Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета, завданн€ та предмет навчальноњ дисципл≥ни
—“–” “”–ј “ј «ћ≤—“ ћ≈“ќƒ»„Ќ»’ ћј“≈–≤јЋ≤¬

« ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ЂЅ≈«ѕ≈ ј ∆»““™ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ї

 

≤. ¬—“”ѕ.. 3

 

≤≤. “≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ».. 7

 

≤≤≤. «ћ≤—“ Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ».. 8

 

≤V. ѕЋјЌ» —≈ћ≤Ќј–—№ »’ (ѕ–ј “»„Ќ»’) «јЌя“№.. 11

 

V. ѕ–» Ћјƒ» “»ѕќ¬»’ ≤Ќƒ»¬≤ƒ”јЋ№Ќ»’ «ј¬ƒјЌ№ («¬≤“≤¬ про виконанн€ завданн€ на практичному зан€тт≥ з навчальноњ дисципл≥ни ЂЅезпека життЇд≥€льност≥ї) “ј ѕќ–яƒќ  ѓ’ –ќ«¬Тя«јЌЌя.. 31

 

«авданн€ 1.. 31

“ема: ¬и€вленн€ та оц≥нка обстановки в осередку ураженн€ землетрусом.. 31

 

«авданн€ 2.. 51

“ема: ¬и€вленн€ шл€хом прогнозу та оц≥нка ≥нженерноњ обстановки в осередку ураженн€, що виникаЇ при зруйнуванн≥ гребл≥ водосховища. 51

 

«авданн€ 3.. 64

“ема: ¬и€вленн€ та оц≥нка ≥нженерноњ обстановки при зруйнуванн≥ пожежа та вибухонебезпечних об'Їкт≥в. 64

 

«авданн€ 4.. 90

“ема: ¬и€вленн€ шл€хом прогнозу та оц≥нка обстановки в осередку ураженн€, що виникаЇ при зруйнуванн≥ обТЇкту, небезпечного в рад≥оактивному в≥дношенн≥. 90

 

«авданн€ 5.. 118

“ема: ¬и€вленн€ шл€хом прогнозу та оц≥нка обстановки в осередку ураженн€, що виникаЇ при зруйнуванн≥ обТЇкту, небезпечного в х≥м≥чному в≥дношенн≥. 118

 

VI.  ј–“ј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“ј.. 157

 

VII. ѕќ–яƒќ  ѕќ“ќ„Ќќ√ќ … ѕ≤ƒ—”ћ ќ¬ќ√ќ ќ÷≤Ќё¬јЌЌя «ЌјЌ№ —“”ƒ≈Ќ“≤¬ « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ».. 158

 

VIII. «–ј«ќ  «ј¬ƒјЌЌя ћќƒ”Ћ№Ќќѓ  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“».. 167

 

≤X. —ѕ»—ќ  –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌќѓ Ћ≤“≈–ј“”–ј.. 169

 


≤. ¬—“”ѕ

 

ћета, завданн€ та предмет навчальноњ дисципл≥ни.

¬ умовах ринкових в≥дносин та р≥зних форм власност≥ виникаЇ необх≥дн≥сть розробленн€ нових методолог≥чних п≥дход≥в до побудови сучасноњ, гнучкоњ та доступноњ дл€ р≥зних господарських структур модел≥ управл≥нн€ безпекою житт€ та д≥€льност≥ людини на нац≥ональному, рег≥ональному й виробничому р≥вн€х. ¬ крањн≥ з соц≥ально ор≥Їнтованою економ≥кою безпека життЇд≥€льност≥ маЇ бути одним з найважлив≥шим завдань соц≥ально-економ≥чноњ пол≥тики держави, кожного п≥дприЇмства та орган≥зац≥њ.

Ѕезпека життЇд≥€льност≥ Ц проблема складна ≥ багатогранна. ƒл€ њњ розвТ€занн€ потр≥бна активна участь фах≥вц≥в р≥зних галузей й проф≥л≥в: технолог≥в, проектувальник≥в, еколог≥в, сан≥тарних л≥кар≥в, л≥н≥йних кер≥вник≥в та ≥н. ќсоблива роль у ц≥й важлив≥й справ≥ належить економ≥стам. —аме вони мають визначати насл≥дки економ≥чного розвитку сусп≥льства щодо р≥вн€ безпеки населенн€ в крањн≥, оц≥нювати вплив надзвичайних ситуац≥й, травматизму на виробництв≥ та профес≥йних захворювань, тимчасовоњ непрацездатност≥ та кал≥цтва. ≈коном≥сти також визначають варт≥сть р≥зних вар≥ант≥в орган≥зац≥йно-техн≥чних р≥шень щодо п≥двищенн€ р≥вн€ безпеки житт€ й д≥€льност≥.

