Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—татт€ 191. ѕривласненн€, розтрата майна або заволод≥нн€ ним шл€хом зловживанн€ службовим становищем.
 

1. ѕривласненн€ чи розтрата чужого майна, €ке було вв≥рене особ≥ чи перебувало в њњ в≥данн≥, -

2. ѕривласненн€, розтрата або заволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем -

3. ƒ≥њ, передбачен≥ частинами першою або другою ц≥Їњ статт≥, вчинен≥ повторно або за попередньою змовою групою ос≥б, -

4. ƒ≥њ, передбачен≥ частинами першою, другою або третьою ц≥Їњ статт≥, €кщо вони вчинен≥ у великих розм≥рах, -

5. ƒ≥њ, передбачен≥ частинами першою, другою, третьою або четвертою ц≥Їњ статт≥, €кщо вони вчинен≥ в особливо великих розм≥рах або орган≥зованою групою.

 

ѕредметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191   , виступаЇ;

а) у раз≥ привласненн€ чи розтрати чужого майна шл€хом зловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем - лише майно, €ке було вв≥рене винному чи перебувало у його в≥данн≥403;

б) у раз≥ заволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем - лише майно, €ке не перебувало в правом≥рному волод≥нн≥ винного (зокрема ним не може бути майно, €ке було вв≥рене винному чи перебувало у його в≥данн≥).

 

« об'Їктивноњ сторони злочин, передбачений ст. 191   , може бути вчинений у форм≥:

1) привласненн€ чужого майна, €ке було вв≥рене особ≥ чи перебувало в њњ в≥данн≥;

2) розтрати такого майна зазначеною особою (ч. 1 ст. 191);

3) привласненн€, розтрати або заволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем (ч. 2 ст. 191).

 

ѕривласненн€ та розтрата, вчинен≥ шл€хом зловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем, утворюють склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191   . „астиною 2 ц≥Їњ статт≥ охоплюЇтьс€ також заволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовоњ особи своњм службовим становищем.

ѕривласненн€ пол€гаЇ у протиправному ≥ безоплатному вилученн≥ (утриманн≥, неповерненн≥) винним чужого майна, €ке знаходилось у його правом≥рному волод≥нн≥, з нам≥ром у подальшому обернути його на свою користь чи користь трет≥х ос≥б. ” результат≥ привласненн€ чужого майна винний починаЇ незаконно волод≥ти ≥ користуватись вилученим майном, пол≥пшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своЇ матер≥альне становище.

–озтрата передбачаЇ незаконне ≥ безоплатне витрачанн€ (споживанн€, продаж, безоплатну передачу, обм≥н, передачу в рахунок погашенн€ боргу тощо) винним чужого майна, €ке йому вв≥рене чи перебувало в його в≥данн≥. ¬ результат≥ розтрати винний пол≥пшуЇ майнове становище ≥нших ос≥б шл€хом безпосереднього споживанн€ ними незаконно вилученого майна, позбавленн€ њх за рахунок витрачанн€ такого майна певних матер≥альних витрат, зб≥льшенн€ доход≥в ≥нших ос≥б.

 

«аволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовоњ особи своњм службовим становищем маЇ м≥сце тод≥, коли службова особа незаконно обертаЇ чуже майно на свою користь чи користь трет≥х ос≥б, використовуючи при цьому своЇ службове становище.

«аволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовим становищем пол€гаЇ в незаконному оберненн≥ чужого майна на свою користь або на користь ≥нших ос≥б з використанн€м службовою особою свого службового становища всупереч ≥нтересам служби (ѕѕ¬—”).

…ого особлив≥стю Ї те, що, на в≥дм≥ну в≥д привласненн€ чи розтрати, предметом заволод≥нн€ чужим майном шл€хом службового зловживанн€ може бути ≥ майно, €ке безпосередньо не було вв≥рене винному чи не перебувало в його в≥данн≥. ” зазначений спос≥б винний може заволод≥вати майном, щодо €кого в силу своЇњ посади в≥н над≥лений правомочн≥стю управл≥нн€ чи розпор€дженн€ майном через ≥нших ос≥б. “обто в≥н маЇ певн≥ владн≥ повноваженн€ щодо впливу на ос≥б, €ким це майно вв≥рено чи перебуваЇ у њх в≥данн≥.

