док пред'€вленн€ претенз≥њ. «м≥ст претенз≥њ. ѕор€док ≥ строки розгл€ду претенз≥њ.
 3. ѕов≥домленн€ за€вника про результати розгл€ду претенз≥њ. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ строк≥в розгл€ду претенз≥њ.
«авданн€ є 1 ѕ≥д час поданн€ позову в господарський суд ’арк≥вськоњ област≥ позивач подав суду поштову квитанц≥ю, що п≥дтверджувала над≥сланн€ в≥дпов≥дачев≥ претенз≥њ. ѕретенз≥€ повернулас€ без розгл€ду, тому що за даними поштового в≥дд≥ленн€ в≥дпов≥дач був в≥дсутн≥й за вказаною адресою. ”хвалою суду позов було залишено без розгл€ду на п≥дстав≥ того, що позивачем не було додержано вимог щодо пор€дку досудового врегулюванн€ спору. ѕозивачем було подано апел€ц≥йну на ухвалу, €кою позов було залишено без розгл€ду. яке р≥шенн€ повинна була прийн€ти апел€ц≥йна ≥нстанц≥€? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь. «авданн€ є 2 ѕриватне п≥дприЇмство "ћодус" звернулос€ до акц≥онерного товариства "—елена" з претенз≥Їю щодо оплати одержаноњ за договором поставки продукц≥њ. јкц≥онерне товариство "—елена" претенз≥йн≥ вимоги визнало повн≥стю, але у в≥дпов≥д≥ на претенз≥ю зазначило, що л≥кв≥дуЇ заборгован≥сть т≥льки через 2 м≥с€ц≥. як повинен д≥€ти в такому випадку за€вник претенз≥њ? яким буде пор€док вир≥шенн€ ц≥Їњ ситуац≥њ, €кщо приватне п≥дприЇмство "ћодус" знаходитьс€ та зареЇстровано в –ос≥њ? «авданн€ є 3 –≥шенн€м господарського суду ’арк≥вськоњ област≥ задоволено позов акц≥онерного товариства "ƒ≥алог" (орендодавц€ за договором) про дострокове роз≥рванн€ договору оренди та ст€гненн€ заборгованост≥ по орендн≥й плат≥ з приватного п≥дприЇмства "√ранд" (орендар€) з тих п≥дстав, що орендар не сплачував орендноњ плати прот€гом 3-х м≥с€ц≥в ≥ тим порушив умови договору оренди. ѕ≥д час перегл€ду справи апел€ц≥йному пор€дку встановлено, що додана до справи претенз≥€ не м≥стить вимог про роз≥рванн€ договору й суду не подано доказ≥в над≥сланн€ њњ в≥дпов≥дачу ≥ що в≥дпов≥дь на претенз≥ю також в≥дсутн€. яке р≥шенн€ повинна винести апел€ц≥йна ≥нстанц≥€? —клад≥ть проект постанови по справ≥. “еми дл€ реферат≥в: 1. ƒосудове врегулюванн€ господарських спор≥в. Ћ≥тература
 1. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни.
 2. –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни щодо оф≥ц≥йного тлумаченн€ положенн€ частини другоњ статт≥ 124  онституц≥њ ”крањни (справа про досудове врегулюванн€ спор≥в) в≥д 09.07.2002 р. є 1-2/2002.
 3. ”года про пор€док вир≥шенн€ спор≥в, пов'€заних ≥з зд≥йсненн€м господарськоњ д≥€льност≥ в≥д 20.03.92 р. –атиф≥кована ѕостановою ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 19 грудн€ 1992 р.
 4. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ статей 80, 81 √ѕ  ”крањни. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 23 серпн€ 1994 р.
 5. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ розд≥лу II √осподарського процесуального  одексу ”крањни. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 01 листопада 1995 року з наступними зм≥нами.
“ема є 5: ѕ≥дв≥домч≥сть справ господарським судам. ѕ≥дсудн≥сть справ.   ѕрактичне зан€тт€:ѕ≥дв≥домч≥сть справ господарським судам. ѕ≥дсудн≥сть справ. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 1 години. Ќавчальн≥ питанн€:
 1. ѕон€тт€ п≥дв≥домчост≥ господарських спор≥в. —прави, п≥дв≥домч≥ господарським судам. –озмежуванн€ компетенц≥њ загальних суд≥в ≥ господарських суд≥в.
 2. ѕон€тт€ та значенн€ п≥дсудност≥ господарських спор≥в.
 3. ¬иди п≥дсудност≥ господарських спор≥в. ѕередача справ з одного господарського суду до ≥ншого господарського суду.
