Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬идатки м≥ського бюджету м. ћиколањв на 2010 р≥к
тис. грн.

Ќайменуванн€ видатк≥в бюджету за функц≥ональною структурою ¬идатки загального фонду ¬идатки спец≥ального фонду –азом  
 
ƒержавне управл≥нн€ 50759,000 305,271 51064,271  
ѕравоохоронна д≥€льн≥сть та забезпеченн€ безпеки держави 474,000 0,000 474,000  
ќсв≥та 314416,300 9531,269 323947,569  
ƒошк≥льн≥ заклади осв≥ти 104169,175 6993,615 111162,790  
«агальноосв≥тн≥ школи (у т.ч. школа-дит€чий садок, ≥нтернат при школ≥), спец≥ал≥зован≥ школи, л≥цењ, г≥мназ≥њ,колег≥уми 183397,649 1683,035 185080,684  
¬еч≥рн≥ (зм≥нн≥) школи 3283,800 18,289 3302,089  
ƒит€ч≥ будинки (у т. ч. с≥мейного типу, прийомн≥ с≥м'њ) - за рахунок ц≥льовоњ субвенц≥њ з державного бюджету 314,600 0,000 314,600  
—пец≥альн≥ загальноосв≥тн≥ школи-≥нтернати, школи та ≥нш≥ заклади осв≥ти дл€ д≥тей з вадами у ф≥зичному чи розумовому розвитку 5006,576 0,000 5006,576  
ѕозашк≥льн≥ заклади осв≥ти, заходи ≥з позашк≥льноњ роботи з д≥тьми 10772,807 57,312 10830,119  
ћетодична робота, ≥нш≥ заходи у сфер≥ народноњ осв≥ти 3349,659 334,908 3684,567  
÷ентрал≥зован≥ бухгалтер≥њ обласних, м≥ських, районних в≥дд≥л≥в осв≥ти 3259,633 444,110 3703,743  
√рупи централ≥зованого господарського обслуговуванн€ 476,001 0,000 476,001  
≤нш≥ ов≥тн≥ програми 93,840 0,000 93,840  
ƒопомога д≥т€м-сиротам та д≥т€м, позбавленим батьк≥вського п≥клуванн€, €ким виповнюЇтьс€ 18 рок≥в 292,560 0,000 292,560  
ќхорона здоров'€ 214631,139 1315,391 215946,530  
Ћ≥карн≥ 90851,267 379,226 91230,493  
ѕологов≥ будинки 28252,879 254,776 28507,655  
—танц≥њ швидкоњ та нев≥дкладноњ медичноњ допомоги 25144,245 9,120 25153,365  
ѕол≥кл≥н≥ки ≥ амбулатор≥њ (кр≥м спец≥ал≥зованих пол≥кл≥н≥к та загальних ≥ спец≥ал≥зованих стоматолог≥чних пол≥кл≥н≥к) 64195,727 669,533 64865,260  
«агальн≥ ≥ спец≥ал≥зован≥ стоматолог≥чн≥ пол≥кл≥н≥ки 2322,196 2,736 2324,932  
≤нш≥ заходи по охорон≥ здоров'€ 2289,550 0,000 2289,550  
÷ентрал≥зован≥ бухгалтер≥њ 1575,275 0,000 1575,275  
—оц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн€ 272558,300 37595,990 310154,290  
∆итлово-комунальне господарство 39800,000 698,726 40498,726  
 ультура ≥ мистецтво 39597,000 1295,178 40892,178  
Ѕ≥бл≥отеки 13657,426 127,298 13784,724  
ѕалаци ≥ будинки культури, клуби та ≥нш≥ заклади клубного типу 3476,398 78,740 3555,138  
