Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 12. —в≥товий досв≥д орган≥зац≥њ м≥сцевих ф≥нанс≥в
1. —истеми м≥сцевого самовр€дуванн€ в заруб≥жних крањнах

2. ћатер≥альн≥ та ф≥нансов≥ ресурси м≥сцевого самовр€дуванн€ у заруб≥жних крањнах

3. ћ≥жнародн≥ стандарти орган≥зац≥њ м≥сцевих ф≥нанс≥в

4. ќсобливост≥ м≥сцевих бюджет≥в заруб≥жних крањн

5. ћ≥сцеве оподаткуванн€ у заруб≥жних крањнах

6. Ѕюджетне регулюванн€ та ф≥нансове вир≥внюванн€ в заруб≥жних крањнах.

7. ћ≥сцеве (мун≥ципальне) господарство та ф≥нанси мун≥ципальних п≥дприЇмств у заруб≥жних крањнах

ѕитанн€ дл€ самост≥йноњ п≥дготовки до обговоренн€:

1. —истеми м≥сцевого самовр€дуванн€ в заруб≥жних крањнах: основн≥ типи, роль, обовТ€зки та повноваженн€, становленн€ ≥ розвиток, нормативно-правове регулюванн€.

2. ћатер≥альн≥ та ф≥нансов≥ ресурси м≥сцевого самовр€дуванн€ у заруб≥жних крањнах.

3. ќсобливост≥ нормативного регулюванн€ м≥сцевих ф≥нанс≥в закордоном.

4. ќсобливост≥ структури ≥ складу, плануванн€ та виконанн€ м≥сцевих бюджет≥в закордоном.

5. ƒоходи та видатки м≥сцевих бюджет≥в заруб≥жних крањн.

6. ћ≥сцев≥ ц≥льов≥ та позабюджетн≥ фонди у заруб≥жних крањнах.

7. ћ≥сцеве оподаткуванн€ у заруб≥жних крањнах.

8. ¬иди м≥сцевих податк≥в, пор€док њх нарахуванн€ та сплати.

9. ‘≥скальна роль м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в.

10. ћун≥ципальний кредит у заруб≥жних крањнах.

11. Ѕюджетне регулюванн€ та ф≥нансове вир≥внюванн€ в заруб≥жних крањнах.

12. ћ≥жбюджетн≥ трансферти та розпод≥л доход≥в у м≥сцевих бюджетах заруб≥жних крањн.

13. ћ≥сцеве (мун≥ципальне) господарство у заруб≥жних крањнах.

14. ќсобливост≥ наданн€ громадських послуг.

15. ‘≥нанси мун≥ципальних п≥дприЇмств у заруб≥жних крањнах

 

«авданн€ дл€ самост≥йного виконанн€:

1. ¬≥д≥брати ключов≥ терм≥ни наведеноњ теми дисципл≥ни та скласти за ними глосар≥й.

2. —класти лог≥ко-структурн≥ схеми: ќсобливост≥ м≥сцевих ф≥нанс≥в у крањнах ™— (на приклад≥ одн≥Їњ дов≥льно обраноњ крањни). ќсобливост≥ м≥сцевих ф≥нанс≥в у крањнах ѕ≥вн≥чноњ јмерики (на приклад≥ одн≥Їњ дов≥льно обраноњ крањни). ќсобливост≥ м≥сцевих ф≥нанс≥в у крањнах —Ќƒ (на приклад≥ одн≥Їњ дов≥льно обраноњ крањни).

3. Ќа основ≥ ≥нформац≥йно-анал≥тичних ресурс≥в мереж≥ Internet та пер≥одичних видань м≥сцевого, державного чи м≥жнародного значенн€ п≥д≥брати приклади практичних проблемних ситуац≥й, що безпосередньо стосуютьс€ даноњ теми ћ≥сцевих ф≥нанс≥в та проанал≥зувати њх, визначити ключову проблему, њњ можлив≥ причини, насл≥дки та шл€хи покращенн€ ситуац≥њ.

 

–екомендована л≥тература дл€ п≥дготовки до практичних зан€ть, зг≥дно з карткою ≥нформац≥йного забезпеченн€: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 20, 21, 29, 30, 52, 53, 57-65.

«адач≥ та практичн≥ завданн€

«адача 1

–озрахувати суму регульованих доход≥в м≥сцевого бюджету, €кщо в≥дом≥ так≥ показники:

- ќбс€г видатковоњ частини бюджету област≥ Ц ¬Ѕ.

- ƒеф≥цит бюджету Ц ƒЅ.