¬ивченн€ дисципл≥ни УЅезпека життЇд≥€льност≥Ф Ї етапом формуванн€ фах≥вц€ у в≥дпов≥дност≥ з осв≥тньо-профес≥йною програмою п≥дготовки бакалавра.

Ќавчальна дисципл≥на ЂЅезпека життЇд≥€льност≥ї Ї нормативною дисципл≥ною, що включаЇтьс€ в навчальн≥ плани €к дисципл≥на обовТ€зкового вибору. ќбс€г навчального часу дл€ вивченн€ дисципл≥ни ЂЅезпека життЇд≥€льност≥ї визначений державними вимогами (сп≥льний наказ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, ћ≥н≥стерства ”крањни з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн€ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи та ƒержавного ком≥тету ”крањни з промисловоњ безпеки, охорони прац≥ та г≥рничого нагл€ду в≥д 21.10.2010 року, є 969/922/216 Ђѕро орган≥зац≥ю та вдосконаленн€ навчанн€ з питань охорони прац≥, безпеки життЇд≥€льност≥ та цив≥льного захисту у вищих навчальних закладах ”крањниї). Ќавчанн€ з дисципл≥ни базуЇтьс€ на основних положенн€х пол≥тики держави з питань охорони здоровТ€, житт€ й прац≥ людини:  онституц≥њ ”крањни, концепц≥њ нац≥ональноњ безпеки нашоњ держави, «акон≥в ”крањни Уѕро охорону здоровТ€, Уѕро охорону прац≥ Ф, Уѕро пожежну безпеку Ф, Уѕро цив≥льну оборону ”крањни, Дѕро правов≥ засади цив≥льного захисту населенн€ та територ≥й Ф, а також на знанн€х студент≥в, €к≥ вони отримали п≥д час навчанн€ у середн≥х осв≥тн≥х закладах.

ћета вивченн€ дисципл≥ни пол€гаЇ у набутт≥ студентом компетенц≥й (знань, ум≥нь ≥ навичок) дл€ зд≥йсненн€ профес≥йноњ д≥€льност≥ за спец≥альн≥стю з урахуванн€м ризику виникненн€ техногенних авар≥й й реал≥зац≥й природних небезпек, €к≥ можуть спричинити надзвичайн≥ ситуац≥њ та привести до неспри€тливих насл≥дк≥в на обТЇктах господарюванн€.

«авданн€ вивченн€ дисципл≥ни передбачаЇ опануванн€ знанн€ми, вм≥нн€ми та навичками дл€ створенн€ умов щодо виконанн€ профес≥йних обовТ€зк≥в з урахуванн€м галузевих вимог до забезпеченн€ безпеки персоналу та захисту населенн€ у надзвичайних ситуац≥€х ≥ формуванн€ мотивац≥њ посиленн€ особистоњ в≥дпов≥дальност≥ за забезпеченн€ гарантованого р≥вн€ безпеки функц≥онуванн€ обТЇкт≥в галуз≥, матер≥альних та культурних ц≥нностей в межах науково-обірунтованих критер≥њв прийн€тного ризику.

«асвоњвши дисципл≥ну ЂЅезпека життЇд≥€льност≥ї майбутн≥ бакалаври повинн≥ волод≥ти сукупн≥стю загальнокультурних та профес≥йних компетенц≥й з питань безпеки життЇд≥€льност≥ у в≥дпов≥дних напр€мах п≥дготовки дл€ вир≥шенн€ профес≥йних завдань, повТ€заних ≥з гарантуванн€м збереженн€ житт€ та здоровТ€ персоналу обТЇкт≥в господарюванн€ в умовах надзвичайних ситуац≥й.

¬ результат≥ вивченн€ дисципл≥ни ЂЅезпека життЇд≥€льност≥ї бакалаври у в≥дпов≥дних напр€мах п≥дготовки повинн≥ мати так≥ ключов≥ загальнокультурн≥ та профес≥йн≥ компетенц≥њ.

