Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤≤≤. «м≥ст навчальноњ дисципл≥ни
“ема 1.  атегор≥йно-пон€т≥йний апарат дисципл≥ни ЂЅезпека життЇд≥€льност≥.ї

«м≥ст теми. √оловн≥ визначенн€ Ц безпека, виклик, загроза, небезпека, надзвичайна ситуац≥€, ризик.

јкс≥оми небезпеки життЇд≥€льност≥. ≤дентиф≥кац≥€ небезпек. ¬иди небезпек: м≥кро- та макроб≥олог≥чна, вибухова, г≥дродинам≥чна, пожежна, рад≥ац≥йна, х≥м≥чна, соц≥ально-пол≥тична.

 ритер≥њ переходу небезпечноњ под≥њ у надзвичайну ситуац≥ю.  ласиф≥кац≥€ надзвичайних ситуац≥й за причинами походженн€, територ≥ального поширенн€ ≥ обс€г≥в запод≥€них або оч≥куваних збитк≥в.

≤дентиф≥кац≥€ та оц≥нюванн€ р≥вн€ небезпеки. ¬изначенн€ потенц≥йно-небезпечних обТЇкт≥в ≥ територ≥й. ќбТЇкти п≥двищеноњ небезпеки та класи њхньоњ небезпечност≥.

 

“ема 2. ѕриродн≥ небезпеки та характер њхн≥х про€в≥в.

«м≥ст теми. ’арактеристика небезпечних геолог≥чних процес≥в ≥ €вищ: землетрус, карст, ос≥данн€ ірунт≥в над г≥рничими виробками, зсув, обвал. Ўк≥длив≥, небезпечн≥ та уражаючи фактори, що ними формируютьс€, характер њхньоњ негативноњ д≥њ на людей, тварин, рослини, обТЇкти економ≥ки та навколишнЇ середовище.

Ѕ≥олог≥чн≥ небезпеки. ”ражаюч≥ фактори б≥олог≥чноњ д≥њ. ’арактеристика небезпечних патогенних м≥кроорган≥зм≥в: найпрост≥ш≥, гриби, в≥руси, риккетс≥њ, бактер≥њ. ѕандем≥€, еп≥дем≥€, масов≥ отруЇнн€ людей. ≤нфекц≥йн≥ захворюванн€ тварин ≥ рослин.

–ег≥ональний комплекс природних загроз. ћетоди ви€вленн€ њх уражаючих фактор≥в.  омплекс заход≥в ≥з запоб≥ганн€ природних надзвичайних ситуац≥й.

 


“ема 3. “ехногенн≥ небезпеки та њх реал≥зац≥њ.

«м≥ст теми. “ехногенн≥ небезпеки та њх реал≥зац≥њ, приклади њх уражаючих фактор≥в та механ≥зм≥в впливу на орган≥зм людини.

ѕромислов≥ авар≥њ, катастрофи та њхн≥ насл≥дки.

√≥дродинам≥чн≥ обТЇкти ≥ њхнЇ призначенн€. ѕричини виникненн€ г≥дродинам≥чних небезпек. ’вил€ прориву та њњ уражаюча д≥€. ¬имоги до розвитку ≥ розм≥щенн€ обТЇкт≥в г≥дродинам≥чноњ небезпеки.

«агальн≥ пон€тт€ про основи теор≥њ розвитку та припиненн€ гор≥нн€. ≈тапи розвитку пожеж≥. «они гор≥нн€, теплового впливу, задимленн€, токсичност≥. Ќебезпечн≥ дл€ людини фактори пожеж≥.

¬ибух. ‘актори техногенних вибух≥в, що призвод€ть до ураженн€ людей, руйнуванн€ буд≥вель, споруд, техн≥чного устаткуванн€ ≥ забрудненн€ навколишнього середовища.  ласиф≥кац≥€ обТЇкт≥в за њхньою пожежа вибухонебезпечн≥стю.

ƒжерела рад≥оактивного випром≥нюванн€. ‘актори рад≥ац≥йного впливу на людину. ћехан≥зм д≥њ ≥он≥зуючих випром≥нювань на тканини живого орган≥зму. ќзнаки рад≥ац≥йного ураженн€. √остре опром≥ненн€. ’рон≥чне опром≥ненн€. Ќормуванн€ рад≥ац≥йноњ небезпеки.

 ласиф≥кац≥€ небезпечних х≥м≥чних речовин за ступенем токсичност≥ та впливом на орган≥зм людини. ќзнаки та характеристики забрудненн€ м≥сцевост≥, води, продовольства небезпечними х≥м≥чними речовинами.  ласиф≥кац≥€ субТЇкт≥в господарюванн€ ≥ адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць за х≥м≥чною небезпекою. «ахист прим≥щень в≥д проникненн€ токсичних пари й аерозол≥в.

“ема 4. —оц≥ально-пол≥тичн≥ небезпеки.

«м≥ст теми. √лобальн≥ проблеми людства Ц кризи: б≥осферна, еколог≥чна, ресурсна, мирне сп≥в≥снуванн€, гонка озброЇнн€ та загроза €дерноњ в≥йни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демограф≥чна, ≥нформац≥йна, поширенн€ ≥нфекц≥йних хвороб.

—оц≥ально-пол≥тичн≥ конфл≥кти з використанн€м звичайноњ зброњ та засоб≥в масового ураженн€.

ѕовед≥нков≥ реакц≥њ населенн€ у надзвичайних ситуац≥€х соц≥ально-пол≥тичного характеру.

“ероризм та його види. ѕервинн≥, вторинн≥ та каскадн≥ уражаюч≥ фактори тероризму. «бройн≥ напади, захопленн€ й утриманн€ обТЇкт≥в державного значенн€; встановленн€ вибухового пристрою у багатолюдному м≥сц≥, установ≥ (орган≥зац≥њ, п≥дприЇмств≥.

ћожлив≥ авар≥йн≥ ситуац≥њ п≥д час технолог≥чного тероризму.

—учасн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ та безпека життЇд≥€льност≥ людини.

—оц≥альн≥ фактори, що впливають на житт€ та здоровТ€ людини.  орупц≥€ ≥ крим≥нал≥зац≥€ сусп≥льства. ћан≥пул€ц≥€ св≥дом≥стю. –озрив у р≥вн≥ забезпеченн€ житт€ м≥ж р≥зними прошарками населенн€.

ѕон€тт€ та р≥зновиди натовпу. ѕоводженн€ людини в натовп≥.

ѕсихолог≥чна над≥йн≥сть людини та њњ роль у забезпеченн≥ безпеки.

 

“ема 5. «астосуванн€ ризик ор≥Їнтованого п≥дходу дл€ побудови ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей виникненн€ та розвитку надзвичайних ситуац≥й.

«м≥ст теми. –изик €к к≥льк≥сна оц≥нка небезпек. јнал≥з ризику реал≥зац≥њ небезпек, €к≥ можуть вплинути на людину (кер≥вник, оператор, персонал, населенн€), обТЇкти техносфери та природне середовище. ≤ндив≥дуальний та груповий ризик.  онцепц≥€ прийн€тного ризику. –озпод≥л п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й за ступенем ризику њхньоњ господарськоњ д≥€льност≥ щодо забезпеченн€ безпеки та захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й. ”правл≥нн€ безпекою через пор≥вн€нн€ витрат та отриманих вигод в≥д зниженн€ ризику.

