Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤ндив≥дуальн≥ анал≥тичн≥ завданн€
 

 ожен студент прот€гом семестру маЇ змогу виконати одне з двох ≥ндив≥дуальних анал≥тичних завдань, що Ї комплексними розрахунковими завданн€м, €к≥ охоплюють основн≥ теми дисципл≥ни.

√оловна мета завдань Ц надати студентам можлив≥сть навчитис€ обчислювати певний комплекс показник≥в, що використовуютьс€ в бюджетно-податков≥й пол≥тиц≥ держави та њњ адм≥н≥стративних одиниць; спри€ти розвитку анал≥тичних зд≥бностей та вм≥нн€ висловлювати й обірунтовувати власну точку зору щодо окресленоњ проблеми; навчитис€ застосовувати набут≥ знанн€ на практиц≥, а також у спрощен≥й форм≥ у€вити соб≥ посл≥довний процес розрахунк≥в у рамках бюджетно-податковоњ пол≥тики.

—тудентам пропонуЇтьс€ комплексне ≥ндив≥дуальне анал≥тичне завданн€: ЂЅюджетний мон≥торингї.

«а результатами виконанн€ ≥ндив≥дуального анал≥тичного завданн€ кожен студент складаЇ особистий зв≥т. «в≥т маЇ розкривати зм≥ст поетапного проведенн€ розрахунк≥в з формулами та по€сненн€ми до них, м≥стити заповнен≥ розрахунково-анал≥тичн≥ таблиц≥, економ≥чне обірунтуванн€ результат≥в, висновки ≥ пропозиц≥њ.

¬иконанн€ ≥ндив≥дуальних роб≥т передбачаЇ самост≥йне опрацюванн€ та використанн€ конспекту, п≥дручник≥в, пос≥бник≥в, наукових публ≥кац≥й, анал≥тичних ≥ статистичних матер≥ал≥в, ресурс≥в мереж≥ Internet. «а потреби студент маЇ змогу проконсультуватис€ ≥з викладачем щодо виконанн€ окремих завдань, належних до розкритт€ аспект≥в, €кщо це неможливо зробити самост≥йно на основ≥ лише рекомендованоњ л≥тератури.  онсультац≥њ надаютьс€ у спец≥ально в≥дведений час, зг≥дно з розкладом консультац≥й викладача, або ж за допомогою електронноњ пошти п≥д час листуванн€ з викладачем.

ќр≥Їнтовний обс€г роботи Ц 20 стор≥нок друкованого тексту. ¬имоги до оформленн€: стор≥нка формату ј4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, ≥нтервал 1,5; пол€ верхнЇ та нижнЇ Ц 2 см, праве Ц 3, л≥ве Ц 1 см; абзацний в≥дступ Ц 1,25. –обота маЇ бути роздрукована та скр≥плена, з зазначенн€м на титульному аркуш≥ дати поданн€ на перев≥рку.  р≥м цього, робота млже бути оформлена та подана на перев≥рку в електронному вар≥ант≥, записана на електронний нос≥й, або над≥слана на електронну пошту.

ќц≥нка виконаних контрольних роб≥т зд≥йснюЇтьс€ з урахуванн€м таких критер≥њв: повнота в≥дпов≥д≥ на питанн€, поставлен≥ у кожному етап≥ роботи; дотриманн€ належноњ структури в≥дпов≥д≥ на питанн€; на€вн≥сть обгрунтувань та по€снень, виклад теоретичних засад, достов≥рн≥сть проведених розрахунк≥в, ірунтовний анал≥з сучасного стану, динам≥ки та структури, розкритт€ основних проблем та можливих шл€х≥в вир≥шенн€; доречн≥сть застосуванн€ економ≥ко-математичних ≥ статистичних метод≥в, а також нормативно-правових акт≥в; на€вн≥сть та ірунтовн≥сть власного баченн€ окресленоњ проблеми, висновк≥в та пропозиц≥й; акуратн≥сть виконанн€; дотриманн€ вимог оформленн€ роб≥т; своЇчасн≥сть поданн€ роботи.

 

¬иб≥р вар≥анту виконанн€, €к одного, так ≥ ≥ншого ≥ндив≥дуального анал≥тичного завданн€ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно пор€дковому номеру пр≥звища студента в алфав≥тному списку групи:

 

є ¬ар≥анту јдм≥н≥стративно-територ≥альна одиниц€, за €кою сл≥д зд≥йснювати розрахунки є ¬ар≥анту јдм≥н≥стративно-територ≥альна одиниц€, за €кою сл≥д зд≥йснювати розрахунки
  јвтономна –еспубл≥ка  рим   ѕолтавська область
  ¬≥нницька область   –≥вненська область
  ¬олинська область   —умська область
  ƒн≥пропетровська область   “ерноп≥льська область
  ƒонецька область   ’арк≥вська область
  ∆итомирська область   ’ерсонська область
  «акарпатська область   ’мельницька область
  «апор≥зька область   „еркаська область
  ≤вано-‘ранк≥вська область   „ерн≥вецька область
   ињвська область   „ерн≥г≥вська область
   ≥ровоградська область   м.  ињв
  Ћуганська область   м. —евастополь
  Ћьв≥вська область   м. —≥мферополь
  ћиколањвська область   м. ћиколањв
  ќдеська область   м. ёжноукрањнськ

≤ндив≥дуальне анал≥тичне завданн€ ЂЅюджетний мон≥торингї

≤ндив≥дуальне анал≥тичне завданн€ пропонуЇтьс€ студентам з метою набутт€ навичок анал≥тичноњ та розрахунковоњ роботи, що виконуЇтьс€ за визначеною схемою. ¬иконанн€ завданн€ дозволить ви€вити зд≥бност≥ до науково-практичноњ роботи, навчитись працювати з великими масивами ≥нформац≥њ, формулювати висновки ≥ практичн≥ рекомендац≥њ.

«м≥ст ≥ндив≥дуального анал≥тичного завданн€

¬икористовуючи накопичен≥ теоретичн≥ знанн€ з дисципл≥ни Ђћ≥сцев≥ ф≥нансиї, а також необх≥дн≥ ≥нформац≥йн≥ матер≥али та статистичних даних щодо формуванн€ та виконанн€ м≥сцевих бюджет≥в (м≥ст€тьс€ на оф≥ц≥йних сайтах м≥сцевих орган≥в влади), студенти мають виконати завданн€, що включаЇ к≥лька етап≥в:

1-й Ц зд≥йсненн€ анал≥тичних розрахунк≥в, побудова граф≥к≥в ≥ д≥аграм;

2-й Ц формуванн€ економ≥чних обірунтувань ≥ висновк≥в;

3-й Ц написанн€ зв≥ту про виконанн€ завданн€.

ƒл€ виконанн€ завданн€ студентам пропонуЇтьс€ скористатис€ умовною схемою проведенн€ бюджетного мон≥торингу, що розроблена за матер≥алами √рупи ф≥скального анал≥зу при  ом≥тет≥ ¬ерховноњ –ади з питань бюджету.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 450 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2047 - | 1864 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.