Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’арактеристика соц≥альних позабюджетних фонд≥в ”крањни
ѕозабюджетн≥ фонди Ц кошти держави, що мають ц≥льове призначенн€ ≥ не включаютьс€ до ƒержавного бюджету, перебувають у розпор€дженн≥ центральних ≥ м≥сцевих орган≥в влади та Ї складовою ф≥нансових ресурс≥в м≥сцевого р≥вн€.

ќсоблив≥стю державних позабюджетних фонд≥в соц≥ального призначенн€ Ї те, що вони вир≥шують завданн€ соц≥ального захисту населенн€ через ме≠хан≥зм загальнообов'€зкового державного соц≥ального страхуванн€.

«агальнообов'€зкове державне соц≥альне страхуванн€ Ч система прав, обов'€зк≥в ≥ гарант≥й, €ка передбачаЇ наданн€ соц≥ального захисту за рахунок грошових фонд≥в, що формуютьс€ шл€хом сплати страхових внеск≥в, наданн€ бюджетних кошт≥в та ≥нших джерел зг≥дно з чинним законодавством ”крањни.

¬ ќсновах законодавства ”крањни про загальнообов'€зкове державне со≠ц≥альне страхуванн€ залежно в≥д страхового випадку визначено так≥ його види:

пенс≥йне страхуванн€;

страхуванн€ у зв'€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн€м та похованн€м;

медичне страхуванн€;

страхуванн€ на випадок безроб≥тт€;

страхуванн€ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного
захворюванн€, €к≥ спричинили втрату працездатност≥.

—еред перел≥чених вид≥в лише медичне страхуванн€ в ”крањн≥ фактично не запроваджене €к загальнообов'€зкове на державному р≥вн≥. ≤нш≥ види соц≥ального страхуванн€ реал≥зуютьс€ через в≥дпов≥дн≥ ц≥льов≥ позабюджетн≥ страхов≥ фонди: ѕенс≥йний фонд ”крањни, ‘онд загальнообовТ€зкового державного соц≥ального страхуванн€ на випадок безроб≥тт€, ‘онд соц≥ального страхуванн€ з тимчасовоњ втрати працездатност≥, ‘онд соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в.

ѕенс≥йний фонд ”крањни був створений у 1991 р. €к самост≥йна ф≥нансова установа, що зд≥йснюЇ свою д≥€льн≥сть в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни з метою управл≥нн€ системою державного пенс≥йного забезпеченн€. ѕенс≥йний фонд не входить до складу ƒержавного бюджету ”крањни.

ƒо основних завдань ѕенс≥йного фонду належать: забезпеченн€ виплат пенс≥й громад€нам ”крањни, €к≥ мають право на њњ одержанн€, зб≥р та акумул€ц≥€ внеск≥в, призначених дл€ пенс≥йного забезпеченн€ та виплати допомоги; ф≥нансуванн€ загальнодержавних ≥ рег≥ональних програм соц≥альноњ п≥дтримки пенс≥онер≥в, ≥нвал≥д≥в та ≥нших категор≥й населенн€; орган≥зац≥€ виплат пенс≥й громад€нам, €к≥ вињхали за меж≥ ”крањни.

«г≥дно ≥з «аконом ”крањни Ђѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€ї в≥д 9 липн€ 2003 р. є 1058-≤” у наш≥й держав≥ запроваджено трир≥вневу систему пенс≥йного забезпеченн€:

перший р≥вень - сол≥дарна система загальнообов'€зкового державного
пенс≥йного страхуванн€, €ка заснована на сол≥дарн≥й в≥дпов≥дальност≥ покол≥нь. “ака система передбачаЇ забезпеченн€ заробленого громад€нином р≥вн€ життЇвих благ шл€хом перерозпод≥лу кошт≥в у час≥ (сьогодн≥шн≥ прац≥вники утримують вчорашн≥х, завтрашн≥ в≥зьмуть на себе забезпеченн€ сьогодн≥шн≥х) ≥ простор≥ (незалежно в≥д м≥сц€ проживанн€ громад€нина, в≥н своЇю працею ≥ сплаченими у минулому соц≥альними в≥драхуванн€ми гарантуЇ соб≥ певний прожитковий м≥н≥мум у майбутньому);