√оловн≥ етапи к≥льк≥сного анал≥зу та оц≥нки ризику. ћетодичн≥ п≥дходи до визначенн€ ризику. —татистичний метод. ћетод аналог≥й. ≈кспертн≥ методи оц≥нюванн€ ризик≥в. «астосуванн€ у розрахунках ризику ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей. ¬изначенн€ базисних под≥й. ≤дентиф≥кац≥€ небезпек. –озробка ризик-стратег≥њ з метою зниженн€ в≥рог≥дност≥ реал≥зац≥њ ризику ≥ м≥н≥м≥зац≥њ можливих негативних насл≥дк≥в.

“ема 6. ћенеджмент безпеки, правове забезпеченн€ та орган≥зац≥йно-функц≥ональна структура захисту населенн€ та адм≥н≥стративно-територ≥ального округу у надзвичайн≥й ситуац≥њ.

«м≥ст теми. ѕравов≥ норми, що регламентують орган≥зац≥ю та зд≥йсненн€ заход≥в запоб≥ганн€ й л≥кв≥дац≥њ надзвичайноњ ситуац≥њ.

 ритер≥њ та показники оц≥нки ефективност≥ функц≥онуванн€ системи безпеки та захисту обТЇкту господарюванн€ у надзвичайних ситуац≥€х.

‘≥нансуванн€ заход≥в з л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й, в≥дшкодуванн€ збитк≥в постраждалим. —траховий механ≥зм в≥дшкодуванн€ збитк≥в в≥д надзвичайних ситуац≥й. ѕор€док наданн€ ф≥нансовоњ допомоги та схема опрацюванн€ звернень щодо вид≥ленн€ кошт≥в з резервного фонду державного бюджету. ¬икористанн€ матер≥альних ресурс≥в з державного, оперативного, рег≥онального та м≥сцевого резерву. ѕор€док п≥дготовки матер≥ал≥в, на п≥дстав≥ €ких надаЇтьс€ експертний висновок щодо р≥вн€ надзвичайних ситуац≥й.


≤V. ѕЋјЌ» —≈ћ≤Ќј–—№ »’ (ѕ–ј “»„Ќ»’) «јЌя“№

«ан€тт€ є 1

“еми 1 - 3. —ем≥нар-прес-конференц≥€ на тему:

Дѕриродн≥ та техногенн≥ небезпеки.Ф

(2 години)

ћета зан€тт€ Ц удосконалити:

Ј навчально-п≥знавальну компетенц≥ю;

Ј ц≥нн≥стно-смислову компетенц≥ю;

Ј ≥нформац≥йну компетенц≥ю студент≥в.

 лючова компетентн≥сть Ц розум≥нн€ обТЇктивност≥ ≥снуванн€ природних та техногенних небезпек, метод≥в ≤њ ≥дентиф≥кац≥њ та к≥льк≥сноњ оц≥нки.

—тудент повинен вм≥ти:

Ј визначати безпеки €к абсолютн≥ та в≥дносн≥;

Ј формулювати зм≥ст акс≥ом небезпек;

Ј класиф≥кувати й характеризувати природн≥ та техногенн≥ небезпеки, ви€вл€ти законом≥рност≥ њх реал≥зац≥й;

Ј знайти ≥нформац≥ю щодо ≥дентиф≥кац≥њ та оц≥нюванн€ р≥вн€ небезпек за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей.

“еоретичн≥ питанн€:

1. Ѕезпека абсолютна та в≥дносна, акс≥оми небезпеки.

2. ѕриродн≥ та техногенн≥ небезпеки: класиф≥кац≥€, законом≥рност≥ њх реал≥зац≥й, характеристика.

3. ≤дентиф≥кац≥€ небезпек.

4. ќц≥нка р≥вн€ небезпеки за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей.

 

Ќавчальн≥ завданн€:

1. ¬изначити та проанал≥зувати основн≥ критер≥њ абсолютност≥ та в≥дносного характеру безпечного житт€ ≥ д≥€льност≥.

2. —формулювати зм≥ст акс≥ом небезпеки.

3. –озкрити сутн≥сть природних та техногенних небезпек, показати њх класиф≥кац≥ю, розкрити законом≥рност≥ реал≥зац≥й типових з них та дати њм стислу характеристику.

4. –озкрити сутн≥сть ≥дентиф≥кац≥њ небезпек.

5. ќзнайомитись з методом (методами) оц≥нки р≥вн€ небезпек за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей.

‘орми проведенн€:

1. ”сне опитуванн€ або експресс-контроль щодо знанн€ зм≥сту основних пон€ть ≥ визначень навчального матер≥алу стосовно безпеки життЇд≥€льност≥ людини, небезпек, њх реал≥зац≥й, метод≥в њх к≥льк≥сноњ оц≥нки.

2. ќбговоренн€ окремих дискус≥йних проблем абсолютност≥ та в≥дносного характеру безпеки, акс≥ом небезпеки.

3. –озкритт€ зм≥сту небезпек природного та техногенного характеру, насл≥дк≥в њх реал≥зац≥й.

4. ƒискус≥€ щодо рол≥ негативно д≥ючих фактор≥в в порушенн≥ нормальних умов житт€ ≥ д≥€льност≥ людини.

5. Дћозковий штурмФ на тему: Д≤дентиф≥кац≥€ небезпекФ.

6. ѕрезентац≥€ на тему: Дќц≥нка р≥вн€ небезпеки за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей.Ф

 

≤нформац≥йне забезпеченн€:

ѕрезентац≥€ до сем≥нарського зан€тт€ (комплект слайд≥в).

Ќаочн≥ матер≥али, п≥дготовлен≥ студентами до зан€тт€.

 

Ћ≥тература:

1. ѕанкратов ќ.ћ., ћ≥л€Їв ќ. . Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: Ќавч. пос≥бник.- .:  Ќ≈”, 2005,-232с.

2. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., ƒжог ѕ.¬., „ерево ƒ.–. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2013, Ц 178 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., “уровський ќ.Ћ., ЎалаЇва “.ѕ. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2014, Ц 87 с.

4. „ирва ё.ќ., ЅабТ€к ќ.—. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ј“≤ ј, 2001.- 304с.

5. ƒжигирей ¬.ј. та ≥н. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ујф≥шаФ, 1999.- 254с.

6. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона.- ињв.: У«нанн€-пресФ,2003,-430 с.

7. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона. Ќавчальний пос≥бник.Ц  .: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004.- 439 с.

 

–≥вень оц≥нюванн€ знань на зан€тт≥:

8 бал≥в Ц студент отримуЇ за активну участь в дискус≥€х, в≥рн≥ й повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, в≥рн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, активну участь у Дмозковому штурм≥Ф;

6 бал≥в Ц студент отримуЇ за участь в дискус≥€х, в≥рн≥ але не повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, переважно точн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, участь у Дмозковому штурм≥Ф;

4 бали Ц студент отримуЇ в тому випадку, коли участь в дискус≥€х була не активною, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ св≥дчили про поверхневий характер знань, слабо аргументован≥, виконанн€ завдань експрес-опитуванн€ носили незавершений характер, участь у Дмозковому штурм≥Ф малоактивна;

0 бал≥в Ц студент отримуЇ у випадку, коли в≥н не приймав участ≥ в дискус≥€х, Дмозковому штурм≥Ф, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ були нев≥рними, або студент взагал≥ на них не в≥дпов≥дав ≥ не приймав участ≥ в обговоренн≥, завданн€ експрес-опитуванн€ не виконувались, матер≥али, що св≥дчили про п≥дготовку до зан€тт€, у нього були в≥дсутн≥.

 

 

«ан€тт€ є 2

“ема 2. ѕрактичне зан€тт€ на тему:

Д √еолог≥чн≥ процеси ≥ €вища.Ф

(2 години)

ћета зан€тт€ Ц удосконалити:

Ј навчально-п≥знавальну компетенц≥ю;

Ј ц≥нн≥стно-смислову компетенц≥ю;

Ј ≥нформац≥йну компетенц≥ю студент≥в.

