Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ловживанн€ повноваженн€ми.
«ловживанн€ повноваженн€ми Ї протиправним використанн€м особою наданих њй повноважень у звТ€зку з≥ зд≥йсненн€м певноњ профес≥йноњ д≥€льност≥.

 

 рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за зловживанн€ повноваженн€ми встановлюЇтьс€:

1) ст. 364    Ђ«ловживанн€ владою або службовим становищемї.

2) ст. 364-1    Ђ«ловживанн€ повноваженн€ми службовою особою юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ формиї.

3) ст. 365-2   Ђ«ловживанн€ повноваженн€ми особами, €к≥ надають публ≥чн≥ послугиї.

ѕ≥д зловживанн€м владою сл≥д розум≥ти умисне використанн€ службовою особою, €ка маЇ владн≥ повноваженн€, всупереч ≥нтересам служби, своњх прав щодо предТ€вленн€ вимог, а також прийн€тт€ р≥шень, обовТ€зкових дл€ виконанн€ ≥ншими ф≥зичними чи юридичними особами.

 

«ловживати владою може €к представник влади, так ≥ службова особа, €ка виконуЇ орган≥зац≥йно-розпор€дч≥ обовТ€зки, оск≥льки останн€ також маЇ владн≥ повноваженн€, що розповсюджуютьс€ на п≥дпор€дкованих њй ос≥б.

«ловживанн€ службовим становищем Ц це будь-€ке умисне використанн€ службовою особою всупереч ≥нтересам служби своњх прав ≥ можливостей, повТ€заних з њњ посадою.

 

” ц≥лому зловживанн€ службовим становищем Ч це б≥льш широке пон€тт€, воно охоплюЇ зловживанн€ владою, оск≥льки використовувати всупереч ≥нтересам служби службова особа може ≥ владн≥ права та можливост≥, €кщо вона ними над≥лена.

«ловживанн€ владою або службовим становищем передбачаЇ на€вн≥сть взаЇмозвТ€зку м≥ж службовим становищем винного ≥ його повед≥нкою, €ка виражаЇтьс€ в незаконних д≥€х або безд≥€льност≥. —лужбова особа при зловживанн≥ у будь-€к≥й форм≥ прагне скористатис€ своњм службовим становищем, €ке передбачаЇ €к на€вн≥сть передбачених законами та ≥ншими нормативно-правовими актами повноважень (прав ≥ обовТ€зк≥в), так ≥ на€вн≥сть фактичних можливостей, €к≥ надаЇ њй сам авторитет посади (њњ загальновизнана вага, важлив≥сть, впливов≥сть)

—ловосполученн€ всупереч ≥нтересам служби передбачаЇ, що службова особа не бажаЇ рахуватис€ з покладеними на нењ законом чи ≥ншим нормативно-правовим актом обовТ€зками, д≥Ї всупереч њм, не звертаЇ увагу на службов≥ ≥нтереси.

ѕ≥д ≥нтересами служби сл≥д розум≥ти, насамперед, ≥нтереси держави взагал≥, ≥ кр≥м того, ≥нтереси певного органу, п≥дприЇмства, установи або орган≥зац≥њ, що не суперечать, не протиставл€ютьс€ ≥нтересам держави. “ому д≥њ службовоњ особи, вчинен≥ у вузьков≥домчих ≥нтересах на шкоду загальнодержавним ≥нтересам чи ≥нтересам ≥нших п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, також можуть визнаватис€ вчиненими всупереч ≥нтересам служби.

«ловживанн€ повноваженн€ми Ц це умисне протиправне використанн€ особою наданих њй повноважень у звС€зку з≥ зд≥йсненн€м д≥€льност≥ службовою особою юридичноњ особи приватного права або профес≥йноњ д≥€льност≥ з наданн€ публ≥чних послуг.

«ловживанн€м визнаЇтьс€ не будь-€ке д≥€нн€, а лише таке, €ке обумовлено:

а) профес≥йною д≥€льн≥стю, повС€заною з наданн€м публ≥чних послуг;

в) наданими особ≥ повноваженн€ми.

 

 

2. ¬иди корупц≥йних злочин≥в, що вчин€ютьс€ шл€хом зловживанн€ службовою особою службовим становищем.

1. корупц≥йн≥ злочин≥в, в €ких зловживанн€ службовою особою службовим становищем Ї способом вчиненн€ злочину. ÷е так≥ злочини:

1) заволод≥нн€ шл€хом зловживанн€ службовим становищем:

- майном (ст. 191    ”крањни);

- вогнепальною зброЇю бойовими припасами, вибуховими речовинами чи рад≥оактивними матер≥алами, засобами пересуванн€, в≥йськовою та спец≥альною техн≥кою чи ≥ншим в≥йськовим майном (ст. 262, 410    ”крањни);

- наркотичними засобами, психотропними речовинами або њх аналогами, прекурсорами, обладнанн€м, призначеним дл€ виготовленн€ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин або њх аналог≥в (ст. 308, 312, 313    ”крањни);

- документами, штампами, печатками, паспортом (ст. 357    ”крањни);

2) порушенн€, шл€хом зловживанн€ службовим становищем, встановлених правил пос≥ву або вирощуванн€ снотворного маку чи конопель, а також порушенн€ правил виробництва, виготовленн€, збер≥ганн€, обл≥ку, в≥дпуску, розпод≥лу, торг≥вл≥, перевезенн€, пересиланн€ чи використанн€ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин, њх аналог≥в або прекурсор≥в, призначених дл€ виробництва чи виготовленн€ цих засоб≥в чи речовин (ст. 320    ”крањни).