другий р≥вень: накопичувальна система загальнообов'€зкового держав≠ного пенс≥йного страхуванн€ (внески обл≥ковуютьс€ на ≥ндив≥дуальних нако≠пичувальних пенс≥йних рахунках громад€н, €к≥ њх сплачують, ≥ за дос€гненн€м пенс≥йного в≥ку можуть ними скористатис€);

трет≥й р≥вень: система недержавного пенс≥йного забезпеченн€, що передбачаЇ можлив≥сть додаткового добров≥льного страхуванн€ ос≥б у недержавних пенс≥йних фондах.

ƒжерела формуванн€ доход≥в бюджету ѕенс≥йного фонду:

страхов≥ внески на загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€;

внески добров≥льно застрахованих ос≥б;

обов'€зков≥ збори на загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуван≠н€ з окремих вид≥в господарських операц≥й;

кошти ƒержавного бюджету ”крањни та державних ц≥льових фонд≥в, що перераховуютьс€ до ѕенс≥йного фонду ”крањни у випадках, передбачених за≠конодавством;

≥нвестиц≥йний дох≥д, €кий отримуЇтьс€ в≥д ≥нвестуванн€ резерву кошт≥в дл€ покритт€ деф≥циту бюджету ѕенс≥йного фонду в майбутн≥х пер≥одах;

суми ф≥нансових санкц≥й, застосованих до юридичних та ф≥зичних ос≥б за порушенн€ встановленого пор€дку нарахуванн€, обчисленн€ ≥ сплати стра≠хових внеск≥в та використанн€ кошт≥в ѕенс≥йного фонду, а також суми ад≠м≥н≥стративних ст€гнень, накладених на посадових ос≥б та громад€н за ц≥ по≠рушенн€;

благод≥йн≥ внески юридичних та ф≥зичних ос≥б;

≥нш≥ надходженн€ в≥дпов≥дно до законодавства.

–озм≥р страхових внеск≥в до ѕенс≥йного фонду дл€ роботодавц≥в становить 33,2 % в≥д фактичних витрат на оплату прац≥. ƒо складу нарахованоњ оплати прац≥ вход€ть витрати на виплату основноњ ≥ додатковоњ зароб≥тноњ плати та ≥нших заохочувальних ≥ компенсац≥йних виплат (у тому числ≥ в натуральн≥й форм≥), а також винагороди, що виплачуютьс€ громад€≠нам за виконанн€ роб≥т (послуг) за угодами цив≥льно-правового характеру. Ќе враховуютьс€ компенсац≥€ за невикористану в≥дпустку, добов≥ за в≥др€джен≠н€, державн≥ стипенд≥њ, державн≥ прем≥њ, де€к≥ ≥нш≥ виплати.

ƒл€ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, де працюють ≥нвал≥ди, внески в ѕенс≥йний фонд визначаютьс€ окремо за ставкою 4% в≥д фактичних витрат на оплату прац≥ дл€ працюючих ≥нвал≥д≥в, та за основною ставкою (33,2 %) Ч дл€ ≥нших прац≥вник≥в п≥дприЇмства.

√рошов≥ кошти ѕенс≥йного фонду ”крањни використовуютьс€ на ф≥нансуванн€ таких заход≥в:

виплата соц≥альних ≥ трудових пенс≥й;

виплата допомоги по догл€ду за дитиною;

п≥двищенн€ пенс≥й;

реал≥зац≥€ державних, рег≥ональних й обласних програм соц≥альноњ п≥дтримки пенс≥онер≥в, ≥нвал≥д≥в, д≥тей та ≥нших категор≥й населенн€;

забезпеченн€ поточноњ д≥€льност≥ й утриманн€ орган≥в управл≥нн€ фондом;

орган≥зац≥€ та проведенн€ масово-розТ€снювальноњ роботи.

