Лекции.Орг


Поиск:
У завданнях 11 та 12 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
11. Установіть відповідність між назвами елементів діалогових вікон та їх призначенням.

A) перемикач 1) для встановлення (введення) значення числового параметра

Б) прапорець 2) для вибору одного з кількох взаємовиключних варіантів

В) список 3) для вибору одного чи кількох об’єктів або варіантів дій

Г) текстове поле 4) містить кілька значень, з яких можна вибрати лише одне

Д) лічильник 5) для введення тексту

Відповідь:

 

12. Установіть відповідність між складовими операційної системи та іх призначенням.

А) драйвер 1) упорядкована сукупність даних на запам’ятовуючому пристрої, яка має власну назву

Б) файлова система 2) програмні засоби, що забезпечують взаємодію користувача із системними та прикладними програмами

В) файл 3) структура запису даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу із цією структурою

Г) папка 4) програмний модуль, що використовується для керування роботою пристроїв

Д) інтерфейс користувача 5) елемент файлової системи, який має власне ім’я та може містити файли й інші папки

Відповідь:

 

 

Перед виконанням завдань 13-15 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).

Друга частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й містить 2 практичних завдання

13.

Збережіть файл з іменем Продаж товару.xls у папці Атестація_Прізвище на робочому столі. 14

Третя частина атестаційної роботи містить одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму та складанням програмивідомою вам мовою програмування у середовищі програмування.

15. З апишіть програму відомою вам мовою програмування. При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

 

ВАРІАНТ 7. Скласти програму для знаходження арифметичного квадратного кореня з дійсного числа.

1. Створіть новий проект. Змініть заголовок і колір форми.

2. Знайти арифметичний квадратний корень з дійсного числа, що вводиться в текстовому полі Edit1. Значення кореня ввести в текстове поле Edit2.

3. Розмістіть на формі кнопку Button1, змініть заголовок створеної кнопки на «Обчислити».

4. Розмістіть на формі компоненти Label1, Label2, що пояснюють роботу програми.

5. Створіть процедуру обробки події OnClick для кнопки ƒ Button1.

 

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

6. У вікні програмного коду між заголовком процедури і ключовим словом begin опишіть змінні “„ дійсного типу:

var A, B: Real;

7. У програмному коді процедури Button1Click запишіть оператори

для знаходження арифметичного квадратного кореня з дійсного числа і виведення результату до текстового поля Edit2:

var A, B: Real;

Begin

A:= StrToFloat(Edit1.Text);

B:= Sqrt(A);

Edit2.Text:= FloatToStr(B);

end;

8. Перевірте дію кнопки.

9. Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

ДПА 9 клас інформатика

ВАРІАНТ 8

Перша частина – 12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть правильне закінчення твердження: «Видавничі системи — це системи опрацювання тексту, які призначено для створення…».

A) макетів поліграфічних видань

Б) відеофільмів і відеокліпів

В) шаблонів слайдових презентацій

Г) шаблонів потокових презентацій

Відповідь:

2. Укажіть програму, що входить до групи Стандартні операційної системи Windows, засобами якої можна переглядати потокові відеозаписи.

A) Paint

Б) Internet Explorer

В) Media Player

Г) WordPad

Відповідь:

3. Укажіть стилі накреслення символів, що використані в реченні: Я знаю інформатику!

A) напівжирний, підкреслений

Б) підкреслений, курсив

В) курсив, підкреслений, напівжирний

Г) звичайний, підкреслений

Відповідь:

4. Укажіть пристрій, який перетворює електричні сигнали на акустичні.

A) гучномовець і навушники

Б) цифро-аналоговий перетворювач

В) аналого-цифровий перетворювач

Г) мікрофон

Відповідь:

5. Укажіть програму, засобами якої можна створити слайдові презентації.

А) MS WordPad

Б) MS PowerPoint

В) Блокнот

Г) Explorer

Відповідь:

6. Укажіть правильне закінчення твердження: «SFX-архів – це…».

А) архів rar, що зберігається в кількох файлах, які називаються томами

Б) архівований файл з розширенням exe, за допомогою якого можна автоматично розпакувати заархівовані в ньому файли й папки

В) архівований файл з розширенням zip, який було створено з максимальним ступенем стисненн я

Г) архівований файл з розширенням rar, який було створе но без стиснення

Відповідь:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 713 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

571 - | 590 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.