Оқытудың инновациялық әдістерінің қолданылуы.Ойлау үдерісін белсендендіру тәсілдерінің қолданылуы.
Лекции.Орг

Поиск:


Оқытудың инновациялық әдістерінің қолданылуы.Ойлау үдерісін белсендендіру тәсілдерінің қолданылуы.
Оқытудың қандай жүйесінде СӨЖ оқылатын курстың жалпы күрделілігіне қарай оның үштен екі бөлімін құрайды:кредиттік

Оқытудың қосымша түрін пайдаланудың қажеттілігі.сабақ жүйесін жетілдіру,сабақты толықтыру,олар сыныптық-сабақтық жүйені толықтырады

Оқытудың қызметі (функция):Оқушыларға білім беру*Тәрбиелеу*Дамыту

Оқытудың мақсаты:*Еңбек, мораль, әдебиетті меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық әрекеті мен оқушының оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша күтілетін түпкі нәтиже*Өнер, жалпы және дене тәрбиесін меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық әрекеті мен оқушының оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша күтілетін түпкі нәтиже*Дамытудың қоғамдық–тарихи тәжірибесінің жан-жақтарын: білім мен іскерліктері, ғылымды меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық әрекеті мен оқушының оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша күтілетін түпкі нәтиже

Оқытудың мотивтері: Оқушының белсенді оқу әрекетіне және білім алу мазмұнын нәтижелі тануға іштей оянуы (побуждение)

Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні:Білім алушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау

Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні:Білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау, Оқушылардың белгілі бір бағдарлама бойынша білімді меңгеру деңгейін анықтау,Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау

Оқытудың нәтижесін тексерудің мәні:Оқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау.Оқушылардың пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау.Білім беру бағдарламасына, білім беру стандартына сай оқушылардың білімді меңгеру деңгейін анықтау.

Оқытудың негізгі сипаттары:Әрекеттер мен түрткілердің ықпалы.Жан-жақтылық.Танымның ерекше үдерісі.

Оқытудың негізгі сипаттары:Жан-жақтылық.Тұлғаның жан-жақты дамуына бағыттылық.Бағыныштылық.

Оқытудың өнімділігі тәуелді:+Оқушылардың оқу іс-әрекетіне қызығушылығына+Оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетінің бірлігіне+Оқушылардың ойлау қабілеті мен ерекшелігіне

Оқытудың өнімділігі тәуелді:Оқушылардың оқу іс-әрекетіне қызығушылығына+Оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетінің бірлігінеОқушылардың ойлау қабілеті мен ерекшелігіне

Оқытудың практикалық операциялық әдістері:Лабораториялық жұмыс* Жаттығу* Практикалық жұмыстар*

Оқытудың практикалық операциялық әдістеріТәжірибе.Эксперимент.Жаттығу.

Оқытудың принциптері – бұл:Оқытудың әдістемесіне қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар*Оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар* Оқытудың ұйымдастырылуына қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын, негізгі жағдайлар.

Оқытудың саналық пен белсенділік принципі:Білімді саналылықпен белсене қабылдау Оқылатын фактілер мен құбылыстардың мәнін түсіну Өмір және практикамен байланысын тереңдету.

Оқытудың сөздік әдістері:Баяндау*Дәріс

Оқытудың сөздік әдістерін көрсетіңіз:Әңгіме түсіндіру,оқулықпен жұмыс.Баяндау, әңгіме, түсіндіру.Оқулықпен жұмыс, әңгіме, баяндау.

Оқытудың сөздік әдістеріне : Баяндау . Лекция(дәріс). Әңгіме.

Оқытудың сыныптық-сабақтык жүйесін кұрушы:Ян-Амос;Ұлы педагог Я.А.Коменский;Коменский Я.А.

Оқытудың тәрбиелік функциясы – бұл:Әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамуы* Әрбір оқушының ғылыми көзқарасын, тұлғасын дамыту*Адамгершілігін, белсенді шығармашылығын дамыту

Оқытудың техникалық құралдарынаАудиоқұралдар.Видеоқұралдар.Проектор.

Оқытудың топтап оқыту түрі-бұл:оқушылар тобының бірлескен танымдық іс-әрекеті*оқу материалын игеру шағын топтарға бөліну арқылы жүзеге асырылады *оқушылардың тұлғалық сапаларын дамыту үшін қолданады.

Оқытудың топтық формаларыҮйірмелер.Конференциялар.Оқу ойындары.

Оқытудың түрі:Жара оқыту,Жеке оқыту,Қабілетіне қарай жеке оқыту

Оқытудың түсініктілік принципі:оқытудың мазмұны сәйкестілігі, оқытудың көлемінің оқушылардың жас шамасына сәйкес келуі, оқытудың мазмұнының оқушылардың жас ерекшелігіне сай болуы

Оқытудың ұстанымдары:Бірізділік.Тарихилық.Түсініктілік.

Оқытудың функциясы (қызметі):Оқушыларға білім беру*Тәрбиелеу*Дамыту

Оқытудың функциясы қызметі: Тәрбиелеу, Жетілдіру, Дамыту

Оқытудың функциясы қызметі:оқушыларға білім беру;тәрбиелеу;дамыту

Оқытудың функциясы қызметі:оқушыларды диагностикалау;тәрбиелеу;дамыту

Оқытудың функциясы қызметі:тәрбиелеу;дамыту

Оқытудың функциясы(қызметі): Оқушыларға білім беру. Тәрбиелеу. Дамыту.

Оқытудың шығармашылық әдістері:Мәселелік*Зерттеушілік*Эвристикалық*

Оқытудың эвристикалық технологиясын жасағандарЖ.Ж.Руссо.Дж.Дьюи.Л.Н.Толстой.

Оқытудыңұстанымдары:Ғылымилық*Көрнекілі*Жүйелілік

Оқытушы мен оқушының арасындағы бірлескен іс-әрекет:білім беру

Оқытушының, студенттің мемлекеттік есеп беруінің маңызды формасы – бұл:емтихан

Оқытушының, студенттің мемлекеттік есеп беруінің маңызды формасы – бұл: емтихан олардың жауапкершілігі, белсенділігі артып тұлғаның жан –жақты дамуына мүмкіншіліктер пайда болады.; Оқушылардың оқуы, достығы жарасып, ізгілік қарым–қатынас орнайды

Олардың жауапкершілігі, белсенділігі артып тұлғаның жан –жақты дамуына мүмкіншіліктер пайда болады.; Оқушылардың оқуы, достығы жарасып, ізгілік қарым–қатынас орнайды олардың кемшіліктерін, әлсіздіктерін және қателерін төзімді қабылдау

Олигофренопедагогика Ақыл-есі кеміс балаларды оқыту мен тәрбиелеу

Омар Хайям өзінің философиялық қөзқарастарын еңбектерінде:«Болмыс және Борыш туралы трактат»*

Он екі ғасырдағы «Князь Владимир Мономахтың балаларды үйретуі» педагогикалық трактатының негізгі идеялары:Өз Отанын сүю және қорғау*Адамдардға көмек және қайырымдылық құрметті болу*Үлкендерге, құрастарға, жасөсперімдерге сыйлы болу, сауаттылыққа ынталылықпен жету*

оны құрайтын барлық процестердің бір-біріне бағыныштылығыоны құрайтын барлық процестердің бір-біріне бағыныштылығы

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 2883 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.