Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥нансова зв≥тн≥сть п≥дприЇмства
‘≥нансова зв≥тн≥сть п≥дприЇмства Ц бухгалтерська зв≥тн≥сть, що м≥стить ≥нформац≥ю про ф≥нансове становище п≥дприЇмства на певну дату, результати його д≥€льност≥ та рух грошових кошт≥в за зв≥тний пер≥од. ѕ≥дприЇмство регул€рно повинно складати зв≥т дл€ спри€нн€ плануванню ≥ контролю орган≥зац≥йноњ д≥€льност≥; усп≥шноњ сп≥впрац≥ з постачальниками ф≥нанс≥в; виконанн€ вимог законодавства; ц≥лей оподаткуванн€.

« 1 с≥чн€ 2000 р. на п≥дприЇмствах ”крањни незалежно в≥д форм власност≥ (кр≥м банк≥в ≥ бюджетних установ) запроваджен≥ форми ф≥нансовоњ зв≥тност≥, що в≥дпов≥дають м≥жнародним стандартам. Ќа сьогодн≥, зг≥дно вимог стат≥ 11 «акону ”крањни Ђѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть п≥дприЇмстваї до ф≥нансовоњ зв≥тност≥ п≥дприЇмства включаЇтьс€:

‘орма 1 ЂЅалансї Ц зв≥т про ф≥нансовий стан п≥дприЇмства, що в≥дображаЇ активи, власний кап≥тал ≥ зобовТ€занн€ п≥дприЇмства на встановлену дату.

‘орма 2 Ђ«в≥т про ф≥нансов≥ результатиї, що м≥стить дан≥ про доходи, витрати ≥ ф≥нансов≥ результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний та попередн≥й пер≥оди.

‘орма 3 Ђ«в≥т про рух грошових кошт≥вї, що в≥дображаЇ надходженн€ та витрачанн€ кошт≥в у зв≥тному пер≥од≥ за операц≥йним, ≥нвестиц≥йним ≥ ф≥нансовим напр€мками д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

‘орма 4 Ђ«в≥т про власний кап≥талї, що в≥дбиваЇ зм≥ни у склад≥ власного кап≥талу прот€гом зв≥тного пер≥оду.

‘орма 5 Ђѕрим≥тки до зв≥т≥вї Ц сукупн≥сть показник≥в ≥ по€снень, €к≥ забезпечують детал≥зац≥ю та обірунтован≥сть статей ф≥нансових зв≥т≥в, розкривають ≥ншу ≥нформац≥ю.

‘орми та пор€док складанн€ цих зв≥т≥в в≥дображаютьс€ в ѕ(—)Ѕќ є2-5, затверджених наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31.03.99 р. є87, а вимоги до зм≥сту ≥нформац≥њ в ѕрим≥тках до зв≥т≥в - у вс≥х ѕ(—)Ѕќ.

ѕлануванн€ ≥ контроль орган≥зац≥йноњ д≥€льност≥ на п≥дприЇмств≥ спри€Ї пол≥пшенню системи управл≥нн€ п≥дприЇмством ≥ попереджуЇ затоваренн€; помилки в розрахунках ц≥н; розкраданн€ запас≥в; ви€вленн€ нерентабельних операц≥й; безнад≥йн≥ борги; ≥нше.

ћета складанн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ Ц наданн€ користувачам дл€ прийн€тт€ р≥шень повноњ, правдивоњ та неупередженоњ ≥нформац≥њ про ф≥нансовий стан, результати д≥€льност≥ та рух грошових кошт≥в п≥дприЇмства. ѕор€док наданн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ користувачам визначаЇтьс€ чинним законодавством.

‘≥нансова зв≥тн≥сть забезпечуЇ ≥нформац≥йн≥ потреби користувач≥в щодо: придбанн€, продажу та волод≥нн€ ц≥нними паперами; участ≥ в кап≥тал≥ п≥дприЇмства; оц≥нки €кост≥ управл≥нн€; оц≥нки здатност≥ п≥дприЇмства своЇчасно виконувати своњ зобов'€занн€; забезпеченост≥ зобов'€зань п≥дприЇмства; визначенн€ суми див≥денд≥в, що п≥дл€гають розпод≥лу; регулюванн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства; ≥нших р≥шень.

‘≥нансова зв≥тн≥сть повинна задовольн€ти потреби тих користувач≥в, €к≥ не можуть вимагати зв≥т≥в, складених з урахуванн€м њх конкретних ≥нформац≥йних потреб.