ѕредметом такого протиправного заволод≥нн€ може бути також майно, щодо €кого ан≥ сам винний, ан≥ його п≥длегл≥ не були над≥лен≥ певною правомочн≥стю. Ќа в≥дм≥ну в≥д привласненн€ ≥ розтрати дл€ заволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовоњ особи своњм службовим становищем основною ознакою Ї не на€вн≥сть чи в≥дсутн≥сть у винного певноњ правомочност≥ щодо майна, €ке Ї предметом злочину, а використанн€ дл€ заволод≥нн€ чужим майном оф≥ц≥йно наданих йому за посадою службових повноважень.

якщо заволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем було пов'€зане з внесенн€м такою особою до оф≥ц≥йних документ≥в зав≥домо неправдивих в≥домостей, ≥ншим п≥дробленн€м документ≥в або складанн€м ≥ видачею зав≥домо неправдивих документ≥в, д≥њ винного потребують квал≥ф≥кац≥њ за сукупн≥стю злочин≥в, передбачених в≥дпов≥дними частинами статей 191, 366.

«аволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовоњ особи своњм службовим становищем сл≥д в≥дмежовувати в≥д зловживанн€ владою або службовим становищем, €ке вчинюЇтьс€ з корисливих мотив≥в ≥ утворюЇ склад злочину, передбаченого ст. 364. «ловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем при вчиненн≥ злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, виступаЇ способом заволод≥нн€ чужого майна ≥ таким чином утворюЇ спец≥альний склад службового зловживанн€. ѕри корисливому зловживанн≥ владою або службовим становищем, в≥дпов≥дальн≥сть за €ке передбачена ст. 364, службова особа не заволод≥ваЇ чужим майном, а, д≥ючи всупереч ≥нтересам служби ≥ протиправно отримуючи вигоду з≥ свого службового становища, запод≥юЇ власников≥ майна майнову шкоду. ѕри цьому така шкода може пол€гати у так зван≥й упущен≥й вигод≥. Ќа в≥дм≥ну в≥д злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, зловживанн€ владою або службовим становищем (ст. 364) може супроводжуватись оплатним вилученн€м чужого майна, за €кого в≥дбуваЇтьс€ зам≥на майна на р≥вноц≥нний екв≥валент,- ≥нше майно, грош≥, використанн€ чужого майна дл€ особистих потреб без мети заволод≥нн€ ним тощо.

”мисне ≥ безп≥дставне отриманн€ службовою особою з використанн€м свого службового становища чужого майна €к прем≥й, надбавок до зароб≥тноњ плати, пенс≥й, допомоги, ≥нших виплат сл≥д квал≥ф≥кувати за ст. 191, а не за ст. 364.

якщо службова особа спочатку звертаЇ на свою користь чуже майно шл€хом зловживанн€ своњм службовим становищем, а пот≥м з метою приховати вчинений нею злочин зловживаЇ своњм службовим становищем, њњ д≥њ потребують квал≥ф≥кац≥њ за правилами реальноњ сукупност≥ злочин≥в - за в≥дпов≥дними частинами статей 191 ≥ 364.

«аволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем вважаЇтьс€ зак≥нченим з моменту отриманн€ можливост≥ розпор€дитис€ ним на власний розсуд.

—уб'Їктом привласненн€, розтрати або заволод≥нн€ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовоњ особи своњм службовим становищем (ч. 2 ст. 191) може бути лише службова особа.

—уб'Їктом злочин≥в, передбачених частинами 3 - 5 ц≥Їњ статт≥, може бути €к особа, €к≥й майно було вв≥рене чи у в≥данн≥ €коњ воно перебувало, так ≥ службова особа.