«авданн€ є 1 ƒержавне п≥дприЇмство звернулось до господарського суду ≥з позовом до рег≥онального  онтрольно-рев≥з≥йного управл≥нн€ про визнанн€ нед≥йсним акту перев≥рки, обірунтовуючи своњ вимоги тим, що п≥д час проведенн€ перев≥рки прац≥вниками  –” було допущено р€д суттЇвих порушень чинного законодавства, акт Ї необТЇктивним тощо. „и п≥дл€гаЇ зазначений сп≥р розгл€ду в пор€дку господарського судочинства? як≥ д≥њ процесуальн≥ повинен вчинити суд? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь. «авданн€ є 2 ѕриватним п≥дприЇмством "„еболь" було подано позов про визнанн€ нед≥йсними установчих документ≥в (статуту та установчого договору “ќ¬ "ќльга"). ѕ≥д час розгл€ду справи суд встановив, що установчий догов≥р про створенн€ “ќ¬ "ќльга" було укладено приватним п≥дприЇмством "„еболь" та трьома ф≥зичними особами. „и п≥дл€гаЇ зазначений сп≥р розгл€ду в пор€дку господарського судочинства? як≥ д≥њ повинен вчинити суд? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь. «авданн€ є 3 “овариством з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю "“ор" було подано господарському суду позов про визнанн€ нед≥йсною постанови сл≥дчого обласного управл≥нн€ ћ¬— ”крањни про накладенн€ арешту на майно п≥дприЇмства, винесеного на п≥дстав≥ статт≥ 12 «акону ”крањни "ѕро орган≥зац≥йно-правов≥ засади боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю". „и п≥дл€гаЇ розгл€ду господарським судом цей позов? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь. «авданн€ є 4 ќќќ Уѕћ“Ф (м. ѕолтава) звернулось до господарського суду ѕолтавськоњ област≥ ≥з позовом до ”н≥верситету (м. ’арк≥в) про ст€гненн€ заборгованост≥ за договором оренди у розм≥р≥ 16 000 грн., роз≥рванн€ цього договору та зобовТ€занн€ зв≥льнити прим≥щенн€, €ке Ї предметом договору. —удом була постановлена ухвала про порушенн€ провадженн€ у справ≥. „и дотриман≥ правила п≥дсудност≥ господарським справ п≥д час прийн€тт€ позову? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь. «авданн€ є 5 “ќ¬ У—езамФ звернулось ≥з позовом до “ќ¬ УѕромторгпректФ про визнанн€ угоди нед≥йсною. ¬ обірунтуванн€ своњх позовних вимог позивач надав до суду акт прийманн€-передач≥ вексел€, €кий Ї предметом сп≥рноњ угоди. √осподарський суд м.  иЇва постановив ухвалу, €кою було в≥дмовлено в порушенн≥ провадженн€ по справ≥. —уд мотивував р≥шенн€ тим, що позивач фактично звернувс€ ≥з позовом про визнанн€м нед≥йсним акту прийманн€-передач≥ вексел€. ¬≥дпов≥дно до ст. 12 √ѕ  ”крањни так≥ спори не п≥дл€гають розгл€ду в пор€дку господарського судочинства. ѕозивач оскаржив ухвалу до апел€ц≥йного суду. яке р≥шенн€ повинна прийн€ти апел€ц≥йна ≥нстанц≥€?   “еми дл€ реферат≥в: 1. ѕ≥дсудн≥сть та п≥дв≥домч≥сть господарських спор≥в. Ћ≥тература 1.  рим≥нально-процесуальний кодекс ”крањни. 2. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни. 3. «акон ”крањни "ѕро товарну б≥ржу" в≥д 10 грудн€ 1991 р. 4. «акон ”крањни "ѕро орган≥зац≥йно-правов≥ засади боротьби з орга≠н≥зованою злочинн≥стю". 5. «акон ”крањни Уѕро третейськ≥ судиФ в≥д 11.05.2004 є 1701-IV. 6. ѕро де€к≥ питанн€ визначенн€ ц≥ни позову, п≥дсудност≥ справ та сплати державного мита. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 17 лютого 1994 р. 7. ѕро де€к≥ питанн€ п≥дв≥домчост≥ ≥ п≥дсудност≥ справ господарським судам. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 08 лютого 1996 р. 8. ѕро де€к≥ питанн€ п≥дв≥домчост≥ ≥ п≥дсудност≥ справ за участю ≥но≠земних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥€льност≥. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 21 вересн€ 1993 р. з наступними зм≥нами. 9. Ћуспеник ƒ. —порна€ юрисдикци€ // ёридическа€ практика. - є 3. Ц 16. 01.2007. 10.  орбут ¬. ”станавливаем подведомственность // ёридическа€ практика. - є 31. Ц 01.08.2006. 11. Ќасадюк ј. ѕроверка? —начала в суд // ёридическа€ практика. - є 48. Ц 28.11.2006. 12. ќ разграничении подведомственности между админ и хозсудами // ёридическа€ практика. - є 43. Ц 24.10.2006. 13. ‘едоренко ќ.  уда пойти, куда Ђподатьс€ї? “ихое противосто€ние, или двойна€ подведомственность // ёридическа€ практика. - є 1. Ц 02. 01.2007. “ема є 6: ”часники господарського процесу.   ѕрактичне зан€тт€:”часники господарського процесу. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 2 години. Ќавчальн≥ питанн€:
 1. —татус судд≥ господарського суду. —клад господарського суду. ¬≥дв≥д судд≥.
 2. —торони в господарському процес≥. ѕрава та обовТ€зки стор≥н.
 3. —п≥вучасть у господарському процес≥.
 4. «алученн€ до участ≥ у справ≥ ≥ншого в≥дпов≥дача. «ам≥на неналежного в≥дпов≥дача.
 5. ѕроцесуальне правонаступництво.
 6. ѕон€тт€ та види трет≥х ос≥б в господарському процес≥.
 7. “рет≥ особи, €к≥ за€вл€ють самост≥йн≥ вимоги на предмет спору (пон€тт€, значенн€ та правове положенн€ в господарському судочинств≥).
