Отбасы тәрбиесінің ережелері : Бірізділік, еркелету, баланы құрметтей қатынас жасау
Лекции.Орг

Поиск:


Отбасы тәрбиесінің ережелері : Бірізділік, еркелету, баланы құрметтей қатынас жасау
Отбасы тәрбиесінің ережелері: бірізділік, еркелету, баланы құрметтеу

Отбасы тәрбиесінің қалыптасуының нормативтік-құқықтық негіздері:«Қамқоршылық және қорғаншылық ұйымдар»туралы Заңы;«Отбасы және неке» Заңы;«Бала құқықтар туралы» Заңы

Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздері туралы қарастырған қүжаттар:1989 жылдың 20 қарашасында БӘӘ Бас Ассамблеясы «Бала құқығы туралы конвенциясы».; 17.12.1998 ж Қ.Р. Конституциясында бекітілген жанұя тәрбиесінің

Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды:«Бала құқығы туралы Конвенцияда»;«Білім туралы» Заңда

Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды:ҚР Конституциясында

Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды:ҚРКонституция,«Бала құқығы туралы Конвенцияда»

Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін аңықтайды:*«Неке және отбасы туралы » Заңда*«Бала құқығы туралы Конвенцияда»*ҚР Конституциясында

Отбасы тәрбиесінің құқықтық тәрбиесінің құқықтық негізін анықтайды:ҚР Конституциясында; « Бала құқығы туралы Конвенцияда»

Отбасы тәрбиесінің құқықтық тәрбиесінің құқықтық негізін анықтайды:ҚР Конституциясында;Мемлекеттік бағдарламаларда

Отбасы тәрбиесінің қүқыктық негіздері туралы қарастырған құжаттар:1989 жылдың 20 карашасында БӘӘ Бас Ассамблеясы «Бала құкығы туралы конвенциясы»*17.12.1998 ж ҚР Конституциясында бекітілген жанұя тәрбиесінің құкықтық принциптері «Неке және жанұя туралы» заң*1959 жылдың 20 карашасында БӘӘ Бас Ассамблеясы қабылдаған бала құқығының декларациясы.

Отбасы тәрбиесінің мазмұны: дене, адамгершілік, интеллектуалдық, эстетикалық, еңбектік

Отбасы тәрбиесінің міндеттері:Жеке тұлғаның дене және психикалық денсаулығын, адамгершілігін, интелектуалдылығын дамытуды қалыптастыру, еңбекке, қоғамдық, жанұялық өмірге даярлау.

Отбасы тәрбиесінің негізгі бағыттары:тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу, саналы тәртіпке қалыптастыру,дене тәрбиесі

Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды Еңбек тәрбиесі

Отбасы тәрбиесінің тиімділігін жолға қоюдағы кедергілер:тұқымқуалаушылық, өмір жағдайы, отбасы тәрбиесі мәдениеті

Отбасы тәрбиесінің тиімділігін көтеруге кедергі болатын жәйттер:Болмыс, тұрмыс жағдайлар*Заңдылық*

Отбасы тәрбиесінің тиімділігін көтеруге кедергі болатын жәйттер:Болмыс, тұрмыс жағдайлары*Төмендеген отбасылық тәрбие мәдениеті*

Отбасы тәрбиесінің тиімділігін көтеруге кедергі болатын жәйттер:Нәсілдік*Болмыс, тұрмыс жағдайлар*Тәрбие мәдениетсіздігі*

Отбасы тәрбиесінің тиімділігін көтеруге кедергі болатын жәйттер:Нәсілдік*

Отбасы, бұл :туысқандық жағынан негізделген,өзара байланысты шағын топ,туысқандық жағынан негізделген өзара байланысты шағын топ

Отбасылық қарым-қатынастың түрлері (А.В. Петровский бойынша):Ынтымақтастық;Бейбіт өмір сүру

Отбасымен педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелері:жақсы психологиялық ахуалы

Отбасымен, ата-аналармен байланыс орнату отбасы тәрбиесін насихаттауға арналған журналдар:«ЗОЖ»*«Ақжелкен»*«Қазақ әдебиеті»*

Отбасын диагностикалау әдістері:жеке іс құжаттарын зерттеу*бақылау*сауалнама, әңгімелесу

Отбасын диагностикалау әдісі әдістері:бақылау*Сауалнама, әңгімелесу

Отбасын диагностикалау әдісі:Жеке іс құжаттарын зерттеу*Бақылау*Сауалнама,әңгімелесу

Отбасында балаларды дұрыс тәрбиелеу шарттары:Жауакершілікті сезіну, педагогикалық білім, дұрыс көзқарас, ата-ана беделі

Отбасында баланы тәрбиелеу жүйесі сипатталады: *Баланың тұлғасын қалыптастыру үшін жасалған жағдайлармен, ата-аналардың мінез-құлқы және өзіндік стилімен

Отбасында тиімді тәбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:баланы сол қалпында сүю, құрметтеу*балаға әсер ететін құрғақ сөз емес оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы*баланы қиындықтар құрсағында жалғыз қалдыруға болмайды

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:*Баланы сол қалпында сүю,қүрметтеу*Баланы тәрбиелеуде, өзге ұлт отбасының тәрбиесі мен ұштастыру*Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруга болмайды.

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:Балаға әсер ететін құрғақ сөз емес,оның қалай айтылғаны,шын көңілден шыққандығы*Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды*Баланы сол қалпында сүю,құрметтеу

Отбасындағы өнегелілік –психологиялық жағдайының көрсеткіштері:адамгершілік ұстанымдары

Отбасындағы өнегелілік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері:отбасындағы өзара қатынас стилі*адамгершілік ұстанымдар* ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі

Отбасындағы тәрбиелеу әдісгері:Үлгі көрсету,Әңгімелесу,Әртүрлі істерде колдау көрсету

Отбасындағы тәрбиелік міндеттерді шешуде қайсысы тиімді емес:*Материалдық марапаттау

Отбасының адамға қатынысты қызметі:Ата-аналық қызметі*Тұрмысты ұыймдастыру қызметі*

Отбасының жалпы сипаттамаларының (көрсеткіштері):отбасындағы өзара қатынас стилі;отбасы құрылымы;ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы

Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіштері :Отбасы құрылымы*Ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы*Ата-ана туралы мәліметтер

Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіші (керсеткіштері): отбасындағы өзара қатынас стилі *ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы*отбасы қурылымы*

Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіші (керсеткіштері):отбасындағы өзара қатынас стилі*ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы*ата-ананың баланың өмір әрекетіннің мазмунына көңіл бөлуі*ата-ана туралы мәліметтер *отбасы қурылымы

Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіші (көрсеткіштері):*Ата – ана туралы мәліметтер*Ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы*Отбасы құрылымы

Отбасының қоғамға қатысты негізгі қызметтері:Жұмыстан, оқудан бос уақытын ұйымдастыру қызметті*Білім, дағды, шеберлік, рухани құндылықтарды кеінгі ұрпаққа жеткізетін тәрбиелік қызмет*

Отбасының негізгі қызметтері:ұрпақ жалғастыру*шаруашылық-экономикалық *тәрбиелеу

Отбасының негізгі қызметтері:Шаруашылық-экономикалық*Тәрбиелік*Ұрпақ жалғастыру..

Отбасының негізгі қызметі:Тәрбиелеу

Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері:ата-ананың педагогикалық мәдениеті. оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы. өнегелілік-психологиялық жағдайы

Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері:

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 2201 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.