Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


” завданн€х 11 та 12 до кожного вар≥анта умови, позначеного л≥терою, обер≥ть один правильний вар≥ант в≥дпов≥д≥, позначений цифрою.
” завданн€х 7-10 обер≥ть к≥лька (в≥д двох до пТ€ти) правильних вар≥ант≥в в≥дпов≥дей з пТ€ти запропонованих.

7. ”каж≥ть особист≥ дан≥, €к≥ не бажано розголошувати п≥д час сп≥лкуванн€ в мереж≥ ≤нтернет.

ј) ≥мТ€ або псевдон≥м

Ѕ) домашню адресу

¬) номер домашнього телефону

√) адресу електронноњ пошти

ƒ) пароль електронноњ поштовоњ скриньки

 

¬≥дпов≥дь:

8. ”каж≥ть шк≥длив≥ д≥њ, €к≥ можуть спричинити компТютерн≥ в≥руси.

ј) виведенн€ з ладу процесора

Ѕ) зменшенн€ обс€гу в≥льного м≥сц€ на диску

¬) руйнуванн€ файловоњ структури

√) призведенн€ до помилок у робот≥ операц≥йноњ системи

ƒ) спов≥льненн€ роботи компТютера

¬≥дпов≥дь:

9. ”каж≥ть типи обТЇкт≥в, €к≥ було використано п≥д час створенн€ документа в середовищ≥ текстового процесора MS Word.

ј) текст

Ѕ) WordArt

¬) SmartArt

√) малюнок

ƒ) авто ф≥гура

 

¬≥дпов≥дь:

10. ”каж≥ть розширенн€ файл≥в, що м≥с€ть ауд≥о дан≥.

ј) bmp

Ѕ) mp2

¬) mp3

√) docx

ƒ) wav

¬≥дпов≥дь:

 

” завданн€х 11 та 12 до кожного вар≥анта умови, позначеного л≥терою, обер≥ть один правильний вар≥ант в≥дпов≥д≥, позначений цифрою.

 

11. ”станов≥ть в≥дпов≥дн≥сть м≥ж призначенн€м апаратних засоб≥в та њх назвами.

ј) пристроњ введенн€ даних 1) оперативна, пост≥йна, нап≥впост≥йна пам'€ть
Ѕ) внутр≥шн€ пам'€ть 2) клав≥атура, миша, ман≥пул€тори, сканер
¬) пристроњ виведенн€ даних 3) гнучк≥ та жорстк≥ магн≥тн≥ диски, CD- та DVD-диски
√) зовн≥шн€ пам'€ть 4) звуков≥ та в≥део карти, цифров≥ фото та в≥деокамери
ƒ) мультимед≥йне обладнанн€ 5) принтер, гучномовц≥, навушники, плотер

¬≥дпов≥дь:

12. ”станов≥ть в≥дпов≥дн≥сть м≥ж елементами опису алгоритм≥в та њх граф≥чним поданн€м у блок-схемах.

ј) вказ≥вка (команда) Ц призначенн€ дл€ опису д≥њ

Ѕ) умова Ц призначенн€ дл€ опису умови в розгалуженн€х ≥ циклах

¬) введенн€/виведенн€ даних Ц призначено дл€ опису

введенн€/виведенн€ даних

√) терм≥натор Ц позначаЇ початок/к≥нець алгоритму

ƒ) зТЇднувач Ц призначено дл€ розриву л≥н≥й блок-схеми

 

¬≥дпов≥дь:

ѕеред виконанн€м завдань 13-15 створ≥ть на –обочому стол≥ компТютера папку з назвою јтестац≥€_ѕр≥звище (зам≥сть слова ѕр≥звище в назв≥ папки вкаж≥ть своЇ пр≥звище).

ƒруга частина атестац≥йноњ роботи виконуЇтьс€ на компТютер≥ й м≥стить 2 практичних завданн€

13.

«береж≥ть файл з ≥менем јвтомоб≥л≥.xls у папц≥ јтестац≥€_ѕр≥звище на робочому стол≥.

14.

“рет€ частина атестац≥йноњ роботи м≥стить одне завданн€ в≥дкритоњ форми з розгорнутою в≥дпов≥ддю на складанн€ блок-схеми алгоритму та складанн€м програмив≥домою вам мовою програмуванн€ у середовищ≥ програмуванн€.