 8. “рет≥ особи, €к≥ не за€вл€ють самост≥йн≥ вимоги на предмет спору (пон€тт€, значенн€ та правове положенн€ в господарському судочинств≥).
 9. ѕредставники стор≥н ≥ трет≥х ос≥б в господарському судочинств≥.
 10. ”часть прокурора в господарському процес≥. –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни N 3-рп/99 в≥д 08.04.99.
 11. ”часть в процес≥ посадових ос≥б та ≥нших прац≥вник≥в п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, державних та ≥нших орган≥в.
 12. ”часть в судовому процес≥ судового експерта. ѕризначенн€ ≥ проведенн€ судовоњ експертизи. ¬исновок судового експерта.
«авданн€ є 1 јкц≥онерне товариство "ћар'€ж" звернулос€ до господарського суду ’арк≥вськоњ област≥ з за€вою про в≥дв≥д судд≥, мотивуючи њњ тим, що цей судд€ вже повертав позов, що св≥дчить про його упереджен≥сть. ѕ≥д час розгл€ду ц≥Їњ за€ви голова господарського суду встановив, що поверненн€ суддею перв≥сних позовних матер≥ал≥в у пор€дку, передбаченому законом, було обірунтовано. ѕри повторному зверненн≥ з позовом позивач усунув недол≥ки й за€ву було прийн€то до розгл€ду. „и Ї в цьому випадку п≥дстави дл€ в≥дводу судд≥? ўо може бути п≥дставами в≥дводу? ’то може за€вити клопотанн€ про в≥дв≥д судд≥? «авданн€ є 2 ‘≥л≥Їю "≈кобанку" в м≥ст≥ ’арков≥ в господарський суд ’арк≥вськоњ област≥ подано позов про ст€гненн€ з “ќ¬ "«ах≥д" суми заборгованост≥ за кредитним договором, укладеним м≥ж ф≥л≥Їю "≈кобанку" в м≥ст≥ ’арков≥ та в≥дпов≥дачем. як≥ обставини повинен з'€совувати суд дл€ вир≥шенн€ питанн€ про прийн€тт€ позовноњ за€ви? „и можуть в≥дособлен≥ п≥дрозд≥ли юридичних ос≥б виступати в господарському процес≥? «авданн€ є 3 –озгл€даючи справу за позовом ¬≥дд≥лу державноњ служби охорони Ћен≥нського –¬ ’ћ” ”ћ¬— ”крањни в ’арк≥вськ≥й област≥ до “унельного загону є 15 про ст€гненн€ заборгованост≥ за послуги по охорон≥, суд встановив, що в≥дпов≥дач по справ≥ не маЇ статусу юридичноњ особи, а Ї в≥дособленим п≥дрозд≥лом ¬ј“ "’арк≥вметробуд" ≥ у в≥дпов≥дност≥ до статей 2 та 18 √ѕ  ”крањни не може бути стороною в господарському процес≥. як≥ д≥њ в межах своњх повноважень повинен зд≥йснити суд? «авданн€ є 4 ѕрокурором  ом≥нтерн≥вського району м≥ста ’аркова подано позов в господарський суд ’арк≥вськоњ област≥ в ≥нтересах державного п≥дприЇмства "«авод ≥мен≥ ћалишева" про ст€гненн€ заборгованост≥ з контрагента заводу за договором поставки. „и може суд прийн€ти таку за€ву до розгл€ду? «а €ких умов провадженн€ у справ≥ порушуЇтьс€ за за€вою прокурора? як≥ повноваженн€ прокурора ≥снують в господарському процес≥? «авданн€ є5 –ел≥г≥йна громада прогресивних йудо≥ст≥в звернулась до господарського суду ’арк≥вськоњ област≥ ≥з позовом до ћ≥ського бюро техн≥чноњ ≥нвентаризац≥њ ≥з позовом про визнанн€ права власност≥ та спонуканн€ реЇстрац≥њ права власност≥ на обТЇкт нерухомост≥, €кий Ї памТ€тником арх≥тектури. —воњ позовн≥ вимоги позивач обірунтував тим, що до рад€нських час≥в буд≥вл€, що була розташована та ц≥Їю адресою, належала рел≥г≥йн≥й громад≥ та була культовою. ѕ≥сл€ революц≥њ 1917 року все майно рел≥г≥йноњ громади було вилучено та знаходилось до 2006 року у безкоштовному користуванн≥ держави. —удом було порушено провадженн€ у справ≥ та винесено р≥шенн€ про задоволенн€ позовних вимог у повному обс€з≥. „и були судом порушен≥ норми матер≥ального чи процесуального права при прийн€тт≥ р≥шенн€? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь.   “еми дл€ реферат≥в:
 1. √осподарський суд €к субТЇкт господарського процесу.
 2. —торони в господарському процес≥.
