Лекции.Орг


Поиск:
У завданнях 11 та 12 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
11. Установіть відповідність між апаратними засобами та їх призначенням.

А) клавіатура, миша, маніпулятори, сканер 1) внутрішня пам'ять
Б) оперативна, постійна, напівпостійна пам'ять 2) пристрої введення даних
В) принтер, гучномовці, навушники, плотер 3) мультимедійне обладнання
Г) звукові та відео карти, цифрові фото- та відеокамери 4) зовнішня пам'ять
Д) гнучкі та жорсткі магнітні диски, CD- та DVD-диски 5) пристрої виведення даних

Відповідь:

12. Установіть відповідність між описом принтерів та їх назвами.

А) принтери, принцип дії яких полягає у створенні зображення за допомогою дуже малих крапель спеціальних чорнил, що виштовхуються з друкуючої головки на поверхню паперу або плівки, називаються… 1) лазерними
Б) монохромні принтери, що використовуються для друку етикеток, ярликів, чеків, штрих-кодів на складах або в магазинах, білетів для транспортних компаній, чеків у переносних касових апаратах тощо, називаються… 2) струменевими
В) принтери, у яких використовується принцип дії на основі електризації малих частинок порошкоподібної фарби (тонера), за допомогою якої і створюється зображення на поверхні паперу або плівки, називаються… 3) термічними
Г) принтери, у яких низька якість друку, відносно мала швидкість друку, не можна якісно передавати відтінки кольорів, високий рівень шуму, називаються… 4) плотерами
Д) принтери, які використовуються для друку креслень, ескізів, плакатів та інших зображень великих розмірів, називаються… 5) матричними

Відповідь:

Перед виконанням завдань 13-15 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).

Друга частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й містить 2 практичних завдання

13.

Збережіть файл з іменем Зростання населення.xlsx у папці Атестація_Прізвище на робочому столі.

14 Третя частина атестаційної роботи містить одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму та складанням програмивідомою вам мовою програмування у середовищі програмування.

15. З апишіть програму відомою вам мовою програмування. При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

 

 

ВАРІАНТ 6. Скласти програму для ділення двох цілих чисел

1. Створіть новий проект. Змініть заголовок і колір форми.

2. Знайти частку двох цілих чисел, що вводяться в текстових полях Edit1 та Edit2.

Значення частки ввести в текстове поле Edit3.

3. Розмістіть на формі кнопку Button1, змініть заголовок створеної кнопки на «Обчислити частку».

4. Розмістіть на формі компоненти Label1, Label2, Label3, що пояснюють роботу програми.

5. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки ƒ Button1.

 

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

6. У вікні програмного коду між заголовком процедури

і ключовим словом begin опишіть змінні “„ цілого типу а та в, змінну с (результат ділення) –дійсного типу:

 

var A, B: Integer;

var C: Real;

7. У програмному коді процедури Button1Click запишіть оператори

для знаходження частки двох чисел і виведення результату до текстового поля Edit3:

var A, B: Integer;

var C: Real;

Begin

A:= StrToInt(Edit1.Text);

B:= StrToInt(Edit2.Text);

C:= A / B;

Edit3.Text:= FloatToStr(C);

end;

8. Перевірте дію кнопки. Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

ДПА 9 клас інформатика

ВАРІАНТ 7

Перша частина – 12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть дії, які можуть виконуватися за допомогою брандмауера.

A) знаходження файлів, заражених вірусами

Б) лікування заражених файлів

В) створення резервних копій важливих файлів

Г) надання дозволу чи блокування доступу до комп’ютера через мережу

 

Відповідь:

2. Укажіть, від чого залежить розширення архівних файлів, яке присвоюється програмою-архіватором за замовчуванням.

A) операційної системи

Б) програми-архіватора

В) коефіцієнта стиснення

Г) кількості файлів у архіві

Відповідь:

3. Укажіть технології, які належать до мультимедійних.

A) технології виготовлення сучасних меблів з участю комп’ютерного керування

Б) інформаційні комп’ютерні технології з одночасним використанням кількох видів даних

В) технології розвитку фізичних здібностей людини з використанням комп’ютерного тестування

Г) технології виготовлення сучасних комп’ютерів і програмного забезпечення до них

Відповідь:

4. Укажіть пристрій, який перетворює звукові коливання на електричні.

A) гучномовець і навушники

Б) цифро-аналоговий перетворювач

В) аналого-цифровий перетворювач

Г) мікрофон

 

Відповідь:

5. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для виділення всього тексту під час його опрацювання в середовищі текстового процесора MS Word.

A) Ctrl + A

Б) Ctrl + F

В) Ctrl + P

Г) Ctrl + N

Відповідь:

6. Укажіть розширення, яке має архівний файл, що розпаковується автоматично.

A) rar

Б) zip

В) exe

Г) com

Відповідь:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 447 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

589 - | 595 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.