Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒисципл≥на складаЇтьс€ з одного зм≥стового модул€
ќрган≥зац≥€ навчального процесу з дисципл≥ни включаЇ так≥ њњ форми: навчальн≥ зан€тт€ п≥д кер≥вництвом викладача, самост≥йна робота студент≥в, практична п≥дготовка, контрольн≥ заходи.

ќсновними видами навчальних зан€ть в умовах кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу Ї: лекц≥њ, практичн≥, сем≥нарськ≥, контактн≥ зан€тт€, виконанн€ самост≥йних завдань студентами, ≥ндив≥дуально-консультативна та науково-досл≥дницька роботи.

«а власним бажанн€м студенти з метою поглибленого вивченн€ матер≥алу найб≥льш складних тем робочоњ навчальноњ програми можуть за визначеною тематикою готувати реферати, есе, презентац≥њ, виконувати розрахунков≥, граф≥чн≥ роботи, анал≥зувати реальн≥ й в≥ртуальн≥ ситуац≥њ, матер≥али з фахових публ≥кац≥й, оформл€ти зв≥ти власних досл≥джень, приймати участь в ол≥мп≥адах, наукових конференц≥€.

Ќа лекц≥€х студенти вивчають теоретичн≥ положенн€ дисципл≥ни, характеристику оточуючого людину середовища, негативн≥ фактори природного та антропогенного походженн€. ¬они читаютьс€, €к правило, потоку, що обТЇднуЇ одну, або дек≥лька спор≥днених спец≥альностей ≥ спец≥ал≥зац≥й.

Ќа сем≥нарських зан€тт€х студенти набувають глобальн≥ та ключов≥ компетентност≥ беручи участь в обговорюванн≥ теоретичних положень навчального матер≥алу, що був доведений на лекц≥€х ≥ з €ким вони ознайомились у часи самост≥йноњ роботи.

ѕрактичн≥ зан€тт€ призначен≥ дл€ прищепленн€ студентам ключових ≥нструментальних та системних компетентностей щодо ≥дентиф≥кац≥њ небезпек та визначенн€ ризик≥в њх реал≥зац≥њ, виконанн€ розрахунк≥в параметр≥в шк≥дливих, небезпечних та уражаючих фактор≥в природного та техногенного походженн€; визначенн€ насл≥дк≥в виникненн€ надзвичайноњ ситуац≥њ та шл€х≥в усуненн€ њњ негативноњ д≥њ.

¬ часи самост≥йноњ роботи студенти виконують завданн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€ п≥д методичним кер≥вництвом викладача. ¬ €кост≥ зв≥тност≥ ≥з ц≥Їњ роботи студенти представл€ють зв≥т (реферат, конспект, проект тощо) опрацьованого матер≥алу.

¬ процес≥ п≥дготовки студент≥в з дисципл≥ни доц≥льно використовувати сучасн≥ методи активного навчанн€, залучати њх до дискус≥й, обговоренн€ питань, що розгл€даютьс€.

Дћетодичн≥ матер≥али щодо зм≥сту та орган≥зац≥њ самост≥йноњ роботи студент≥в, поточного ≥ п≥дсумкового контролю њх знаньФ з навчальноњ дисципл≥ни УЅезпека життЇд≥€льност≥Ф п≥дготовлен≥ в≥дпов≥дно до вимог наказу ректора є 1032 в≥д 27 грудн€ 2012 року Дѕро вдосконаленн€ орган≥зац≥њ ≥ технолог≥њ проведенн€ сем≥нарських (практичних, лабораторних) зан€ть та поточного оц≥нюванн€ знань студент≥в та ухвал ¬ченоњ –адою ун≥верситету щодо пор€дку оц≥нюванн€ знань студент≥в  Ќ≈” з урахуванн€м вимог Ѕолонськоњ декларац≥њ, а також рекомендац≥й Ќауково-методичних конференц≥й  Ќ≈” на тему У—учасн≥ технолог≥њ навчанн€ та оц≥нюванн€ знань студент≥вФ.

 онцепц≥€ оц≥нюванн€ знань студент≥в з урахуванн€м поточноњ усп≥шност≥ введена дл€ стимулюванн€ роботи навчаЇмих прот€гом семестру.

«авданн€м поточного контролю Ї перев≥рка здатност≥ студента розум≥ти, засвоњти та осмислити зм≥ст матер≥алу в≥дпов≥дних розд≥л≥в ≥ тем робочоњ навчальноњ програми дисципл≥ни, ум≥нь самост≥йно опрацьовувати в≥дпов≥дн≥ завданн€, публ≥чно та письмово представл€ти навчальний матер≥ал, виконувати розрахунков≥ завданн€.

–езультати поточного контролю оц≥нюютьс€ в д≥апазон≥ в≥д 0 до 100 бал≥в.

ѕ≥дсумковою формою контролю п≥дготовки бакалавр≥в з дисципл≥ни ЂЅезпека життЇд≥€льност≥ї Ї диференц≥йований зал≥к.

ћетодичн≥ матер≥али охоплюють вс≥ теми робочоњ навчальноњ програми дисципл≥ни УЅезпека життЇд≥€льност≥Ф ≥ дозвол€ють встановити р≥вень засвоЇнн€ студентами навчального матер≥алу.

«авданн€м поточного ≥ п≥дсумкового контролю знань Ї перев≥рка:

Ј здатност≥ студента розум≥ти, засвоњти та усв≥домити зм≥ст матер≥алу в≥дпов≥дних розд≥л≥в ≥ тем робочоњ навчальноњ програми дисципл≥ни;

Ј ум≥нь самост≥йно опрацьовувати в≥дпов≥дн≥ завданн€;

Ј публ≥чно та письмово представл€ти навчальний матер≥ал;

Ј виконувати розрахунково-граф≥чн≥ роботи.

≤≤. “≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

 

    Ќазва теми  ≥льк≥сть годин
ƒенна форма навчанн€ «аочна форма навчанн€
Ћекц≥њ — (ѕ,Ћ) ≤   – — – —  онтактн≥ години — – —
«м≥стовий модуль: ДЅезпека життЇд≥€льност≥.Ф            
¬ступ. ÷≥льова настанова дисципл≥ни та методичн≥ вказ≥вки по њњ вивченню. 0,5 - - - 0,5 -
“ема 1.  атегор≥йно-пон€т≥йний апарат з безпеки життЇд≥€льност≥. 0,5 0,5 -   0,5  
“ема 2. ѕриродн≥ небезпеки та характер њхн≥х про€в≥в.   0,5 -      
“ема 3. “ехногенн≥ небезпеки та њх реал≥зац≥њ.     -      
“ема 4.—оц≥ально-пол≥тичн≥ небезпеки. -   -      
“ема 5. «астосуванн€ ризик ор≥Їнтованого п≥дходу дл€ побудови ≥мов≥рн≥сних структурно-лог≥чних моделей виникненн€ та розвитку Ќ—.       -    
“ема 6.ћенеджмент безпеки, правове забезпеченн€ та орган≥зац≥йно-функц≥ональна структура захисту населенн€ та адм≥н≥стративно-територ≥ального округу у надзвичайн≥й ситуац≥њ. -   -      
ƒиференц≥йований зал≥к - - - -   -
–азом годин            
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 359 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2227 - | 2097 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.