- ќбс€г закр≥плених доход≥в Ц «ƒ.

 

¬ар≥ант ¬Ѕ (тис грн.) ƒЅ (тис грн.) «ƒ (тис грн.)  
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

 

—ума регульованих доход≥в: –ƒ = (¬Ѕ - ƒЅ) Ц «ƒ

 

«адача 2

–озрахувати суму деф≥циту м≥сцевого бюджету та суму субвенц≥њ, €кщо в≥дом≥ наступн≥ показники:

- —ума регульованих доход≥в бюджету Ц –ƒ.

- —ума закр≥плених доход≥в Ц «ƒ.

- —ума видатковоњ частини бюджету Ц ¬Ѕ.

- —ума субвенц≥њ складаЇ — % суми деф≥циту.

 

¬ар≥ант ƒ (тис. грн.) «ƒ (тис. грн.) ¬Ѕ (тис. гри.) — (%)  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        «ќ  
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

ƒеф≥цит бюджету: ƒеф = ¬Ѕ - (–ƒ+«ƒ)

—ума субвенц≥њ: —— = —* ƒеф: 100

«адача 3

” ≤≤≤ квартал≥ 2011 року п≥дприЇмство сплатило так≥ платеж≥: ѕƒ¬ Ц ѕ; јкциз Ц ј; ѕодаток на прибуток Ц ѕб; ѕодаток з доходу ф≥зичних ос≥б Ц ѕƒ‘ќ; ¬нески до еколог≥чного фонду Ц ≈‘; ¬нески на Їдине соц≥альне страхуванн€ Ц ™——; “ранспортний зб≥р Ц “«; ѕлата за землю Ц «; ¬нески до ≤нновац≥йного фонду Ц ≤; ƒержавне мито - ƒћ.

–озрахувати обс€ги кошт≥в, що над≥йдуть до державного ≥ м≥сцевого бюджет≥в та ц≥льових фонд≥в, зокрема.

¬ар ѕ (грн.) ј (грн.) ѕб (грн.) ѕƒ‘ќ (грн.) ≈‘ (грн.) ™—— (грн.) “« (грн.) « (грн.) ≤ (грн.) ƒћ (грн.)  
                       
          ѕќ            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

1. ƒо державного бюджету над≥йдуть ѕ + ј + ѕб

2. ƒо м≥сцевого бюджету над≥йдуть: ѕƒ‘ќ + « + ƒћ

3. ƒо державних ц≥льових фонд≥в над≥йдуть: ™—— + ≤ + %≈‘

4. ƒо м≥сцевих ц≥льових фонд≥в над≥йдуть: %≈‘ + “«

«адача 4

–озрахувати загальний ≥ спец≥альний фонди м≥сцевих бюджет≥в на 2011 р., €кщо в≥дом≥ так≥ показники: ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств Ц ј, в т.ч. п≥дприЇмств комунальноњ власност≥ Ц ¬. ™диний податок субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ Ц —. “ранспортний зб≥р Ц D, в т.ч. водний транспорт Ц ≈. ѕлата за землю Ц F. ѕодаток з доход≥в ф≥зичних ос≥б Ц G. ћ≥сцев≥ податки ≥ збори Ц Ќ. ƒотац≥€ вир≥внюванн€ Ц ≤. ѕлата за державну реЇстрац≥ю субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ Ц J. «б≥р за забрудненн€ навколишнього природного середовища Ц  . ≤нш≥ доходи загального фонду Ц L. ≤нш≥ доходи спец≥ального фонду Ц ћ.

тис грн.

¬-т ј ¬ D F G H I J   L M  
    6,5     8,4         5,6 3,6      
    6,3     8,5         5,8 3,2      
    5,8     8,6         5,3 3,5      
    5,4     8,7         5,2 3,4      
    5,6     8,8         5,1 3,9      
    5,8     8,0         5,4 3,5      
    5,4     8,2         5,8 3,0      
    5,6     8,3         5,6 3,2      
    5,9     8,5         5,7 3,1      
    5,7     8,4         5,8 3,7      
    6,3     8,7         5,0 3,8      
    6,2     8,6         5,1 3,5      
    6,5     8,4         5,2 3,4      
    6,1     8,1         5,3 3,6      
    6,7     8,2         5,4 3,9      
    6,0     8,3         5,6 3.2      
    6,3     8,6         5,8 3,5    
    5,8     8,2         5,9 3,0    
    5,6     8,0         5,4 3,5    
    5,1     8,3         5,6 3,4    
    5,2     8,6         5,3 3,7    
    5,4     8,4         5,6 3,8    
    6,8     8,0         5,1 3,0    
    6,0     8,9         5,0 3,2    
    5,4     8,4         5,2 3,4    
    5,1     8,1         5,3 3,1    
    5,8     8,3         5,5 3,3    
    6,2     8,8         5,4 3,5    
    5,4     9,0         5,6 3,7    
    5,0     7,9         6,0 4,0    

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

ѕ≥д час розрахунку потр≥бно брати до уваги розпод≥л доход≥в м≥сцевих бюджет≥в за фондами та р≥вн€ми бюджет≥в, що закр≥плений у чинному Ѕюджетному кодекс≥ ”крањни.