Ўколи естетичного вихованн€ д≥тей 11418,229 1006,140 12424,369  
≤нш≥ культурно-осв≥тн≥ заклади та заходи 11044,947 83,000 11127,947  
‘≥зична культура ≥ спорт 19538,000 743,993 20281,993  
Ѕуд≥вництво 0,000 15856,500 15856,500  
—≥льське ≥ л≥сове господарство, рибне господарство та мисливство 500,000 0,000 500,000  
«емлеустр≥й 500,000 0,000 500,000  
“ранспорт, дорожнЇ господарство, зв'€зок, телекомун≥кац≥њ та ≥нформатика 19887,200 12850,000 32737,200  
≤нш≥ послуги, пов'€зан≥ з економ≥чною д≥€льн≥стю 320,000 3211,000 3531,000  
ѕрограма стаб≥л≥зац≥њ та соц≥ально-економ≥чного розвитку територ≥й 200,000 0,000 200,000  
ѕ≥дтримка малого та середнього п≥дприЇмництва 120,000 0,000 120,000  
¬нески орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ у статутн≥ фонди суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ 0,000 3211,000 3211,000  
ќхорона навколишнього природного середовища та €дерна безпека 0,000 73,000 73,000  
«апоб≥ганн€ та л≥кв≥дац≥€ надзвичайних ситуац≥й та насл≥дк≥в стих≥йного лиха 2700,000 0,000 2700,000  
÷≥льов≥ фонди 0,000 1435,000 1435,000  
¬идатки, не в≥днесен≥ до основних груп 3402,400 603,300 4005,700  
–езервний фонд 1000,000 0,000 1000,000  
 ошти, що передаютьс€ ≥з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец≥ального фонду) 1967,500 0,000 1967,500  
≤нш≥ видатки 254,900 0,000 254,900  
„асткова компенсац≥€ в≥дсотковоњ ставки кредит≥в комерц≥йних банк≥в молодим с≥м'€м та одиноким молодим громад€нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн€ житла 50,000 0,000 50,000  
¬итрати, пов'€зан≥ з наданн€м та обслуговуванн€м п≥льгових довгострокових кредит≥в, наданих громад€нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн€ житла 130,000 0,000 130,000  
‘≥нансуванн€ ремонту прим≥щень управл≥нь прац≥ та соц≥ального захисту виконавчих орган≥в м≥ських (м≥ст республ≥канського в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим ≥ обласного значенн€), районних у м≥стах  иЇв≥ ≥ —евастопол≥ та районних у м≥стах рад дл€ зд≥йсненн€ заход≥в з виконанн€ сп≥льного ≥з —в≥товим банком проекту "¬досконаленн€ системи соц≥альноњ допомоги" - за рахунок ц≥льовоњ субвенц≥њ з державного бюджету 0,000 603,300 603,300  
–ј«ќћ ¬»ƒј“ » 978583,339 85514,618 1064097,957  
ћ≤∆Ѕёƒ∆≈“Ќ≤ “–јЌ—‘≈–“» 29176,179 0,000 29176,179  
¬—№ќ√ќ ¬»ƒј“ ≤¬ 1007759,518 85514,618 1093274,136  

