Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒ≥лова гра: ‘ормуванн€ ресурс≥в
соц≥ально-економ≥чного та культурного розвитку територ≥њ"

 

ћета: Ќадати систематизовану у€ву про основн≥ типи ресурс≥в, що необх≥дн≥ дл€ соц≥ально-економ≥чного розвитку м≥ста (на приклад≥ м. ћиколањв), визначенн€ рол≥ ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в дл€ розвитку м≥ста, п≥двищенн€ р≥вн€ знань та навичок студент≥в щодо роботи з ресурсами розвитку, формуванн€ та закр≥пленн€ навичок анал≥зу умов та способ≥в залученн€ необх≥дних ресурс≥в дл€ розвитку м≥ста; п≥двищенн€ загального р≥вн€ фаховоњ п≥дготовки студент≥в.

ќсновн≥ питанн€

1. ќсновн≥ тенденц≥њ ресурсного забезпеченн€ соц≥ально-економ≥чного розвитку м≥ста в ринкових умовах

2. ‘орми та методи формуванн€ ресурс≥в дл€ соц≥ально-економ≥чного розвитку м≥ста

3. ѕроблемн≥ ситуац≥њ у формуванн≥ ресурс≥в та пошук шл€х≥в њх вир≥шенн€

ќсновн≥ завданн€:

- поглибленн€ знань про особливост≥ ресурсного забезпеченн€ розвитку м≥ста в ринкових умовах

- систематизац≥€ знань про типи ≥ види ресурс≥в розвитку, форми та методи њх залученн€ та формуванн€;

- структуруванн€ у€ви про роль ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в та механ≥зм≥в њх залученн€ дл€ розвитку м≥ста;

- огл€д проблемних ситуац≥й щодо формуванн€ ресурс≥в розвитку;

- формуванн€ навичок анал≥зу практичних проблемних ситуац≥й, що повТ€зан≥ з формуванн€м ≥ використанн€м ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в.

ќсновний метод: Ђ илимок ≥дейї - Ї одним ≥з основних метод≥в розвТ€зуванн€ проблем. ƒозвол€Ї перейти в≥д анал≥зу причин того чи ≥ншого €вища, через процес пошуку можливих р≥шень до визначенн€ конкретних заход≥в подоланн€ проблеми.

ћатер≥али: б≥лий та кольоровий пап≥р р≥зних формат≥в, маркери, ручки, ол≥вц≥, роздатковий матер≥ал: анкета; результати анкетного опитуванн€; лог≥чна схема розробки Ђ—тратег≥њ розвитку м≥стаї; перел≥к публ≥кац≥й, статистичних та анал≥тичних матер≥ал≥в щодо формуванн€ та використанн€ ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в з метою соц≥ально-економ≥чного розвитку територ≥њ.

ќбладнанн€ та техн≥чн≥ засоби: дошка, компТютери, проектор.

ѕлан проведенн€:

є “ема. ћета. —труктура. „ас(хв.)
1. ¬ступна частина: 10 хв.
  ћета: орган≥зац≥€ роботи сем≥нару  
  «м≥ст:  
  - визначенн€ кола учасник≥в гри 5 хв.
  - ≥нформуванн€ учасник≥в про тему, ц≥л≥ та завданн€, особливост≥ роботи. 3 хв.
  - обговоренн€ пор€дку роботи, правил розгл€ду проблемних ситуац≥й 2 хв.
  - наданн€ перел≥ку джерел за дл€ використанн€ у практичн≥й д≥€льност≥  
  ≤нформац≥йна частина ≤. ¬ступ до проблеми 35 хв.
  ћета: ‘ормуванн€ у€ви про особливост≥ пошуку та залученн€ ресурс≥в дл€ забезпеченн€ соц≥ально-економ≥чного розвитку територ≥њ в ринкових умовах. ќзнайомленн€ з основними тенденц≥€м щодо формуванн€ та використанн€ м≥сцевих ресурс≥в.  
  «м≥ст:  
  - розкритт€ рол≥ ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в у розвитку територ≥њ; основн≥ особливост≥ та сучасн≥ тенденц≥њ пошуку та залученн€ ресурс≥в на р≥вн≥ м≥ста; стратег≥€ розвитку м≥ста Ц €к генеральний проект ≥ основа пошуку ресурс≥в розвитку; викладенн€ принциповоњ (лог≥чноњ) схеми розробки стратег≥њ розвитку. 35 хв.
3. ≤нформац≥йна частина ≤≤. ѕон€тт€ м≥сцевих ресурс≥в розвитку та њх використанн€. 1 год.
  ћета: тлумаченн€ пон€тт€ Ђм≥сцев≥ ресурси розвиткуї, наданн€ класиф≥кац≥њ ресурс≥в; визначенн€ рол≥ ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в дл€ забезпеченн€ соц≥ально-економ≥чного розвитку територ≥њ; систематизац≥€ у€ви про форми та методи пошуку та залученн€ ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в дл€ розвитку м≥ста, а також про њх особливост≥.  
  «м≥ст:  
  - пон€тт€ м≥сцевих ресурс≥в розвитку та њх класиф≥кац≥€  
  - значенн€ ≥ роль ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в у систем≥ ресурс≥в соц≥ально-економ≥чного розвитку та њх особливост≥  
  - розгл€д основних форм ≥ метод≥в пошуку ≥ залученн€ ресурс≥в, що використовуютьс€ в практиц≥ м≥сцевого управл≥нн€  
  - базов≥ пон€тт€ у д≥€льност≥ щодо формуванн€ та використанн€ ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в.  
4. –озгл€д проблемних ситуац≥й 2 год.
  ћета: формуванн€ та в≥дпрацюванн€ практичних навичок щодо анал≥зу проблем, повТ€заних з пошуком ≥ залученн€м ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в розвитку м≥ста  
  «м≥ст:  
  - визначенн€ типових проблем п≥д час пошуку та залученн€ ф≥нансових, матер≥альних ≥ соц≥альних ресурс≥в на основ≥ висв≥тленн€ реальних проблем, що присутн≥ у розвитку м≥ста  
  - визначенн€ 2-х найб≥льш актуальних, з точки зору учасник≥в, проблем дл€ анал≥зу  
  - використанн€ методу Ђ илимок ≥дейї дл€ розгл€ду першоњ проблеми. ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в розгл€ду проблеми. ‘≥ксац≥€ лог≥ки анал≥зу проблеми дл€ њњ розповсюдженн€ серед учасник≥в.  
  - використанн€ методу Ђ илимок ≥дейї дл€ розгл€ду другоњ проблеми. ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в розгл€ду проблеми. ‘≥ксац≥€ лог≥ки анал≥зу проблеми дл€ њњ розповсюдженн€ серед учасник≥в.  
5. ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в:  
  ќбм≥н думками, визначенн€ актуальних питань дл€ подальшого њх розгл€ду в рамках фаховоњ п≥дготовки ф≥нансист≥в.  
  ¬сього - тривал≥сть 4 год.

 

ƒ≥лова гра: "ѕрийн€тт€ управл≥нських р≥шень у м≥сцевому та комунальному господарств≥ методом ном≥нальноњ групи"

 

ћета д≥ловоњ гри: ¬ир≥шенн€ конкретноњ проблемноњ практичноњ ситуац≥њ щодо управл≥нн€ господарством та розвитком м≥ста, €ке вимагаЇ в≥д студента вм≥нн€ врахувати особливост≥ д≥€льност≥ м≥ського господарства та розвитку м≥ста, њх специф≥чн≥ риси, причинно-насл≥дков≥ звТ€зки, ключов≥ характеристики проблемних ситуац≥й та, в решт≥ решт, прийн€ти управл≥нське р≥шенн€ з найб≥льш оптимальним економ≥чним те соц≥альним ефектом; дл€ чого потр≥бно моб≥л≥зувати знанн€ з р≥зноман≥тних дисципл≥н ≥ застосувати практичний досв≥д, вз€ти до уваги особливост≥ нормативно-правового регулюванн€, врахувати ≥нтереси територ≥альноњ громади та економ≥чних субТЇкт≥в м≥ста.

—ценар≥й д≥ловоњ гри:

ѕроблема д≥€льност≥ м≥ського господарства та розвитку м≥ста, що потребуЇ прийн€тт€ управл≥нського р≥шенн€, задаЇтьс€ викладачем або пропонуЇтьс€ групою студент≥в на основ≥ матер≥ал≥в м≥сцевих анал≥тичних ресурс≥в мереж≥ Internet, сайт≥в м≥ськвиконкому та м≥сцевоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ. ¬ умовах роботи навчального закладу вс≥ студенти групи вважаютьс€ спец≥ал≥стами з обраноњ проблеми.

—туденти групи под≥л€ютьс€ на представник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в м≥сцевоњ державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, комунального господарства, м≥сцевих субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, територ≥альноњ громади. ¬икладач виконуЇ роль консультанта-координатора (можливо за аналог≥Їю до радника чи пом≥чника мера та губернатора) та формуЇ робочу групу з прийн€тт€ р≥шень, керуЇ њњ д≥€льн≥стю.