«адача 6

–озрахувати коеф≥ц≥Їнт автоном≥њ селищного бюджету, зробити висновки про ф≥нансову незалежн≥сть м≥сцевого самовр€дуванн€ селища, €кщо в≥дом≥ так≥ обс€ги данн≥: “ранспортний зб≥р Ц “«. ѕодаток з обТЇкт≥в нерухомост≥ в≥дм≥нних в≥д земельноњ д≥л€нки Ц ѕЌ. ѕодаток з доходу ф≥зичних ос≥б Ц ѕƒ‘ќ. «б≥р за паркуванн€ автотранспорту Ц «ѕ. ѕлата за л≥ценз≥њ Ц Ћ. «б≥р за провадженн€ окремих вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ Ц «¬ƒ. ѕодаток на прибуток комунальних п≥дприЇмств Ц ѕ . “уристичний зб≥р Ц “р«. ѕлата за землю Ц 3. ≤нш≥ власн≥ доходи Ц ¬. ≤нша закр≥плен≥ доходи Ц ƒ.

¬-т “« ѕЌ ѕƒ‘ќ «ѕ Ћ «¬ƒ ѕ  “р«   ¬ ƒ  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

 оеф≥ц≥Їнт автоном≥њ:  авт = ¬ласн≥ / (¬ласн≥ + «акр≥плен≥)

ѕ≥д час розрахунку потр≥бно брати до уваги розпод≥л доход≥в м≥сцевих бюджет≥в на власн≥ та закр≥плен≥, що закр≥плений у чинному Ѕюджетному кодекс≥ ”крањни.

 

 

«авданн€ 7

–озрахувати питому вагу кожного показника у м≥сцевому бюджет≥ прот€гом 2008 -2010 рок≥в. ¬изначити суми власних, закр≥плених та регульованих доход≥в. –озрахувати процентне сп≥вв≥дношенн€ власних, закр≥плених та регульованих доход≥в. –озрахувати коеф≥ц≥Їнт автоном≥њ бюджету, зробити висновки та пропозиц≥њ.

тис, грн.

 

ѕоказники 2008 р≥к 2009 р≥к 2010 р.
сума % сума % сума %
ƒоходи загального фонду бюджету област≥
≤. ѕодатков≥ надходженн€: 153898,8   158509,6   109677,1  
1. ѕодаток з доход≥в ф≥зичних ос≥б 63714,3   64906,5   68687,0  
2. ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств 52893,5   50395,6   2374,7  
3. «бори за спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в 21997,2   17960,1   18473,9  
4. ¬нутр≥шн≥ податки на товари ≥ послуги 8137,6   15997,6   8875,5  
5. ћ≥сцев≥ податки ≥ збори 6728,4   7874,6   9248,3  
6. ≤нш≥ податки 427,8   1375,2   2017,7  
II. Ќеподатков≥ надходженн€ 8036,5   9903,5   8556,9  
1. Ќадходженн€ сум в≥дсотк≥в, що сплачуютьс€ банками за користуванн€ тимчасово в≥льними бюджетними коштами 336,7   1111,4   1216,4  
2. јдм≥н≥стративн≥ збори та платеж≥, доходи в≥д некомерц≥йного та поб≥чного продажу 1960,5   2379,4   2499,8  
3. јдм≥н≥стративн≥ штрафи та ≥нш≥ санкц≥њ 1194,4   1380,7   1439,9  
4. ≤нш≥ неподатков≥ надходженн€ 4544,9       3400,8  
III. ќф≥ц≥йн≥ трансферти 115296,0   111219,3   164924,0  
≤. ƒотац≥њ, одержан≥ з ƒержавного бюджету 115296,0   111219,3   164924,0  
IV. ѕодатков≥ надходженн€, €к≥ пропонуютьс€ дл€ зб≥льшенн€ обс€гу м≥сцевих бюджет≥в         33581,9  
ƒоходи загального фонду - всього: 277231,3   279632,4   316739,9  
ƒоходи спец≥ального фонду бюджету
1. «б≥р за забрудненн€ навколишнього природного середовища 388,6   762,8   390,0  
2. «б≥р з власник≥в транспортних засоб≥в та ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в 14263,2          
3. Ќадходженн€ спец≥альних кошт≥в бюджетних установ 90,0   1192,4   17538,0  
4. ≤нш≥ доходи -   614,1   833,0  
ƒоходи спец≥ального фонду Ц всього: 19954,4   27000,2   30491,0  
–ј«ќћ ƒќ’ќƒ» Ѕёƒ∆≈“”: 297185,7   306632,6   347230,9  

