Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√рошов≥ фонди та ф≥нансов≥ ресурси п≥дприЇмств
Ќезалежно в≥д сфери функц≥онуванн€ суб'Їкта господарюванн€ його ф≥нансово-господарська д≥€льн≥сть пов'€зана з формуванн€м, розпод≥лом ≥ використанн€м ф≥нансових ресурс≥в.

ѕ≥д ф≥нансовими ресурсами сл≥д розум≥ти грошов≥ кошти, €к≥ перебувають у розпор€дженн≥ п≥дприЇмства та беруть участь у процес≥ в≥дтворенн€. ƒо ф≥нансових ресурс≥в належать грошов≥ фонди та частина грошових кошт≥в, €ка використовуЇтьс€ п≥дприЇмством у нефондов≥й форм≥.

«алежно в≥д власност≥ ф≥нансов≥ ресурси можуть бути власними та позичковими. ¬ласн≥ ф≥нансов≥ ресурси Ч це ресурси, €к≥ належать п≥дприЇмству й утворюютьс€ внасл≥док ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ƒо них належать: статутний фонд, амортизац≥йний фонд, валовий дох≥д ≥ прибуток. ѕозичков≥ ф≥нансов≥ ресурси Ч це ресурси, що перебувають тимчасово в розпор€дженн≥ п≥дприЇмства ≥ можуть бути використан≥ дл€ дос€гненн€ статутних ц≥лей. ƒо таких ресурс≥в належать отриман≥ кредити, моб≥л≥зован≥ на ф≥нансовому ринку кошти.

√рошов≥ фонди Ч це частина грошових кошт≥в, €к≥ мають ц≥льове спр€муванн€.

¬ажливим аспектом ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств Ї формуванн€ та використанн€ р≥зних грошових фонд≥в, через €к≥ зд≥йснюЇтьс€ процес розширеного в≥дтворенн€, ф≥нансуванн€ науково-техн≥чних розробок, освоЇнн€ та впровадженн€ новоњ техн≥ки ≥ технолог≥й, економ≥чне стимулюванн€ тощо. ƒо грошових фонд≥в належать: статутний кап≥тал (фонд), резервний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд оплати прац≥, амортизац≥йний фонд, фонд дл€ виплати див≥денд≥в, валютний фонд та ≥нш≥ фонди, передбачен≥ статутом п≥дприЇмства.

‘ормуванн€ грошових фонд≥в п≥дприЇмства починаЇтьс€ з моменту його орган≥зац≥њ. ѕ≥дприЇмство в≥дпов≥дно до чинного законодавства утворюЇ статутний кап≥тал.

—татутний кап≥тал Ч основне перв≥сне джерело власних кошт≥в п≥дприЇмства. —татутний кап≥тал становить сукупн≥сть кошт≥в засновник≥в, необх≥дну дл€ функц≥онуванн€ п≥дприЇмства, €к≥ вкладен≥ в активи, а також майнових прав, що мають грошову оц≥нку.

ѕор€док ≥ джерела формуванн€ статутних фонд≥в залежать в≥д типу п≥дприЇмства ≥ форми власност≥. –озм≥ри статутного фонду характеризують розм≥р кошт≥в, €к≥ були ≥нвестован≥ у ф≥нансово-господарську д≥€льн≥сть.

Ќа основ≥ статутного кап≥талу формуЇтьс€ основний ≥ оборотний кап≥тал, що перебувають у процес≥ безперервного руху, набуваючи р≥зноман≥тних форм залежно в≥д стад≥њ кругооб≥гу. ѕод≥л кап≥талу на основний ≥ оборотний пов'€заний з характером њх кругооб≥гу ≥ формою участ≥ у створенн≥ готовоњ продукц≥њ.

ƒо основного кап≥талу належать вкладенн€ в необоротн≥ активи у вигл€д≥ вартост≥ матер≥альних актив≥в Ц основних засоб≥в у робочому стан≥, незавершених кап≥тальних вкладень, нематер≥альних актив≥в Ц об'Їкт≥в права ≥ довгострокових ф≥нансових ≥нвестиц≥й.

ќборотний кап≥тал суб'Їкта п≥дприЇмництва (п≥дприЇмства) Ц грошов≥ кошти ≥ моб≥льн≥ активи, що перетворюютьс€ на грошов≥ кошти прот€гом одного виробничого циклу, €к≥ забезпечують неперервн≥сть процесу виробництва й об≥гу та отриманн€ прибутку в≥д звичайноњ д≥€льност≥.

–езервний фонд утворюЇтьс€ на п≥дприЇмств≥ за рахунок в≥драхувань в≥д прибутку, використовуЇтьс€ дл€ покритт€ збитк≥в, подоланн€ тимчасових ф≥нансових ускладнень (не менш €к 25 % статутного фонду ≥ не менш €к 5 % в≥д розм≥ру прибутку).

јмортизац≥йний фонд утворюЇтьс€ в процес≥ використанн€ основних засоб≥в ≥ нематер≥альних актив≥в за рахунок амортизац≥йних в≥драхувань, використовуЇтьс€ дл€ њх в≥дтворенн€.

‘онд розвитку концентруЇ кошти, €к≥ використовуютьс€ дл€ розвитку виробництва.

¬алютний фонд формуЇтьс€ на п≥дприЇмствах, €к≥ одержують виручку у валют≥ в≥д експортних операц≥й або купують валюту дл€ ≥мпортних операц≥й.

‘онд оплати прац≥ формуЇтьс€ на п≥дприЇмств≥ дл€ грошових виплат прац≥вникам за виконану роботу зг≥дно з трудовим договором.

‘онд виплати див≥денд≥в утворюЇтьс€ на акц≥онерних п≥дприЇмствах один раз на р≥к дл€ виплати акц≥онерам див≥денд≥в за акц≥€ми.

ќкр≥м пост≥йних грошових фонд≥в на п≥дприЇмствах можуть утворюватис€ оперативн≥ тимчасов≥ фонди.

 ошти п≥дприЇмства використовуютьс€ не т≥льки у фондов≥й форм≥. “ак, використанн€ п≥дприЇмством кошт≥в дл€ виконанн€ ф≥нансових зобов'€зань перед бюджетом та позабюджетними фондами, банками, страховими орган≥зац≥€ми зд≥йснюЇтьс€ у нефондов≥й форм≥. ” нефондов≥й форм≥ п≥дприЇмства також одержують дотац≥њ та субсид≥њ, спонсорськ≥ внески, банк≥вськ≥ кредити.

ѕ≥дприЇмство використовуЇ р≥зн≥ джерела формуванн€ ф≥нансових ресурс≥в. ‘≥нансов≥ ресурси п≥дприЇмства формуютьс€:

п≥д час заснуванн€ п≥дприЇмства (внески засновник≥в у статутний фонд);

внасл≥док зд≥йсненн€ ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ (нерозпод≥лений прибуток, амортизац≥йний фонд, резервний фонд);

у результат≥ операц≥й на ф≥нансовому ринку (додатковий кап≥тал, позичковий кап≥тал);

у пор€дку перерозпод≥лу грошових кошт≥в (бюджетн≥ субсид≥њ, страхов≥ в≥дшкодуванн€, ≥нш≥ види ресурс≥в).

Ќа€вн≥сть ф≥нансових ресурс≥в, њх ефективне використанн€ визначають ф≥нансове благополучч€ п≥дприЇмства, його платоспроможн≥сть, л≥кв≥дн≥сть, ф≥нансову ст≥йк≥сть.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 575 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2226 - | 2094 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.