3) нец≥льове використанн€ бюджетних кошт≥в, зд≥йсненн€ видатк≥в бюджету чи наданн€ кредит≥в з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з њх перевищенн€м (ст. 210    ”крањни).

√оловною ознакою таких злочин≥в, Ї те що зловживанн€ службовою особою службовим становищем Ї способом вчиненн€ злочину, а сусп≥льно небезпечним д≥€нн€ Ї:

а) заволод≥нн€: майном (ст. 191    ”крањни); вогнепальною зброЇю бойовими припасами, вибуховими речовинами чи рад≥оактивними матер≥алами, засобами пересуванн€, в≥йськовою та спец≥альною техн≥кою чи ≥ншим в≥йськовим майном (ст. 262, 410    ”крањни); наркотичними засобами, психотропними речовинами або њх аналогами, прекурсорами, обладнанн€м, призначеним дл€ виготовленн€ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин або њх аналог≥в (ст. 308, 312, 313    ”крањни); документами, штампами, печатками, паспортом (ст. 357    ”крањни);

б) порушенн€ службових повноважень: порушенн€, шл€хом зловживанн€ службовим становищем, встановлених правил пос≥ву або вирощуванн€ снотворного маку чи конопель, а також порушенн€ правил виробництва, виготовленн€, збер≥ганн€, обл≥ку, в≥дпуску, розпод≥лу, торг≥вл≥, перевезенн€, пересиланн€ чи використанн€ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин, њх аналог≥в або прекурсор≥в, призначених дл€ виробництва чи виготовленн€ цих засоб≥в чи речовин (ст. 320    ”крањни); нец≥льове використанн€ бюджетних кошт≥в, зд≥йсненн€ видатк≥в бюджету чи наданн€ кредит≥в з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з њх перевищенн€м (ст. 210    ”крањни).

 

2. корупц≥йн≥ злочин≥в, в €ких зловживанн€ службовою особою службовим становищем Ї сусп≥льно небезпечним д≥€нн€ злочину.

2) ст. 364    Ђ«ловживанн€ владою або службовим становищемї.

2) ст. 364-1    Ђ«ловживанн€ повноваженн€ми службовою особою юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ формиї.

3) ст. 365-2   Ђ«ловживанн€ повноваженн€ми особами, €к≥ надають публ≥чн≥ послугиї.

 

«ловживанн€ владою або службовим становище (ст. 364   ), тобто, тобто умисне, з метою одержанн€ будь-€коњ неправом≥рноњ вигоди дл€ самоњ себе чи ≥ншоњ ф≥зичноњ або юридичноњ особи використанн€ службовою особою влади чи службового становища всупереч ≥нтересам служби, €кщо воно завдало ≥стотноњ шкоди охоронюваним законом правам, свободам та ≥нтересам окремих громад€н або державним чи громадським ≥нтересам, або ≥нтересам юридичних ос≥б.

«ловживанн€ повноваженн€ми службовою особою юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми (ст. 364-1   ) тобто умисне, з метою одержанн€ неправом≥рноњ вигоди дл€ себе чи ≥нших ос≥б використанн€ всупереч ≥нтересам юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми службовою особою такоњ юридичноњ особи своњх повноважень, €кщо це завдало ≥стотноњ шкоди охоронюваним законом правам або ≥нтересам окремих громад€н, або державним чи громадським ≥нтересам, або ≥нтересам юридичних ос≥б.

«ловживанн€ повноваженн€ми особами, €к≥ надають публ≥чн≥ послуги (ст. 365-2   ). «ловживанн€ своњми повноваженн€ми аудитором, нотар≥усом, оц≥нювачем, ≥ншою особою, €ка не Ї державним службовцем, посадовою особою м≥сцевого самовр€дуванн€, але зд≥йснюЇ профес≥йну д≥€льн≥сть, пов'€зану з наданн€м публ≥чних послуг, у тому числ≥ послуг експерта, арб≥тражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арб≥тражу, третейського судд≥ (п≥д час виконанн€ цих функц≥й), з метою отриманн€ неправом≥рноњ вигоди дл€ себе чи ≥нших ос≥б, €кщо це завдало ≥стотноњ шкоди охоронюваним законом правам або ≥нтересам окремих громад€н, державним чи громадським ≥нтересам або ≥нтересам юридичних ос≥б

ќдн≥Їю з основних ознак цих злочин≥в Ї мета вчиненн€ зловживанн€ - одержанн€ неправом≥рноњ вигоди дл€ себе чи ≥нших ос≥б.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 638 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

833 - | 652 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.