Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ характеристика обТЇктивних та субТЇктивних ознак, квал≥ф≥куюч≥ ознаки заволод≥нн€ шл€хом зловживанн€ службовим становищем.
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

‘акультет є 6

 афедра крим≥нально-правових дисципл≥н

 

“≈ —“ Ћ≈ ÷≤ѓ

« дисципл≥ни  вал≥ф≥кац≥€ корупц≥йних злочин≥в

«а темою: 2. Ђ рим≥нально-правова характеристика та квал≥ф≥кац≥€ корупц≥йних злочин≥вї. Ћекц≥€ 2.

√алузь знань 0304 ѕраво (08 ѕраво)

—пец≥альн≥сть 7.03040101 ѕравознавство (081 ѕраво)

—тупень вищоњ осв≥ти —ѕ≈÷≤јЋ≤—“, ћј√≤—“–

 

 

ћ. ’арк≥в

–≥к

—’¬јЋ≈Ќќ Ќауково-методичною радою ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ _______________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к) «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ ¬ченою радою навчально-наукового факультету права та масових комун≥кац≥й ’Ќ”¬— _______________ ѕротокол є ___   ______________ _______________ (п≥дпис) (ѕ.≤.Ѕ.)  
ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ —екц≥Їю Ќауково-методичноњ ради ’Ќ”¬— з ___________ дисципл≥ни _______________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к)     ________________________ __________________________   «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ Ќа зас≥данн≥ кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ‘ѕћ  ’Ќ”¬— ________________ ѕротокол є ___     _________________________ _________________________ (п≥дпис) (ѕ.≤.Ѕ.)  
   
–ецензенти: ’рамцов ќ.ќ.доцент кафедри кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬.Ќ  араз≥на, к.ю.н., доцент. Ћитвинов ќ.ћ. начальник кафедри крим≥нального права та крим≥нолог≥њ факультету з п≥дготовки сл≥дчих ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ, д.ю.н., професор.
 
–озробники: к.ю.н., доцент  ундеус ¬.√. Ц ’арк≥в: ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2016.

 

© ’арченко ¬.Ѕ.,  ундеус ¬.√., 2016

© ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2016


ѕлан лекц≥њ:

1. ѕон€тт€ характеристика обТЇктивних та субТЇктивних ознак, квал≥ф≥куюч≥ ознаки заволод≥нн€ шл€хом зловживанн€ службовим становищем:

- майном (ст. 191    ”крањни);

- вогнепальною зброЇю бойовими припасами, вибуховими речовинами чи рад≥оактивними матер≥алами, засобами пересуванн€, в≥йськовою та спец≥альною техн≥кою чи ≥ншим в≥йськовим майном (ст. 262, 410    ”крањни);

- наркотичними засобами, психотропними речовинами або њх аналогами, прекурсорами, обладнанн€м, призначеним дл€ виготовленн€ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин або њх аналог≥в (ст. 308, 312, 313    ”крањни);

- документами, штампами, печатками, паспортом (ст. 357    ”крањни).

 

Ћ≥тература:

ќсновна:

1.  рим≥нальний кодекс ”крањни: «акон ”крањни «акон є 2341-III в≥д 05 кв≥тн€ 2001 року // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни (¬¬–). Ц 2001. Ц є 25-26. Ц —т. 131.

2.  рим≥нальна конвенц≥€ про боротьбу з корупц≥Їю є ETS173 в≥д 27 с≥чн€ 1999 року// ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2007. Ц є 47-48.

3. ѕро запоб≥ганн€ корупц≥њ: «акон ”крањни в≥д 14.10.2014 є 1700-VII

4. ѕро засади антикорупц≥йноњ пол≥тики в ”крањн≥ (јнтикорупц≥йна стратег≥€) на 2014-2017 роки в≥д 14 жовтн€ 2014 р. є 1699-VIII

5. ѕро внесенн€ зм≥н до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни у сфер≥ державноњ антикорупц≥йноњ пол≥тики у звТ€зку з виконанн€м ѕлану д≥й щодо л≥берал≥зац≥њ ™вропейським —оюзом в≥зового режиму дл€ ”крањни в≥д 13 травн€ 2014 р. є 1261-VII

6. ѕро внесенн€ зм≥н до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо визначенн€ к≥нцевих вигодоодержувач≥в юридичних ос≥б та публ≥чних д≥€ч≥в в≥д 14 жовтн€ 2014 р. є 1701-VIII

7. ѕро державну службу: «акон ”крањни в≥д 16 грудн€ 1993 р. є 3723-’≤≤

8. ѕро службу в органах м≥сцевого самовр€дуванн€: «акон ”крањни в≥д 7 червн€ 2001 р. є 2493-≤≤≤

9. ѕро очищенн€ влади: «акон ”крањни в≥д 27 с≥чн€ 2015 р. є 132-VII≤

10. ѕро утворенн€ Ќац≥онального антикорупц≥йного бюро ”крањни: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 16 кв≥тн€ 2015 р. є 217

11. ѕро Ќац≥ональну раду з питань антикорупц≥йноњ пол≥тики: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 14 жовтн€ 2014 р. є 808

12. ѕро Ќац≥ональну антикорупц≥йну стратег≥ю на 2011-2015 роки: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 21 жовтн€ 2011 р. є 1001

13. ѕро —тратег≥ю сталого розвитку Ђ”крањни 2020ї: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 12 с≥чн€ 2015 р. є 5/2015

 

ƒодаткова:

1. ƒемТ€нчук ё.¬. ѕор≥вн€льний анал≥з протид≥њ корупц≥њ в крањнах ™вропейського —оюзу / ё.¬. ƒемТ€нчук // ”ченые записки “аврического национального университета им. ¬.». ¬ернадского. Ц 2014. Ц є 3. Ц “. 27(66). Ц —. 113Ц118. Ц (—ери€ Ђёридические наукиї).

2. ћельник ћ.≤. јнтикорупц≥йне законодавство ”крањни: досв≥д застосуванн€ та проблеми вдосконаленн€ / ћ.≤. ћельник // ёридична ”крањна. Ц 2003. Ц є 6. Ц —. 64Ц69.

3.  амлик ћ.≤.  орупц≥€ в ”крањн≥ / ћ.≤.  амлик, ™.¬. Ќевмержицький. Ц  .: «нанн€;  ќќ, 1998. Ц 187 с.

4. „убенко ≤.¬. √енезис пон€тт€ корупц≥њ / ≤.¬. „убенко // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. Ц 2009. Ц є 1(87). Ц —. 113Ц117.

5. ћезенцева ≤. ¬изначенн€ предмета корупц≥йних злочин≥в / ≤. ћезенцева // ¬≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ прокуратури ”крањни. Ц 2014. Ц є 5(38). Ц —. 76Ц81.

6.  имлик –.¬. —клад злочин≥в, повТ€заних з корупц≥Їю / –.¬.  имлик // ѕор≥вн€льноанал≥тичне право. Ц 2014. Ц є 1. Ц —. 263Ц265.

 

 

“екст лекц≥њ

 

ѕон€тт€ характеристика обТЇктивних та субТЇктивних ознак, квал≥ф≥куюч≥ ознаки заволод≥нн€ шл€хом зловживанн€ службовим становищем.

 

 рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за корупц≥йн≥ злочини, що пол€гають у заволод≥нн≥ чужим майном шл€хом зловживанн€ службовою особою своњм службовим становищем передбачена р≥зними статт€ми   .

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 417 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

574 - | 559 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.