Ћ≥тература 1.  онституц≥€ ”крањни. 2. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни. 3. «акон ”крањни "ѕро прокуратуру". 4. «акон ”крањни Уѕро свободу сов≥ст≥ та рел≥г≥йн≥ орган≥зац≥њФ. 5. –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни N 3-рп/99 в≥д 08.04.99. 6. ѕро де€к≥ питанн€ вир≥шенн€ спор≥в за позовами прокурор≥в. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 17 с≥чн€ 1995 р. ≥з зм≥нами станом на 17 с≥чн€ 1996 року. 7. ѕро участь в господарському процес≥ в≥дособлених п≥дрозд≥л≥в юридичних ос≥б. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 28 липн€ 1994 р. ≥з зм≥нами станом на 18 листопада 1997 року. 8. ѕро де€к≥ питанн€ вир≥шенн€ спор≥в за участю податкових орган≥в. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 12 травн€ 1995 р. ≥з зм≥нами станом на 17 березн€ 1998 року. 9. ѕро де€к≥ питанн€ п≥дв≥домчост≥ ≥ п≥дсудност≥ справ за участю ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥€льност≥. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 12 травн€ 1995 р. ≥з зм≥нами станом на 21 вересн€ 1993 року з наступними зм≥нами. 10. ѕро де€к≥ питанн€ п≥дв≥домчост≥ ≥ п≥дсудност≥ справ арб≥тражним судам. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 08.02.1996 р. є 02-5/62. 11. √апеев ¬.Ќ. ”частники гражданского и арбитражного процесса (сравнительный анализ правового положенн€). - –остов-на-ƒону, 1998. 12. Ћилак ƒ.ƒ. ѕравовий статус державних податковоњ, митноњ ≥ конт≠рольно-рев≥з≥йноњ служб в ”крањн≥ ≥ њх участь в господарському процес≥ // ¬≥с≠ник ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни. - 1998. - є 4. 13. ѕушай ¬. ≤. “рет≥ особи в арб≥тражному процес≥ // ¬≥сник господарського судочинства. - 2001. - є 3. Ц с.90-95. 14. –уденко ћ. ѕредставництво прокурором ≥нтерес≥в держави в господарському суд≥ // ѕраво ”крањни. - 1998. - є 15. 15. ясинок ћ.ћ.,  ройтор ¬.ј., Ћогвиненко ћ.≤. ѕредставництво €к м≥жгалузевий ≥нститут. ћонограф≥€. - —уми: ¬идавничо-виробниче п≥дприЇмство Ђћр≥€-1ї, 2006. Ц 180 с. “ема є 7: ƒокази та доказуванн€ в господарському процес≥.   ѕрактичне зан€тт€:ƒокази та доказуванн€ в господарському процес≥. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 2 години. Ќавчальн≥ питанн€: 1. ѕон€тт€ доказ≥в в господарському процес≥. «асоби доказуванн€ в господарському процес≥. 2. Ќалежн≥сть ≥ допустим≥сть доказ≥в. 3. ќбов'€зок доказуванн€ ≥ поданн€ доказ≥в. ¬итребуванн€ доказ≥в. 4. ѕ≥дстави зв≥льненн€ в≥д доказуванн€. 5.  ласиф≥кац≥€ доказ≥в. ќц≥нка доказ≥в. «авданн€ є 1 –≥шенн€м господарського суду ’арк≥вськоњ област≥ було задоволено позовн≥ вимоги товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю "“орос" про ст€гненн€ з в≥дпов≥дача заборгованост≥ за виконан≥ роботи. ѕ≥д час перегл€ду справи в апел€ц≥йному пор€дку судова колег≥€ господарського суду встановила, що ухвалою суду позивача було зобов'€зано надати документи, що п≥дтверджували п≥дстави позовних вимог та розм≥р позовноњ суми. ќднак ц≥ документи суду не було представлено з посиланн€м на те, що њх було вилучено у позивача прац≥вниками податковоњ м≥л≥ц≥њ. Ќезважаючи на ненаданн€ зазначених письмових доказ≥в, р≥шенн€ по справ≥ було прийн€то. „и в≥дпов≥дають д≥њ суду чинному законодавству? як позивач повинен обірунтовувати своњ позовн≥ вимоги? як≥ засоби може застосовувати судд€ дл€ повного та всеб≥чного досл≥дженн€ вс≥х необх≥дних доказ≥в? «авданн€ є 2 –≥шенн€м господарського суду ’арк≥вськоњ област≥ було задоволено позовн≥ вимоги цукрозаводу до ¬ј“ "÷укат" про ст€гненн€ пен≥ за несвоЇчасне виконанн€ зобов'€зань по оплат≥ поставленоњ цукровоњ сировини. ѕ≥д час апел€ц≥йного провадженн€ встановлено, що догов≥р, €кий слугував п≥дставою дл€ в≥двантаженн€ продукц≥њ, не мав п≥дпису уповноваженоњ особи, хоча й мав печатку, у договор≥ не були передбачен≥ пор€док розрахунк≥в та де€к≥ ≥нш≥ умови. ƒл€ обірунтуванн€ позовних вимог позивач використав, €к докази, по€сненн€ ф≥зичних ос≥б - прац≥вник≥в п≥дприЇмств позивача та в≥дпов≥дача. яке р≥шенн€ повинна прийн€ти нагл€дова ≥нстанц≥€? ƒайте оц≥нку доказ≥в, покладених в основу р≥шенн€: договору, по€снень ф≥зичних ос≥б. ќбірунтуйте в≥дпов≥дь. «авданн€ є 3 ќрган≥зац≥€ предТ€вила позов до господарського суду про зобовТ€занн€ приватну ф≥рму зв≥льнити нежиле прим≥щенн€, €ке залишилось в њњ користуванн≥ п≥сл€ зак≥нченн€ строку договору оренди, та ст€гненн€ недоотриманого прибутку. √осподарським судом ’арк≥вськоњ област≥ провадженн€ по справ≥ було порушено та призначено судове зас≥данн€. ¬ пор€дку п≥дготовки справи до судового розгл€ду суд зобовТ€зав позивача надати докази в обірунтуванн€ своњ позовних вимог, в≥дпов≥дача Ц в≥дзив на позовну за€ву та докази в обірунтуванн€ заперечень проти позову. як≥ докази повинна надати кожна з≥ стор≥н? як≥ правов≥ насл≥дки невиконанн€ процесуально-правового обовТ€зку ≥з доказуванн€? «авданн€ є 4 ”н≥верситетом було предТ€влено позов до приватноњ ф≥рми У≤нтерпротеоФ про ст€гненн€ 11 600 грн. збитк≥в, €к≥ були завдан≥ внасл≥док невиконанн€ зобовТ€занн€ за договором на виконанн€ науково-техн≥чноњ продукц≥њ в≥д 30 травн€ 2004 року: не були виготовленн≥ знаки У«а заслугиФ та дипломи лауреат≥в цих нагород. ѕ≥д час п≥дготовки справи до судового розгл€ду суд встановив, що ”н≥верситетом 20 червн€ 2004 року була зд≥йснена попередн€ оплата роб≥т, що п≥дтверджувалось плат≥жними дорученн€ми. як≥ факти вход€ть до предмету доказуванн€ у ц≥й справ≥? як≥ докази повинен надати позивач в обірунтуванн€ своњх вимог? «авданн€ є 5 ƒержавна установа предТ€вила позов до господарського суду до ¬ј“ У–-ћотор-—ерв≥сФ про визнанн€ нед≥йсним договору. ¬ обірунтуванн€ своњх позовних вимог позивач зазначив, що сп≥рний догов≥р куп≥вл≥-продажу автомоб≥л€ з боку ƒержавноњ установи був п≥дписаний особою, €ка не мала повноважень на його п≥дписанн€: заступником директора та не була дотримана встановлена законом процедура продажу державного майна. як≥ факти вход€ть до предмету доказуванн€ у ц≥й справ≥? як≥ докази повинен надати позивач в обірунтуванн€ своњх позовних вимог?   “еми дл€ реферат≥в: 1. ƒокази ≥ доказуванн€ в господарському процес≥.   Ћ≥тература 1. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни. 2. «акон ”крањни "ѕро судову експертизу" в≥д 25 лютого 1994 р. 3. ѕро де€к≥ питанн€ практики призначенн€ судовоњ експертизи. –оз'≠€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 11 листопада 1998 року. 4. ƒов≥дник з п≥дготовки матер≥ал≥в, що направл€ютьс€ на судову експертизу господарськими судами. «атверджений сп≥льним наказом ¬ищо≠го арб≥тражного суду ”крањни та ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в≥д 14.08.98 є11-40/5.- ињв, 1998. 5. ѕетрик ≤.…. ¬икористанн€ в €кост≥ доказ≥в документальноњ ≥нформац≥њ, €ка створена засобами електронно-обчислювальноњ техн≥ки // ¬≥сник ¬ищого господарського суду ”крањни. - 2000. - є 1. 6. —тепанова “.¬. ћ≥сце судових доказ≥в у процес≥ розгл€ду господарських спор≥в // ¬≥сник господарського судочинства. Ц 2001. - є 4. Ц с. 183-186. 7. —тепанова “.¬. ѕон€тт€ допустимост≥ доказ≥в у господарському процес≥ // ¬≥сник господарського судочинства. Ц 2002. - є 2. Ц с. 230-233. 8. “реушников ћ. . ƒоказательства и доказывание в советском граж-данском процессе. - ћ., 1982. 9. “реушников ћ. . ќтносимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. - ћ., 1981. “ема є 8: —удов≥ витрати.   ѕрактичне зан€тт€:—удов≥ витрати. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 1 година. Ќавчальн≥ питанн€: 1. —удов≥ витрати. —клад судових витрат. 2. –озпод≥л господарських витрат. «авданн€ є 1 –≥шенн€м господарського суду ’арк≥вськоњ област≥ задоволено вимоги позивача про ст€гненн€ вартост≥ непоставленоњ продукц≥њ на суму 50 000 грн., а у частин≥ ст€гненн€ пен≥ в розм≥р≥ 5000 грн. за простроченн€ виконанн€ зобов'€занн€ в≥дмовлено через пропуск встановленого законом строку позовноњ давност≥. ѕозивачем при поданн≥ позову було сплачено державне мито в сум≥ 550 гривень та господарськ≥ витрати в сум≥ 118 гривень за ≥нформац≥йно-техн≥чн≥ послуги по забезпеченню господарського процесу. як повинн≥ бути розпод≥лен≥ витрати по сплат≥ державного мита та витрати, повТ€зан≥ ≥з розгл€дом справи, м≥ж сторонами? „и зм≥нитьс€ пор€док розпод≥лу, €кщо розм≥р пен≥ буде складати 1000 гривень? «авданн€ є 2 јкц≥онерне товариство звернулось до господарського суду ≥з позовом про в≥дшкодуванн€ збитк≥в: витрат на адвокатськ≥ послуги, надан≥ к≥лькома м≥с€ц€ми ран≥ше в ≥нш≥й справ≥, але сплачених п≥сл€ прийн€тт€ р≥шенн€. —удом позов було задоволено. ¬≥дпов≥дач оскаржив р≥шенн€ в апел€ц≥йному пор€дку. яке р≥шенн€ повинна прийн€ти апел€ц≥йна ≥нстанц≥€? який пор€док розпод≥лу судових витрат? «авданн€ є 3 ѕ≥д час предТ€вленн€ позову про ст€гненн€ заборгованост≥ за договором оренди у розм≥р≥ 25 678 грн. та роз≥рванн€ цього договору позивачем ¬ј“ було сплачено державне мито у розм≥р≥ 85 грн. та ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ судового процесу у розм≥р≥ 118 грн. «азначений позов було задоволено. ¬≥дпов≥дач подав апел€ц≥йну скаргу, сплативши 42 грн. 50 коп. державного мита. јпел€ц≥йний господарський суд повернув апел€ц≥йну скаргу на п≥дстав≥ п. 3 ст. 97 √ѕ  ”крањни. „и в≥дпов≥даЇ ухвала суду закону? який пор€док та розм≥ри сплати державного мита у випадку, коли позовна за€ва обТЇднуЇ вимоги майнового та немайнового характеру?   “еми дл€ реферат≥в: 1. —удов≥ витрати. Ћ≥тература
 1. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни.