 

 

«адача 11

–озрахувати розм≥р щор≥чноњ разовоњ допомоги з м≥сцевого бюджету окремим категор≥€м громад€н у 2010 роц≥, €кщо в≥дом≥ так≥ дан≥:

¬ селищн≥й рад≥ перебувають на обл≥ку:

- ≥нвал≥ди в≥йни 1 групи Ц ј ос≥б;

- ≥нвал≥ди в≥йни 2 групи Ц Ѕ ос≥б;

- ≥нвал≥ди в≥йни 3 групи Ц ¬ ос≥б;

- учасники бойових д≥й Ц √ ос≥б;

- особи, що мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною Ц ƒ ос≥б;

- члени с≥мей загиблих - ≈ ос≥б.

 

¬ар≥ант ј Ѕ ¬ ƒ
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

—ума допомоги складаЇ: дл€ ј Ц 2000грн., Ѕ Ц 1500 грн., ¬ Ц 1300 грн., √ Ц 1000 грн., ƒ Ц 950 грн., ≈ Ц 800 грн.

 

«адача 12

–озрахувати витрати м≥сцевих бюджет≥в на харчуванн€ учн≥в шк≥л району у групах продовженого пот€гом року, €кщо в≥дом≥ так≥ дан≥:

—ередньор≥чна к≥льк≥сть учн≥в, €к≥ знаход€тьс€ на режим≥ продовженого дн€ у школах району, складаЇ: по м≥ських школах: на 1.01.2010 Ц  1, на 1.08.2010 Ц  2; по с≥льських школах: на 1.01.2010 Ц  3, на 1.08.20100 Ц  4.  ≥льк≥сть дн≥в харчуванн€ учн≥в Ц 210, середн€ варт≥сть харчуванн€ 1 учн€ на день: у м≥ських школах Ц ј, у с≥льських школах Ц ¬.

¬казати р≥вень м≥сцевих бюджет≥в, з €ких ф≥нансуютьс€ загальноосв≥тн≥ школи.

 

¬ар≥ант  1 (ос≥б)  2 (ос≥б)  3 (ос≥б)  4 (ос≥б) ј (грн.) ¬ (грн.)
          5,87 5,73
          5,88 5,74
          5,89 5,75
          5,76 5,63
          5,77 5,65
          5,75 5,64
          5,76 5,62
          5,80 5,69
          5,90 5,71
          5,91 5,72
          5,92 5,75
          5,93 5,76
          5,94 5,73
          5,79 5,78
          5,78 5,62
          5,77 5,63
          5,81 5,72
          5,82 5,73
          5,83 5,75
          5,85 5,76
          5,97 5,77
          5,81 5,73
          5,84 5,72
          5,83 5,71
          5,82 5,70

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

1. —ередньор≥чна к≥льк≥сть учн≥в:

- по м≥ським школам — м =  1*8/12+ 2*4/12

- по с≥льським школам — с =  3*8/12+ 4*4/12

2. ¬итрати на харчуванн€:

¬ = (— м * ј + — с * ¬) *210дн.

 

«адача 13

–озрахувати видатки дитсадка на харчуванн€ д≥тей, джерела ф≥нансуванн€ та суму асигнувань з бюджету на р≥к, €кщо в≥дом≥ так≥ дан≥:

” дит€чому садочку √ груп по ƒ1 д≥тей, в тому числ≥ я Ц €сельних по ƒ2 д≥тей. —ередн€ к≥льк≥сть дн≥в перебуванн€ дитини у садку прот€гом року становить 280 дн≥в. «а умов 12-годинного перебуванн€ у дитсадочку норма харчуванн€ в день на одну дитину становить ’1 грн. дл€ дошк≥льника та ’2 грн. дл€ €сельника. ƒодаткове харчуванн€ у л≥тню пору визначаЇтьс€ у розрахунку 6,50 грн. на 1 д≥то-день, при цьому загалом у л≥тню пору 12 000 д≥то-дн≥в.

—ередн€ плата батьк≥в за перебуванн€ дитини у садку становить 6 000 грн./р≥к, що становить 10 % ус≥х надходжень на утриманн€ дит€чого садка.

¬казати р≥вень м≥сцевих бюджет≥в, з €ких ф≥нансуютьс€ дитсадки.

 

¬ар≥ант ƒ1 (ос≥б) я ƒ2 (ос≥б) ’1 (грн.) ’2 (грн.)
          7,85 7,15
          7,80 7,10
          7,70 7.20
          7,77 7,25
          7,84 7,50
          7,65 7,15
          8,0 7,18
          7,68 7,22
          7,55 7,05
          7,80 7,60
          7,60 7,20
          7,50 7,10
          7,70 7,40
          7,77 7,11
          7,63 7,12
          7,68 7,31
          7,86 7,45
          7,84 7,48
          7,82 7,50
          7,71 7,41
          7,63 7,23
          7,69 7,19
          7,90 7,60
          8,05 7,70
          8,00 7,55

«адача 14

 

–озрахувати зароб≥тну плату вчител€ математики у м≥ськ≥й школ≥, €кщо в≥дом≥ так≥ дан≥:

- —тавка зарплати вчител€ Ц — грн.