ƒл€ того, щоб ф≥нансова зв≥тн≥сть п≥дприЇмства задовольн€ла ≥нформац≥йн≥ потреби р≥зних категор≥й користувач≥в, њњ потр≥бно складати зг≥дно з Їдиними принципами, в≥дображеними в ст. 4 «акону ”крањни Ђѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥стьї. ƒо таких принцип≥в в≥днос€тьс€:

принцип обачност≥, зг≥дно з €ким методи оц≥нки, що застосовуютьс€ в бухгалтерському обл≥ку, повинн≥ запоб≥гати заниженню оц≥нки зобов'€зань та витрат ≥ завищенню оц≥нки актив≥в ≥ доход≥в п≥дприЇмства;

принцип повного висв≥тленн€, зг≥дно з €ким ф≥нансова зв≥тн≥сть повинна м≥стити всю ≥нформац≥ю про фактичн≥ та потенц≥йн≥ насл≥дки операц≥й та под≥й, €ка може вплинути на р≥шенн€, що приймаютьс€ на њњ основ≥;

принцип автономност≥ п≥дприЇмства, за €ким кожне п≥дприЇмство розгл€даЇтьс€ €к юридична особа, в≥докремлена в≥д власник≥в. “ому особисте майно ≥ зобов'€занн€ власник≥в не повинн≥ в≥дображатись у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ п≥дприЇмства;

принцип посл≥довност≥, €кий передбачаЇ пост≥йне (≥з року в р≥к) застосуванн€ п≥дприЇмством обраноњ обл≥ковоњ пол≥тики. «м≥на обл≥ковоњ пол≥тики повинна бути обірунтована ≥ розкрита у ф≥нансов≥й зв≥тност≥;

принцип безперервност≥ д≥€льност≥, що передбачаЇ оц≥нку актив≥в ≥ зобов'€зань п≥дприЇмства, виход€чи з припущенн€, що його д≥€льн≥сть триватиме дал≥;

принцип нарахуванн€ та в≥дпов≥дност≥ доход≥в ≥ витрат, за €ким дл€ визначенн€ ф≥нансового результату зв≥тного пер≥оду сл≥д з≥ставити доходи зв≥тного пер≥оду з витратами, €к≥ були зд≥йснен≥ дл€ отриманн€ цих доход≥в. ѕри цьому доходи ≥ витрати в≥дображаютьс€ в обл≥ку ≥ зв≥тност≥ у момент њх виникненн€, незалежно в≥д часу надходженн€ ≥ сплати грошей;

принцип превалюванн€ зм≥сту над формою, за €ким операц≥њ повинн≥ обл≥ковуватись в≥дпов≥дно до њх сутност≥, а не лише виход€чи з юридичноњ форми;

принцип ≥сторичноњ (фактичноњ) соб≥вартост≥, що визначаЇ пр≥оритет оц≥нки актив≥в, виход€чи з витрат на њх виробництво та придбанн€;

принцип Їдиного грошового вим≥рника, €кий передбачаЇ вим≥рюванн€ та узагальненн€ вс≥х операц≥й п≥дприЇмства у його ф≥нансов≥й зв≥тност≥ в Їдин≥й грошов≥й одиниц≥;

принцип пер≥одичност≥, що припускаЇ розпод≥л д≥€льност≥ п≥дприЇмства на певн≥ пер≥оди часу з метою складанн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

‘≥нансов≥ зв≥ти необх≥дн≥ дл€ визначенн€ бази, в≥д €коњ нараховують податки. ‘≥нансова ≥нформац≥€, €ка м≥ститьс€ у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ ≥ €ку надають користувачам, повинна в≥дпов≥дати певним вимогам, це:

достов≥рн≥сть (над≥йн≥сть) Ц об'Їктивн≥сть ≥ правдив≥сть наведених даних дл€ використанн€, що забезпечуЇ правильн≥сть розум≥нн€ та призначенн€ ≥нформац≥њ, ≥накше висновки, зроблен≥ за результатами анал≥зу, не в≥дпов≥датимуть д≥йсност≥, а пропозиц≥њ анал≥тик≥в можуть не лише не принести корист≥ п≥дприЇмству, а й зашкодити йому;

вчасн≥сть - здатн≥сть вплинути на прийн€тт€ р≥шенн€ користувачем ≥ задовольнити його ≥нтереси в потр≥бний момент або до певного терм≥ну;

доступн≥сть ≥ зрозум≥л≥сть Ц трактуванн€ користувачем ≥нформац≥њ маЇ бути однозначне;

конф≥денц≥йн≥сть - наданн€ користувачам лише т≥Їњ ≥нформац≥њ, €ка не завдаЇ збитк≥в п≥дприЇмству;

Їдн≥сть ≥нформац≥њ Ц виражаЇ необх≥дн≥сть усуненн€ уособленост≥ та дублюванн€ р≥зних джерел ≥нформац≥њ, та означаЇ, що кожна господарська д≥€, €ка забезпечуЇ зм≥ну ф≥нансового стану, повинна реЇструватис€ т≥льки один раз, а отриман≥ результати можуть використовуватись ≥ в плануванн≥, ≥ в контрол≥, ≥ в анал≥з≥;

рац≥ональн≥сть Ц необх≥дн≥сть м≥н≥муму затрат на збиранн€, збер≥ганн€ ≥ використанн€ даних, та вдосконаленн€ ≥нформац≥йних поток≥в через виведенн€ надлишкових даних ≥ введенн€ тих, €к≥ потр≥бн≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 580 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2027 - | 1875 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.