—уб'Їктивна сторона злочину характеризуЇтьс€ пр€мим умислом ≥ корисливим мотивом.

 

—татт€ 262. ¬икраденн€, привласненн€, вимаганн€ вогнепальноњ зброњ, бойових припас≥в, вибухових речовин чи рад≥оактивних матер≥ал≥в або заволод≥нн€ ними шл€хом шахрайства або зловживанн€м службовим становищем.

ќб'Їктом цього злочину Ї громадська безпека в частин≥ убезпеченн€ в≥д неконтрольованого доступу до вогнепальноњ зброњ, бойових припас≥в, вибухових речовин чи рад≥оактивних матер≥ал≥в. ¬иокремленн€ протиправного безоплатного заволод≥нн€ ними в окрему статтю ќсобливоњ частини    по€снюЇтьс€ тим, що ц≥ д≥њ порушують громадську безпеку, пор≥вн€но з викраденн€м майна становл€ть п≥двищену сусп≥льну небезпеку ≥ в р€д≥ випадк≥в не охоплюютьс€ нормами про злочини проти власност≥.

 

ѕредметом злочину, передбаченого ст. 262, Ї: 1) збро€ (кр≥м гладкоствольноњ мисливськоњ); 2) бойов≥ припаси; 3) вибухов≥ речовини; 4) вибухов≥ пристроњ; 5) рад≥оактивн≥ матер≥али.

 

ƒо вогнепальноњ зброњ належать ус≥ види бойовоњ, спортивноњ, нар≥зноњ мисливськоњ зброњ €к сер≥йно виготовленоњ, так ≥ саморобноњ чи переробленоњ, дл€ проведенн€ постр≥лу з €коњ використовуЇтьс€ сила тиску газ≥в, що утворюЇтьс€ при згоранн≥ вибуховоњ речовини (пороху або ≥нших спец≥альних горючих сум≥шей).

ѕневматична збро€, сигнальн≥, стартов≥, буд≥вельн≥, газов≥ п≥столети (револьвери), пристроњ в≥тчизн€ного виробництва дл€ в≥дстр≥лу патрон≥в, спор€джених гумовими чи аналог≥чними за своњми властивост€ми метальними снар€дами несмертельноњ д≥њ, ракетниц≥, а також вибухов≥ пакети й ≥нш≥ ≥м≥тац≥йно-п≥ротехн≥чн≥ та осв≥тлювальн≥ засоби, що не м≥ст€ть у соб≥ вибухових речовин ≥ сум≥шей, не можуть бути в≥днесен≥ до предмета злочину, в≥дпов≥дальн≥сть за €кий настаЇ за ст. 262.

Ѕойовими припасами визнаютьс€ патрони до нар≥зноњ вогнепальноњ зброњ р≥зних кал≥бр≥в, артилер≥йськ≥ снар€ди, бомби, м≥ни, гранати, бойов≥ частини ракет ≥ торпед та ≥нш≥ вироби в з≥браному вигл€д≥, спор€джен≥ вибуховою речовиною ≥ призначен≥ дл€ стр≥льби з вогнепальноњ зброњ чи дл€ вчиненн€ вибуху. ѕатрони та набоњ до гладкоствольноњ мисливськоњ зброњ, а також патрони, спор€джен≥ гумовими чи аналог≥чними за своњми властивост€ми метальними снар€дами несмертельноњ д≥њ, не Ї предметом злочину, передбаченого ст. 262.

ƒо вибухових речовин належать порох, динам≥т, тротил, н≥трогл≥церин та ≥нш≥ х≥м≥чн≥ речовини, њх сполуки або сум≥ш≥, здатн≥ вибухнути без доступу кисню.