‘онд загальнообовТ€зкового державного соц≥ального страхуванн€ на випадок безроб≥тт€ був створений в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро загаль≠нообов'€зкове державне соц≥альне страхуванн€ на випадок безроб≥тт€" в≥д 2 березн€ 2000 р. є 1533-≤ѕ дл€ зд≥йсненн€ страхуванн€ на випадок втрати м≥сц€ роботи, акумул€ц≥њ страхових внеск≥в, та контролю за використанн€м кошт≥в дл€ наданн€ соц≥альних послуг. ћета створенн€ фонду Ц спри€нн€ забезпеченню ефективноњ зайн€тост≥, запоб≥ганн€ безроб≥ттю, створенн€ нових робочих м≥сць та ≥н.

‘онд соц≥ального страхуванн€ на випадок безроб≥тт€ Ї ц≥льовим централ≥≠зованим страховим фондом, некомерц≥йною самовр€дною орган≥зац≥Їю.  ош≠ти ‘онду не включаютьс€ до складу ƒержавного бюджету ”крањни.

ƒжерела формуванн€ доход≥в бюджету ‘онду соц≥ального страхуванн€ на випадок безроб≥тт€:

страхов≥ внески страхувальник≥в-роботодавц≥в ≥ застрахованих ос≥б, що сплачуютьс€ на умовах ≥ в пор€дку, передбачених законодавством;

асигнуванн€ ≥з ƒержавного бюджету ”крањни;

суми ф≥нансових санкц≥й, застосованих зг≥дно з чинним законодавством до п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та ф≥зичних ос≥б за порушенн€ встанов≠леного пор€дку сплати страхових внеск≥в та використанн€ кошт≥в ‘онду, недотриманн€ законодавства про зайн€т≥сть населенн€, а також суми адм≥н≥стра≠тивних штраф≥в, накладених на посадових ос≥б та громад€н за так≥ порушенн€;

прибуток, одержаний в≥д тимчасово в≥льних кошт≥в ‘онду, у тому числ≥ резерву кошт≥в ‘онду, на депозитному рахунку;

благод≥йн≥ внески п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та ф≥зичних ос≥б;

≥нш≥ надходженн€ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

« бюджету ‘онду загальнообов'€зкового державного соц≥ального страху≠ванн€ на випадок безроб≥тт€ зд≥йснюють видатки:

на виплату матер≥ального забезпеченн€ та наданн€ соц≥альних послуг, ф≥нансуванн€ €ких законодавчо передбачено за рахунок кошт≥в ‘онду;

в≥дшкодуванн€ ѕенс≥йному фонду ”крањни витрат, пов'€заних ≥з достро≠ковим виходом на пенс≥ю певних категор≥й ос≥б;

ф≥нансуванн€ витрат на утриманн€ та забезпеченн€ д≥€льност≥ виконав≠чоњ дирекц≥њ ‘онду та њњ робочих орган≥в, управл≥нн€ ‘ондом, розвиток його матер≥альноњ та ≥нформац≥йноњ бази;

створенн€ резерву кошт≥в ‘онду.

¬иди матер≥ального забезпеченн€:

допомога у раз≥ безроб≥тт€, у тому числ≥ одноразова њњ виплата дл€ орган≥≠зац≥њ безроб≥тними п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

допомога у раз≥ часткового безроб≥тт€;

матер≥альна допомога у пер≥од профес≥йноњ п≥дготовки, переп≥дготовки або п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ безроб≥тного;

допомога на похованн€ у раз≥ смерт≥ безроб≥тного або особи, €ка перебу≠вала на його утриманн≥.

¬иди соц≥альних послуг у сфер≥ зайн€тост≥:

профес≥йна п≥дготовка або переп≥дготовка, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ та профор≥Їнтац≥€;

пошук п≥дход€щоњ роботи та спри€нн€ у працевлаштуванн≥, у тому числ≥ шл€хом наданн€ роботодавцю дотац≥њ на створенн€ додаткових робочих м≥сць дл€ працевлаштуванн€ безроб≥тних та ф≥нансуванн€ орган≥зац≥њ оплачуваних громадських роб≥т дл€ безроб≥тних;

≥нформац≥йн≥ та консультац≥йн≥ послуги, пов'€зан≥ з працевлаштуван≠н€м.

