Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальна крим≥нально-правова характеристика злочин≥в, передбачених ст.ст. 354, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2   .
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

‘акультет є 6

 афедра крим≥нально-правових дисципл≥н

 

“≈ —“ Ћ≈ ÷≤ѓ

« дисципл≥ни  вал≥ф≥кац≥€ корупц≥йних злочин≥в

«а темою: 1. Ђѕон€тт€ корупц≥њ та корупц≥йного злочину. ¬иди корупц≥йних злочин≥вї. Ћекц≥€ 5.

√алузь знань 0304 ѕраво (08 ѕраво)

—пец≥альн≥сть 7.03040101 ѕравознавство (081 ѕраво)

—тупень вищоњ осв≥ти —ѕ≈÷≤јЋ≤—“, ћј√≤—“–

 

 

ћ. ’арк≥в

–≥к

—’¬јЋ≈Ќќ Ќауково-методичною радою ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ _______________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к) «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ ¬ченою радою навчально-наукового факультету права та масових комун≥кац≥й ’Ќ”¬— _______________ ѕротокол є ___   ______________ _______________ (п≥дпис) (ѕ.≤.Ѕ.)  
ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ —екц≥Їю Ќауково-методичноњ ради ’Ќ”¬— з ___________ дисципл≥ни _______________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к)     ________________________ __________________________   «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ Ќа зас≥данн≥ кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ‘ѕћ  ’Ќ”¬— ________________ ѕротокол є ___     _________________________ _________________________ (п≥дпис) (ѕ.≤.Ѕ.)  
   
–ецензенти: ’рамцов ќ.ќ.доцент кафедри кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬.Ќ  араз≥на, к.ю.н., доцент. Ћитвинов ќ.ћ. начальник кафедри крим≥нального права та крим≥нолог≥њ факультету з п≥дготовки сл≥дчих ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ, д.ю.н., професор.
 
–озробники: к.ю.н., доцент  ундеус ¬.√. Ц ’арк≥в: ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2016.

 

© ’арченко ¬.Ѕ.,  ундеус ¬.√., 2016

© ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2016


ѕлан лекц≥њ:

 

1. «агальна крим≥нально-правова характеристика злочин≥в, передбачених: ст.ст. 354, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2   .

 

 

“ест лекц≥њ

 

«агальна крим≥нально-правова характеристика злочин≥в, передбачених ст.ст. 354, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2   .

 

«лочин≥в, що передбачен≥ ст.ст. 354, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2    пол€гають у пропозиц≥њ, об≥ц€нки, наданн≥ неправом≥рноњ вигоди або проханн≥ надати вигоду, чи у прийн€тт≥ пропозиц≥њ, об≥ц€нки, одержанн≥ або проханн≥ неправом≥рноњ вигоди.

÷е так≥ злочини:

п≥дкуп прац≥вника п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ(ст. 354    ”крањни);

прийн€тт€ пропозиц≥њ, об≥ц€нки або одержанн€ неправом≥рноњ вигоди службовою особою (ст. 368    ”крањни);

незаконне збагаченн€ (ст. 368-2    ”крањни);

п≥дкуп службовоњ особи юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми (ст. 368-3    ”крањни);

п≥дкуп особи, €ка надаЇ публ≥чн≥ послуги (ст. 368-6    ”крањни);

пропозиц≥€, об≥ц€нка або наданн€ неправом≥рноњ вигоди службов≥й особ≥ (ст. 369    ”крањни);

зловживанн€ впливом (ст. 369-2    ”крањни).

 

ќсновними ознаками цих злочин≥в Ї:

1. ѕредмет - неправом≥рна вигода.

2. Ќеправом≥рну вигоду пропонують, об≥ц€ють або надають, чи одержують за вчиненн€ або невчиненн€ особою в ≥нтересах того, хто њњ пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ, чи в ≥нтересах третьоњ особи, д≥й з використанн€м наданих њй повноважень, влади, службового становищ чи можливостей:

- за вчиненн€ чи невчиненн€ прац≥вником будь-€ких д≥й з використанн€м становища, €ке в≥н займаЇ, або особою, €ка працюЇ на користь п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, або в ≥нтересах третьоњ особи (ч. 1 ст. 354   );

- за вчиненн€ зазначеною особою д≥й чи њњ безд≥€льн≥сть з використанн€м наданих њй повноважень в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, або в ≥нтересах третьоњ особи (ч. 1 ст.ст. 368-3, 368-4   );

- за вчиненн€ чи невчиненн€ службовою особою в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, чи в ≥нтересах третьоњ особи будь-€коњ д≥њ з використанн€м наданоњ њй влади чи службового становища(ст. 369   );

- за вплив на прийн€тт€ р≥шенн€ особою, уповноваженою на виконанн€ функц≥й держави (ч. 1 ст. 369-2   ).

