Оқыту процестерінің компоненттері:оқыту;білім беру
Лекции.Орг

Поиск:


Оқыту процестерінің компоненттері:оқыту;білім беру
Оқыту процесі арқылы оқушы келесілерді қалыптастырады:*білімді*іскерлікті*дағдыны

Оқыту процесі, оқыту түрлері, мектептегі білім мазмұны, оқытудың әдістері, ұйымдастыру формалары мәселелері қарастыратын педагогика ғылымының бір саласы:Дидактика

Оқыту процесін аяқтайтын негізгі элементке жататын:Білімді тәжірибеде қолдану

Оқыту процесін ұйымдастырудағы жетекші рөл ... тән:+Оқытушыға

Оқыту процесін ұйымдастырудағы жетекші рөл...тәнОқытушыға.Мұғалімге.Ұстазға.

Оқыту процесін ұйымдастырудың жетекші формасы ретіндегі лекциядан бас тарту төмендегі жағдайға әкеледі:оқушылардың ғылыми деңгей дайындығының төмендеуіне, оқу жылы бойы оқытудың жүйелілік және тепе-теңдігінің бұзылуына

Оқыту процесінде бақылаудың мынадай формалары қалыптасқан:Фронтальдық, топтық және дербес,жеке

Оқыту процесінде бақылаудың мынадай формалары қалыптасқан:Фронтальдық, топтық және дербес.Фронтальдық, топтық.

Оқыту процесінде берілген білім,білік,дағды,ойлау тәсілінің жүйесіне жатады:Білім беру

Оқыту процесінде білім алушылардың меңгерген педагогикалық білім, білік және дағдылардың жиынтығы:Педагогикалық білім берудің мазмұны*Білім, білік және дағды қалыптастыру мазмұны*Білім беру мазмұны

Оқыту процесінде білім алушылардың меңгерген педагогикалық білім, білік және дағдылардың жиынтығы:+Педагогикалық білім берудің мазмұны+Білім, білік және дағды қалыптастыру мазмұны+Білім беру мазмұны

Оқыту процесінде жетекші жүйе құрушы фактор болып-Оқытудың мақсаты

Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар:Оқушыларға білім беру,Тәрбиелеу, Дамыту

Оқыту процесіндегі оқытушының әрекеттері:+жаңа педагогикалық білім туралы хабарлайды, түсіндіреді, педагогикадан оқу материалын зерттеуді және бекітуді ұйымдастырады

Оқыту процесіндегі сөздік әдістер:Түсіндіру.Әңгіме,әңгімелесу.Дәріс

Оқыту процесінің әдіснамалық негіздері:Теория,Таным,Таным теориясы

Оқыту процесінің жалпы заңдылықтарын ашатын педагогиканың жеке бөлімдері: Дидактика

Оқыту процесінің заңдылықтары:оқушьшардың жеке жөне ұжымдық іс-әрекеттеріне оқытушының әсерінің сәйкес болу зандылығы;оқушының танымдық, ақыл-ой және басқа да мүмкіндіктеріне оқыту әсерінің сәйкестігі;оқушының білімге деген ынтасына оқытушы әсерінің сәйкестігі;

Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады:Абстракт ойлау – ұғыну, мәнін түсіну;Нақты аңғарту – түйсік, қабылдау

Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады:Нақты аңғарту – түйсік, қабылдау*Абстракт ойлау – ұғыну, мәнін түсіну

Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады:Нақты аңғарту – түйсік, қабылдау*Практика – бекіту,іскерлікті,дағдыны практикалық қолдану*Абстракт ойлау – ұғыну, мәнін түсіну*

Оқыту процесінің звеноларында таным процесінің логикасы ретінде жазуға болады : Нақты аңғарту – түйсік,қабылдау. Абстракт ойлау – ұғыну ,мәнін түсіну. Практика- бекіту ,іскерлікті,дағдыны практикалық қолдану.

Оқыту процесінің интенсификация идеясы төмендегі мәселелерді шешеді:педагогикалық процесті ұйымдастыруды

Оқыту процесінің қарама-қайшылықтары:оқушының қол жететін даму деңгейімен оқыту барысында алға жетелейтін оқу міндеттері арасында;оқушының жеке танымдық іс-әрекеті және қоғамдық -тарихи танымы арасында;қоғамдық -тарихи білімдері көлемі мен оқушының оны меңгерген көлемі арасында;

Оқыту процесінің қозғаушы күштері болып табылады: +оқу міндеттері мен білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар

Оқыту процесінің қозғаушы күштері болып табылады: +оқу міндеттері мен білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар

Оқыту процесінің қозғаушы күштері болып табылады:оқу міндеттері мен білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар

Оқыту процесінің қозғаушы күштері:Оқу тапсырмалары арасындағы қарама-қайшылықтар,Оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама қайшылықтар,Тапсырмалар мен білімді меңгеруі арасындағы қарама-қайшылықтар

Оқыту процесінің құрылымдық компаненттері:мақсаттылық, мативациялық, қажеттілік*мазмұндылық, іс-әрекеттік-операциялық*ерік -жігерлілік, тексеру -реттілік нәтижесін -бағалау.

Оқыту процесінің қызметтері:білімдік;тәрбиелік;дамьпушылық

Оқыту процесінің өзіне тән ерекшелігі:+Оқыту процесі екі жақты процесс+Оңай басқарылатын, нәтижесі тез тексерілетін процеТез іске асырылатын, оңай басқарылатын процесс

Оқыту процесінің сипаттамасы:екі жақтылығы*мақсатқа бағыттылығы*оқушылардың жас даму заңдылықтарына сәйкестік, оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне жетекшілік

Оқыту тәсілі – бұл...Оқыту әдісінің құрамды бөлігі. Оқыту әдісін жүзеге асыру жолы.Оқытушының сабақты жүргізуі.

Оқыту тәсілі:Тәсіл немесе оқыту элементі*Оқыту құралы*Қарым-қатынас*

Оқыту тәсілі-оқытушылар мен тыңдаушылар арасындағы нақты білімді, қабілет пен дағдыны беруге және меңгеруге бағытталған қысқа мерзімді өзара әрекеттесу.

Оқыту теориясы бөлімінде мына мәселелер қарастырылады:Дидактика, оның даму жолдары. Оқыту процесі, оның жүйесі, заңдылықтары мен ұстанымдары. Оқыту формасы, құралдары,мектептегі білім мазмұны.

Оқыту теориясы бөлімінің міндеттерінің бірі:Болашақ мамандарды жаңа педагогикалық технологиялармен таныстыру

Оқыту теориясы бөлімінің міндеттерінің бірі:Студенттерді жаңа педагогикалық технология лармен таныстыру. Дидактика туралы түсінік қалыптастыру. Оқытудың заңдары, заңдылық тары, ұстанымдары, түрі туралы түсінік беру.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 4748 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.