-  ≥льк≥сть годин педагог≥чного навантаженн€ на тиждень Ц Ќ годин.

- Ќорма педагог≥чного навантаженн€ вчител€ на тиждень Ц18 годин.

- Ќорматив оплати за перев≥рку зошит≥в Ц ѕ грн.

- ƒодатков≥ доплати Ц ƒ грн.

 

¬ар≥ант —(грн.) Ќ (годин) ѕ (грн.) ƒ(грн.)  
  1850,40   132,00 143,00  
  1900,50   135,00 145,00  
  1840,50   130,00 139,00  
  1840,60   136,00 136,00  
  1880,40   140,00 138,00  
  1900,60   142,00 137,00  
  1900,40   129,00 141,00  
  1900,50   136,00 145,00  
  1890,60   137,00 142,00
  1890,70   134,00 144,00
  1880,30   136,00 143,00
  1900,70   133,00 146,00
  1850,00   132,00 148,00
  1840,60   131,00 136,00
  1840,90   138,00 138,00
  1860,50   137,00 137,00
  1900,80   136,00 139,00
  1900,40   135,00 140,00
  1870,40   134,00 142,00
  1860,30   133,00 148,00
  1890,30   134,00 146,00
  1880,20   137,00 147,00
  1840,50   139,00 143,00
  1890,30   142,00 139,00
  1860,30   141,00 138,00

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

 

«ароб≥тна плата вчител€: «ѕ = —*Ќ/18 + ѕ*Ќ/18+ƒ

«адача 15

 

–озрахувати так≥ показники стану системи охорони здоровТ€ у м≥ст≥: процент госп≥тал≥зац≥њ, об≥г 1 л≥карн€ного л≥жка, потребу м≥ста у л≥карн€них л≥жках.

Ќа п≥дстав≥ наведених даних:

1. Ќаселени€ м≥ста обласного п≥дпор€дкуванн€ Ц Ќ, тис. ос≥б.

2.  ≥льк≥сть хворих, направлених прот€гом року на госп≥тал≥зац≥ю Ц Ѕ ос≥б.

3. ” м≥ський л≥карн≥ 1 л≥жко функц≥онуЇ прот€гом року Ц ƒ дн≥в.

4. —ередн€ тривал≥сть перебуванн€ хворого у л≥карн≥ Ц ѕ дн≥в.

 

¬ар≥ант Ќ Ѕ ƒ ѕ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

1. ¬≥дсоток госп≥тал≥зац≥њ: ¬√ = (Ѕ/Ќ) * 100%

2. ќб≥г 1 л≥жка на р≥к: ќЅ.л. + ƒ/ѕ

3. ѕотреба м≥ста у л≥карн€них л≥жках:  л = Ѕ /ќб.л

 

«адача 16

¬изначити середньор≥чну к≥льк≥сть л≥жок та загальну к≥льк≥сть л≥жко-дн≥в у заданачених л≥кувально-проф≥лактичних закладах на основ≥ наведених даних.

” центральн≥й районн≥й л≥карн≥ на 1 с≥чн€ планового року Ї   л≥жок. Ќаприк≥нц≥ жовтн€ планового року вводитьс€ в експлуатац≥ю новий л≥кувальний корпус на – л≥жок. „исло дн≥в функц≥онуванн€ одного л≥жка на р≥к Ц 320.