 лючова компетентн≥сть Ц розум≥нн€ обТЇктивност≥ ≥снуванн€ природних небезпек, метод≥в ≤њ ≥дентиф≥кац≥њ та к≥льк≥сноњ оц≥нки, здатн≥сть до анал≥зу ≥ синтезу, прийн€тт€ р≥шень, породжувати нов≥ ≥дењ.

—тудент повинен вм≥ти:

Ј визначати рег≥ональний комплекс природних загроз, методи ви€вленн€ њхн≥х уражаючих фактор≥в, комплекс заход≥в ≥з запоб≥ганн€ природних надзвичайних ситуац≥й та орган≥зац≥њ д≥й щодо усуненн€ њхн≥х негативних насл≥дк≥в;

Ј ви€вл€ти характеристики про€ви небезпечного геолог≥чного процесу Ц землетрусу;

Ј оц≥нювати р≥вень небезпеки реал≥зац≥њ землетрусу за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей.

 

“еоретичн≥ питанн€:

1. «емлетрус, фактори ураженн€, що утворюЇтьс€ при його про€в≥, њх характеристика та параметри оц≥нки ступен≥ небезпеки.

2. ќсередок ураженн€, що утворюЇтьс€ при землетрус≥: характеристика, пор€док ви€вленн€ та оц≥нки.

–еферат на тему: Д–ег≥ональний комплекс природних загроз.Ф

 

Ќавчальн≥ завданн€:

1. ¬изначити та проанал≥зувати основн≥ критер≥њ оц≥нки ступен≥ небезпеки складовоњ рег≥онального комплексу природних загроз сейсм≥чноњ активност≥.

2. Ќадати студентом компетенц≥њ (знань, ум≥нь ≥ навичок) дл€ реал≥зац≥њ профес≥йноњ д≥€льност≥ за спец≥альн≥стю з урахуванн€м ризику про€в природних небезпек, €к≥ можуть спричинити надзвичайн≥ ситуац≥њ та привести до неспри€тливих насл≥дк≥в на обТЇктах господарюванн€.

3. Ќавчити студент≥в оц≥нювати середовище життЇд≥€льност≥ щодо особистоњ безпеки, безпеки колективу, сусп≥льства, провести мон≥торинг небезпечних ситуац≥й, зокрема утвореноњ п≥д впливом землетрусу, та обірунтувати головн≥ п≥дходи та засоби збереженн€ житт€, здоровТ€ та захисту прац≥вник≥в в умовах загрози та виникненн€ надзвичайних ситуац≥й;

4. ѕрищепити навчаЇмим здатн≥сть приймати р≥шенн€ щодо безпеки в межах своњх повноважень.

 

‘орми проведенн€:

1. ”сне опитуванн€ або експрес-контроль знань стосовно рег≥онального комплексу природних загроз, њх реал≥зац≥й та метод≥в к≥льк≥сноњ оц≥нки.

2. ќбговоренн€ окремих дискус≥йних проблем щодо розкритт€ зм≥сту небезпек, €к≥ реал≥зуютьс€ при землетрус≥, фактор≥в його уражаючоњ д≥њ та њх характеристик.

3. –ольова гра на тему: Ф¬и€вленн€ та оц≥нка шл€хом прогнозу параметр≥в осередку ураженн€ землетрусу.Ф

4. Дћозковий штурмФ на тему: Дќц≥нка р≥вн€ небезпеки землетрусу за допомогою ≥мов≥рн≥сно структурно-лог≥чноњ модел≥.Ф

5. ѕрезентац≥€ на тему: Дѕропозиц≥њ щодо запоб≥ганн€ негативноњ д≥њ землетрусу та захист в≥д його фактор≥в ураженн€ населенн€ та територ≥й.Ф

 

≤нформац≥йне забезпеченн€:

Ј ѕрезентац≥€ до практичного зан€тт€ (комплект слайд≥в).

Ј ћетодика прогнозуванн€ осередку ураженн€ землетрусом.

Ј  арта (схема) в≥ртуальноњ м≥сцевост≥.

Ј  омплект кресл€рсько-граф≥чних ≥нструмент≥в.

Ј Ќаочн≥ матер≥али, п≥дготовлен≥ студентами до зан€тт€.

Ј ѕроекц≥йна апаратура.

Ћ≥тература:

1. ѕанкратов ќ.ћ., ћ≥л€Їв ќ. . Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: Ќавч. пос≥бник.- .:  Ќ≈”, 2005,-232с.

2. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., ƒжог ѕ.¬., „ерево ƒ.–. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2013, Ц 178 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., “уровський ќ.Ћ., ЎалаЇва “.ѕ. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2014, Ц 87 с.

4. „ирва ё.ќ., ЅабТ€к ќ.—. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ј“≤ ј, 2001.- 304с.

5. ƒжигирей ¬.ј. та ≥н. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ујф≥шаФ, 1999.- 254с.

6. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона.- ињв.: У«нанн€-пресФ,2003,-430 с.

7. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона. Ќавчальний пос≥бник.Ц  .: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004.- 439 с.

 

–≥вень оц≥нюванн€ знань на зан€тт≥:

10 бал≥в Ц студент отримуЇ за активну участь в дискус≥€х, в≥рн≥ й повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, в≥рн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, активну участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, високу €к≥сть Д«в≥туФ за практичне зан€тт€;

7 бал≥в Ц студент отримуЇ за участь в дискус≥€х, в≥рн≥ хоча й не повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, переважно точн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, €к≥сний Д«в≥тФ за практичне зан€тт€;

4 бали Ц студент отримуЇ в тому випадку, коли участь в дискус≥€х була не активною, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ слабо аргументован≥, що св≥дчили про не глибокий характер знань, виконанн€ завдань експрес-опитуванн€ носили незавершений характер, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф малоактивна;

0 бал≥в Ц студент отримуЇ у випадку, коли в≥н не приймав участ≥ в дискус≥€х, рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ були нев≥рними, або студент взагал≥ на них не в≥дпов≥дав ≥ не приймав участ≥ в обговоренн≥, завданн€ експрес-опитуванн€ не виконувались, матер≥али, що св≥дчили про п≥дготовку до зан€тт€, у студента були в≥дсутн≥.

 

 

«ан€тт€ є 3

“ема 2, 3. ѕрактичне зан€тт€ на тему:

ДЌебезпечн≥ г≥дролог≥чн≥ та термодинам≥чн≥ процеси та €вища.Ф

(2 години)

ћета зан€тт€ Ц удосконалити:

Ј навчально-п≥знавальну компетенц≥ю;

Ј ц≥нн≥стно-смислову компетенц≥ю;

Ј ≥нформац≥йну компетенц≥ю студент≥в.

 лючова компетентн≥сть Ц розум≥нн€ обТЇктивност≥ ≥снуванн€ техногенних небезпек, метод≥в њх ≥дентиф≥кац≥њ та к≥льк≥сноњ оц≥нки, здатн≥сть до анал≥зу ≥ синтезу, прийн€тт€ р≥шень, породжувати нов≥ ≥дењ.

—тудент повинен вм≥ти:

Ј визначати рег≥ональний комплекс техногенних загроз, методи ви€вленн€ њхн≥х уражаючих фактор≥в, комплекс заход≥в ≥з запоб≥ганн€ њх реал≥зац≥й та плануванн€ ≥ управл≥нн€ проектами щодо усуненн€ њхн≥х негативних насл≥дк≥в;

Ј ви€вл€ти характеристики про€ви небезпечних г≥дролог≥чних та термодинам≥чних процес≥в та €вищ;

Ј оц≥нювати р≥вень небезпеки реал≥зац≥њ г≥дролог≥чних та термодинам≥чних процес≥в та €вищ за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей.