 2. ƒекрет  ћ” "ѕро державне мито" в≥д 12 лютого 1993 р. (з≥ зм≥нами та доповненн€ми).
 3. ≤нструкц≥€ "ѕро пор€док обчисленн€ та справл€нн€ державного мита", затверджена наказом √оловноњ державноњ податковоњ ≥нспекц≥њ ”крањни в≥д 22.04.93 є 15.
 4. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ розд≥лу VI √осподарського процесуального кодексу ”крањни. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 19 березн€ 1998 року з наступними зм≥нами.
 5. ѕро практику застосуванн€ ст. 119 √осподарського процесуального кодексу ”крањни. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 19 березн€ 1993 р. з≥ зм≥нами в≥д 18 листопада 1997 р.
 6. ѕро практику застосуванн€ ст. 90 √осподарського процесуального кодексу ”крањни. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 02 лютого 1992 р. з≥ зм≥нами в≥д 18 листопада 1997 р.
 7. ѕро де€к≥ питанн€, що виникають у вир≥шенн≥ спор≥в, пов'€заних з визнанн€м нед≥йсними р≥шень орган≥в державноњ податковоњ служби та зворотним ст€гненн€м списаних ними у безсп≥рному пор€дку сум. –оз'€с≠ненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 19 березн€ 1998 р.
 8. Ѕородин ћ.,  ройтор ¬. —удебные и арбитражные расходы. - ’а-рьков: јќ ЂЅизнес »нформї, 1998.
 9. ѕро практику ¬ерховного —уду ”крањни щодо сплати державного мита та витрат на ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ судового процесу. ≤нформац≥йний лист ¬ищого господарського суду ”крањни в≥д 06.09.2004 р. є 01-8/1525.
“ема є 9: ѕроцесуальн≥ строки.   ѕрактичне зан€тт€:ѕроцесуальн≥ строки. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 2 години. Ќавчальн≥ питанн€: 1. ѕроцесуальн≥ строки. ¬иди строк≥в. 2. ¬становленн€ та обчисленн€ процесуальних строк≥в. «ак≥нченн€ процесуальних строк≥в. «упиненн€ процесуальних строк≥в. «авданн€ є 1 20 жовтн€ 2005 року √осподарським судом ’арк≥вськоњ област≥ порушено провадженн€ у справ≥. –озгл€д справи, призначений у судовому зас≥данн≥ на 25 листопада 1999 року, було в≥дкладено на 17 грудн€ 2005 року у зв'€зку з необх≥дн≥стю витребуванн€ у стор≥н додаткових документ≥в. 17 грудн€ 2005 року в судове зас≥данн€ в≥дпов≥дач не надав у повному обс€з≥ документи, необх≥дн≥ дл€ вир≥шенн€ спору. ѕредставник в≥дпов≥дача по€снив, що документи можуть бути представлен≥ не ран≥ше 4 с≥чн€ 2006 р., тому що вони знаход€тьс€ у його партнера в Ќ≥меччин≥ й просив продовжити строк розгл€ду справи. як повинен вчинити судд€? яким процесуальним документом маЇ бути оформлено його р≥шенн€? «авданн€ є 2 јкц≥онерне товариство "“аурус" звернулос€ до ’арк≥вського апел€ц≥йного господарського суду ≥з апел€ц≥йною скаргою на р≥шенн€ суду через 98 дн≥в в≥д дати прийн€тт€ р≥шенн€, додавши до за€ви клопотанн€ про поновленн€ трьохм≥с€чного строку, встановленого ст. 93 √ѕ  ”крањни, з посиланн€м на те, що строк було пропущено з провини поштових орган≥зац≥й. як≥ обставини повинен з'€сувати суд дл€ прийн€тт€ р≥шенн€? яким процесуальним документом повинно бути оформлено вир≥шенн€ питанн€ в≥дновленн€ строку? „им повинен обірунтувати своЇ клопотанн€ за€вник?   “еми дл€ реферат≥в: 1. ѕроцесуальн≥ строки.   Ћ≥тература 1. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни. 2. ѕро де€к≥ питанн€ застосуванн€ позовноњ давност≥ при вир≥шенн≥ господарських спор≥в. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 16 кв≥тн€ 1993 р. (≥з наступними зм≥нами). 3. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ майновоњ в≥дпов≥дально≠ст≥ за невиконанн€ чи неналежне виконанн€ грошових зобов'€зань. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 29 кв≥тн€ 1994 р. з наступними зм≥нами. 4. Ѕалюк ≤. ј. √осподарське процесуальне право: навчально-методичний пос≥бник. Ц  .:  Ќ≈”, 2002. Ц 248 с. 5. “огобицкий ƒ. ƒл€ 3% годовых Ц общий срок исковой давности // ёридическа€ практика. - є 1. Ц 02. 01.2007. 6. ѕритика ƒ.ћ., “≥тов ћ.≤., √айворонський ¬.ћ. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни: Ќаук.-практ. коментар. Ц ’.:  онсум, 2003. Ц 320 с.   “ема є 10: ѕозов в господарському процес≥.   ѕрактичне зан€тт€:ѕозов в господарському процес≥. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 1 години. Ќавчальн≥ питанн€:
 1. ѕоданн€ позову. ‘орма ≥ зм≥ст позовноњ за€ви. ÷≥на позову. Ќадсиланн€ коп≥њ позовноњ за€ви ≥ доданих до нењ документ≥в.
