Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқандар:Б.Г.Есипов,Л.С.Выготский,В.В.Давыдов
Лекции.Орг

Поиск:


Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқандар:Б.Г.Есипов,Л.С.Выготский,В.В.Давыдов
Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері:Тақырыптық бақылау

Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері:Тақырыптық бақылау*Таураулар бойынша оқтын-оқтын бақылау*Қорытынды бақылау

Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері:Тақырыптық бақылау*

Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады:практикалық әдіс;көрнекілік әдіс;сөздік әдістері

Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады:Практикалық әдісі;Сөздік әдісі

Оқушылардың таңымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады:Дамыту әдісі

Оқушылардың таңымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады:Дамыту әдісі

Оқушылардың тәртібін, мінез-құлқын бағалау және көтермелеу:Мадақтау* Жазалау* Ынталандыру*

Оқушылардың ұжымдық іс-әрекетін ұйымдастыру мүмкіндіктері:Бір біріне, қоршаған ортаға, достарына қамқор болуға үйренуіне*Қоғамдық өмірге қажетті білім мен іскерлік дағдысы қалыптасуына*Шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастыруға*

Оқушылардың ұжымдық іс-әрекетін ұйымдастыру мүмкіндіктері:Қоғамдық өмірге қажетті білім мен іскерлік дағдысы қалыптасуына*Өмірге көзқарасының дұрыс қалыптасуына*

Оқушылардың ұжымдық-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру әдістеріне жатады -еңбек тапсырмалары, лабораториялық жұмыс,оқытудың практикалық әдістері

Оқушылардың шығармашылық зерттеушілік дағдыларының дамуы орын алады:Жаттықтыру сабағында*Оқытудың инновациялық әдістерін қолданулы барысында*Ойын үдерісінде*

Оқушылардың шығармашылық зерттеушілік дағдыларының дамуы орын алады:Зертханалық жұмыстың орындалуы барысында.

Оқушылардың экономикалық тәрбиелілігінің көрсеткіші болып табылады: ҚР-дағы экономикалық саясат,негізгі экономикалық ұғымдармен жетекші идеялар туралы білімі

Оқушылармен жүргізілетін сыныптан тыс жұмыс шараларының негізгі бағыты:Тәрбиелік*Білімділік*Бос уақытты тиімді ұйымдастыру*

Оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары:Бастауыш*Ғылыми*

Оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары:Жеке*Топтық*Көпшілік*

Оқушылармен экономикалық тәрбие жұмысын жүргізудің әсірлілік критерийлері:

Оқушылырдың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау:күнделікті бақылау;сабаққа баға қою;бақылау жұмыстары, үй тапсырмаларын тксеру

Оқушының дара ерекшеліктері:мінезі*темперамент*қабілеттері

Оқушының білімін жүйелеу мақсатында жаңа тақырыпты, тарауды өтуге орай кезеңмен жүргізілетін бақылау: *Тақырыптық

Оқушының дара ерекшеліктерінің бірі: Мінезі*Темперамент*Қабілеттері

Оқушының дүниетанымы, мінезі және өмірлік өзін-өзі анықтау қалыптасу кезеңі: *Жоғары мектеп жасы

Оқушының жан-жақты дамуын, соған сәйкес тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы оқушыға тікелей ықпал жасау бағыты:Оқушының дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу*Тәрбие ықпалының нәтижесі*

Оқушының жас ерекшеліктері:дене дамуы көрсеткіштері*психикалық процестердің дамуы*ақыл-ой дамуы

Оқушының келешегін болжау принцпін ұсынған ғалым-А.С. Макаренко

Оқушының отбасымен байланысты ұйымдастыруының психологиялық-педагогикалық, ережелері:Ата-ана беделін бекітуге бағытталған шараларға негізделу*

Оқушының өзін-өзі дамыту технологиясы жүйелер бөлігін ендіреді:Практика;Теория;Әдістеме

Оқушының өзін-өзі тәрбиелеу процесіне педагогикалық басшылық жасау мына бағытта іске асырылады:Өзін-өзі тәрбиелеу, оның мәнін айқындауға көмек беру, бағдарламасын жасауға практикалық жағынан көмек жасау сияқты сұрақтарға қоғамдық пікірді қалыптастыру.

Оқыған материалды бекіту:Оқушылармен жұмыс*Әңгемелесу*Жағдаят*

Оқығандық дегеніміз – бұл:Оқыту процесінің негізінде адамның білімді меңгеруі,Біліктілікті меңгеруі,Дағдыны меңгеру жылдамдығы мен санасының жеке көрсеткіші

Оқыту әдістерін таңдау тәуелді:Cабақ уақытына.Оқушылардың жас ерекшелігіне.Топтағы адам санына.

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады:*Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте*Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте*Алынған білімдерді мәліметтер негізнде жаңа нақты жағдайларды қолдана білуге байланысты тестте

Оқыту -:нәтиже нақты анықталған;жеке тұлғаның білім алуы, қалыптасуы танымдық әрекетте жүреді;таным үрдісі тәрбие үрдісіне қарағанда тез жүреді;

Оқыту әдістемесі дегеніміз-Оқытудың мақсатын анықтау.Оқыту, мақсатқа жету жолы. Мұғалімнің оқушыға білімді беру және оның тәсілдері.

Оқыту әдістері:Дидактикалық міндеттерді шешу қажет тәсілдер,Мұғалімдер мен оқушылардың өзара әрекетін ұйымдастыру тәсілдері,Оқыту тәсілі

Оқыту әдістерін қарастырады:М.А.Данилов*И.Я. Лернер*М.Н.Скаткин

Оқыту әдістерін қарастырган ғалымдар: И.Я.Лернер.М.Д.Анищенко.М.Н. Скаткин.

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: *М.А.Данилов *И.Я.Лернер *М.Н.Скаткин

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: М.А. Данилов. М.И. Махмутов. Р.Г. Лемберг.

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: Ю..К.Бабанский И.Я. Лернер. М.Н. Скаткин.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1569 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.