«агальнокультурн≥ компетенц≥њ охоплюють:

Ј культуру безпеки й ризик-ор≥Їнтоване мисленн€, при €кому питанн€ безпеки, захисту й збереженн€ навколишнього середовища розгл€даютьс€ €к найважлив≥ш≥ пр≥оритети в житт≥ й д≥€льност≥ людини;

Ј знанн€ сучасних проблем ≥ головних завдань безпеки життЇд≥€льност≥ та вм≥нн€ визначити коло своњх обовТ€зк≥в з питань виконанн€ завдань профес≥йноњ д≥€льност≥ з урахуванн€м ризику виникненн€ небезпек, €к≥ можуть спричинити надзвичайн≥ ситуац≥њ та привести до негативних насл≥дк≥в на обТЇктах господарюванн€;

Ј вм≥нн€ оц≥нити середовище перебуванн€ щодо особистоњ безпеки, безпеки колективу, сусп≥льства, провести мон≥торинг небезпечних ситуац≥й та обірунтувати головн≥ п≥дходи та засоби збереженн€ житт€, здоровТ€ та захисту прац≥вник≥в в умовах загрози ≥ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й;

Ј здатн≥сть приймати р≥шенн€ щодо безпеки в межах своњх повноважень.

ѕрофес≥йн≥ компетенц≥њ за видом д≥€льност≥ охоплюють:

виробничо-технолог≥чна д≥€льн≥сть:

Ј здатн≥сть ор≥Їнтуватис€ у кол≥ основних метод≥в ≥ систем забезпеченн€ техногенноњ безпеки, обірунтовано вибирати в≥дом≥ принципи, способи, системи та методи захисту людини ≥ природного середовища в≥д небезпек;

орган≥зац≥йно-управл≥нська д≥€льн≥сть:

Ј здатн≥сть ор≥Їнтуватис€ в основних нормативно-правових актах в галуз≥ забезпеченн€ безпеки;

Ј знанн€ орган≥зац≥йно-правових заход≥в забезпеченн€ безпечноњ життЇд≥€льност≥ та вм≥нн€ обірунтувати та забезпечувати виконанн€ у повному обс€з≥ заходи з колективноњ та особистоњ безпеки;

Ј вм≥нн€ забезпечити координац≥ю зусиль виробничого колективу в попередженн≥ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й та л≥кв≥дац≥њ њх насл≥дк≥в;

проектно-конструкторська д≥€льн≥сть:

Ј вм≥нн€ ≥дентиф≥кувати небезпеки природного та техногенного середовищ ≥ в≥днайти шл€хи в≥дверненн€ њхньоњ уражаючоњ д≥њ, використовуючи ≥мов≥рн≥сн≥ структурно-лог≥чн≥ модел≥;

Ј вм≥нн€ обірунтувати нормативно-орган≥зац≥йн≥ заходи забезпеченн€ безпечноњ експлуатац≥њ технолог≥чного обладнанн€ та попередженн€ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й;

педагог≥чно-консультативна д≥€льн≥сть:

Ј обірунтуванн€ та методичне забезпеченн€ проведенн€ навчанн€ серед прац≥вник≥в та населенн€ з питань безпеки життЇд≥€льност≥ та д≥й за надзвичайних ситуац≥й;

Ј вм≥нн€ надати допомогу та консультац≥њ прац≥вникам та населенню з практичних питань безпеки життЇд≥€льност≥ та захисту у надзвичайних ситуац≥€х;

контрольно-консультативна д≥€льн≥сть:

Ј оц≥нювати стан готовност≥ п≥дрозд≥лу до роботи в умовах загрози ≥ виникненн€ надзвичайних ситуац≥й за встановленими критер≥€ми ≥ показниками та надавати консультац≥њ прац≥вникам орган≥зац≥њ (п≥дрозд≥лу) щодо п≥двищенн€ його р≥вн€;

Ј здатн≥сть анал≥зувати механ≥зми впливу шк≥дливих, небезпечних та уражаючих фактор≥в на людину, визначати характер взаЇмод≥њ орган≥зму людини з ними з урахуванн€м специф≥ки механ≥зму токсичноњ д≥њ небезпечних речовин, енергетичного впливу та комб≥нованоњ д≥њ уражаючих фактор≥в.

Ќа вивченн€ дисципл≥ни в≥дведено 45 години, ≥з них: дл€ денноњ форми навчанн€ Ц 34 години на зан€тт€ п≥д кер≥вництвом викладача (лекц≥й Ц 4, сем≥нарських, практичних зан€ть Ц 16, ≥ндив≥дуально-консультативна робота Ц 14 год.) ≥ 11 годин Ц на самост≥йну роботу; дл€ заочноњ форми навчанн€ Ц 28 годин на зан€тт€ п≥д кер≥вництвом викладача (лекц≥й Ц 4, практичних зан€ть Ц 4, ≥ндив≥дуально-консультативна робота Ц 16 год.) та 22 годин на самост≥йну роботу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 425 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2084 - | 1935 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.