 2. ƒокументи, що додаютьс€ до позовноњ за€ви.
 3. ¬≥дзив на позовну за€ву. ѕоданн€ зустр≥чного позову.
«авданн€ є 1 ¬ господарському суд≥ ’арк≥вськоњ област≥ розгл€даЇтьс€ справа за позовом “ќ¬ "ƒон" на приватне п≥дприЇмство "—ет" про роз≥рванн€ договору оренди. ” свою чергу, приватним п≥дприЇмством "—ет" - в≥дпов≥дачем по ц≥й справ≥, подано за€ву про визнанн€ цього ж договору нед≥йсним та додано до нењ клопотанн€ про об'Їднанн€ справ в одне провадженн€. „и можна за€ву в≥дпов≥дача розгл€дати €к зустр≥чний позов? яке р≥шенн€ повинен прийн€ти судд€? —клад≥ть проект позовноњ за€ви. «авданн€ є 2 «а р≥шенн€м господарського суду ’арк≥вськоњ област≥ з приватного п≥дприЇмства "Ѕархан" було ст€гнуто варт≥сть одержаноњ ним за договором поставки продукц≥њ та пеню за простроченн€ платеж≥в, а також штраф за неподанн€ в≥дзиву на позовну за€ву. ѕ≥д час перегл€ду справи в апел€ц≥йному пор€дку було встановлено, що ухвала суду про порушенн€ справи та р≥шенн€ по справ≥ повернулис€ до суду з в≥дм≥ткою поштовоњ орган≥зац≥њ про те, що в≥дпов≥дач за вказаною позивачем адресою не перебуваЇ. „и Ї п≥дстави дл€ скасуванн€ р≥шенн€? ’то повинен встановлювати д≥йсне м≥сцеперебуванн€ в≥дпов≥дача? „и може бути розгл€нуто позов до в≥дпов≥дача, м≥сцеперебуванн€ €кого нев≥доме? «авданн€ є 3 ќрендодавцем нежитлового прим≥щенн€ був предТ€влений позов про ст€гненн€ заборгованост≥ з орендноњ плати за 7 м≥с€ц≥в у розм≥р≥ 5 690 грн., роз≥рванн€ договору оренди та зобовТ€занн€ зв≥льнити прим≥щенн€. √осподарським судом ’арк≥вськоњ област≥ була постановлена ухвала про поверненн€ позовноњ за€ви з мотив≥в порушенн€ правил обТЇднанн€ позовних вимог. „и в≥дпов≥даЇ р≥шенн€ суду законодавству? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь. «авданн€ є 4 ƒо господарського суду звернулась ƒержавна установа ≥з позовом про визнанн€ нед≥йсним договору куп≥вл≥ Ц продажу автомоб≥л€ √ј« 52 в≥д 19.08.2004 року та зобовС€зати акц≥онерне товариство У–ћ—Ф повернути автомоб≥ль √ј« 52 ј“«, 1991 року випуску, державний номер 1111 ’ј’, двигун є 059416. варт≥сть автомоб≥л€ складала 5 568 грн. ѕозовн≥ вимоги обірунтовувались тим, що догов≥р був п≥дписаний особою, €ка не мала право його п≥дписувати: заступником директора, а також порушенн€м пор€дку в≥дчуженн€ майна, €ке знаходитьс€ у державн≥й власност≥: зг≥дно з п. 10 ѕоложенн€ про пор€док в≥дчуженн€ основних засоб≥в, що Ї державною власн≥стю, затвердженого наказом ‘онду державного майна ”крањни в≥д 30.07.1999 року є 1477, в≥дчуженн€ державного майна шл€хом його продажу зд≥йснюЇтьс€ виключно на конкурентних засадах - через б≥рж≥, на аукц≥он≥, за конкурсом. ¬≥дпов≥дно процедура продажу майна, що знаходитьс€ у державн≥й власност≥, визначаЇтьс€ ѕоложенн€м про пор€док продажу на аукц≥он≥, за конкурсом основних засоб≥в, що Ї державною власн≥стю, затвердженим наказом ‘онду державного майна ”крањни в≥д 22.09.2000 року є 1976. ѕ≥д час продажу автомоб≥л€ √ј« 52 не були проведен≥ ан≥ аукц≥он, ан≥ конкурс, тобто були порушен≥ вимоги ѕоложенн€ є 1976. ¬≥дпов≥дач предТ€вив зустр≥чний позов про ст€гненн€ з ƒержавноњ установи 21 688 грн., €к≥ були витрачен≥ на ремонт автомоб≥л€, €кий було передано за нед≥йсною угодою. „и Ї законн≥ п≥дстави дл€ прийн€тт€ зустр≥чного позову? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь.   “еми дл€ реферат≥в: 1. ѕозов в господарському процес≥.   Ћ≥тература 1.. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни. 2. ѕро де€к≥ питанн€ визначенн€ ц≥ни позову, п≥дсудност≥ справ та сплати державного мита. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 17 лютого 1994 року. 3. ѕро де€к≥ питанн€ п≥дв≥домчост≥ ≥ п≥дсудност≥ справ господарським судам. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 08 лютого 1996 р є 02-5/62. 4. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ √осподарського процесуального кодексу ”крањни. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 18 вересн€ 1997 року. 5. ƒобровольський ј.ј., »ванова —.ј. ќсновные проблеми исковой защиты права. - ћ., 1979. 6.  ройтор ¬.ј. ѕредь€вление иска в арбитражном процессе // Ѕиз-нес »нформ. - 1995. - є 7. 7.  ройтор ¬.ј. «ащита прав граждан и организаций. - ’арьков: Ѕиз-нес »нформ, 1995. 8. ќ достаточности оснований дл€ иска в хоз€йственном процессе // ёридическа€ практика. - є 31. Ц 01.08.2006. 9. ќтказ в рассмотрении встречного иска Ц не повод дл€ отмены решени€ // ёридическа€ практика. - є 3. Ц 17.03.2006. 10. Ќовицький ¬.¬. “ерм≥ни предТ€вленн€ зустр≥чного позову та критер≥њ њх встановленн€ // ¬≥сник господарського судочинства. Ц 2003. є 4. - 212-218. ћодуль є 2. «м≥стовий модуль є 3 –озгл€д господарських справ у перш≥й ≥нстанц≥њ “ема є 11: ѕорушенн€ провадженн€ у справ≥.   ѕрактичне зан€тт€:ѕорушенн€ провадженн€ у справ≥. Ќавчальна мета зан€тт€: закр≥пленн€ теоретичних знань, отриманих п≥д час лекц≥йного курсу. „ас проведенн€: 2 години. Ќавчальн≥ питанн€: 1. ѕрийн€тт€ позовноњ за€ви. ѕ≥дстави в≥дмови у прийн€тт≥ позовноњ за€ви. 2. ѕ≥дстави поверненн€ позовноњ за€ви. ѕравов≥ насл≥дки. 3. ѕраво на зверненн€ до господарського суду. ѕорушенн€ справ у господарському суд≥. 4. ƒ≥њ судд≥ по п≥дготовц≥ справи до розгл€ду. 5. ѕ≥дстави та заходи до забезпеченн€ позову. —касуванн€ забезпеченн€ позову. «авданн€ є 1 ѕриватним п≥дприЇмством "„ар≥вниц€" в господарський суд ’арк≥вськоњ област≥ було подано позов про ст€гненн€ суми заборгованост≥ та майнових санкц≥й з контрагента за угодою, укладеною на б≥рж≥. —удд€ в≥дмовив у прийн€тт≥ позовноњ за€ви, посилаючись на п. 2 ст. 62 √ѕ  ”крањни у зв'€зку з тим, що цей сп≥р було розгл€нуто арб≥тражною ком≥с≥Їю б≥рж≥. „и в≥дпов≥дають д≥њ суду чинному законодавству? «а €ких умов р≥шенн€ господарських ком≥с≥й б≥рж≥ можуть бути визнан≥ правом≥рними? «авданн€є 2 «акрите акц≥онерне товариство звернулось ≥з позовом до державноњ установи про визнанн€ договору нед≥йсним. ”хвалою господарського суду м.  иЇва позовна за€ва була повернута без розгл€ду з тих мотив≥в, що до позовноњ за€ви не додан≥ докази, €к≥ п≥дтверджують викладен≥ у позовн≥й за€в≥ обставини, окр≥м того, за€ву викладено не украњнською мовою. ѕозивач звернувс€ до апел€ц≥йного господарського суду ≥з скаргою, в €к≥й просить зазначену ухвалу скасувати, а справу направити до м≥сцевого суду дл€ розгл€ду по сут≥. яке р≥шенн€ повинен прийн€ти апел€ц≥йний суд? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь.   “еми дл€ реферат≥в:
 1. ѕраво на зверненн€ до господарського суду. ѕорушенн€ справ у господарському суд≥.
Ћ≥тература 1. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни. 2. «акон ”крањни "ѕро банкрутство" в≥д 14 травн€ 1992 року з наступ≠ними зм≥нами та доповненн€ми. 3. «акон ”крањни "ѕро внесенн€ зм≥н до «акону ”крањни "ѕро банкрут≠ство" в≥дновленн€ платоспроможност≥ боржника або визнанн€ його банк≠рутом" в≥д 30 червн€ 1999 року. 4. ѕро судове р≥шенн€. –оз'€сненн€ ¬ищого арб≥тражного с
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 549 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2290 - | 1955 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.