ѕ≥д вибуховими пристро€ми сл≥д розум≥ти саморобн≥ чи виготовлен≥ промисловим способом вироби одноразового застосуванн€, спец≥ально п≥дготовлен≥ ≥ за певних обставин спроможн≥ за допомогою використанн€ х≥м≥чноњ, тепловоњ, електричноњ енерг≥њ або ф≥зичного впливу (вибуху, удару) створити вражаюч≥ фактори - спричинити смерть, т≥лесн≥ ушкодженн€ чи ≥стотну матер≥альну шкоду - шл€хом вив≥льненн€, розс≥юванн€ або впливу токсичних х≥м≥чних речовин, б≥олог≥чних агент≥в, токсин≥в, рад≥ац≥њ, рад≥оактивного матер≥алу, ≥нших под≥бних речовин.

–ад≥оактивн≥ матер≥али - це будь-€к≥ матер≥али, €к≥ м≥ст€ть рад≥онукл≥ди ≥ дл€ €ких питома активн≥сть та сумарна активн≥сть вантажу перевищують меж≥, установлен≥ нормами, правилами й стандартами з €дерноњ та рад≥ац≥йноњ безпеки.

” випадках, коли дл€ вир≥шенн€ питанн€ про те, чи Ї в≥дпов≥дн≥ предмети зброЇю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристро€ми або рад≥оактивними матер≥алами, а також дл€ з'€суванн€ њх придатност≥ до використанн€ за ц≥льовим призначенн€м потр≥бн≥ спец≥альн≥ знанн€, у справ≥ сл≥д призначати експертизу з проведенн€м њњ у в≥дпов≥дних експертних установах. ƒл€ з'€суванн€ лише придатност≥ предмета до використанн€ за ц≥льовим призначенн€м достатньо участ≥ спец≥ал≥ста.

 

ќб'Їктивна сторона злочину включаЇ в себе вчиненн€ таких д≥й щодо вказаних предмет≥в:

1) викраденн€;

2) привласненн€;

3) вимаганн€; 4

) заволод≥нн€ шл€хом шахрайства;

5) заволод≥нн€ шл€хом зловживанн€ службовоњ особи своњм службовим становищем (ч. 2 ст. 262);

6) розб≥й (ч. 3 ст. 262).

 

“ерм≥нолог≥€, €ка використовуЇтьс€ у закон≥ дл€ позначенн€ в≥дпов≥дних д≥й у склад≥ даного злочину, св≥дчить, що ц≥ д≥њ Ї однор≥дними аналог≥чним д≥€м, €к≥ утворюють об'Їктивну сторону злочин≥в проти власност≥ (див. коментар до статей 185, 186, 187, 189, 190, 191).

ѕривласненн€ вогнепальноњ зброњ (кр≥м гладкоствольноњ мисливськоњ), бойових припас≥в, вибухових речовин, вибухових пристроњв чи рад≥оактивних матер≥ал≥в маЇ м≥сце при њх утриманн≥, неповерненн≥ волод≥льцю особою, €к≥й вони були дов≥рен≥ дл€ збер≥ганн€, перевезенн€, пересиланн€, надан≥ у зв'€зку з виконанн€м службових обов'€зк≥в тощо, або в €коњ опинились випадково чи €кою були вилучен≥ в ≥ншоњ особи, котра волод≥ла ними незаконно.

—уб'Їктом цього злочину, вчиненого шл€хом крад≥жки, грабежу, розбою ≥ вимаганн€, може бути осудна особа, €ка дос€гла 14-р≥чного в≥ку, а у раз≥ його вчиненн€ в ≥нший спос≥б - 16-р≥чного в≥ку.

—уб'Їктивна сторона злочину характеризуЇтьс€ умисною виною. ѕри цьому особа повинна знати про те, що предмет, €ким вона заволод≥ваЇ, належить до зброњ, бойових припас≥в, вибухових речовин, вибухових пристроњв або рад≥оактивних матер≥ал≥в, розум≥ти небезпечн≥ властивост≥ таких предмет≥в ≥ те, що заволод≥нн€ ними зд≥йснюЇтьс€ протиправним способом.