” д≥льничн≥й л≥карн≥ на початок планового року Ї л≥жок: у пологовому в≥дд≥ленн≥ Ц 40, х≥рург≥чному Ц 70, дит€чому Ц 80, ≥нших Ц 140. ” плановому роц≥, у зв'€зку з перебудовою частини господарського корпусу п≥д стац≥онар, к≥льк≥сть л≥жок зб≥льшуЇтьс€ в х≥рург≥чному в≥дд≥ленн≥ до 120, дит€чому Ц 110, ≥нших Ц до 215.

” м≥ськ≥й л≥карн≥ на 1 с≥чн€ планового року к≥льк≥сть л≥жок Ц 450, в тому числ≥ у дит€чому в≥дд≥ленн≥ Ц 40, ≥нфекц≥йному Ц 120, онколог≥чному Ц 20, решт≥ в≥дд≥лень Ц 270. „исло дн≥в функц≥онуванн€ одного л≥жка прот€гом року у в≥дд≥ленн€х 330, 280, 195, 340, в≥дпов≥дно. ” плановому роц≥ передбачаЇтьс€ кап≥тальний ремонт л≥кувального корпусу, у зв'€зку з чим з 1 червн€ по 1 жовтн€ в ≥нфекц≥йному в≥дд≥ленн≥ функц≥онуватиме “ л≥жок.

Ќа початок планового року л≥жкова мережа л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в у район≥ становитиме X л≥жок. ¬≥дпов≥дно до програми соц≥ально-економ≥чного розвитку району число л≥жок на к≥нець планового року буде доведено до —. —ереднЇ число дн≥в функц≥онуванн€ л≥жка на р≥к Ц 315.

¬ар≥ант   X
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ћетодичн≥ вказ≥вки до розвТ€зку:

1. —ередньор≥чна к≥льк≥сть л≥жок: —  =  +–*3/12

2. «агальна к≥льк≥сть л≥жко-дн≥в:  Ћƒ = —  * 320

«адача 17

–озрахувати штат л≥кар≥в дл€ районноњ л≥карн≥, €кщо в≥дом≥ так≥ дан≥:

Ќазва в≥дд≥ленн€ Ќайменуванн€ посади л≥кар€-ординатора  ≥льк≥сть л≥жок на ќб≥г 1 л≥жка на р≥к      ≥льк≥сть хворих, €к≥ направлен≥ прот€гом року на госп≥тал≥зац≥ю  ≥льк≥сть л≥жок Ќеобх≥дний штат л≥кар≥в    
1 ставку 0,5 ставки
1. “ерапевтичне терапевт 20-25 10-13      
2. ’≥рург≥чне х≥рург 20-25 10-13   X    
3. ”ролог≥чне х≥рург 15-20        
4. јкушерське акушер-г≥неколог       ј    
5. ƒерматолог≥чне дерматолог       ƒ    
–азом:              

 

 

¬ар≥ант   X   ј ƒ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

«адача 18

¬изначити загальний розм≥р житловоњ субсид≥њ дл€ в≥дшкодуванн€ витрат на оплату природного газу, спожитого на ≥ндив≥дуальне опаленн€ та житлово-комунальн≥ послуги прот€гом опалювального та неопалювального пер≥оду, €кщо в≥дом≥ так≥ дан≥:

” жилому прим≥щенн≥ (будинку) зареЇстровано три особи (батько, мати, дитина шк≥льного в≥ку) з доходом, зг≥дно з даними таблиць. ¬еличина одного неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в громад€н Ц визначаЇтьс€ зг≥дно з чинним законодавством.

