Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«разок картки контролю знань. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Ѓ MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4
ƒл€ реакц≥њ:

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Ѓ MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4...

а) склад≥ть електронн≥ схеми;

б) вкаж≥ть процеси окисненн€ та в≥дновленн€;

в) назв≥ть окисник та в≥дновник;

г) п≥дбер≥ть коеф≥ц≥Їнти й склад≥ть повне р≥вн€нн€ реакц≥њ.

 

’≤ƒ –ќЅќ“»

10.1 ќкисн≥ властивост≥ кал≥й перманганату в кислому середовищ≥.

Ќалийте в чотири проб≥рки по 1 мл розчину кал≥й перманганату, п≥дкисл≥ть концентрованою сульфатною кислотою (1-2 крапл≥) ≥ додайте по крапл€х до зм≥ни кольору розчини:

в першу проб≥рку - розчину натр≥й сульф≥ту Na2SO3, в другу - кал≥й йодиду K≤, в третю - ферум(≤≤) сульфату FeSO4 ≥ в четверту - натр≥й сульф≥ду Na2S. ¬≥дзначте ≥ по€сн≥ть зм≥ни, що в≥дбулис€ (зм≥на кольору розчин≥в, випаданн€ осаду). —клад≥ть р≥вн€нн€ окисно-в≥дновних реакц≥й.

10.2 ќкисн≥ властивост≥ кал≥й дихромату

ѕровед≥ть досл≥д аналог≥чно попередньому, використавши €к окисник розчин кал≥й дихромату K2Cr2O7. ¬≥дзначте ≥ по€сн≥ть зм≥ни, що в≥дбулис€ (зм≥на кольору розчин≥в, випаданн€ осаду). —клад≥ть р≥вн€нн€ окисно-в≥дновних реакц≥й.

 

10.3 ¬≥дновленн€ кал≥й н≥трату цинком у лужному середовищ≥

ƒо 1 мл розчину кал≥й н≥трату KNO3 долийте 3 мл
30%-го розчину кал≥й г≥дроксиду  ќЌ ≥ всипте в розчин пучку порошку цинку. –озчин нагр≥йте до кип≥нн€ ≥ визначте за запахом, €кий газ утворюЇтьс€ при реакц≥њ. —клад≥ть р≥вн€нн€ реакц≥њ.

 

10.4 ¬заЇмод≥€ натр≥й пероксиду з водою

” проб≥рку з невеликою к≥льк≥стю води додайте трохи натр≥й пероксиду Na2ќ2. ќпуст≥ть в проб≥рку тл≥ючу ск≥пку; що спостер≥гаЇтьс€? ¬ипробуйте розчин фенолфталењном. —клад≥ть р≥вн€нн€ реакц≥њ.

 

10.5 ¬≥дновн≥ властивост≥ двовалентного стануму

ƒо 2 мл розчину станум(≤≤) хлориду Sn—12 долийте надлишок розчину натр≥й г≥дроксиду до розчиненн€ осаду, що утворивс€. ƒо одержаного розчину натр≥й тетраг≥дроксостанату(≤≤) добавте дек≥лька крапель розчину б≥смут(≤≤≤) н≥трату Bi(NO3)3. ўо спостер≥гаЇтьс€? —клад≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й.

 

10.6 ќкисн≥ властивост≥ натр≥й н≥триту

ƒо 2 мл розчину кал≥й йодиду  ≤, п≥дкисленого розведеною сульфатною кислотою, добавте по крапл€х розчину натр≥й н≥триту NaNO2. ўо спостер≥гаЇтьс€? —клад≥ть р≥вн€нн€ реакц≥њ.

10.77 ¬≥дновн≥ властивост≥ натр≥й н≥триту

ƒо 1 мл розчину кал≥й дихромату K2Cr2O7додайте дек≥лька крапель концентрованоњ сульфатноњ кислоти ≥ 1 мл розчину натр≥й н≥триту NaNO2. ¬м≥ст проб≥рки п≥д≥гр≥йте. ўо спостер≥гаЇтьс€? —клад≥ть р≥вн€нн€ реакц≥њ.