 

—татт€ 410. ¬икраденн€, привласненн€, вимаганн€ в≥йськовослужбовцем зброњ, бойових припас≥в, вибухових або ≥нших бойових речовин, засоб≥в пересуванн€, в≥йськовоњ та спец≥альноњ техн≥ки чи ≥ншого в≥йськового майна, а також заволод≥нн€ ними шл€хом шахрайства або зловживанн€ службовим становищем.

ќбТЇктом цього злочину Ї право власност≥ на в≥йськове майно (див. закони ”крањни Ђѕро власн≥стьї в≥д 7 лютого 1991 р.; Ђѕро правовий режим майна у «брой≠них —илах ”крањниї в≥д 21 вересн€ 1999р.; Ђѕро господарську д≥€льн≥сть у «бройних —илах ”крањниї в≥д 21 вересн€ 1999р.; Ђѕро державну п≥дтримку п≥дприЇмств, на≠уково-досл≥дних ≥нститут≥в ≥ орган≥зац≥й, €к≥ розробл€ють та виготовл€ють боЇпри≠паси, њх елементи та вироби спецх≥м≥њї в≥д 21 вересн€ 2000р.; ѕостанову ¬–” Ђѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть в≥йськовослужбовц≥в за шкоду, запод≥€ну держав≥ї в≥д 23 червн€ 1995р.).

 

ѕредмет злочину - збро€, бойов≥ припаси, вибухов≥ або ≥нш≥ бойов≥ речовини, засоби пересуванн€, в≥йськова ≥ спец≥альна техн≥ка чи ≥нше в≥йськове майно.

 

ѕ≥д зброЇю сл≥д розум≥ти т≥льке штатну вогнепальну та холодну зброю, €ка Ї на баланс≥ т≥Їњ чи ≥ншоњ в≥йськовоњ частини, тобто предмети, спец≥ально призначен≥ дл€ ураженн€ живоњ ц≥л≥ (ѕѕ¬—” Ђѕро судову практику в справах про викраденн€ та ≥нше незаконне поводженн€ з≥ зброЇю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, ви≠буховими пристро€ми чи рад≥оактивними матер≥аламиї в≥д 26 кв≥тн€ 2002 р.).

Ѕойов≥ припаси - це патрони до зброњ, артилер≥йськ≥ снар€ди, бомби, м≥ни, бойов≥ частини ракет, а також ≥нш≥ вироби та знар€дд€, що спор€джен≥ вибуховою речовиною та призначен≥ дл€ веденн€ стр≥льби або руйнуванн€ р≥зноман≥тних обТ Їкт≥в.

ѕ≥ротехн≥чн≥, ≥м≥тац≥йн≥, навчальн≥, холост≥ та ≥нш≥ под≥бн≥ засоби, що не м≥ст€ть вибухових речовин, не належать до бойових припас≥в.

¬ибухов≥ речовини - це тверд≥, р≥дк≥ або у вигл€д≥ газу речовини та сум≥ш≥, призначен≥ дл€ проведенн€ вибух≥в ≥ здатн≥ до х≥м≥чноњ реакц≥њ без доступу кисню з вид≥ленн€м газ≥в з такою ≥нтенсивн≥стю, температурою та тиском, €к≥ здатн≥ вико≠нувати роботу метанн€ та руйнуванн€. ƒо вибухових речовин належать, зокрема, тротил, гексоген, порох, динам≥т, пропан-киснева сум≥ш тощо. ƒо вибухових речовин у розум≥нн≥ ст. 410    також належать так зван≥ знар€дд€ вибуху, що м≥ст€ть вибухо≠в≥ речовини. ÷е вогнепров≥дн≥ та детонуюч≥ шнури, капсули, детонатори та ≥н. ѕор€д з цим не можуть розгл€датись €к вибухов≥ речовини знар€дд€ вибуху, що не м≥ст€ть речовин, здатних до самост≥йного вибуху, - динамо-машини, елементи живленн€ тощо.