 

“еоретичн≥ питанн€:

1. √≥дродинам≥чн≥ обТЇкти Ц джерела небезпечних фактор≥в.

2. ѕожежа та вибухонебезпечний обТЇкт Ц джерело негативно д≥ючих фактор≥в.

–еферати на теми: √≥дродинам≥чн≥ обТЇкти ≥ њх призначенн€.

¬ибух €к зас≥б терору.

 

Ќавчальн≥ завданн€:

1. ¬изначити та проанал≥зувати основн≥ критер≥њ оц≥нки ступен≥ небезпеки складовоњ рег≥онального комплексу техногенних загроз г≥дродинам≥чно та вибухонебезпечних обТЇкт≥в.

2. Ќадати студентом компетенц≥њ (знань, ум≥нь ≥ навичок) дл€ реал≥зац≥њ профес≥йноњ д≥€льност≥ за спец≥альн≥стю з урахуванн€м ризику про€в техногенних небезпек, €к≥ можуть спричинити надзвичайн≥ ситуац≥њ та привести до неспри€тливих насл≥дк≥в на обТЇктах господарюванн€.

3. Ќавчити студент≥в оц≥нювати середовище життЇд≥€льност≥ щодо особистоњ безпеки, безпеки колективу, сусп≥льства, провести мон≥торинг небезпечних ситуац≥й, зокрема утвореноњ п≥д впливом катастроф≥чного затопленн€ й вибухового перетворенн€ паливо-пов≥тр€ноњ сум≥ш≥, та обірунтувати головн≥ п≥дходи та способи збереженн€ житт€, здоровТ€ та захисту прац≥вник≥в в умовах загрози та виникненн€ надзвичайних ситуац≥й;

4. ѕрищепити навчаЇмим ключову компетентн≥сть щодо прийн€тт€ р≥шенн€ з безпеки життЇд≥€льност≥ в межах своњх повноважень.

 

‘орми проведенн€:

1. ”сне опитуванн€ або експрес-контроль знань стосовно складовоњ рег≥онального комплексу техногенних загроз Ц г≥дродинам≥чно та вибухонебезпечних обТЇкт≥в, њх реал≥зац≥й та метод≥в к≥льк≥сноњ оц≥нки.

2. ќбговоренн€ окремих дискус≥йних проблем щодо розкритт€ зм≥сту небезпек, €к≥ реал≥зуютьс€ при зруйнуванн≥ г≥дро небезпечних та вибухонебезпечних обТЇкт≥в, фактор≥в ураженн€, що при цьому утворюютьс€, њх д≥њ та характеристики.

3. –ольова гра на тему: Ф¬и€вленн€ та оц≥нка шл€хом прогнозу параметр≥в осередку ураженн€ катастроф≥чного затопленн€ та вибухового перетворенн€ паливо-пов≥тр€ноњ сум≥ш≥.Ф

4. Дћозковий штурмФ на тему: Дќц≥нка р≥вн€ небезпеки катастроф≥чного затопленн€ та вибухового перетворенн€ паливо-пов≥тр€ноњ сум≥ш≥ за допомогою ≥мов≥рн≥сно структурно-лог≥чноњ модел≥.Ф

5. ѕрезентац≥€ на тему: Дѕропозиц≥њ щодо запоб≥ганн€ негативноњ д≥њ катастроф≥чного затопленн€ й вибухового перетворенн€ паливо-пов≥тр€ноњ сум≥ш≥ та захист в≥д њх фактор≥в ураженн€ населенн€ та територ≥й.Ф

 

≤нформац≥йне забезпеченн€:

Ј ѕрезентац≥€ до практичного зан€тт€ (комплект слайд≥в).

Ј ћетодики прогнозуванн€ осередк≥в ураженн€ катастроф≥чного затопленн€ та вибухового перетворенн€ паливо-пов≥тр€ноњ сум≥ш≥.

Ј  арта (схема) в≥ртуальноњ м≥сцевост≥.

Ј  омплект кресл€рсько-граф≥чних ≥нструмент≥в.

Ј Ќаочн≥ матер≥али, п≥дготовлен≥ студентами до зан€тт€.

Ј ѕроекц≥йна апаратура.

Ћ≥тература:

1. ѕанкратов ќ.ћ., ћ≥л€Їв ќ. . Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: Ќавч. пос≥бник.- .:  Ќ≈”, 2005,-232с.

2. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., ƒжог ѕ.¬., „ерево ƒ.–. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2013, Ц 178 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., “уровський ќ.Ћ., ЎалаЇва “.ѕ. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2014, Ц 87 с.

4. „ирва ё.ќ., ЅабТ€к ќ.—. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ј“≤ ј, 2001.- 304с.

5. ƒжигирей ¬.ј. та ≥н. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ујф≥шаФ, 1999.- 254с.

6. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона.- ињв.: У«нанн€-пресФ,2003,-430 с.

7. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона. Ќавчальний пос≥бник.Ц  .: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004.- 439 с.

 

–≥вень оц≥нюванн€ знань на зан€тт≥:

14 бал≥в Ц студент отримуЇ за активну участь в дискус≥€х, в≥рн≥ й повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, в≥рн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, активну участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, високу €к≥сть Д«в≥туФ за практичне зан€тт€;

10 бал≥в Ц студент отримуЇ за участь в дискус≥€х, в≥рн≥ хоча й не повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, переважно точн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, €к≥сний Д«в≥тФ за практичне зан€тт€;

6 бали Ц студент отримуЇ в тому випадку, коли участь в дискус≥€х була не активною, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ слабо аргументован≥, що св≥дчили про не глибокий характер знань, виконанн€ завдань експрес-опитуванн€ носили незавершений характер, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф малоактивна;

0 бал≥в Ц студент отримуЇ у випадку, коли в≥н не приймав участ≥ в дискус≥€х, рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ були нев≥рними, або студент взагал≥ на них не в≥дпов≥дав ≥ не приймав участ≥ в обговоренн≥, завданн€ експрес-опитуванн€ не виконувались, матер≥али, що св≥дчили про п≥дготовку до зан€тт€, у студента були в≥дсутн≥.

«ан€тт€ є 4

“ема 3. ѕрактичне зан€тт€ на тему:

Д–ад≥оактивн≥сть та життЇд≥€льн≥сть людини.Ф

(2 години)

ћета зан€тт€ Ц удосконалити:

Ј навчально-п≥знавальну компетенц≥ю;

Ј ц≥нн≥стно-смислову компетенц≥ю;

Ј ≥нформац≥йну компетенц≥ю студент≥в.

 лючова компетентн≥сть Ц розум≥нн€ обТЇктивност≥ ≥снуванн€ техногенних небезпек, метод≥в њх ≥дентиф≥кац≥њ та к≥льк≥сноњ оц≥нки, здатн≥сть до анал≥зу ≥ синтезу, прийн€тт€ р≥шень, породжувати нов≥ ≥дењ.

—тудент повинен вм≥ти:

Ј визначати рег≥ональний комплекс техногенних загроз, методи ви€вленн€ њхн≥х уражаючих фактор≥в;

Ј ви€вл€ти характеристики рад≥оактивного зараженн€ довк≥лл€ (шл€хом прогнозу та розв≥дки);

Ј оц≥нювати р≥вень небезпеки зруйнуванн€ рад≥оактивно небезпечних обТЇкт≥в за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей;

Ј пропонувати комплекс заход≥в ≥з запоб≥ганн€ реал≥зац≥й небезпек, зосереджених на обТЇктах €дерноњ енергетики.

