Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:М.А.Данилов,М.Н.Скаткин,И.Я.Лернер
Лекции.Орг

Поиск:


Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:М.А.Данилов,М.Н.Скаткин,И.Я.Лернер
Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар: М.A. Данилов. И.Я.Лернер. М.H. Cкаткин.

Оқыту әдістерін өз еңбектеріне қарастырған ғылымдар:М.А. Данилов*И.я. Лернер*М.н. Скаткин*

Оқыту әдістерін таңдау шарттары:Оқытушының психологиялық жағдайы.Оқу тобының сипаты.Оқу тобының ұйымдасу ерекшелігі.

Оқыту әдістеріне мыналар жатады:ауызша баяндау;көрнекілік;практикалық әдістер

Оқыту әдістеріне мыналар жатадыАуызша көрнекілік, практикалық әдіс.

Оқыту әдістерінің қайсысы ауызша тексеру әдісінің тобына жатады:*жекеше сұрау *жалпы сұрау*ауызша емтихан

Оқыту әдісі (Бабанский Ю.К. бойынша):Жаттығу әдісі

Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша):оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі;эвристикалық(іздену) оқыту әдістері

Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша):оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі*эвристикалық(іздену) оқыту әдістері*
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:біріңғай мақсаттың, жалпы мотивтің болуы*іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау
Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша):ұйымдастыру және оқу-таным іс-эрекетін іске асыру*оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі

Оқыту әдісі (Ю.К.Бабанский бойынша): Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі. Эвристикалық (іздену) оқыту әдістері.

Оқыту әдісі дегеніміз не?оқушылардың білім беру тәсілдері,біліктілік тәсілдері, дағдыны меңгеру тәсілдері

Оқыту әдісі-нәтижесінде оқу мазмұнына сәйкес көзделген білімдер, қабілеттер мен дағдылар беріліп, меңгерілетін оқытушылар мен тыңдаушылар арасындағы өзара әрекеттестік үдерісі.

Оқыту бағдарламасы:Оқыту пәнінің мазмұнын ашады,тақырыптардың кезектестігін анықтайтын құжат:Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын оларды игеруге белінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен міндеттерін анықтайтын құжат:

Оқыту– бұл:*Білім, іскерлік және дағдыларды меңгерте отырып, мақсатты қалыптастыру мен дамыту процесі*Қазіргі заманның талаптарын ескере отырып, оқушылар тұлғасын мақсатты қалыптастыру мен дамыту процесі*Қоғамдық құбылыс түріндегі ересектердің мақсатты бағдарланған жүйелі ұйымдастырылған қоғамдық қатынастар тәжірибесі.

Оқыту дегеніміз не:оқытушы әрекеті, оқушыларға іскерлікті, білімді, дағдыны беруде көрінеді

Оқыту дегеніміз:Білімдік, іскерлік, дағды, меңгеру

Оқыту заңдылықтары:Белгілі бір жағдайларда объективті байланыстар; Маңызды, қажетті байланыстар;Тұрақты қайталанатын байланыстар

Оқыту құралдары бұл-Компьютер.Тақта.Кітап.

Оқыту құралдары жіктеледі:Материалдық және идеалдық.Рухани, техникалық.Идеалдық,техникалық.

Оқыту құралдарына жатады:Лабораториялық құрал-жабдықтар. Карталар. Сөздіктер.

Оқыту мазмұнына қатысы жоқ талаптар: *Педагогтар мен оқушылар ата-аналары жас ерекшеліктерін ескеру

Оқыту мазмұнына қатысы жоқ талаптар:Ерекшеліктер,Өмірмен байланыс бейнеленуі,Ұлттық ерекшеліктер бейнеленуі

Оқыту мазмұнынын ұзақ уақыт есте сақтады талап етедіПедагогиканы оқытудағы білімді меңгеру беріктілігі ұстанымы*педагогиканы оқытудағы білімді іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі ұстанымы*Педагогиканы оқытудағы білімді, дағдыны меңгеру беріктілігі ұстанымы.

Оқыту мақсаты – бұл:Оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді қалыптастыру,Түсініктерді, көріністерді қалыптастыру,Білімдерді дайын түрде қалыптастыру

Оқыту мен дамудың арақатынасы мәселесін шешудің тәсілдері:оқыту кемелденуге негізделеді, оқыту мен даму процесінде пайда болатын мүмкіндіктерді пайдаланады*оқыту дамудан кейін жүріп отыруы мүмкін, сонымен қатар дамуды алға жылжыта отырып, оның алдында болуы да мүмкін*оқыту мен даму бір-біріне тәуелсіз екі түрлі процесс;

Оқыту нәтижелері тәуелді:Мақсаттарды түсінуге.Мазмұнды меңгеруге.Қолданылған әдістерге.

Оқыту нәтижелерін есепке алу мен багалаудың негізгі функциялары: Ынталандырушы, тәрбиелік;Дамытушы, бақылаушы;Оқытушы

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексекру тестте*Өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуге қатысты тестте

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты. Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты.

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады:Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте *Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады:Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте *Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте**

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады:Білуге байланысты тессте;Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:*Өткен тақырыптарга озіндік сын бага бере алуы*Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру*Алынган білімдерді мәліметер негізінде жаңа нақты жагдайларда қолдана білуі.

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру*Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы* Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы,алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі, алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады: Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін тексеру. Aлынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру. Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:*алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру*өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы*білімдерді алынған мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

Оқыту нәтижесінде қалыптасады:Білім, іскерлік, дағды*Басқарушылық*Жан-жақтылық*

Оқыту нәтижесінде қалыптасады:Білім, іскерлік, дағды.Тұлға қасиеттері.Бағыныштылық.

Оқыту принциптері (ұстанымдары):Көрнекілік. Жеткіліктік. Ғылымилық Саналылық және белсенділік. Жүйелілік. Бірізділік

Оқыту принциптері дегеніміз-Оқыту мақсатына сәйкес оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары, әдістері мен мазмұнының бастапқы жағдайлары.Оқытуда қолданылатын әдіс, тәсілдердің ретті жиынтығын.Мазмұнды анықтайтын ережелер, бастапқы жағдайлар, оқу жұмысының тәрбиелік және оқу мақсатына сәйкес ұжымдық формалары және оқу жұмысы әдістері.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 2442 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.