Лекции.Орг


Поиск:
Дітей з суспільним довкіллям
Бердянський державний педагогічний університет

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти

Кафедра дошкільної освіти

 

«Затверджую» Директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти ___________________Л.І. Казанцева «___”_______________2013р.  

 

 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальної дисципліни

МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

З СУСПІЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ

 

 

Напрям 0101 Педагогічна освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Спеціальність   Курс, семестр, форма навчання 6.01.01.00 „Дошкільна освіта” „Практична психологія” III курс, VI семестр, денна форма
Загальна кількість годин, кредитів 90/3
Змістових модулів Лекцій Практичних занять Лабораторних занять Самостійна робота Індивідуальні заняття Тижневих годин Вид контролю         екзамен  

 

2013 р.

 

ЗМІСТ

 

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні засади курсу “Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з довкіллям”……………

Тема 1.1.Предмет, завдання і наукові основи курсу «Ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям…………….

Тема 1.2. Сучасні підходи до ознайомлення дошкільників з довкіллям

Змістовий модуль 2. Методи та форми ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям …………………

Тема 2.3. Методи та прийоми ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям

Тема 2.4. Форми та засоби ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям

Змістовий модуль 3. Особистісні цінності як духовне надбання дитини

Тема. 3.5. Ціннісна система в розвитку дитини дошкільного віку

Тема 3.6. Методика формування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 4. Особистісно орієнтований виховний процес у траєкторії становлення й розвитку особистості

Тема 4.7. Виховні інваріанти в розвитку дитини

Тема 4.8. Вчинок як духовна константа особистості

Змістовий модуль 5. Ознайомлення дітей дошкільного віку з деякими сферами суспільного довкілля

Тема 5.9. Ознайомлення дітей дошкільного віку з працею дорослих

Тема 5.10. Методика ознайомлення дошкільників з соціальними установами

Змістовий модуль 6. Виховання у дітей дошкільного віку відповідального ставлення до довкілля

Тема 6.11. Ознайомлення дітей дошкільного віку з правилами пожежної безпеки

Тема. 6.12. Ознайомлення дітей дошкільного віку з правилами дорожнього руху

 

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ …………………………….…………..………..

Модульна контрольна робота………………………….…………………

Питання для самоперевірки…...........………………………………….

 

Модуль 1.

Науково-теоретичні засади методики ознайомлення

дітей з суспільним довкіллям.

Навчальні цілі: уточнити, поглибити знання студентів стосовно завдань дошкільного закладу з формування в дітей знань про суспільне довкілля. Навчити працювати з програмними документами щодо визначення напрямків роботи та змістових ліній ознайомлення з суспільним довкіллям. Учити студентів порівнювати, узагальнювати відомості з теоретичних питань методики, виконувати аналітичні вправи.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1502 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать. © Винс Ломбарди
==> читать все изречения...

1222 - | 1170 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.