 

“еоретичн≥ питанн€:

1. ѕон€тт€ рад≥оактивност≥. ƒжерела ≥он≥зуючих випром≥нювань: природн≥ та штучн≥.

2. ƒ≥€ ≥он≥зуючих випром≥нювань на орган≥зм людини та принципи захисту в≥д закритих та в≥дкритих джерел випром≥нюванн€.

3. ¬и€вленн€ та оц≥нка шл€хом прогнозу рад≥оактивноњ обстановки.

Ј –еферат на тему: Дќц≥нка р≥вн€ небезпеки зруйнуванн€ рад≥оактивно небезпечних обТЇкт≥в за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей.Ф

 

Ќавчальн≥ завданн€:

1. ¬изначити та проанал≥зувати основн≥ критер≥њ оц≥нки ступен≥ небезпеки складовоњ рег≥онального комплексу техногенних загроз Ц рад≥оактивно небезпечних обТЇкт≥в.

2. Ќадати студентом компетенц≥њ (знань, ум≥нь ≥ навичок) дл€ реал≥зац≥њ профес≥йноњ д≥€льност≥ за спец≥альн≥стю з урахуванн€м ризику про€в техногенних небезпек, €к≥ можуть спричинити надзвичайн≥ ситуац≥њ та привести до неспри€тливих насл≥дк≥в на обТЇктах господарюванн€.

3. Ќавчити студент≥в оц≥нювати середовище життЇд≥€льност≥ щодо особистоњ безпеки, безпеки колективу, сусп≥льства, провести мон≥торинг небезпечних ситуац≥й, зокрема утвореноњ п≥д впливом зруйнуванн€ рад≥оактивно небезпечного обТЇкту, та обірунтувати головн≥ п≥дходи та способи збереженн€ житт€, здоровТ€ та захисту прац≥вник≥в в умовах загрози та виникненн€ надзвичайних ситуац≥й;

4. ѕрищепити навчаЇмим ключову компетентн≥сть щодо прийн€тт€ р≥шенн€ з безпеки життЇд≥€льност≥ в межах своњх повноважень.

 

‘орми проведенн€:

1. ”сне опитуванн€ або експрес-контроль знань стосовно складовоњ рег≥онального комплексу техногенних загроз Ц рад≥оактивно небезпечних обТЇкт≥в, њх реал≥зац≥й та метод≥в к≥льк≥сноњ оц≥нки.

2. ќбговоренн€ окремих дискус≥йних проблем щодо розкритт€ зм≥сту небезпек, €к≥ реал≥зуютьс€ при зруйнуванн≥ рад≥оактивно-небезпечних обТЇкт≥в, фактор≥в ураженн€, що при цьому утворюютьс€, њх д≥њ та характеристики.

3. –ольова гра на тему: Ф¬и€вленн€ та оц≥нка шл€хом прогнозу параметр≥в осередку зараженн€ рад≥оактивними речовинами.Ф

4. Дћозковий штурмФ на тему: Дќц≥нка р≥вн€ небезпеки рад≥оактивного зараженн€ за допомогою ≥мов≥рн≥сно структурно-лог≥чноњ модел≥.Ф

5. ѕрезентац≥€ на тему: Дѕропозиц≥њ щодо запоб≥ганн€ негативноњ д≥њ рад≥оактивного зараженн€ та захист в≥д його фактор≥в ураженн€ населенн€ та територ≥й.Ф

 

≤нформац≥йне забезпеченн€:

Ј ѕрезентац≥€ до практичного зан€тт€ (комплект слайд≥в).

Ј ћетодики прогнозуванн€ осередк≥в зараженн€ рад≥оактивними речовинами та оц≥нки д≥њ ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ на людину.

Ј  арта (схема) в≥ртуальноњ м≥сцевост≥.

Ј  омплект кресл€рсько-граф≥чних ≥нструмент≥в.

Ј Ќаочн≥ матер≥али, п≥дготовлен≥ студентами до зан€тт€.

Ј ѕроекц≥йна апаратура.

Ћ≥тература:

1. ѕанкратов ќ.ћ., ћ≥л€Їв ќ. . Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: Ќавч. пос≥бник.- .:  Ќ≈”, 2005,-232с.

2. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., ƒжог ѕ.¬., „ерево ƒ.–. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2013, Ц 178 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., “уровський ќ.Ћ., ЎалаЇва “.ѕ. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2014, Ц 87 с.

4. „ирва ё.ќ., ЅабТ€к ќ.—. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ј“≤ ј, 2001.- 304с.

5. ƒжигирей ¬.ј. та ≥н. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ујф≥шаФ, 1999.- 254с.

6. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона.- ињв.: У«нанн€-пресФ,2003,-430 с.

7. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона. Ќавчальний пос≥бник.Ц  .: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004.- 439 с.

 

–≥вень оц≥нюванн€ знань на зан€тт≥:

10 бал≥в Ц студент отримуЇ за активну участь в дискус≥€х, в≥рн≥ й повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, в≥рн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, активну участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, високу €к≥сть Д«в≥туФ за практичне зан€тт€;

7 бал≥в Ц студент отримуЇ за участь в дискус≥€х, в≥рн≥ хоча й не повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, переважно точн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, €к≥сний Д«в≥тФ за практичне зан€тт€;

4 бали Ц студент отримуЇ в тому випадку, коли участь в дискус≥€х була не активною, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ слабо аргументован≥, що св≥дчили про не глибокий характер знань, виконанн€ завдань експрес-опитуванн€ носили незавершений характер, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф малоактивна;

0 бал≥в Ц студент отримуЇ у випадку, коли в≥н не приймав участ≥ в дискус≥€х, рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ були нев≥рними, або студент взагал≥ на них не в≥дпов≥дав ≥ не приймав участ≥ в обговоренн≥, завданн€ експрес-опитуванн€ не виконувались, матер≥али, що св≥дчили про п≥дготовку до зан€тт€, у студента були в≥дсутн≥.


«ан€тт€ є 5

“ема 3. ѕрактичне зан€тт€ 4 на тему:

Д“оксичн≥ х≥м≥чн≥ речовини Ц основа х≥м≥чноњ небезпеки.Ф

(2 години)

ћета зан€тт€ Ц удосконалити:

Ј навчально-п≥знавальну компетенц≥ю;

Ј ц≥нн≥стно-смислову компетенц≥ю;

Ј ≥нформац≥йну компетенц≥ю студент≥в.

 лючова компетентн≥сть Ц розум≥нн€ обТЇктивност≥ ≥снуванн€ техногенних небезпек, метод≥в њх ≥дентиф≥кац≥њ та к≥льк≥сноњ оц≥нки, здатн≥сть до анал≥зу ≥ синтезу, прийн€тт€ р≥шень, породжувати нов≥ ≥дењ.

—тудент повинен вм≥ти:

Ј визначати рег≥ональний комплекс техногенних загроз, методи ви€вленн€ њхн≥х уражаючих фактор≥в;

Ј ви€вл€ти характеристики х≥м≥чного зараженн€ довк≥лл€ (шл€хом прогнозу та розв≥дки);

Ј оц≥нювати р≥вень небезпеки зруйнуванн€ х≥м≥чно небезпечних обТЇкт≥в за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей;

Ј пропонувати комплекс заход≥в ≥з запоб≥ганн€ реал≥зац≥й небезпек, зосереджених на х≥м≥чно небезпечних обТЇктах.

 

“еоретичн≥ питанн€:

1. “оксичн≥ х≥м≥чн≥ речовини Ц основа х≥м≥чноњ небезпеки. ѕриклади д≥њ токсичних х≥м≥чних речовин на орган≥зм людини.

2. ќсновн≥ принципи захисту в≥д д≥њ токсичних х≥м≥чних речовин.