10.8 ¬≥дновленн€ кал≥й перманганату залежно в≥д рЌ середовища

¬ три проб≥рки налийте по 1-2 мл розчину кал≥й перманганату KMnO4; в одну з проб≥рок додайте 2-3 крапл≥ розчину сульфатноњ кислоти, в другу - 1-2 мл концентрованого розчину кал≥й г≥дроксиду.

” вс≥ три проб≥рки прилийте по 1-2 мл розчину натр≥й сульф≥ту Na2SO3. ўо спостер≥гаЇтьс€? —клад≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й.

«ј¬ƒјЌЌя ƒЋя —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

¬≥дпов≥дно до вар≥анта запиш≥ть правильн≥ в≥дпов≥д≥ на нижчезазначен≥ питанн€:

«авданн€ ≤

а) ¬изнач≥ть ступ≥нь окисненн€ п≥дкресленого елемента в сполуках;

б) ¬каж≥ть, €к≥ властивост≥ (в≥дновн≥, окисн≥, т≥ ≥ ≥нш≥) може ви€вити п≥дкреслений елемент в реакц≥€х.

¬ —полуки
  K Cl; Cl 2; K Cl O
  K Cl O3; K Cl O4; H2 C 2O4
  K2 Cr 2O7; K2 Cr O4; Cr2 (SO4)3
  Cr (NO3)3; Cr; H C OOH
  F2 O; O 2; H2 O
  C O2; H2 O 2; C H3OH
  K Mn O4; K2 Mn O4; Mn O2
  Mn Cl2; Mn; C H2O
  N H3; N 2; N 2O
  K N O2; H N O3; C 2H6
  K Cl; Mn O2; K2 Mn O4
  Mn O; K Mn O4; H2 S
  S; Fe S; Mn 2O7
  Cl 2; K Cl O3; S O3
  S O2; K Cl O4; H2 S O3

«авданн€ ≤≤

як≥ з нижчезазначених реакц≥й в≥днос€тьс€ до окисно-в≥дновних. ¬каж≥ть њх тип (м≥жмолекул€рна, внутр≥шньомолекул€рна, диспропорц≥онуванн€):

¬ –еакц≥њ
  CaCO3 = CaO + CO2
  2KClO3 = 2KCl + 3O2
  CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
  MnO2 + 2KOH + KNO3 = K2MnO4 + KNO2 + H2O
  2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O
  MnO2 + 2KOH = K2MnO3 + H2O
  MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O
  MnCO3 = MnO + CO2
  Mn(ClO4)2 + H2SO4 = Cl2O7 + MnSO4 + H2O
  MnCl2 + 2NaOH = Mn(OH)2 + 2NaCl
  H2S + 8HNO3 = H2SO4 + 8NO2 + 4H2O
  2H2S + H2SO3 = 3S + 3H2O
  2Pb(NO3)2 = 2PbO + 4NO2 + O2
  2NaNO3 = 2NaNO2 + O2
  NH4NO2 = N2 + 2H2O

«авданн€ ≤≤≤

ƒл€ даних окисно-в≥дновних реакц≥й:

а) склад≥ть електронн≥ схеми;

б) вкаж≥ть процеси окисненн€ та в≥дновленн€;

в) назв≥ть окисник та в≥дновник;

г) п≥дбер≥ть коеф≥ц≥Їнти й склад≥ть повне р≥вн€нн€ реакц≥й.