ƒопомога у раз≥ безроб≥тт€ не може бути вищою за середню зароб≥тну плату, що склалас€ в галуз€х нац≥ональноњ економ≥ки в≥дпов≥дноњ област≥ за минулий м≥с€ць, ≥ нижчою за прожитковий м≥н≥мум, встановлений законом.

‘онд загальнообов'€зкового державного соц≥ального страхуванн€ у зв'€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народжен≠н€м ≥ похованн€м, був створений в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне соц≥альне страхуванн€ у зв'€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн€м та похован≠н€м" в≥д 18 с≥чн€ 2001 р. є 2240-≤ѕ ≥ Ї правонаступником ‘онду соц≥ального страхуванн€ ”крањни.

‘онд соц≥ального страхуванн€ з тимчасовоњ втрати працездатност≥ нале≠жить до ц≥льових позабюджетних страхових фонд≥в ≥ Ї некомерц≥йною само≠вр€дною орган≥зац≥Їю. ¬≥н не може проводити будь-€ку ≥ншу д≥€льн≥сть, кр≥м визначеноњ законодавством, та використовувати страхов≥ кошти не за ц≥льо≠вим призначенн€м.

«агальнообов'€зкове державне соц≥альне страхуванн€ у зв'€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн€м та похован≠н€м, пов'€зане з≥ встановленн€м гарант≥й щодо захисту прав громад€н на отри≠манн€ матер≥ального забезпеченн€ та соц≥альних послуг у раз≥ тимчасовоњ непра≠цездатност≥ (включаючи догл€д за хворою дитиною, дитиною-≥нвал≥дом, хворим членом с≥м'њ), ваг≥тност≥ та полог≥в, смерт≥ громад€нина або члена його с≥м'њ.

ƒжерела формуванн€ доход≥в бюджету ‘онду соц≥ального страхуванн€ у зв'€зку з тимчасовою втратою працездатност≥:

страхов≥ внески страхувальник≥в-роботодавц≥в ≥ застрахованих ос≥б, що сплачуютьс€ на умовах ≥ в пор€дку, передбачених законодавством;

суми неприйн€тих до зарахуванн€ витрат страхувальника загальнообов'€зковим державним соц≥альним страхуванн€м у зв'€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн€м та похован≠н€м, пен≥, штраф≥в та ≥нших ф≥нансових санкц≥й, застосованих до страхувальник≥в та посадових ос≥б в≥дпов≥дно до чинного законодавства;

благод≥йн≥ внески п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та ф≥зичних ос≥б;

асигнуванн€ з ƒержавного бюджету ”крањни;

прибуток, одержаний в≥д тимчасово в≥льних кошт≥в ‘онду, в тому числ≥ резерву страхових кошт≥в ‘онду, на депозитному рахунку;

≥нш≥ надходженн€ в≥дпов≥дно до законодавства.

ќсновними напр€мками використанн€ ‘онду соц≥ального страхуванн€ Ї:

виплати допомог за тимчасовою непрацездатн≥стю, у звТ€зку з ваг≥тн≥стю та пологами, при народженн≥ дитини, по догл€ду за дитиною до дос€гненн€ нею трир≥чного в≥ку, на похованн€ (близько 70% витрат);

витрати на санаторно-курортне л≥куванн€ ≥ в≥дпочинок (близько 25% витрат);

повне або часткове ф≥нансуванн€ дит€чих та студентських табор≥в та позашк≥льного обслуговуванн€ учн≥в;

витрати на забезпеченн€ поточноњ д≥€льност≥ фонду й утриманн€ орган≥в управл≥нн€ (близько 4% витрат);

≥нш≥ витрати.

ƒопомога у зв'€зку з тимчасовою непрацездатн≥стю виплачуЇтьс€ застрахо≠ваним особам залежно в≥д страхового стажу в таких розм≥рах:

60 % середньоњ зароб≥тноњ плати (доходу) застрахованим особам, €к≥ ма≠ють страховий стаж до 5 рок≥в;

80 % середньоњ зароб≥тноњ плати (доходу) застрахованим особам, €к≥ ма≠ють страховий стаж в≥д 5 до 8 рок≥в;

100 % середньоњ зароб≥тноњ плати (доходу) застрахованим особам, €к≥ мають стаж понад 8 рок≥в.

