Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмысты жүргізу әдістемесін жасағандар: П.П.Блонский,А.С.Макаренко, н.К.Крупская
Лекции.Орг

Поиск:


Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмысты жүргізу әдістемесін жасағандар: П.П.Блонский,А.С.Макаренко, н.К.Крупская
Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар: Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы. Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу,тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы.

Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар:*Оқу бағдарламасына сәйкес болу; оқушылар үшін ұғымды, қысқа және қызықты болуы*Көрнекіліктерімен жақсы жабдықталу; тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы*Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы

Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар:Оқу бағдарламасына сәйкес болу; оқушылар үшін үғымды, қысқа жэне қызықты болуы*Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сүрақтар мен жаттығулардың болуы

Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар:Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы*Оқу үдерісінде тексерілген соң ғана баспадан шығуы тиіс*Мазмұнында келтірілген материалдар көлемді болуы керек*Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу, тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы

Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар:Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы;Оқу үдерісінде тексерілген соң ғана баспадан шығуы тиіс;Мазмұнында келтірілген материалдар көлемді болуы керек;Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу, тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы

Оқулыққа қойылатын негізі талаптар:Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу; тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы керек;Мектеп жетекшілері білуге міндетті:Мектеп ақпараттық жабдықталуын

Оқулыққа қойылатын негізі талаптар:Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу; тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы керек*

Оқулықпен жұмыс әдісі мына мақсатта қолданылады:Жаңа ақпаратты алуда.Сабақтарда алынған білімдерді бекіту, тереңдетуде.Сабақтарда алынған білімдерді бекіту, кеңейтуде.

Оқулықпен жұмыс істеу әдісі қолданылады:жаңа ақпарат алуға, сабақта алған білімдерін бекітуге, кеңейтуге және тереңдетуге

Оқулықтың атқаратын қызметі-Дамытушылық, тәрбиелік, білімділік

Оқу-танымдық әрекетті ұйымдастыру әдістері мен формалары қосақталады:ойын элементерімен.өнер құралдармен.қарым-қатынаспен

Оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың бір формасы:Топтық.Жеке.Жеке және топтық.

Оқу-танымдық іс-әрекеттің компоненттері:Жаңа материалды қабылдау.Есте сақтау. Білімді бекіту

Оқу-тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған:*Коменский Я:А.

Оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алудағы негізгі қызметі:Ынталандырушылық, тәрбиелеушілік*Оқыту мотивтерін бекіту, пәндерін нығайту*

Оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алудағы негізгі атқаратын қызмет:Ынталандырушылық, дамытушылық, бақылаушылық, тәрбиелеушілік

Оқу-тәрбие мекемелерінде алғашқы рет пайда болған ел-Ежелгі шығыс елдерінде

Оқу-тәрбие процессінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері:Флегматикалық, меланхоликалық, Сангвиникалық, Психилакалық

Оқу-тәрбие процесі:Арнайы ұйымдастырылған мақсатты өзара қимылдары,Педагог пен тәрбиеленушілердің өзара қимылдары, Педагог пен тәрбиеленушілердің арнайы ұйымдастырылған мақсатты өзара қимылдары

Оқу-тәрбие процесін оңтайландыру теориясының авторы:Лернер И.Я.

Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері:Флегматикалық, меланхоликалық

Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері:Холерикалық*Сангвиникалық*Флегматикалық, меланхоликалық.

Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері:Флегматикалық, меланхоликалық*

Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері:Флегматикалық, мелонхоликалық

Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері:Флегматикалық, мелонхоликалық

Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері:Флегматикалық, меланхоликалық*

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:*педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу*оқушымен ұжымның дамуында жас және ұлттық ерекшеліктерді ескеру*педагогикалық басшылық оқушылардың белсенділігімен жетілдіру

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:педагогикалық процестің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы*іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы*іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын, санасын қалыптастыруға бағытталуы.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу*Оқушымен ұжымның дамуында жас және ұлттық ерекшеліктерді ескеру*Іс-әрекеттін оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау. ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.*Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы.Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы.Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру.Педагог іс-әрекетінің нәтижелілігі.Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру.Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру.Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық процестің ізеттілігі,тұлғалық нысандық бағыттылығы.Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы.Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы. с-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы. Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі. Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымы (ұстанымдары):педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу.оқушымен ұжымның дамуында жас және жеке ерекшеліктерді ескеру.іс-әрекеттің оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы

Оқу-тәрбие ұстанымдары: Ұстаздардың оқушылар ұстанымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі *әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету *оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау

Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары: *педагогикалық үдерістің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы *іс-әрекеттің санамен мінез құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы *педагогикалық үдерістегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру

Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары: педагогикалық үдерістің ізгілік тұлғалық нысанға бағытталуы, іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы, іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы

Оқу-тәрбие үрдісін технологияландыру:Объективті құбылыс.Оқыту мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін объективті құбылыс.Сапалы деңгейде тәрбие мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін объективті құбылыс

Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:Л.С.Выготский. Б.Г. Есипов.В.В. Давыдов.

Оқушы мен мұғалімнің кәсіби саутты қарым-қатынас стилі:Демократиялық

Оқушы оқу процесінде беретін ақпараттарды меңгереді және оқу тапсырмаларын орындайды; өз бетімен бақылауға ойлауға,салыстыруға тырысады; жаңа білімдерді іздестіруге бастама көрсетеді.

Оқушы сипаттамасының көрсеткіші(көрсеткіштері):ата-ананың тәрбиенің мақсатын,міндеттерін түсінуі*адамгершілік,интеллектуалдық, өмірлік мақсаттар*іс-әрекет түрлерінің алуан түрлілігі, олардың әдістерін меңгеруі

Оқушы сипаттамасының көрсеткіші (көрсеткіштері):ата-ананың тәрбиенің мақсатын, міндеттерін түсінуі*іс-әрекет түрлерінің алуан түрлілігі, олардың әдістерін меңгеруі

Оқушы ұжымының жүйе ретіндегі мәні -тәуелсіз жүйе - өзін-өзі басқаратын өзін ұйымдастыратын

Оқушы ұжымының жүйе ретіндегі мәні:балалар және тәрбиеші педагогтармен басқалар кіретін бірлестіктер

Оқушыға қоғамдық тапсырма беру кімнен шығу керек? сынып жетекшісінен

Оқушыладың білімін тексеру түрлері:ауызша сұрау*бақылау жұмысы*тест.

Оқушылар қабілеттерінің дамуы байланысты:педагогикалық процесті ұйымдастырумен, туа пайда болатын адам мүмкіндіктерінің дамуын қамтитын педагогикалық процесті ұйымдастыруымен, педагогикалық процесті іске асыруымен

Оқушылар мен оқытушылардың жаңа білімді меңгеруі үшін қолданылатын материалдық және идеялық обьектілері-Оқыту құралдары

Оқушылар мен оқытушылардың жаңа білімді меңгеруі үшін қолданылатын материалдық және идеялық обьектілері-Оқыту құралдары

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1869 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.