Лекции.Орг


Поиск:
У завданнях 11 та 12 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
11. Установіть відповідність між елементами блок-схем та їх призначенням.

1)вказівка(команда) – призначення для опису дії
2)умова – призначена для опису умови в розгалуженнях і циклах
3)введення/виведення даних – призначено для опису введення/виведення даних
4)термінатор – позначає початок/кінець алгоритму
5)з’єднувач – призначено для розриву ліній блок-схеми

Відповідь:

12. Установіть відповідність між пристроями та описами їх пристроями.

А) дисплей 1) пристрій виведення, який управляє рухом пера для нанесення лінії на аркуш паперу
Б) плотер 2) пристрій, що забезпечує зв'язок одного комп’ютера з іншим через телефонні лінії
В) принтер 3) пристрій для введення текстових повідомлень
Г) модем 4) пристрій виведення повідомлень, який працює за принципом телевізора
Д) клавіатура 5) друкуючий пристрій

Перед виконанням завдань 13-15 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).

Друга частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й містить 2 практичних завдання

 

13.

Збережіть файл з іменем Витрати палива .xls у папці Атестація_Прізвище на робочому столі.

Третя частина атестаційної роботи містить одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму та складанням програмивідомою вам мовою програмування у середовищі програмування.

15. З апишіть програму відомою вам мовою програмування. При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище

ВАРІАНТ 4. Скласти програму для множення двох цілих чисел

1. Створіть новий проект. Змініть заголовок і колір форми.

2. Знайти добуток двох цілих чисел, що вводяться в текстових полях Edit1 та Edit2.

Значення добутку ввести в текстове поле Edit3.

3. Розмістіть на формі кнопку Button1, змініть заголовок створеної кнопки на «Обчислити добуток».

4. Розмістіть на формі компоненти Label1, Label2, Label3, що пояснюють роботу програми.

5. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки ƒ Button1.

 

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

6. У вікні програмного коду між заголовком процедури

і ключовим словом begin опишіть змінні “„ цілого типу:

 

var A, B, C: Integer;

7. У програмному коді процедури Button1Click запишіть оператори

для знаходження добутку двох чисел і виведення результату до текстового поля Edit3:

var A, B, C: Integer;

Begin

­A:= StrToInt(Edit1.Text);

B:= StrToInt(Edit2.Text);

C:= A * B;

Edit3.Text:= IntToStr(C);

end;

8. Перевірте дію кнопки.

9. Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

ДПА 9 клас інформатика

ВАРІАНТ 5

Перша частина – 12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть параметри, які необхідно зазначити для збереження текстового документа в певному форматі в середовищі текстового процесора.

А) розмір шрифту

Б) параметри сторінки

В) параметри абзацу

Г) тип файлу

 

Відповідь:

2. Укажіть віруси, які зазвичай заражають файли документів текстових процесорів, зокрема документи MS Office.

А) мережні віруси

Б) файлові віруси

В) макровіруси

Г) завантажувальні віруси

Відповідь:

3. Укажіть програми, що здатні без відома та згоди користувача «розмножуватися» і виконувати небажані та шкідливі діі на комп’ютері.

A) антивіруси

Б) комп’ютерні віруси

В) брандмауери

Г) драйвери

Відповідь:

4. Укажіть режим відображення слайдів презентації у програмі MS PowerPoint, у якому працюють гіперпосилання.

A) звичайний

Б) сортувальник слайдів

В) показ слайдів

Г) сторінки нотаток

Відповідь:

5. Укажіть дію, яку потрібно виконати, щоб розархівувати саморозпакувальний архівний файл.

A) запустити на виконання файл

Б) відкрити архів програмою-архіватором

В) відкрити архів спеціальною програмою-розархіватором

Г) використати спеціальні команди операційноі системи

 

Відповідь:

6. Укажіть найменший об’єкт, який використовують під час опрацювання тексту в середовищі текстового процесора.

A) точка екрана (піксель)

Б) слово

В) символ

Г) речення Відповідь:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 575 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

769 - | 680 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.