ћ≥с€чний розм≥р плати за спожиту електроенерг≥ю Ц 181 грн., за водопостачанн€ Ц 24 грн., будинок опалювальною площею 80 кв.м, кр≥м котла дл€ опаленн€ обладнано газовою плитою та водонагр≥вачем, газовий л≥чильник в≥дсутн≥й, к≥нець опалювального пер≥оду Ц 15 кв≥тн€, житлова субсид≥€ призначаЇтьс€ при зверненн≥ в опалювальний пер≥од (грудень). Ќорма опалювальноњ площ≥ на трьох прописаних на м≥с€ць Ц 73,5 кв.м, норма споживанн€ газу на одного прописаного за користуванн€ газовою плитою та водонагр≥вачем Ц 23,6 куб.м на м≥с€ць, норма споживанн€ газу на 1 кв.м опалювальноњ площ≥ Ц 11 куб.м на м≥с€ць, варт≥сть 1 куб.м газу дл€ прим≥щень без газових л≥чильник≥в Ц 0,73 грн.

„лени с≥мТњ ƒоходи за наданими дов≥дками, грн.
 в≥тень “равень „ервень
Ѕатько ј Ѕ ¬
ћати ƒ

 

¬ар≥ант ј Ѕ ¬ ƒ
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -

«адача 19

¬изначити оч≥куван≥ доходи з квартирноњ плати на плановий р≥к.

«агальна площа житлових будинк≥в комунальноњ власност≥ райо≠н≥в м≥ста, €к≥ перебувають на обслуговуванн≥ ∆≈ , становить 15 865,9 тис. кв. м, у тому числ≥ площа будинк≥в не обладнаних л≥фта≠ми становить 8 157,2 тис. кв. м. “арифи по квартирн≥й плат≥ в будин≠ках не обладнаних л≥фтами встановлен≥ в розм≥р≥ 0,84 без ѕƒ¬ за 1 кв. м, а в будинках обладнаних л≥фтами Ц на 17 коп≥йок б≥льше.

«адача 20

¬изначити суму грошових кошт≥в, €к≥ над≥йдуть в≥д екс≠плуатац≥њ нежитлових прим≥щень.

” плановому пер≥од≥ плата за 1 кв. м орендованоњ площ≥ зб≥ль≠шитьс€ на 21 % пор≥вн€но з попередн≥м пер≥одом, коли вона ста≠новила 43,2 коп. за 1 кв. м. —л≥д зазначити, що загальна площа нежитлових прим≥щень дор≥внюЇ 6,13 % в≥д загальноњ жилоњ площ≥ м≥ста (див. дан≥ попередньоњ задач≥).

 

«адача 21

¬изначити загальну потребу в коштах дл€ ремонту покр≥вл≥ у м≥ст≥ та його районах.

¬≥дпов≥дно до м≥ськоњ програми " омфортне житло", треба полагодити 985 789 кв. м покр≥вл≥. «г≥дно з проведеними розрахунками площа та варт≥сть ремонту 1 кв. м покр≥вл≥ розпод≥лена за районами м≥ста:

 

¬итрати на ремонт покр≥вл≥ по районах м≥ста

є –айони ѕлоща покр≥вл≥, що потребуЇ ремонту в % в≥д загальноњ ÷≥на ремонту 1 кв. м, грн ¬арт≥сть ремонту
  ÷ентральний 27,4 123,58 визначити
  Ћен≥нський 22,6 119,98 визначити
  «аводський 36,5 135,90 визначити
   орабельний 13,5 110,50 визначити
    ”сього       визначити

 

«адача 22

¬изначити суму грошових кошт≥в, що потр≥бн≥ дл€ зам≥ни та модерн≥зац≥њ л≥фт≥в у м≥ст≥ та його районах.

¬≥дпов≥дно до м≥ськоњ програми " омфортне житло", вир≥шено цього року провести зам≥ну 95 л≥фт≥в варт≥стю 219 тис. грн. кожен. «г≥дно з програмою у кожному район≥ м≥ста був складений проект зам≥ни та модерн≥зац≥њ л≥фт≥в.

 

¬итрати на зам≥ну и модерн≥зац≥ю л≥фт≥в по районах м≥ста

є п/п –айони  ≥льк≥сть л≥фт≥в —ума витрат, тис.грн
  ÷ентральний   визначити
  Ћен≥нський   визначити
  «аводський   визначити
   орабельний   визначити
  ”сього   визначити

 

«адача 23

¬изначити суму кошт≥в, необх≥дних дл€ зам≥ни га≠зових плит та газових колонок у м≥ст≥ та його районах.