3. ¬и€вленн€ та оц≥нка шл€хом прогнозу х≥м≥чноњ обстановки.

4. Ѕезпека харчуванн€ в умовах х≥м≥чного забрудненн€ навколишнього середовища.

 

Ј –еферат на тему: ќц≥нка р≥вн€ небезпеки зруйнуванн€ х≥м≥чно небезпечних обТЇкт≥в за допомогою ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей.

Ќавчальн≥ завданн€:

1. ¬изначити та проанал≥зувати основн≥ критер≥њ оц≥нки ступен≥ небезпеки складовоњ рег≥онального комплексу техногенних загроз Ц х≥м≥чно небезпечних обТЇкт≥в.

2. Ќадати студентом компетенц≥њ (знань, ум≥нь ≥ навичок) дл€ реал≥зац≥њ профес≥йноњ д≥€льност≥ за спец≥альн≥стю з урахуванн€м ризику про€в техногенних небезпек, €к≥ можуть спричинити надзвичайн≥ ситуац≥њ та привести до неспри€тливих насл≥дк≥в на обТЇктах господарюванн€.

3. Ќавчити студент≥в оц≥нювати середовище життЇд≥€льност≥ щодо особистоњ безпеки, безпеки колективу, сусп≥льства, провести мон≥торинг небезпечних ситуац≥й, зокрема утвореноњ п≥д впливом зруйнуванн€ х≥м≥чно небезпечного обТЇкту, та обірунтувати головн≥ п≥дходи та способи збереженн€ житт€, здоровТ€ та захисту прац≥вник≥в в умовах загрози та виникненн€ надзвичайних ситуац≥й;

4. ѕрищепити навчаЇмим ключову компетентн≥сть щодо прийн€тт€ р≥шенн€ з безпеки життЇд≥€льност≥ в межах своњх повноважень.

 

‘орми проведенн€:

1. ”сне опитуванн€ або експрес-контроль знань стосовно складовоњ рег≥онального комплексу техногенних загроз х≥м≥чно небезпечних обТЇкт≥в, њх реал≥зац≥й та метод≥в к≥льк≥сноњ оц≥нки.

2. ќбговоренн€ окремих дискус≥йних проблем щодо розкритт€ зм≥сту небезпек, €к≥ реал≥зуютьс€ при зруйнуванн≥ х≥м≥чно небезпечних обТЇкт≥в, фактор≥в ураженн€, що при цьому утворюютьс€, њх д≥њ та характеристики.

3. –ольова гра на тему: Ф¬и€вленн€ та оц≥нка шл€хом прогнозу параметр≥в осередку х≥м≥чного зараженн€.Ф

4. Дћозковий штурмФ на тему: Дќц≥нка р≥вн€ небезпеки х≥м≥чного зараженн€ за допомогою ≥мов≥рн≥сно структурно-лог≥чноњ модел≥.Ф

5. ѕрезентац≥€ на тему: Дѕропозиц≥њ щодо запоб≥ганн€ негативноњ д≥њ х≥м≥чного зараженн€ та захист в≥д його фактор≥в ураженн€ населенн€ та територ≥й.Ф

 

≤нформац≥йне забезпеченн€:

Ј ѕрезентац≥€ до практичного зан€тт€ (комплект слайд≥в).

Ј ћетодики прогнозуванн€ осередк≥в х≥м≥чного зараженн€ та оц≥нки д≥њ токсичних х≥м≥чних речовин на людину.

Ј  арта (схема) в≥ртуальноњ м≥сцевост≥.

Ј  омплект кресл€рсько-граф≥чних ≥нструмент≥в.

Ј Ќаочн≥ матер≥али, п≥дготовлен≥ студентами до зан€тт€.

Ј ѕроекц≥йна апаратура.

Ћ≥тература:

1. ѕанкратов ќ.ћ., ћ≥л€Їв ќ. . Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: Ќавч. пос≥бник.- .:  Ќ≈”, 2005,-232с.

2. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., ƒжог ѕ.¬., „ерево ƒ.–. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2013, Ц 178 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., “уровський ќ.Ћ., ЎалаЇва “.ѕ. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2014, Ц 87 с.

4. „ирва ё.ќ., ЅабТ€к ќ.—. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ј“≤ ј, 2001.- 304с.

5. ƒжигирей ¬.ј. та ≥н. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ујф≥шаФ, 1999.- 254с.

6. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона.- ињв.: У«нанн€-пресФ,2003,-430 с.

7. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона. Ќавчальний пос≥бник.Ц  .: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004.- 439 с.

 

–≥вень оц≥нюванн€ знань на зан€тт≥:

10 бал≥в Ц студент отримуЇ за активну участь в дискус≥€х, в≥рн≥ й повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, в≥рн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, активну участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, високу €к≥сть Д«в≥туФ за практичне зан€тт€;

7 бал≥в Ц студент отримуЇ за участь в дискус≥€х, в≥рн≥ хоча й не повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, переважно точн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, €к≥сний Д«в≥тФ за практичне зан€тт€;

4 бали Ц студент отримуЇ в тому випадку, коли участь в дискус≥€х була не активною, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ слабо аргументован≥, що св≥дчили про не глибокий характер знань, виконанн€ завдань експрес-опитуванн€ носили незавершений характер, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф малоактивна;

0 бал≥в Ц студент отримуЇ у випадку, коли в≥н не приймав участ≥ в дискус≥€х, рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ були нев≥рними, або студент взагал≥ на них не в≥дпов≥дав ≥ не приймав участ≥ в обговоренн≥, завданн€ експрес-опитуванн€ не виконувались, матер≥али, що св≥дчили про п≥дготовку до зан€тт€, у студента були в≥дсутн≥.

«ан€тт€ є 6

“ема 4. —ем≥нар Ц круглий ст≥л на тему:

Д—оц≥ально-пол≥тичн≥ небезпеки.Ф

(2 години)

 

ћета зан€тт€ Ц удосконалити:

Ј навчально-п≥знавальну компетенц≥ю;

Ј ц≥нн≥стно-смислову компетенц≥ю;

Ј ≥нформац≥йну компетенц≥ю студент≥в.

 лючова компетентн≥сть Ц розум≥нн€ обТЇктивност≥ ≥снуванн€ соц≥ально-пол≥тичних небезпек, механ≥зм≥в њх про€ви, метод≥в ≥дентиф≥кац≥њ та к≥льк≥сноњ оц≥нки.


—тудент повинен знати:

Ј сучасн≥ проблеми соц≥ально-пол≥тичного характеру;

Ј головн≥ завданн€ безпеки життЇд≥€льност≥ щодо визначенн€ кола своњх обовТ€зк≥в з питань виконанн€ завдань профес≥йноњ д≥€льност≥ з урахуванн€м ризику виникненн€ небезпек соц≥ально-пол≥тичного характеру, €к≥ можуть спричинити надзвичайн≥ ситуац≥њ та привести до негативних насл≥дк≥в на обТЇктах господарюванн€;

Ј сутн≥сть соц≥ально-пол≥тичних конфл≥кт≥в з використанн€м звичайноњ зброњ та засоб≥в масового ураженн€.

Ј що таке тероризм та €к≥ ≥снують його види;

Ј первинн≥, вторинн≥ та каскадн≥ уражаюч≥ фактори тероризму.

 

“еоретичн≥ питанн€:

1. —оц≥альн≥ фактори, що впливають на житт€ та здоровТ€ людини.

2. “ероризм та його каскадн≥ фактори ураженн€.

3. ћожлив≥ авар≥йн≥ ситуац≥њ п≥д час технолог≥чного тероризму.

4. —учасн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ та безпека життЇд≥€льност≥ людини.

