Лекции.Орг


Поиск:
У завданнях 11 та 12 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
11. Установіть відповідність між складовими операційної системи та іх призначенням.

А) драйвер 1) упорядкована сукупність даних на запам’ятовуючому пристрої, яка має власну назву

Б) файлова система 2) програмні засоби, що забезпечують взаємодію користувача із системними та прикладними програмами

В) файл 3) структура запису даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу із цією структурою

Г) папка 4) програмний модуль, що використовується для керування роботою пристроїв

Д) інтерфейс користувача 5) елемент файлової системи, який має власне ім’я та може містити файли й інші папки

Відповідь:

12. Установіть відповідність між назвами програм, що входять до складу стандартного програмного забезпечення операційної системи Windows, та їх призначенням.

A) Калькулятор 1) для роботи з файлами та папками

Б) Блокнот 2) для здійснення обчислень

В) Командний рядок 3) для опрацювання графічної інформації

Г) Paint 4) для введення команд у режимі текстового інтерфейсу користувача

Д) Провідник 5) для опрацювання текстової інформації

Відповідь:

 

Перед виконанням завдань 13-15 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).

Друга частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й містить 2 практичних завдання

13.

Збережіть файл з іменем Послуги.xls у папці Атестація_Прізвище на робочому столі. 14

Третя частина атестаційної роботи містить одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму та складанням програмивідомою вам мовою програмування у середовищі програмування.

15. З апишіть програму відомою вам мовою програмування. При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

 

 

ВАРІАНТ 8. Скласти програму для знаходження відстані (км), якщо ввести з клавіатури значення швидкості (км/год) та часу (год). Програму створити для дійсних чисел.

1. Створіть новий проект. Змініть заголовок і колір форми.

2. Знайти добуток двох дійсних чисел, що вводяться в текстових полях Edit1 та Edit2.

Значення добутку ввести в текстове поле Edit3.

3. Розмістіть на формі кнопку Button1, змініть заголовок створеної кнопки на «Обчислити відстань».

4. Розмістіть на формі компоненти Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Label6, що пояснюють роботу програми.

5. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки ƒ Button1.

 

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

6. У вікні програмного коду між заголовком процедури і ключовим словом begin опишіть змінні “„ дійсного типу:

var A, B, C: Real;

7. У програмному коді процедури Button1Click запишіть оператори

для знаходження добутку двох чисел і виведення результату до текстового поля Edit3:

var A, B, C: Real;

Begin

A:= StrToFloat(Edit1.Text);

B:= StrToFloat(Edit2.Text);

C:= A * B;

Edit3.Text:= FloatToStr(C);

end;

8. Перевірте дію кнопки.

9. Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

10.

ДПА 9 клас інформатика

ВАРІАНТ 9

Перша частина – 12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть тип шкідливих програм, які можуть заражати файли операційної системи.

A) троянські коні

Б) завантажувальні віруси

В) мережні хробаки

Г) макровіруси

Відповідь:

 

2. Укажіть запис, що може бути URL-адресою.

A) http://літo.ком.ua

Б) www://http.mon.gov.ua

В) [email protected]

Г) http://www.ukr.net

Відповідь:

 

3. Укажіть пристрій, який перетворює вхідний аналоговий сигнал на дискретний код.

A) гучномовець і навушники

Б) цифро-аналоговий перетворювач

В) аналого-цифровий перетворювач

Г) мікрофон Відповідь:

 

4. Укажіть приклад текстових даних.

A) ілюстрація в книжці

Б) означення в підручнику інформатики

В) креслення плану евакуації під час пожежі

Г) фотографія на обкладинці журналу

Відповідь:

 

5. Укажіть, яким кольором буде зафарбовано виділений фрагмент у середовищі графічного редактора Paint після вибору вказівки Очистити.

A) кольором, що збігаіться з фоном малюнка

Б) білим кольором

В) кольором фону, що встановлений на Палітрі

Г) чорним кольором Відповідь:

6. Укажіть клавішу, натискання та утримання якої перемикає регістр введення символів у середовищі текстового процесора.

A) CapsLock

Б) Shift

В) NumLock

Г) Insert Відповідь:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 560 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

825 - | 748 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.