“ривал≥сть роботи групи Ц не б≥льше 2 академ≥чних годин. ѕрим≥щенн€ маЇ спри€ти нормальн≥й робот≥ кожного члена групи, €кий повинен мати своЇ робоче м≥сце. ћетод передбачаЇ зас≥данн€ прот€гом 6 етап≥в. ѕерший ≥ шостий Ц допом≥жн≥, решта Ц основн≥.

ѕерший етап. ѕостановка проблеми й питань.  онсультант-координатор починаЇ зас≥данн€ робочоњ групи з постановки проблеми й завдань, що Ї њњ насл≥дком, знайомить учасник≥в з етапами роботи.

ƒругий етап. √енерац≥€ ≥дей (мовчазний).  ожен член ном≥нальноњ робочоњ групи записуЇ своњ ≥дењ, спр€мован≥ на вир≥шенн€ проблеми. ћовчазний тому, бо процес маЇ кращ≥ результати, коли кожен з учасник≥в, в≥дчуваЇ себе ≥ндив≥дуумом, а не членом групи.

“рет≥й етап. ‘≥ксац≥€ думок член≥в групи у дов≥льному пор€дку. ”часники ном≥нальноњ робочоњ групи висловлюють своњ ≥дењ вголос (т≥льки по одн≥й). ћожна давати ≥ б≥льше ≥дей, але вже по другому колу висловлювань. ѕ≥сл€ першого кола висловлюванн€ ≥дей консультант-координатор зачитуЇ њх у голос ≥ записуЇ на дошц≥ або висв≥тлюЇ на екран≥ (так≥ д≥њ повторюютьс€ п≥сл€ кожного наступного кола), утримуючись в≥д коментар≥в т≥Їњ чи ≥ншоњ ≥дењ.

„етвертий етап. ƒискус≥€. ѕроходить обговоренн€ ≥дей зг≥дно з пор€дком њх висуванн€. ѕ≥д час обговоренн€ ≥дей можуть бути пропозиц≥њ виключити певн≥ ≥дењ ≥з загального перел≥ку, що можливо лише за одностайноњ згоди ус≥х учасник≥в.

ѕ'€тий етап. √олосуванн€ ≥ ранжуванн€.  ожному учаснику ном≥нальноњ робочоњ групи видаЇтьс€ 5 карток, на кожн≥й з €ких записуЇтьс€ одна ≥де€. Ќайкращ≥й ≥дењ присвоюЇтьс€ 5 бал≥в, пот≥м обираЇтьс€ найг≥рша Ц 1 бал тощо (за потреби та на€вност≥ б≥льшоњ к≥лькост≥ слушних ≥дей к≥льк≥сть карток може бути б≥льшою). «бираютьс€ картки, оголошуЇтьс€ перерва дл€ п≥драхунку бал≥в.

Ўостий етап. ќголошенн€ результат≥в. Ќа основ≥ п≥драхунку бал≥в обраних ≥дей, вид≥л€Їтьс€ к≥лька основних (3-4), €к≥ отримали найб≥льшу к≥льк≥сть бал≥в. ÷≥ ≥дењ складають основу дл€ прийн€тт€ управл≥нського р≥шенн€ щодо розвитку м≥ста та м≥сцевого господарства.

 

ƒ≥лова гра: "¬ир≥шенн€ проблем комунального п≥дприЇмства"

ћета та завданн€ д≥ловоњ гри: ¬ир≥шенн€ конкретноњ проблемноњ практичноњ ситуац≥њ з д≥€льност≥ комунального п≥дприЇмства м≥ста, €ке вимагаЇ в≥д студента вм≥нн€ вийти за меж≥ вузьких ≥нтерес≥в, врахувати особливост≥ д≥€льност≥ комунальних п≥дприЇмств, специф≥чн≥ риси наданн€ њх послуг, причинно-насл≥дков≥ звТ€зки, ключов≥ характеристики проблемноњ ситуац≥њ та, в решт≥ решт, прийн€ти управл≥нське р≥шенн€ з найб≥льш оптимальним економ≥чним те соц≥альним ефектом; дл€ чого потр≥бно моб≥л≥зувати знанн€ з р≥зноман≥тних дисципл≥н ≥ застосувати практичний досв≥д, вз€ти до уваги особливост≥ нормативно-правового регулюванн€, врахувати ≥нтереси територ≥альноњ громади, прац≥вник≥в п≥дприЇмства та кер≥вництва м≥ста.

—ценар≥й д≥ловоњ гри:

1. ѕостановка проблеми (10 Ц 15 хв): ќбірунтовуЇтьс€ актуальн≥сть проблеми управл≥нн€ комунальними п≥дприЇмствами в умовах ринкових в≥дносин. ¬икладач, €кий проводить зан€тт€, розкриваЇ складн≥сть проблеми, вказуЇ на њњ зв'€зок ≥з р≥зноман≥тними соц≥альними ≥ виробничими аспектами (на виб≥р групи), показуЇ досв≥д вир≥шенн€ аналог≥чних ситуац≥й на ≥нших п≥дприЇмствах, в ≥нших м≥стах чи заруб≥жних крањнах.

