Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрибуток €к основний ф≥нансовий результат д≥€льност≥ п≥дприЇмства
‘≥нансов≥ результати Ц це з≥ставленн€ валових доход≥в ≥ валових витрат, регламентованих податковим законодавством. ѕеревищенн€ валових доход≥в над витратами забезпечуЇ прибуток; перевищенн€ витрат над доходами Ц збиток.

ѕрибуток Ц найважлив≥ша ф≥нансова категор≥€, що в≥дображаЇ позитивний ф≥нансовий результат господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства, характеризуЇ ефективн≥сть виробництва ≥ в п≥дсумку св≥дчить про обс€г та €к≥сть виробленоњ продукц≥њ, стан продуктивност≥ прац≥, р≥вень соб≥вартост≥.

ѕрибуток - це та частина додатковоњ вартост≥ продукту, €ка залишаЇтьс€ п≥сл€ покритт€ витрат виробництва. ѕрибуток в≥дображаЇ результати ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств €к субТЇкт≥в господарюванн€ ≥ зазнаЇ впливу багатьох чинник≥в. ‘актори, €к≥ впливають на розм≥р прибутку, под≥л€ютьс€ на макроеконом≥чн≥ (зовн≥шн≥) та м≥кроеконом≥чн≥ (внутр≥шн≥).

ƒо макроеконом≥чних фактор≥в (зовн≥шн≥х) в≥днос€тьс€: природн≥ умови; державне регулюванн€ ц≥н, тариф≥в, в≥дсотк≥в, податкових ставок ≥ п≥льг; ринкова конТюнктура.

ћ≥кроеконом≥чними (внутр≥шн≥ми) Ї наступн≥ фактори: обс€ги виробництва; соб≥варт≥сть продукц≥њ; р≥вень ефективност≥ використанн€ виробничих ресурс≥в п≥дприЇмства; €к≥сть продукц≥њ; р≥вень орган≥зац≥њ прац≥; ефективн≥сть використанн€ ф≥нансових ресурс≥в.

«ростанн€ прибутку означаЇ зб≥льшенн€ потенц≥йних можливостей п≥дприЇмства, п≥двищенн€ ступен€ його д≥ловоњ активност≥. ¬ залежност≥ в≥д розм≥ру отриманого прибутку визначаютьс€ частка доход≥в власник≥в п≥дприЇмств, розм≥ри див≥денд≥в акц≥онер≥в, ≥нших доход≥в. ѕрибуток визначаЇ також рентабельн≥сть кап≥талу, впливаЇ на варт≥сть усього п≥дприЇмства загалом.

ќбл≥к ≥ визначенн€ ф≥нансових результат≥в Ч прибутку (збитку) зд≥йснюютьс€ за такими видами д≥€льност≥ п≥дприЇмства; звичайна д≥€льн≥сть, у тому числ≥ операц≥йна та ≥нша звичайна д≥€льн≥сть, а також д≥€льн≥сть, пов'€зана з виникненн€м надзвичайних под≥й.

ѕ≥дприЇмство може отримувати прибуток у результат≥ операц≥йноњ, ф≥нансовоњ та ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥. Ќа рис. 11.2 наведено схему формуванн€ чистого прибутку п≥дприЇмства.

«агальний показник, що характеризуЇ ф≥нансовий результат в≥д д≥€льност≥ п≥дприЇмства за будь-€кий пер≥од, Ц прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥, тобто прибутком Ї частина чистого доходу, що обраховуЇтьс€ €к р≥зниц€ м≥ж чистим доходом, отриманим в≥д продажу продукц≥њ (актив≥в), обчисленоњ за в≥дпускними ц≥нами виробника без податку на додану варт≥сть ≥ акцизного збору, та витратами на њњ виробництво ≥ реал≥зац≥ю (залишковою варт≥стю актив≥в). ѕрибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ м≥стить прибутки, одержан≥ в≥д основноњ (операц≥йноњ) д≥€льност≥, ф≥нансов≥ прибутки ≥ прибуток, отриманий методом участ≥ в кап≥тал≥, прибутки в≥д ≥нших операц≥й.