«авданн€ 8

–озрахувати процент виконанн€ кожного показника у зведеному м≥сцевому бюджет≥ прот€гом 2009-2010 рок≥в. ¬изначити показники, за €кими Ї недовиконанн€ чи перевиконанн€. ¬изначити показники, €к≥ виконано найг≥рше. «робити висновки про причини невиконанн€ запланованих показник≥в.

ѕроанал≥зувати виконанн€ зведеного м≥сцевого бюджету у 2009-2010 роках за доходами, запропонувати шл€хи удосконаленн€ формуванн€ дох≥дноњ частини м≥сцевих бюджет≥в.

тис.грн.

ѕоказники 2009 р≥к 2010 р≥к
«атвердже≠но з урахуванн€м внесених зм≥н ¬ико≠нано % «атвердже≠но з урахуванн€м внесених зм≥н ¬иконано %
ѕодатков≥ надходженн€: 291775,5 159111,4   194491,7 166014,5  
≤.ѕодаток з доход≥в ф≥зичних ос≥б 82562,7 63714,3   76919,9 64906,5  
2. ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств 71907,9 52893,5   54268,4 50395,6  
3. «б≥р з власник≥в транспортних засоб≥в 5243,1 5212,6   10817,6 7504,9  
4. «бори за спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в 27878,6 21997,2   24248,4 17960,1  
5. ¬нутр≥шн≥ податки на товари ≥ послуги 6582,8 8137,6   18205,4 15997,6  
6. ћ≥сцев≥ податки ≥ збори 7554,5 6728,4   9116,3 7874,6  
7. Ўтрафи, сплачен≥ за порушенн€ податкового законодавства 45,9 427,8   500,8 653,5  
8. ™диний податок —ѕƒ - -   414,9 721,7  
Ќеподатков≥ надходженн€: 23194,0 8126,5   24571,2 11095,9  
1. Ќадходженн€ сум в≥дсотк≥в банк≥в за користуванн€ тимчасово в≥льними бюджетними коштами 133,3 336,7   336,4 1111,4  
2. јдм≥н≥стративн≥ збори та платеж≥, доходи в≥д некомерц≥йного продажу 2796,6 1960,5   2033,5 2379,4  
3. јдм≥н≥стративн≥ штрафи та ≥нш≥ санкц≥њ 1995,8 1194,4   1671,7 1380,7  
4. ≤нш≥ неподатков≥ надходженн€ 18268,3 4364,9   20529,6 6224,4  
÷≥льов≥ фонди: 12188,4 14651,8   12232,1 18302,9  
1. «б≥р за забрудненн€ навколишнього природного середовища 638,4 388,6   884,2 762,8  
2. ≤нш≥ фонди - -   931,9 614,1  
ќф≥ц≥йн≥ трансферти: 115433,3 115296,0   120914.1 111219J  
1. ƒотац≥њ з ƒержавного бюджету 115433,3 115296,0   111749,0 111219,3  
2. —убвенц≥њ з ƒержавного бюджету - -   9165,1 -  
–ј«ќћ: 352591,2 297185,7   352209,1 306632,6  

«авданн€ 9

ѕроанал≥зувати м≥ський бюджет м≥ста ћиколањв за 2009 р≥к, зробити ірунтовн≥ висновки та пропозиц≥њ. ѕри цьому, розрахувати питому вагу кожного показника у м≥ському бюджет≥ м. ћиколањв за 2009 р≥к. ¬изначте суму та питому вагу власних, закр≥плених та регульованих доход≥в. –озрахувати коеф≥ц≥Їнт автоном≥њ м≥ського бюджету ћиколаЇва. –озрахувати показники виконанн€ м≥ського бюджету. ¬изначити показники, за €кими Ї недовиконанн€ чи перевиконанн€. «робити припущенн€ та висновки про можлив≥ причини в≥дхиленн€ в≥д запланованих показник≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 539 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2018 - | 1995 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.031 с.