Тема 11. Підприємницький успіх і культура бізнесу
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 11. Підприємницький успіх і культура бізнесу
Основні питання:

1. Характеристика й організація підприємницького успіху.

2. Професійна культура бізнесової діяльності.

3. Основи підприємницького діловодства.

4. Деякі можливі складники ділової етики підприємця.

Мета вивчення теми:сформувати знання щодо сучасних проблем організації підприємницького бізнесу, характеристики професійної культури бізнесової діяльності, основ підприємницького діловодства, складників ділової етики підприємця.

Основні терміни і поняття теми:ділові якості підприємця, інформаційне підприємництво, етика і культура підприємництва, діловодство, етика реклами, імідж фірми.

Зміст теми:

У підприємництві поняття успіху зв’язане з досягненням результату, очікуваного при започаткування реалізації проекту або ідеї. Успіх у бізнесу базується на здатності підприємця приймати правильні рішення і тому він є визначальною особистістю у бізнесі. Підприємцем прийнято вважати ділову людину, яка свідомо наражається на економічний ризик самостійним прийняттям інноваційного рішення. Ділові якості підприємця: готовність до пошуку нових можливостей та ініціативність у власній справі, наполегливість у досягненні поставленої мети, постійна готовність до господарського ризику, орієнтація у бізнесовій діяльності на ефективність виробництва і високу якість, рішучість та цілеспрямованість у діяльності, намагання бути всебічно інформованим щодо вибраного напрямку бізнесу, планомірність і гранична чіткість у роботі, реалізації стратегії і тактики підприємства, здатність переконувати партнерів і встановлювати потрібні господарські зв’язки, незалежність і впевненість у собі, правильність вибору виду підприємницької діяльності, уміння протистояти будь-якому тиску ззовні, шантажу та іншим протиправним діям. Діяльність підприємців є ефективною і корисною.

Сучасними напрямками інформаційного підприємництва є професійна освіта і підвищення кваліфікації, управлінське консультування (консалтинг), надання юридичних послуг і забезпечення навчально-довідковою літературою, проведення маркетингових досліджень, здійснення ефективної реклами.

Підприємницька діяльність значною мірою регулюється комплексом норм законодавства, але існують і неформальні контакти між бізнесменами, які потребують певних правил поведінки.

Етика підприємництва – це здійснення господарської діяльності фірми, її керівництва відповідно етичних критеріїв поведінки, соціально відповідальних дій.

Культура підприємництва це етика та поведінкове начало у діяльності підприємця як засобів легітимізації підприємницької влади і охоплює широкий спектр питань ділової етики та етикету.

Ділова етика є одночасно і духовною, і економічною категорією. Тому підприємець з високим рівнем культури повинен пам’ятати і виконувати певні “заповіти”.

Матеріальними носіями фіксованої інформації є документи і діяльність по створенню документів та організація роботи з документами називається діловодством. Всі документи класифікуються за такими ознаками як: спеціалізація за змістом, спрямованість (призначення), гласність (ступінь секретності), напрям руху, стадія створення, форма створення, характер надходження і термін зберігання. Сучасні вимоги до складання ділових документів, що стосуються сфери підприємницької діяльності, мають охоплювати стиль ділового письма, певні елементи і правила написання тексту. Стилем ділового письма називають сукупність прийомів використання мовних засобів при складанні й оформленні управлінської документації.

Для успішного спілкування треба обов’язково дотримуватись установлених етичних норм поведінки: етика ведення телефонних розмов, етика службового листування, етика привітання, представлення, прийомів та переговорів. Існують також етичні норми організації і проведення реклами. Важливе значення має створення позитивного іміджу фірми (“паблік рілейшнз”)

Література [2; 10; 12, р. 10; 16; 18]

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 1070 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.