 

 

«алежно в≥д обс€гу д≥й, що вчин€Ї особа, корупц≥йн≥ злочини, що передбачен≥ ст.ст. 354, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2    под≥л€ютьс€ на:

1) злочини, що пол€гають у пропозиц≥њ, об≥ц€нки або наданн≥ неправом≥рноњ вигоди (ч. 1 ст. 354   ; ч. 1 ст. 368-3   ; ч. 1 ст. 368-4 ст. 369   ; ч. 1 ст. 369-2   );

2) злочини, що пол€гають у прийн€тт≥ пропозиц≥њ, об≥ц€нки, одержанн≥ або проханн≥ неправом≥рноњ вигоди (ч. 3 ст. 354   ; ст. 368; ст. 368-2; ч. 3 ст. 368-3; ч. 3 ст. 368-4; ч. 2 ст. 369-2   ).

 

1. ќбТЇктивна сторона злочин≥в, що пол€гають у пропозиц≥њ наданн≥ неправом≥рноњ вигоди або наданн≥ такоњ вигоди (ч. 1 ст. 354   ; ч. 1 ст. 368-3; ч. 1 ст. 368-4; ст. 369; ч. 1 ст. 369-2   ) включаЇ до себе так≥ д≥њ:

- пропозиц≥€ чи об≥ц€нка прац≥вников≥ п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, €кий не Ї службовою особою, або особ≥, €ка працюЇ на користь п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, надати йому (њй) або трет≥й особ≥ неправом≥рну вигоду, а так само наданн€ такоњ вигоди за вчиненн€ чи невчиненн€ прац≥вником будь-€ких д≥й з використанн€м становища, €ке в≥н займаЇ, або особою, €ка працюЇ на користь п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, або в ≥нтересах третьоњ особи

- пропозиц≥€ чи об≥ц€нка службов≥й особ≥ юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми надати њй або трет≥й особ≥ неправом≥рну вигоду, а так само наданн€ такоњ вигоди або проханн€ њњ надати за вчиненн€ зазначеною службовою особою д≥й чи њњ безд≥€льн≥сть з використанн€м наданих њй повноважень в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, або в ≥нтересах третьоњ особи (ч. 1 ст. 368-3   );

- пропозиц≥€ чи об≥ц€нка аудитору, нотар≥усу, оц≥нювачу, ≥нш≥й особ≥, €ка не Ї державним службовцем, посадовою особою м≥сцевого самовр€дуванн€, але провадить профес≥йну д≥€льн≥сть, повТ€зану з наданн€м публ≥чних послуг, у тому числ≥ послуг експерта, арб≥тражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арб≥тражу, третейського судд≥ (п≥д час виконанн€ цих функц≥й), надати йому/њй або трет≥й особ≥ неправом≥рну вигоду, а так само наданн€ такоњ вигоди або проханн€ њњ надати за вчиненн€ особою, €ка надаЇ публ≥чн≥ послуги, д≥й або њњ безд≥€льн≥сть з використанн€м наданих њй повноважень в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, або в ≥нтересах третьоњ особи (ч. 1 ст. 368-4   );

- пропозиц≥€ чи об≥ц€нка службов≥й особ≥ надати њй або трет≥й особ≥ неправом≥рну вигоду, а так само наданн€ такоњ вигоди за вчиненн€ чи невчиненн€ службовою особою в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, чи в ≥нтересах третьоњ особи будь-€коњ д≥њ з використанн€м наданоњ њй влади чи службового становища (ч. 1 ст. 369   );

- пропозиц≥€, об≥ц€нка або наданн€ неправом≥рноњ вигоди особ≥, €ка пропонуЇ чи об≥ц€Ї (погоджуЇтьс€) за таку вигоду або за наданн€ такоњ вигоди трет≥й особ≥ вплинути на прийн€тт€ р≥шенн€ особою, уповноваженою на виконанн€ функц≥й держави (ч. 1 ст. 369-2   ).

 

ѕ≥д пропозиц≥Їю ( у статт€х 354, 368, 368-3-370) сл≥д розум≥ти висловленн€ прац≥внику п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, особ≥, €ка надаЇ публ≥чн≥ послуги, або службов≥й особ≥ нам≥ру про наданн€ неправом≥рноњ вигоди.

ѕ≥д об≥ц€нкою - висловленн€ такого нам≥ру з пов≥домленн€м про час, м≥сце, спос≥б наданн€ неправом≥рноњ вигоди (ѕрим≥тка 3 ст. 354   ).