 

Ќавчальн≥ завданн€:

1. ¬изначити та проанал≥зувати основн≥ соц≥ально-пол≥тичн≥ фактори, що впливають на житт€ та здоровТ€ людини.

2. –озкрити сутн≥сть тероризму та його каскадних фактор≥в ураженн€.

3. —прогнозувати можлив≥ авар≥йн≥ ситуац≥њ п≥д час технолог≥чного тероризму.

4. ќц≥нити роль сучасних ≥нформац≥йних технолог≥й в дос€гненн≥ безпеки життЇд≥€льност≥ людини.

5. ќзнайомитись з методом (методами) оц≥нки р≥вн€ соц≥ально-пол≥тичних небезпек.

 

‘орми проведенн€:

1. ”сне опитуванн€ та (або) експрес-контроль щодо глибини знань студентами зм≥сту основних пон€ть ≥ визначень стосовно соц≥ально-пол≥тичних небезпек, њх реал≥зац≥й, метод≥в њх к≥льк≥сноњ оц≥нки.

2. ќбговоренн€ окремих дискус≥йних проблем повТ€заних з соц≥ально-пол≥тичними небезпеками.

3. –озкритт€ зм≥сту небезпек соц≥ально-пол≥тичного характеру, насл≥дк≥в њх реал≥зац≥й.

4. ƒискус≥€ щодо рол≥ негативно д≥ючих фактор≥в соц≥ально-пол≥тичного характеру в порушенн≥ нормальних умов житт€ ≥ д≥€льност≥ людини.

5. Дћозковий штурмФ на тему: Д≤дентиф≥кац≥€ соц≥ально-пол≥тичних небезпекФ.

6. ѕрезентац≥€ на тему: Дќц≥нка р≥вн€ небезпеки соц≥ально-пол≥тичного характеру.Ф

 

≤нформац≥йне забезпеченн€:

ѕрезентац≥€ до сем≥нарського зан€тт€ (комплект слайд≥в).

Ќаочн≥ матер≥али, п≥дготовлен≥ студентами до зан€тт€.

Ћ≥тература:

1. ѕанкратов ќ.ћ., ћ≥л€Їв ќ. . Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: Ќавч. пос≥бник.- .:  Ќ≈”, 2005,-232с.

2. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., ƒжог ѕ.¬., „ерево ƒ.–. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2013, Ц 178 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., “уровський ќ.Ћ., ЎалаЇва “.ѕ. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2014, Ц 87 с.

4. „ирва ё.ќ., ЅабТ€к ќ.—. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ј“≤ ј, 2001.- 304с.

5. ƒжигирей ¬.ј. та ≥н. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ујф≥шаФ, 1999.- 254с.

6. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона.- ињв.: У«нанн€-пресФ,2003,-430 с.

7. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона. Ќавчальний пос≥бник.Ц  .: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004.- 439 с.

–≥вень оц≥нюванн€ знань на зан€тт≥:

8 бал≥в Ц студент отримуЇ за активну участь в дискус≥€х, в≥рн≥ й повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, в≥рн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, активну участь у Дмозковому штурм≥Ф;

6 бал≥в Ц студент отримуЇ за участь в дискус≥€х, в≥рн≥ але не повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, переважно точн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, участь у Дмозковому штурм≥Ф;

4 бали Ц студент отримуЇ в тому випадку, коли участь в дискус≥€х була не активною, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ св≥дчили про поверхневий характер знань, слабо аргументован≥, виконанн€ завдань експрес-опитуванн€ носили незавершений характер, участь у Дмозковому штурм≥Ф малоактивн≥;

0 бал≥в Ц студент отримуЇ у випадку, коли в≥н не приймав участ≥ в дискус≥€х, Дмозковому штурм≥Ф, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ були нев≥рними, або студент взагал≥ на них не в≥дпов≥дав ≥ не приймав участ≥ в обговоренн≥, завданн€ експрес-опитуванн€ не виконувались, матер≥али, що св≥дчили про п≥дготовку до зан€тт€, у нього були в≥дсутн≥.


«ан€тт€ є 7

“ема 5. ѕрактичне зан€тт€ на тему:

Д –изик Ц к≥льк≥сна оц≥нка небезпекФ

(2 години)

ћета зан€тт€ Ц удосконалити:

Ј навчально-п≥знавальну компетенц≥ю;

Ј ц≥нн≥стно-смислову компетенц≥ю;

Ј ≥нформац≥йну компетенц≥ю студент≥в.

 лючов≥ компетентн≥ст≥ Ц здатн≥сть до анал≥зу ≥ синтезу, навички управл≥нн€ ≥нформац≥Їю, здатн≥сть застосовувати знанн€ на практиц≥.

—тудент повинен вм≥ти:

Ј зд≥йснювати ризик анал≥з небезпек (за в≥домими методиками) з використанн€м ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей;

Ј пропонувати комплекс заход≥в з управл≥нн€ ризиками.

 

“еоретичн≥ питанн€:

1. –изик анал≥з €к к≥льк≥сна оц≥нка небезпек.

2. ≤мов≥рн≥сн≥ структурно-лог≥чн≥ модел≥ ризику.

3. ”правл≥нн€ ризиками.

–еферат на тему: ≤ндив≥дуальний та груповий ризики.  онцепц≥€ прийн€тного ризику.

 

Ќавчальн≥ завданн€:

1. визначити та проанал≥зувати основн≥ критер≥њ оц≥нки небезпек;

2. розкрити сутн≥сть ризик-анал≥зу €к к≥льк≥сноњ оц≥нки небезпек;

3. ознайомити студент≥в з ≥мов≥рн≥сними структурно-лог≥чними модел€ми ризику;

4. показати зм≥ст, принципи та пор€док управл≥нн€ ризиком;

5. набути навичок к≥льк≥сноњ оц≥нки небезпеки.

 

‘орми проведенн€:

1. ”сне опитуванн€ або експрес-контроль знань студент≥в щодо метод≥в к≥льк≥сноњ оц≥нки небезпек.

2. ќбговоренн€ окремих питань щодо розкритт€ зм≥сту к≥льк≥сноњ оц≥нки небезпек, а саме: мета ризик-анал≥зу, пор€док його проведенн€, пон€тт€ прийн€тного ризику та його вар≥ативн≥сть, управл≥нн€ ризиком.

3. Дћозковий штурмФ на тему: Д¬изначенн€ генеральноњ под≥њ та побудова дерева под≥й.Ф

4. –ольова гра на тему: Ф–изик анал≥з небезпек, зосереджених у рег≥он≥.Ф

≤нформац≥йне забезпеченн€:

Ј ѕрезентац≥€ до практичного зан€тт€ (комплект слайд≥в).

Ј ≤мов≥рн≥сн≥ структурно-лог≥чн≥ модел≥ ризику.

Ј  арта (схема) в≥ртуальноњ м≥сцевост≥.

Ј  онспект лекц≥њ 2.

Ј Ќаочн≥ матер≥али, п≥дготовлен≥ студентами до зан€тт€.

Ј ѕроекц≥йна апаратура.

Ћ≥тература:

1. ѕанкратов ќ.ћ., ћ≥л€Їв ќ. . Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: Ќавч. пос≥бник.- .:  Ќ≈”, 2005,-232с.

2. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., ƒжог ѕ.¬., „ерево ƒ.–. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2013, Ц 178 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., “уровський ќ.Ћ., ЎалаЇва “.ѕ. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2014, Ц 87 с.

4. „ирва ё.ќ., ЅабТ€к ќ.—. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ј“≤ ј, 2001.- 304с.

5. ƒжигирей ¬.ј. та ≥н. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ујф≥шаФ, 1999.- 254с.

6. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона.- ињв.: У«нанн€-пресФ,2003,-430 с.

7. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона. Ќавчальний пос≥бник.Ц  .: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004.- 439 с.

 

–≥вень оц≥нюванн€ знань на зан€тт≥:

7 бал≥в Ц студент отримуЇ за активну участь в дискус≥€х, в≥рн≥ й повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, в≥рн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, активну участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, високу €к≥сть Д«в≥туФ за практичне зан€тт€;

5 бал≥в Ц студент отримуЇ за участь в дискус≥€х, в≥рн≥ хоча й не повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, переважно точн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, €к≥сний Д«в≥тФ за практичне зан€тт€;

3 бали Ц студент отримуЇ в тому випадку, коли участь в дискус≥€х була не активною, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ слабо аргументован≥, що св≥дчили про не глибокий характер знань, виконанн€ завдань експрес-опитуванн€ носили незавершений характер, участь у рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф малоактивна;

0 бал≥в Ц студент отримуЇ у випадку, коли в≥н не приймав участ≥ в дискус≥€х, рольов≥й гр≥ та Дмозковому штурм≥Ф, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ були нев≥рними, або студент взагал≥ на них не в≥дпов≥дав ≥ не приймав участ≥ в обговоренн≥, завданн€ експрес-опитуванн€ не виконувались, матер≥али, що св≥дчили про п≥дготовку до зан€тт€, у студента були в≥дсутн≥.

«ан€тт€ є 8

“ема 6. —ем≥нар-прес-конференц≥€ на тему:

Д”правл≥нн€ безпекою та захистом у надзвичайних ситуац≥€х.Ф

(2 години)

ћета зан€тт€ Ц удосконалити:

Ј навчально-п≥знавальну компетенц≥ю;

Ј ц≥нн≥стно-смислову компетенц≥ю;

Ј ≥нформац≥йну компетенц≥ю студент≥в.

 лючова компетентн≥сть Ц розум≥нн€ зм≥сту та механ≥зм≥в плануванн€ ≥ управл≥нн€ безпекою та захистом у надзвичайних ситуац≥€х

—тудент повинен знати:

Ј правов≥ норми, що регламентують орган≥зац≥ю та зд≥йсненн€ заход≥в запоб≥ганн€ й л≥кв≥дац≥њ надзвичайноњ ситуац≥њ;

Ј критер≥њ та показники оц≥нки ефективност≥ функц≥онуванн€ системи безпеки та захисту обТЇкту господарюванн€ у надзвичайних ситуац≥€х;

Ј шл€хи та пор€док ф≥нансуванн€ заход≥в з л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й, в≥дшкодуванн€ збитк≥в постраждалим;

Ј пор€док п≥дготовки матер≥ал≥в, на п≥дстав≥ €ких надаЇтьс€ експертний висновок щодо р≥вн€ надзвичайних ситуац≥й.

 

“еоретичн≥ питанн€:

1. ѕравов≥ норми, що регламентують орган≥зац≥ю та зд≥йсненн€ заход≥в щодо запоб≥ганн€ й л≥кв≥дац≥њ надзвичайноњ ситуац≥њ.

2.  ритер≥њ та показники оц≥нки ефективност≥ функц≥онуванн€ системи безпеки та захисту у надзвичайн≥й ситуац≥њ обТЇкту господарюванн€.

–еферат на тему: ‘≥нансуванн€ заход≥в з л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайноњ ситуац≥њ, в≥дшкодуванн€ збитк≥в постраждалим.

ћодульний контроль. (ѕисьмова контрольна робота з дисципл≥ни).

 

Ќавчальн≥ завданн€:

1. –озкрити сутн≥сть менеджменту безпеки, правового забезпеченн€ та орган≥зац≥йно-функц≥ональноњ структури захисту населенн€ та адм≥н≥стративно-територ≥ального округу в≥д надзвичайноњ ситуац≥њ.

2. ¬изначити критер≥њ та показники оц≥нки ефективност≥ функц≥онуванн€ системи безпеки та захисту обТЇкту господарюванн€ у надзвичайних ситуац≥€х.

3. ≤дентиф≥кувати джерела ф≥нансуванн€ заход≥в з л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й та в≥дшкодуванн€ збитк≥в постраждалим.

‘орми проведенн€:

1. ”сне опитуванн€ та (або) експрес-контроль щодо глибини знань студентами сутност≥ менеджменту безпеки, правового забезпеченн€ та орган≥зац≥йно-функц≥ональноњ структури захисту населенн€ та адм≥н≥стративно-територ≥ального округу в≥д надзвичайноњ ситуац≥њ.

2. ќбговоренн€ окремих дискус≥йних проблем повТ€заних з визначенн€м критер≥њв та показник≥в оц≥нки ефективност≥ функц≥онуванн€ системи безпеки та захисту обТЇкту господарюванн€ у надзвичайних ситуац≥€х.

3. Дћозковий штурмФ на тему: Д≤дентиф≥кац≥€ джерел ф≥нансуванн€ заход≥в з л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й та в≥дшкодуванн€ збитк≥в постраждалим.Ф.

 

≤нформац≥йне забезпеченн€:

ѕрезентац≥€ до сем≥нарського зан€тт€ (комплект слайд≥в).

Ќаочн≥ та навчальн≥ матер≥али, п≥дготовлен≥ студентами до зан€тт€.

 

Ћ≥тература:

1. ѕанкратов ќ.ћ., ћ≥л€Їв ќ. . Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: Ќавч. пос≥бник.- .:  Ќ≈”, 2005,-232с.

2. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., ƒжог ѕ.¬., „ерево ƒ.–. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2013, Ц 178 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬., “уровський ќ.Ћ., ЎалаЇва “.ѕ. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини в надзвичайних ситуац≥€х: ѕрактикум „. ≤≤ Ц  .:  Ќ≈”, 2014, Ц 87 с.

4. „ирва ё.ќ., ЅабТ€к ќ.—. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ј“≤ ј, 2001.- 304с.

5. ƒжигирей ¬.ј. та ≥н. Ѕезпека життЇд≥€льност≥: Ќавч. пос≥бник. Ц Ћьв≥в: Ујф≥шаФ, 1999.- 254с.

6. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона.- ињв.: У«нанн€-пресФ,2003,-430 с.

7. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона. Ќавчальний пос≥бник.Ц  .: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004.- 439 с.

8. ≤нтернет виданн€.

–≥вень оц≥нюванн€ знань на зан€тт≥:

3 бали Ц студент отримуЇ за активну участь в дискус≥€х, в≥рн≥ й повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, в≥рн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, активну участь у Дмозковому штурм≥Ф;

2 бали Ц студент отримуЇ за участь в дискус≥€х, в≥рн≥ але не повн≥ в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€, переважно точн≥ виконанн€ завдань експрес-опитуванн€, участь у Дмозковому штурм≥Ф;

1 бал Ц студент отримуЇ в тому випадку, коли участь в дискус≥€х була не активною, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ св≥дчили про поверхневий характер знань, слабо аргументован≥, виконанн€ завдань експрес-опитуванн€ носили незавершений характер, участь у Дмозковому штурм≥Ф малоактивн≥;

0 бал≥в Ц студент отримуЇ у випадку, коли в≥н не приймав участ≥ в дискус≥€х, Дмозковому штурм≥Ф, в≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ були нев≥рними, або студент взагал≥ на них не в≥дпов≥дав ≥ не приймав участ≥ в обговоренн≥, завданн€ експрес-опитуванн€ не виконувались, матер≥али, що св≥дчили про п≥дготовку до зан€тт€, у нього були в≥дсутн≥.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 531 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2217 - | 2162 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.278 с.