ѕон€тт€ "в≥йськова та спец≥альна техн≥ка" частково охоплюЇ собою пон€тт€ "збро€", "бойов≥ припаси" ≥ "засоби пересуванн€", а останнЇ с юридичним синон≥мом до пон€тт€ " транспортн≥ засоби", й означаЇ механ≥чн≥ пристроњ, обладнан≥ двигуном ≥ призначен≥ дл€ перевезенн€ людей або вантажу, у т.ч. так≥, на €ких встановлено спец≥альне обладнанн€ або механ≥зм, або дл€ виконанн€ спец≥альних функц≥й (буд≥вельних, ремонтних, медичних тощо), а також причепи та нап≥впричепи до них. ” в≥йськових формуванн€х до них належать призначен≥ дл€ використанн€ при безпосередньому виконанн≥ бойових ≥ спец≥альних завдань, зокрема: а) транспортн≥ машини; легков≥ та вантажн≥ автомашини, автобуси, мотоцикли;

 

б) спец≥альн≥ машини: автокрани, грейдери, трактори, бульдозери, сан≥тарн≥ машини, пересувн≥ ремонтн≥ майстерн≥; в) бойов≥ машини: танки, броньовики, самох≥дн≥ установки, машини з пересувними командними пунктами; г) в≥домчий зал≥зничний рухомий склад;

 

д) в≥домчий пов≥тр€ний транспорт: гел≥коптери, л≥таки, планери, аеростати; е) п≥дводн≥ човни, ав≥аносц≥, крейсери, м≥ноносц≥, катери та ≥нш≥ в≥йськов≥ корабл≥, машини-амф≥б≥њ, плавуч≥ бази, буксири, барж≥ тощо.

 

 р≥м зброњ, бойових припас≥в, вибухових або ≥нших бойових речовин. засоб≥в пересуванн€, в≥йськовоњ та спец≥альноњ техн≥ки до ≥ншого в≥йськового майна можна в≥днести апаратуру керуванн€ вогнем, засоби зв'€зку, спец≥альну техн≥ку ≥нженерних в≥йськ ≥ в≥йськ рад≥ац≥йно-х≥м≥чного ≥ б≥олог≥чного захисту, спец≥альне електронне, броньоване, захисне обладнанн€, спец≥альн≥ й ≥ндив≥дуальн≥ засоби захисту в≥д зброњ масового знищенн€, токсичн≥ речовини, пальномастильн≥ матер≥али та ≥нше тилове майно, навчальну зброю тощо.

ќбТЇктивна сторона цього злочину виражаЇтьс€ у р≥зних способах викраденн€ зазначених предмет≥в: њх крад≥жц≥, грабеж≥, привласненн≥, вимаганн≥, розбоњ, шахрайств≥, розтрат≥, заволод≥нн≥ ≥з зловживанн€м службовим становищем.

–озкраданн€ деталей (складових частин) вогнепальноњ зброњ та бойових припас≥в повинно оц≥нюватись залежно в≥д того, €кий комплект деталей викрадений. якщо викраденого комплекту деталей (складових частин) достатньо дл€ складанн€ придатних дл€ використанн€ зброњ чи бойових припас≥в, вчинене сл≥д квал≥ф≥кувати €к зак≥нчений злочин за ст. 410   . ѕ≥д достатн≥м комплектом сл≥д розум≥ти таку сукупн≥сть деталей (складових частин), €ка дозвол€Ї без додатковоњ доробки та пристосувань використовувати зброю дл€ стр≥л€нн€ (наприклад, за на€вност≥ ствола та ударного механ≥зму), а бойових припас≥в - за њх призначенн€м.

 

” випадку коли з комплекту були викраден≥ окрема деталь або детал≥ (складов≥ частини), що не Ї достатн≥м дл€ складанн€ зброњ чи бойових припас≥в, ≥ винна особа мала нам≥р виготовити в≥дсутн≥ частини, вчинене сл≥д квал≥ф≥кувати за сукупн≥стю за ст. 410    та €к виготовленн€ чи замах на виготовленн€ зброњ або бойових припас≥в (ст. 263   ).