¬≥дпов≥дно до м≥ськоњ програми " омфортне житло", передбачено зам≥ну газових плит та газових колонок: у житлових будинках м≥ста, де зак≥нчивс€ терм≥н експлуата≠ц≥њ, дл€ п≥льгових категор≥й населенн€ передбачаЇтьс€ в≥д≠новити 7 000 газових плит ≥ 3 540 газових колонок.

 

¬итрати на зам≥ну газових колонок та газових плит по районах м≥ста

 

є пор.   –айони    ≥льк≥сть газових плит, €к≥ п≥дл€гають зам≥н≥  ≥льк≥сть газових колонок, €к≥ п≥дл€гають зам≥н≥ ”сього, тис.грн:  
 -ть (%)   ÷≥на (грн)   —ума, тис.грн    -ть (%)   ÷≥на (грн)   —ума, тис.грн  
  ÷ентральний     визначити     визначити визначити
  Ћен≥нський     визначити     визначити визначити
  «аводський     визначити     визначити визначити
   орабельний     визначити     визначити визначити
  ”сього визначити   визначити визначити   визначити визначити

 

 

«адача 24

–озрахувати: доходи електротрансу у плановому пер≥од≥ загалом ≥ по категор≥€м пасажир≥в; втрати в≥д безкоштовного перевезенн€ пасажир≥в; варт≥сть електроенерг≥њ дл€ перевезенн€ пасажир≥в у плановому роц≥ загалом ≥ по видам електротранспорту.

” пер≥од, що передуЇ плановому, п≥дприЇмствами ≈лектротрансу перевезено 315 млн. пасажир≥в, у тому числ≥ 148,9 млн. пасажир≥в за кошти ≥ 166,1 млн. пасажир≥в, €к≥ користуютьс€ правом безкоштовного проњзду. ѕри цьому за абонентними талонами перевезено 71 млн. пасажир≥в, в≥д €ких одержано 37 млн. грн., а за проњздними квитками Ц 77,9 млн. пасажир≥в, в≥д €ких отримано 23,7 млн. грн. ѕри цьому електротранспортом спожито 78 690 тис. к¬т/год електроенерг≥њ, в тому числ≥ 46,3 % дл€ перевезенн€ пасажир≥в трамва€ми та 53,7 % Ц тролейбусами. ” плановому пер≥од≥ к≥льк≥сть пасажироперевезень зб≥льшитьс€ на 3,85%, плата за проњзд Ц на 50 %, а 1 тис. к¬т/год електроенерг≥њ становитиме 490,38 грн.

 

 

«адача 25

¬изначити витрати грошових кошт≥в на проведенн€ “ќ-1 ≥ “ќ-2 при експлуатац≥њ тролейбус≥в ≥ трамвањв.

Ќа проведенн€ “ќ-1 вста≠новлено норматив витратних матер≥ал≥в дл€ тролейбус≥в у розм≥р≥ 15 грн. на 1 вагонодень, дл€ трамвањв Ц 11 грн. на 1 вагонодень. ѕро≠т€гом року тролейбусами буде виконано 152314 вагонодн≥в, а трам≠ва€ми Ц 135902 вагонодн≥. ѕри проведенн≥ “ќ-2 виконуютьс€ певн≥ ремонтн≥ роботи, тому норматив витратних матер≥ал≥в установлений дл€ тролейбус≥в у розм≥р≥ 751 грн., а дл€ трамвањв Ц 814 грн. «а пла≠новий пер≥од на тролейбусах буде виконано 1278 ремонт≥в, а на трам≠ва€х Ц 1131.

ƒ≥лов≥ ≥гри

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 553 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2112 - | 1885 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.105 с.