Оцінка ринкової вартості машин та обладнання
Лекции.Орг

Поиск:


Оцінка ринкової вартості машин та обладнання
29.Особливості використання витратних методів оцінки потенціалу машин та обладнання підприємства

30.Порівняльний підхід до оцінки вартості потенціалу машин та обладнання.

31.Методологія результатної оцінки машин та обладнання.

32.Особливості використання методів результатної групи для оцінки вартості машин та обладнання: метод дисконтування чистих грошових потоків, метод прямої капіталізації доходів.

33. Нематеріальні активи підприємства та методи їх оцінки

34.Особливості господарського використання нематеріальних активів у діяльності сучасних підприємств. Оцінка та аналіз нематеріальних активів підприємства.

35.Методологія оцінки вартості нематеріальних активів підприємства.

36.Витратний підхід до оцінки вартості потенціалу нематеріальних активів: основні передумови та принципи.

37.Сутнісна характеристика витратних методів оцінки нематеріальних активів

38.. Трудовий потенціал підприємства та його оцінка

39.Визначення поняття «трудовий потенціал»: рівні прояву, види, характерні риси.

40. Одиниці виміру вартості трудового потенціалу підприємства, їх використання в прикладному аналізі.

41.Мета, цілі та завдання оцінки трудового потенціалу в господарській практиці.

42.Трудовий потенціал працівника і характеристика окремих його складових.

43.Фактори, що визначають трудовий потенціал працівника.

44.Основні складові трудового потенціалу організації.

45.Теоретичні передумови побудови методик оцінки трудового потенціалу.

46. Загальна логіка оцінки вартості трудового потенціалу.

47.Система чинників, які визначають розмір і вартість управлінського потенціалу.

48.Модель оцінки трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

49.Витратні методики вартісної оцінки трудового потенціалу та особливості їх практичного використання.

50.Методики порівняльної оцінки трудового потенціалу підприємства.

51.Результатна оцінка потенціалу управлінського та технологічного персоналу.

Оцінка вартості бізнесу

53.Простий балансовий метод оцінки вартості бізнесу.

54.Метод прямої капіталізації: ключові особливості та алгоритм визначення.

55.Метод дисконтування грошового потоку.

56.Метод оцін­ки вартості бізнесу на основі опціонів.

57.Оцінка потенціалу підприємства за доходом.

58.Функції грошової одиниці.

59.Логіка побудови коефіцієнта капіталізації та методи його визначення.

60.Особливості формування потенціалу підприємства у залежності від специфіки підприємницької діяльності

Таблиця

Номери питань для виконання теоретичної частини

 

Остання циф-ра залікової книжки Передостання цифра залікової книжки
  8; 15;20; 30;46;60 2; 13;17; 20;32;39 3; 6; 12; 21;30;39 4; 10; 17; 21;55;39 5; 11;21; 27;30;47 6; 11;22; 31;33;46 7; 11;19; 26;32;45 8; 4; 12; 22;26;32 10; 5;14; 22;30;39 11;16;20; 25;34;55
  9; 2; 12; 18;31;42 12; 6;60; 28;33;40 19; 9;25; 33;57;43 13; 8; 18; 27;34;56 14;10;21; 35;41;52 20;14;25; 31;39;47 15;18;23; 33;40;59 21; 4; 14; 30;35;48 16; 5; 18; 24;28;35 22;57;12; 29;31;40
  17; 2; 9; 22;35;44 29; 13;9; 31;38;44 18;14;22 29;34;50 23; 6; 8; 31;42;47 24; 7; 29; 34;42;49 25; 8; 29; 35;43;50 30; 6; 16; 22;38;45 26; 4; 15; 32;38;41 27; 5; 8; 17;32;39 31; 10;54 22;29;39
  28; 2; 16; 33;42;45 32; 1; 14; 24;38;47 33; 9; 21; 27;41;48 34; 6; 9; 18;38;45 35;23;41; 43;50;60 36; 7; 17; 27;44;56 37; 6; 10; 20;42;46 38; 4; 10; 25;43;45 39; 5; 19; 20;26;44 40; 3; 6; 15;24;36
  41; 2; 23; 29;38;46 42;13;20; 34;39;47 47;10;28; 36;45;58 43; 6; 16; 28;47;50 48; 8; 23; 34;44;53 44; 8; 14; 18;36;47 7; 12;21 25;34;47 45; 2; 7; 18;28;30 50; 5; 16; 18;24;37 46; 17; 9; 16;27;36
  1; 52; 10; 28;37;43 6; 13; 17; 29;37;48 4; 9; 16; 29;36;49 16; 5; 20; 36;43;58 21; 9; 23; 34;45;60 26; 9; 15; 18;45; 2 31; 8; 19; 24;43;48 32; 4; 12; 19;26;46 33; 5; 11; 25;38;44 34; 3; 8; 19;27;49
  7; 11;28 35;47;71 7; 13; 16; 28;37;47 12; 7; 16; 25;32;41 17; 6; 21; 32;41;46 22;10;27 30;46;56 27; 8; 14; 19;30;46 35; 8; 10; 15;29;42 36; 4; 23; 26;42;48 37; 1; 5; 15;26;44 38; 3;16; 21;40;44
  3; 14;28; 34;41;50 8; 13; 17; 24;32;43 13; 9; 22; 33;43;46 18; 6; 21; 25;37;48 23; 4; 21; 35;48;15 28; 1;19; 31;38;43 39;13;18 25;43;50 40; 3;12; 23;33;38 41; 3;15; 26;31;48 42; 3;15; 23;36;45
  4; 7; 17; 28;35;41 9; 2; 15; 22;35;44 14; 9;23; 31;39;59 19; 7; 22; 33;41;48 24; 4;11; 35;44;50 29;11;24; 37;42; 7 43; 5;11; 17;21;31 45; 4;11; 19;27;37 47;19;27 37;50;16 49;10;26 36;45;15
  5; 13;20 32;42;59 10;13;15 20;25;35 15;17;27 32;55;44 20; 7; 14; 23;33;40 25; 12;31 38;49;8 30;13;19 26;36;39 44; 8;12; 20;24;37 46; 4; 5; 12;24;36 48; 10;17 54;26;37 20; 6;14 24;39;53

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Розрахувати вартість потенціалу підприємства за 2008-2011 роки, обгрунтувавши значення коефіцієнту капіталізації, побудувати діаграму та зробити висновки щодо ефективності використання потенціалу. Визначити конкурентоспроможність потенціалу підприємства ПАТ «А» та за допомогою графоаналітичної моделі «Квадрат потенціалу» встановити величину потенціалу ПАТ «А», його збалансованість та необхідні заходи щодо удосконалення потенціалу підприємства.

 

Вихідна інформація для розрахунку вартості потенціалу ПАТ «А» і показників його використання(N-номер варіанту за цифрами залікової книжки)

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 161 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.