¬икраденн€ таких складових частин бойових припас≥в, €к≥ м≥ст€ть вибухов≥ речовини, у будь-€кому випадку утворюЇ зак≥нчений склад злочину, передбаченого ст. 410   , - розкраданн€ вибухових речовин.

 оли винна особа викрала несправн≥ зброю або бойов≥ припаси, а також непридатн≥ дл€ використанн€ вибухов≥ речовини ≥ при цьому помил€лась стосовно њх €костей, вчи≠нене сл≥д розгл€дати €к замах на розкраданн€ в≥дпов≥дних предмет≥в чи речовин.

 

—убТЇктивна сторона злочину характеризуЇтьс€ т≥льки пр€мим умислом. ”мис≠лом особи охоплюютьс€ насамперед спец≥альн≥ ознаки предмета злочину. ћета та мотив можуть бути р≥зними та дл€ квал≥ф≥кац≥њ значенн€ не мають.

убТЇктом злочину можуть бути в≥йськовослужбовц≥ «бройних —ил ”крањни та ≥нших в≥йськових формувань.

 

 

—татт€ 308. ¬икраденн€, привласненн€, вимаганн€ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин або њх аналог≥в чи заволод≥нн€ ними шл€хом шахрайства або зловживанн€ службовим становищем.

Ѕезпосередн≥м об'Їктом злочину Ї встановлений з ћетою захисту здоров'€ населенн€ пор€док об≥гу наркотичних засоб≥в, психотропних речовин або њх аналог≥в.

ƒодатковим факультативним об'Їктом можуть виступати житт€ ≥ здоров'€ особи, власн≥сть.

 

ѕредметом злочину Ї наркотичн≥ засоби, психотропн≥ речовини або њх аналоги. ѕро њх пон€тт€ див. коментар до ст. 305-

 

ќб'Їктивна сторона злочину передбачаЇ протиправне вилученн€ наркотик≥в, психотропних речовин або њх аналог≥в €к з власност≥ держави чи колективних або ≥нших п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, так ≥ з приватного волод≥нн€ окремих громад€н. ѕри цьому не маЇ значенн€, правом≥рно чи незаконно волод≥ла особа зазначеними засобами або речовинами.

 

—пособами такого вилученн€ Ї:

1) викраденн€ (крад≥жка, граб≥ж);

2) привласненн€;

3) вимаганн€;

4) заволод≥нн€ вказаними засобами ≥ речовинами шл€хом шахрайства (ч. 1 ст. 308);

5) заволод≥нн€ ними шл€хом зловживанн€ службовоњ особи своњм службовим становищем (ч. 2 ст. 308);

6) розб≥й (ч. 3 ст. 308).

 

ѕри заволод≥нн≥ наркотичними засобами, психотропними речовинами або њх аналогами насл≥дки у вигл€д≥ матер≥альноњ шкоди (па в≥дм≥ну в≥д аналог≥чних злочин≥в проти власност≥), €к правило, не настають чи Ї незначними ≥ тому не визначають сусп≥льноњ небезпечност≥ пос€ганн€. ¬≥дтак, дл€ викраденн€ наркотичних засоб≥в (психотропних речовин) не Ї обов'€зковою ознака безоплатност≥ њх вилученн€. √рошова чи ≥нша компенсац≥€ вартост≥ цих предмет≥в не зм≥нюЇ соц≥альноњ сут≥ даного злочину. ѕротиправн≥ д≥њ винного, €кий хоча й сплатив варт≥сть наркотик≥в чи психотропних речовин ≥ тому не запод≥€в шкоди власност≥, однак охоплюютьс€ ст. 308.