 

¬ –еакц≥њ
  Al + NaOH + H2O Ѓ Na[Al(OH)4] + H2≠ Pb(NO3)2 Ѓ PbO + NO2 + O2 Cu + HNO3(p) Ѓ Cu(NO3)2 +... H2S + SO2 Ѓ...
  MnO2 + HCl Ѓ MnCl2 + Cl2 + H2O Mg + HNO3(p) Ѓ NH4NO3 +... KMnO4 + HCl Ѓ...
  KOH + Cl2 Ѓ KClO3 + KCl + H2O K2Cr2O7 + HCl Ѓ CrCl3 +... KOH + Cl2 Ѓ...
  K2Cr2O7+K≤+H2SO4ЃCr2(SO4)3 + ≤2 + K2SO4+H2O KClO3 + HCl Ѓ Cl2 +...
  KMnO4 + K≤ + H2SO4 Ѓ MnSO4 + ≤2 + K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + H2S+H2SO4ЃCr2(SO4)3 +S +K2SO4 +H2O SO2 + Cl2 + H2O Ѓ...
  K≤ + H2SO4 Ѓ ≤2 + KHSO4 + H2S + H2O KMnO4 + SO2 + H2O Ѓ H2SO4 +... K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4 Ѓ Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
  (NH4)2SO4 Ѓ N2 + SO2 + NH3 + H2O K2Cr2O7 + NO + H2SO4 Ѓ HNO3 +... K2Cr2O7 + KNO2 + H2SO4 Ѓ...
  KMnO4 +NO+H2SO4ЃHNO3+MnSO4+K2SO4 + H2O CuS + HNO3 Ѓ Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O Zn + HNO3(р) Ѓ NH4NO3 +... P + HNO3 Ѓ...
  CuS + HNO3 Ѓ Cu(NO3)2 + S + NO + H2O Fe + HNO3(р) Ѓ NH4NO3 +... KClO3 ...
  KMnO4+PH3 +H2SO4ЃH3PO4+MnSO4+K2SO4+ H2O Ca3(PO4)2 + SiO2 + C Ѓ CaSiO3 + CO + P KMnO4 Ѓ K2MnO4 +... Fe + H2SO4(к) Ѓ...
  FeSO4 +K2Cr2O7+H2SO4 Ѓ Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3+... NH4NO2 ...
  H2S + HNO3 Ѓ H2SO4 + NO2 + H2O K2MnO4 + H2O Ѓ KMnO4 + MnO2 + KOH Al + HNO3(р) Ѓ N2O +...
  H2S + HNO3 Ѓ H2SO4 + NO2 + H2O K2MnO4 + H2O Ѓ KMnO4 + MnO2 + KOH Al + HNO3(р) Ѓ N2O +...
  H2O2 + NO2 Ѓ HNO3 PbO2 + HCl Ѓ PbCl2 + Cl2 + H2O Zn + KMnO4 + H2SO4 Ѓ MnSO4 +... CrCl2 + O2 + HCl Ѓ...
  Sb2O3 + Br2 + KOH Ѓ KSbO3 + KBr + H2O KClO Ѓ KClO3 + KCl KMnO4 + KNO2 + H2O Ѓ MnO2 +... S + HNO3(к) Ѓ...

11 ’≤ћ≤„Ќј  ≤Ќ≈“» ј

(лабораторна робота)

ѕрограмн≥ питанн€

1. Ўвидк≥сть х≥м≥чних реакц≥й, в €ких одиниц€х вона вим≥рюЇтьс€?

2. 3алежн≥сть швидкост≥ х≥м≥чних реакц≥й в≥д концентрац≥й реагуючих речовин - закон д≥ючих мас.

3. «алежн≥сть швидкост≥ х≥м≥чних реакц≥й в≥д температури (правило ¬ант-√оффа).

4. Ўвидк≥сть х≥м≥чних реакц≥й у гетерогенних системах.

5. ’≥м≥чна р≥вновага, константа р≥вноваги.

6. ѕринцип Ће ЎательЇ (вм≥ти застосувати його на конкретних прикладах).

7.  атал≥з. √омогенний та гетерогенний катал≥з (на конкретних прикладах).

 

Ћ≥тература

[1], [2], [3], [5], [16]

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 585 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2029 - | 1891 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.