2. ќрган≥зац≥йн≥ аспекти гри (3 Ц 5 хв): √рупа под≥л€Їтьс€ на 3 п≥дгрупи: кер≥вництво комунального п≥дприЇмства; кер≥вництво структурних п≥дрозд≥л≥в; ф≥нансову службу п≥дприЇмства, €ка готуЇ р≥шенн€. ѕризначаютьс€ арб≥три (2 Ц 3 особи.) дл€ врегулюванн€ сп≥рних питань. ќбираЇтьс€ ком≥с≥€ дл€ п≥дведенн€ п≥дсумк≥в, формулюванн€ висновк≥в ≥ пропозиц≥й, з урахуванн€м особливостей розгл€ду конкретноњ ситуац≥њ та пошуку управл≥нського р≥шенн€. «авданн€ групи: проанал≥зувати управл≥нську ситуац≥ю та знайти основн≥ проблеми, сформулювати та обірунтувати р≥шенн€, публ≥чно захистити њх; знайти шл€хи покращенн€ ситуац≥њ у межах окремого комунального п≥дприЇмства, його колективу та на€вних ресурс≥в. —амост≥йна робота проходить у дов≥льному режим≥.

3.  олективна робота над ситуац≥Їю (20 хв):  ожна п≥дгрупа готуЇ 2 Ц 3 альтернативних р≥шенн€ ситуац≥њ та записуЇ њх на дошц≥ (чи аркуш≥ паперу).

4.  олективна дискус≥€ (20 Ц 25 хв):  ожна п≥дгрупа з≥ своЇњ точки зору розгл€даЇ управл≥нськ≥ ситуац≥њ (альтернативи), в≥дпов≥даЇ на питанн€, обірунтовуЇ конкретн≥ пропозиц≥њ (р≥шенн€).

ѕлан виступу п≥дгрупи:

- основна сутн≥сть проблеми, њњ причини та джерела виникненн€;

- аспекти ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ комунального п≥дприЇмства та профес≥йноњ д≥€льност≥ його структурних п≥дрозд≥л≥в ≥ прац≥вник≥в, €ких торкаЇтьс€ проблемна ситуац≥€. ѕротир≥чч€ та суперечност≥, що Ї основою проблемноњ ситуац≥њ, або й спричинили њњ, "поживне середовище" дл€ подальших ускладнень, умови розвитку под≥й.

- втрати (ф≥нансов≥, виробнич≥, соц≥альн≥) понесен≥ комунальним п≥дприЇмством, його колективом, територ≥альною громадою та м≥стом у зв'€зку ≥з ситуац≥Їю, що склалас€.

- приваблив≥сть, корисн≥сть, доц≥льн≥сть, ефективн≥сть, прийн€тн≥сть р≥шень проблемноњ управл≥нськоњ ситуац≥њ, що запропонован≥ п≥дгрупою.

- переваги ≥ недол≥ки вар≥ант≥в, запропонованих ≥ншими п≥дгрупами.

5. «агальна дискус≥€ починаЇтьс€ п≥сл€ виступу п≥дгруп ≥ проходить у форм≥ виробничоњ наради (з≥бранн€) колективу та сп≥взасновник≥в комунального п≥дприЇмства, де: обговорюютьс€ точки зору ≥ альтернативи; оц≥нюютьс€ можлив≥ результати, подаЇтьс€ анал≥з њх насл≥дк≥в; формуЇтьс€ Їдиний п≥дх≥д до р≥шенн€ проблеми; обираЇтьс€ кращий вар≥ант р≥шенн€ проблемноњ ситуац≥њ. ѕри цьому, арб≥трами виступають вс≥ присутн≥.

6. ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в д≥ловоњ гри (не б≥льше 15 хв): ‘ормуЇтьс€ висновок експертноњ ком≥с≥њ, у €кому: визначаЇтьс€ загальний позитивний результат роботи над ситуац≥Їю; анал≥зуютьс€ правильн≥ та помилков≥ р≥шенн€; обірунтовуЇтьс€ оптимальний п≥дх≥д до под≥бних ситуац≥й; окреслюЇтьс€ коло знань ≥ навичок, необх≥дних дл€ вир≥шенн€ аналог≥чних ситуац≥й та тих, що були набут≥ чи поглиблен≥ п≥д час участ≥ у гр≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 534 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2002 - | 1933 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.