 

якщо протиправне заволод≥нн€ зазначеними засобами чи речовинами вчин€Їтьс€ дл€ њх подальшого збуту, д≥њ винного сл≥д додатково квал≥ф≥кувати ≥ €к готуванн€ до злочину, передбаченого. ст. 307. Ќаступн≥ за таким заволод≥нн€м наркотик≥в або психотропних речовин д≥њ - збер≥ганн€, перевезенн€, пересиланн€ з метою збуту чи без такоњ, а так само збут викрадених наркотичних засоб≥в або психотропних речовин, сл≥д квал≥ф≥кувати за сукупн≥стю злочин≥в - за ст. ст. 308 ≥ 307 або 309. ” випадках, коли мало м≥сце, наприклад, викраденн€ з метою збуту, але збут не в≥дбувс€ з причин, не залежних в≥д вол≥ винного, д≥њ останнього сл≥д квал≥ф≥кувати за ст. 308 ≥ за ст ст 14 або 15, 307.

 

¬иготовленн€ з викрадених наркотиковм≥сних рослин (наркотичних засоб≥в) нового виду наркотику (з конопель - гашишу, з маковоњ соломи - оп≥ю тощо) квйл≥ф≥куЇтьс€ за сукупн≥стю злочин≥в, передбачених ст. ст. 308 ≥ 307 або 309.

 

”мисне незаконне вилученн€ наркотиковм≥сних рослин чи њх частин (коробочок ≥ стебел маку, стебел конопель тощо) з охоронюваних пол≥в с≥льськогосподарських п≥дприЇмств або ≥з земельних д≥л€нок громад€н до зак≥нченн€ збиранн€ врожаю утворюЇ склад злочину, передбаченого ст. 308. «биранн€ залишк≥в наркотиковм≥сних рослин, коли урожай з≥брано й охорону з пол€ зн€то, сл≥д ви знавати незаконним придбанн€м наркотичних засоб≥в ≥ залежно в≥д мети вчиненого д≥€нн€ квал≥ф≥кувати його за ст. ст. 307 або 309. “ак само треба квал≥ф≥кувати збиранн€ п≥сл€жнивних залишк≥в цих рослин з город≥в громад€н, а також збиранн€ самос≥йного маку чи дикоростучих конопель.

 

«аволод≥нн€ наркотичними засобами, психотропними речовинами або њх аналогами шл€хом крад≥жки, грабежу чи шахрайства вважаЇтьс€ зак≥нченим злочином з моменту заволод≥нн€ цими предметами ≥ реальноњ можливост≥ хоча би перв≥сно розпор€дитис€ ними (сховати, передати ≥нш≥й особ≥ тощо); шл€хом привласненн€ чи зловживанн€ службовим становищем - з моменту утриманн€ цих засоб≥в чи речовин ≥ оберненн€ њх таким чином на свою користь або користь ≥нших ос≥б. ¬имаганн€ таких засоб≥в або речовин вважаЇтьс€ зак≥нченим з моменту пред'€вленн€ потерп≥лому вимоги, поЇднаноњ ≥з в≥дпов≥дною погрозою, зазначеною у ст. 189, а заволод≥нн€ ними шл€хом розбою - з моменту нападу, поЇднаного ≥з застосуванн€м або погрозою застосуванн€ насильства, небезпечного дл€ житт€ чи здоров'€ особи, на €ку було вчинено напад. ” цьому раз≥ д≥њ винного повн≥стю охоплюютьс€ ч. « ст. 308 ≥ додатковоњ квал≥ф≥кац≥њ за ст. 187 не потребують.

 

—уб'Їктом злочину, вчиненого шл€хом крад≥жки, грабежу, розбою та вимаганн€, може бути осудна особа, €ка дос€гла 14-р≥чного в≥ку, а вчиненого шл€хом зловживанн€ службовоњ особи своњм службовим становищем - службова особа. —уб'Їктом цього злочину, вчиненого в ≥нший спос≥б, Ї осудна особа, €ка дос€гла 16-р≥чного в≥ку.

 

—уб'Їктивна сторона злочину характеризуЇтьс€ пр€мим умислом. ѕри вчиненн≥ …ого шл€хом розбою обов'€зковою ознакою суб'Їктивноњ сторони Ї мета - викраденн€ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин або њх аналог≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1176 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

745 - | 551 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.045 с.