јлгебрањчну суму прибутку (збитку) в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥, ф≥нансових та ≥нших доход≥в (прибутк≥в), ф≥нансових та ≥нших витрат (збитк≥в) визнають прибутком (збитком) в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€.

ѕрибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ визначають €к р≥зницю м≥ж прибутком в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€ та сумою податку на прибуток.

Ќадзвичайний прибуток Ц р≥зниц€ м≥ж надзвичайними доходами (суми страхового в≥дшкодуванн€ та покритт€ втрат в≥д надзвичайних ситуац≥й за рахунок ≥нших джерел; доходи в≥д ≥нших под≥й та операц≥й) ≥ надзвичайними витратами (нев≥дшкодован≥ втрати в≥д надзвичайних под≥й: стих≥йного лиха, пожеж, техногенних авар≥й тощо, включаючи затрати на запоб≥ганн€ виникненню втрат в≥д стих≥йного лиха та техногенних авар≥й ≥ втрати в≥д ≥нших под≥й та операц≥й).

„истий прибуток (збиток) розраховують €к алгебрањчну суму прибутку (збитку) в≥д звичайноњ д≥€льност≥ ≥ надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податк≥в з надзвичайного прибутку.

–ис. 11.2 —труктурно-лог≥чна схема формуванн€ чистого прибутку (збитку) п≥дприЇмства

ќтриманий п≥дприЇмством прибуток може бути використаний на задоволенн€ р≥зноман≥тних потреб. ѕо-перше, в≥н спр€мовуЇтьс€ на формуванн€ ф≥нансових ресурс≥в держави, ф≥нансуванн€ бюджетних видатк≥в шл€хом вилученн€ у п≥дприЇмств частини прибутку в державний бюджет. ѕо-друге, прибуток Ї джерелом формуванн€ ф≥нансових ресурс≥в самих п≥дприЇмств ≥ використовуЇтьс€ ними дл€ забезпеченн€ господарськоњ д≥€льност≥. ќтже, отриманий п≥дприЇмством прибуток Ї об'Їктом розпод≥лу. ” розпод≥л≥ прибутку можна вид≥лити два етапи.

1. –озпод≥л загального прибутку. Ќа цьому етап≥ учасниками розпод≥лу Ї держава й п≥дприЇмство. ” результат≥ розпод≥лу кожний з учасник≥в одержуЇ свою частинку прибутку.

2. –озпод≥л ≥ використанн€ прибутку, що залишивс€ в розпор€дженн≥ п≥дприЇмств п≥сл€ зд≥йсненн€ платеж≥в до бюджету. Ќа цьому етап≥ можуть створюватис€ за рахунок прибутку ц≥льов≥ фонди з метою ф≥нансуванн€ в≥дпов≥дних витрат.

ѕрибуток, що залишаЇтьс€ п≥сл€ податк≥в ≥ платеж≥в (тобто чистий прибуток), надходить у повне розпор€дженн€ п≥дприЇмства. ќсновними напр€мами використанн€ прибутку вважаютьс€ виробничо-техн≥чний розвиток п≥дприЇмства, соц≥альний розвиток, матер≥альне заохоченн€, включаючи виплату див≥денд≥в в акц≥онерних товариствах та ≥нш≥ витрати (рис. 11.3).

–ис. 11.3 —труктурно-лог≥чна схема розпод≥лу ≥ використанн€ прибутку п≥дприЇмства

„истий прибуток п≥дприЇмства спр€мовуЇтьс€ на формуванн€ резервного фонду, виплату див≥денд≥в, поповненн€ статутного фонду, на ≥нш≥ ц≥л≥.

≈фективн≥сть роботи п≥дприЇмства значною м≥рою залежить в≥д €кост≥ управл≥нських р≥шень, що стосуютьс€ використанн€ прибутку, €кий залишивс€ у розпор€дженн≥ п≥дприЇмства.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 974 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2288 - | 1996 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.