‘онд соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань створений з метою проведенн€ проф≥лактичних заход≥в з охорони прац≥, в≥дновленн€ здоровТ€ та працездатност≥ потерп≥лих на виробництв≥ в≥д нещасних випадк≥в, в≥дшкодуванн€ њм запод≥€ноњ матер≥альноњ та моральноњ шкоди. ќдним з основних нормативних акт≥в, що регламентують д≥€льн≥сть ‘онду, Ї «акон ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне соц≥альне страху≠ванн€ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн€, €к≥ спричинили втрату працездатност≥" в≥д 23 вересн€ 1999 р. є 1105-’≤”.

‘онд соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань Ч ц≥льовий централ≥зований страховий фонд, некомерц≥йна самовр€дна орган≥зац≥€.  ошти ‘онду не включаютьс€ до складу ƒержавного бюджету ”крањни.

ƒоходи бюджету ‘онду соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ формуютьс€ за рахунок таких джерел:

внеск≥в роботодавц≥в: дл€ п≥дприЇмств Ч з в≥днесенн€м на валов≥ витра≠ти виробництва, дл€ бюджетних установ та орган≥зац≥й Ч з асигнувань, вид≥≠лених на њх утриманн€ та забезпеченн€;

кап≥тал≥зованих платеж≥в, що над≥йшли у випадках л≥кв≥дац≥њ страхувальник≥в;

доходу, отриманого в≥д тимчасово в≥льних кошт≥в ‘онду на депозитних рахунках;

кошт≥в, отриманих в≥д ст€гненн€ в≥дпов≥дно до законодавства штраф≥в пен≥ з п≥дприЇмства, а також штраф≥в з прац≥вник≥в, винних у порушенн≥ ви≠мог нормативних акт≥в з охорони прац≥;

добров≥льних внеск≥в та ≥нших надходжень, отриманн€ €ких не супере≠чить законодавству.

ѕрац≥вники не несуть н≥€ких витрат на страхуванн€ в≥д нещасного ви≠падку.

—трахов≥ тарифи дл€ роботодавц≥в диференц≥йован≥ за галуз€ми економ≥ки ≥ видами роб≥т за профес≥йним ризиком виробництва та становл€ть в≥д 0,66 до 13,6 %.

«а рахунок кошт≥в бюджету ‘онду соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ у раз≥ настанн€ страхового випадку зд≥йснюютьс€ так≥ види виплат застрахованим особам:

пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док нещасного випадку на виробництв≥ або профес≥йного захворюванн€;

пенс≥њ у зв'€зку з втратою годувальника внасл≥док нещасного випадку на виробництв≥ або профес≥йного захворюванн€;

допомога у зв'€зку з тимчасовою непрацездатн≥стю, €ка настала внасл≥≠док нещасного випадку на виробництв≥ або профес≥йного захворюванн€, до в≥дновленн€ працездатност≥ або встановленн€ ≥нвал≥дност≥;

одноразова допомога у раз≥ ст≥йкоњ втрати профес≥йноњ працездатност≥ по≠терп≥лого;

щом≥с€чна грошова виплата у раз≥ частковоњ чи повноњ втрати працездат≠ност≥, що компенсуЇ в≥дпов≥дну частину втраченого зароб≥тку потерп≥лого;

грошова виплата за моральну шкоду за на€вност≥ факту запод≥€нн€ такоњ шкоди потерп≥лому;

виплата потерп≥лому в розм≥р≥ його середньом≥с€чного зароб≥тку за тимчасового переведенн€ його на легшу роботу;

виплата потерп≥лому п≥д час його профес≥йноњ реаб≥л≥тац≥њ;

одноразова допомога у раз≥ смерт≥ потерп≥лого;

щом≥с€чна страхова виплата особам, €к≥ мають на нењ право, у раз≥ смерт≥ потерп≥лого;

наданн€ допомоги на похованн€ ос≥б, €к≥ померли внасл≥док нещасного випадку на виробництв≥ або профес≥йного захворюванн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 684 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2297 - | 1968 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.035 с.