Лекции.Орг


Поиск:
У завданнях 7-10 оберіть кілька (від двох до п’яти) правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Укажіть основні елементи апаратної складової комп’ютера.

A) операційна система

Б) зовнішня пам’ять

В) пристрої введення

Г) центральний процесор

Д) пристрої виведення

Відповідь:

8. Укажіть дії, які зазвичай передбачаються під час інсталяції програм.

А) перевірка на наявність вільного місця на жорсткому диску

Б) видалення тимчасових файлів з жорсткого диска

В) копіювання даних із CD- чи DVD-диска на жорсткий диск

Г) зміна системних налаштуваня комп’ютера

Д) додавання назви програми в список програм у Головному меню

Відповідь:

9. Укажіть запис, що є адресою інтернет-служби, яка надає поштові послуги.

А) http://mail.ukr.net/

Б) http://wikipedia.org/

В) http://пошта.ukr.net/

Г) https://mail/yandex.ua

Д) https://www.gmail.com/

Відповідь:

10. Укажіть типи об’єктів, які було використано під час створення документа в середовищі текстового процесора MS Word.

А) текст

Б) WordArt

В) SmartArt

Г) малюнок

Д) автофігура

 

Відповідь:

У завданнях 11 та 12 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

11.Установіть відповідність між елементами вікна та їх позначеннями на малюнку.

A) рядок адреси

Б) заголовок вікна

В) рядок меню

Г) панель інструментів

Д) рядок стану

Відповідь:

12. Установіть відповідність між типами алгоритмів та їх характерними ознаками.

А) лінійний алгоритм 1) алгоритм, за допомогою якого, здійснюється вибір шляху виконання алгоритму відповідно до набутого значення умови
Б) алгоритм вибору 2) алгоритм, у якому виконується повторне виконання тієї самої дії або блоку дій, доки задовольняється умова певного логічного виразу
В) алгоритм з розгалуженням 3) алгоритм, у якому виконується послідовне виконання дій, одна за одною
Г) циклічний алгоритм 4) алгоритм, який повністю виконується в іншому алгоритмі
Д) допоміжний алгоритм 5) алгоритм, за допомогою якого, здійснюється вибір одного з багатьох шляхів виконання алгоритму відповідно до набутого значення певного виразу

Відповідь:

Перед виконанням завдань 13-15 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).

Друга частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й містить 2 практичних завдання

13.

Збережіть файл з іменем Іспит.xls у папці Атестація_Прізвище на робочому столі.

14.

Третя частина атестаційної роботи містить одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму та складанням програмивідомою вам мовою програмування у середовищі програмування.

15. З апишіть програму відомою вам мовою програмування. При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище

 

 

ВАРІАНТ 2. Скласти програму для знаходження найменшого з двох дійсних чисел

1. Створіть новий проект. Змініть заголовок і колір форми.

2. Знайти найменше з двох дійсних чисел, що вводяться в текстових полях Edit1 та Edit2.

Значення найменшого ввести в текстове поле Edit3.

3. Розмістіть на формі кнопку Button1, змініть заголовок створеної кнопки на «Обчислити min».

4. Розмістіть на формі компоненти Label1, Label2, Label3, що пояснюють роботу програми.

5. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки ƒ Button1.

 

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

6. У вікні програмного коду між заголовком процедури і ключовим словом begin опишіть змінні дійсного типу:

var A, B, C: Real;

7. У програмному коді процедури Button1Click запишіть оператори

для знаходження min двох чисел і виведення результату до текстового поля Edit3:

var A, B, C: Real;

Begin

A:= StrToFloat(Edit1.Text);

B:= StrToFloat(Edit2.Text);

If A < B Then C:= A Else C:= B;

Edit3.Text:= FloatToStr(C);

end;

8. Перевірте дію кнопки.

9. Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

 

ДПА 9 клас інформатика

ВАРІАНТ 3

Перша частина – 12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть, у якому розділі меню Пуск операційної системи MS Windows потрібно шукати за стосунок для запису аудіофрагмента.

А) Усі програми/Стандартні

Б) Усі програми/Обслуговування

В) Усі програми/Ігри

Г) Усі програми/Автозавантаження

 

Відповідь:

2. Укажіть об’єкти операційної системи, які можна архівувати.

А) вікна

Б) файли

В) кнопки

Г) меню

Відповідь:

3. Укажіть об’єкт текстового документа MS Word, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, міжрядковий інтервал.

А) сторінка

Б) абзац

В) символ

Г) малюнок

Відповідь:

4. Укажіть розширення файлу, призначеного для редагування презентації в середовищі MS PowerPoint.

А) htm, html

Б) mht, mhtml

В) pps, ppsx

Г) ppt, pptx

Відповідь:

5. Укажіть вид інтернет-шахрайства, що спрямоване на отримання конфіденційних відомостей користувачів з метою доступу до чужих коштів.

А) файлові віруси

Б) макровіруси

В) фішинг

Г) спам

Відповідь:

6. Укажіть кількість слайдів, які містить щойно створена презентація на основі шаблону оформлення.

А) жодного

Б) один

В) відповідно до шаблону оформлення

Г) кількість обирає користувач

Відповідь:

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1117 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

634 - | 502 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.