15. « апиш≥ть програму в≥домою вам мовою програмуванн€. ѕри цьому врахуйте, що вх≥дн≥ дан≥ ввод€тьс€ з клав≥атури, а вих≥дн≥ вивод€тьс€ на екран мон≥тора (у консольному вар≥ант≥). ‘айл коду програми та виконуваний файл (≥м'€ файл≥в - program. *) збереж≥ть у папц≥ јтестац≥€_ѕр≥звище.

 

 

¬ј–≤јЌ“ 1. —класти програму дл€ додаванн€ двох ц≥лих чисел

1. —твор≥ть новий проект. «м≥н≥ть заголовок ≥ кол≥р форми.

2. «найти суму двох ц≥лих чисел, що ввод€тьс€ в текстових пол€х Edit1 та Edit2.

«наченн€ суми ввести в текстове поле Edit3.

3. –озм≥ст≥ть на форм≥ кнопку Button1, зм≥н≥ть заголовок створеноњ кнопки на Ђќбчислити сумуї.

4. –озм≥ст≥ть на форм≥ компоненти Label1, Label2, Label3, що по€снюють роботу програми.

5. —твор≥ть процедуру обробки под≥њ OnClick дл€ кнопки ƒ Button1.

 

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

6. ” в≥кн≥ програмного коду м≥ж заголовком процедури

≥ ключовим словом begin опиш≥ть зм≥нн≥ “„ ц≥лого типу:

 

var A, B, C: Integer;

7. ” програмному код≥ процедури Button1Click запиш≥ть оператори

дл€ знаходженн€ суми двох чисел ≥ виведенн€ результату до текстового пол€ Edit3:

var A, B, C: Integer;

Begin

≠A:= StrToInt(Edit1.Text);

B:= StrToInt(Edit2.Text);

C:= A + B;

Edit3.Text:= IntToStr(C);

end;

8. ѕерев≥рте д≥ю кнопки.

9. ‘айл коду програми та виконуваний файл (≥м'€ файл≥в - program. *) збереж≥ть у папц≥ јтестац≥€_ѕр≥звище.

 

ƒѕј 9 клас ≥нформатика

¬ј–≤јЌ“ 2

ѕерша частина Ц 12 завдань у тестов≥й форм≥ з одн≥Їю правильною в≥дпов≥ддю на кожне завданн€, завданн€ з вибором к≥лькох правильних в≥дпов≥дей, завданн€ на встановленн€ в≥дпов≥дност≥.

” завданн€х 1-6 обер≥ть одну правильну в≥дпов≥дь.

1. ”каж≥ть приклад ≥нформац≥йного процесу збереженн€ даних.

ј) усна в≥дпов≥дь учн€

Ѕ) фотографуванн€

¬) показ пантом≥ми

√) телефонна розмова

¬≥дпов≥дь:

 

2. ”каж≥ть програму, засобами €коњ можна створювати слайдов≥ презентац≥њ.

ј) MS Word

Ѕ) MS WordPad

¬) MS PowerPoint

√) MS Publish

¬≥дпов≥дь:

3. ”каж≥ть правильне зак≥нченн€ твердженн€: Ђ—лайд Ц цеЕї.

ј) символ презентац≥њ

Ѕ) основний елемент презентац≥њ

¬) абзац презентац≥њ

√) р€док презентац≥њ

¬≥дпов≥дь:

4. ”каж≥ть режим в≥дображенн€ документа в середовищ≥ текстового процесора MS Word, у €кому не можна вставл€ти малюнки в документ.

ј) –озм≥тка стор≥нки

Ѕ) –ежим читанн€

¬) —труктура

√) ¬еб-документ

¬≥дпов≥дь:

5. ”каж≥ть, алфав≥т €коњ з наведених мов м≥стить найменшу к≥льк≥сть знак≥в.

ј) украњнська мова

Ѕ) англ≥йська мова

¬) нотна грамота

√) азбука ћорзе

¬≥дпов≥дь:

6. ”каж≥ть програми, за допомогою €ких можна виконати стисненн€ даних.

ј) драйвери

Ѕ) арх≥ватори

¬) компресори

√) редактори

¬≥дпов≥дь:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1227 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

780 - | 633 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.