Ќаданн€ неправом≥рноњ вигоди - пол€гаЇ в передач≥ особ≥ майна, права на майно або вчиненн≥ на њњ користь д≥й майнового характеру за виконанн€ чи невиконанн€ д≥њ, €ку та повинна була або могла виконати з використанн€м службового становища, наданоњ њй влади чи повноважень.

 

—убТЇкт цих злочин≥в загальний.

 

2. «лочини, що пол€гають у прийн€тт≥ пропозиц≥њ, об≥ц€нки, одержанн≥ або проханн≥ неправом≥рноњ вигоди (ч. 3 ст. 354   ; ст. 368; ст. 368-2; ч. 3 ст. 368-3; ч. 3 ст. 368-4; ч. 2 ст. 369-2   ) характеризуютьс€ такими сп≥льними рисами:

 

ќбТЇктивна сторона цих злочин≥в пол€гаЇ у п рийн€тт€ пропозиц≥њ, об≥ц€нки, одержанн≥, або проханн≥ надати таку вигоду:

- прийн€тт€ пропозиц≥њ, об≥ц€нки або одержанн€ прац≥вником п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, €кий не Ї службовою особою, або особою, €ка працюЇ на користь п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, неправом≥рноњ вигоди, а так само проханн€ надати таку вигоду дл€ себе чи третьоњ особи за вчиненн€ чи невчиненн€ будь-€ких д≥й з використанн€м становища, €ке займаЇ прац≥вник на п≥дприЇмств≥, в установ≥ чи орган≥зац≥њ, або у звТ€зку з д≥€льн≥стю особи на користь п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, або в ≥нтересах третьоњ особи (ч. 3 ст. 354   );

- прийн€тт€ пропозиц≥њ, об≥ц€нки або одержанн€ службовою особою неправом≥рноњ вигоди, а так само проханн€ надати таку вигоду дл€ себе чи третьоњ особи за вчиненн€ чи невчиненн€ такою службовою особою в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ неправом≥рну вигоду, чи в ≥нтересах третьоњ особи будь-€коњ д≥њ з використанн€м наданоњ њй влади чи службового становища (ч. 1 ст. 368   );

- одержанн€ службовою особою неправом≥рноњ вигоди у значному розм≥р≥ або передача нею такоњ вигоди близьким родичам (ст. 368-2   );

- прийн€тт€ пропозиц≥њ, об≥ц€нки або одержанн€ службовою особою юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми неправом≥рноњ вигоди дл€ себе чи третьоњ особи за вчиненн€ д≥й або безд≥€льн≥сть з використанн€м наданих њй повноважень в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, або в ≥нтересах третьоњ особи (ч. 3 ст. 368-3   ). ѕроханн€ њњ надати (ч. 1 ст. 368-3    );

- прийн€тт€ пропозиц≥њ, об≥ц€нки або одержанн€ аудитором, нотар≥усом, експертом, оц≥нювачем, третейським суддею або ≥ншою особою, €ка провадить профес≥йну д≥€льн≥сть, повТ€зану з наданн€м публ≥чних послуг, а також незалежним посередником чи арб≥тром п≥д час розгл€ду колективних трудових спор≥в неправом≥рноњ вигоди дл€ себе чи третьоњ особи за вчиненн€ д≥й або безд≥€льн≥сть з використанн€м наданих њй повноважень в ≥нтересах того, хто пропонуЇ, об≥ц€Ї чи надаЇ таку вигоду, або в ≥нтересах третьоњ особи (ч. 3 ст. 368-4   ). ѕроханн€ њњ надати (ч. 1 ст.368-4   );

- прийн€тт€ пропозиц≥њ, об≥ц€нки або одержанн€ неправом≥рноњ вигоди дл€ себе чи третьоњ особи за вплив на прийн€тт€ р≥шенн€ особою, уповноваженою на виконанн€ функц≥й держави, або пропозиц≥€ чи об≥ц€нка зд≥йснити вплив за наданн€ такоњ вигоди (ч. 2 ст. 369-2   ).

 

—убТЇкт цих злочин≥в спец≥альний (кр≥м ст. 369-2    Ђ«ловживанн€ впливомї):

- прац≥вник п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ, €кий не Ї службовою особою, або особа, €ка працюЇ на користь п≥дприЇмства, установи чи орган≥зац≥њ (ч. 1 ст. 354   );

- службова особа (ст.ст. 368, 368-2   );

- особа юридичноњ особи приватного права незалежно в≥д орган≥зац≥йно-правовоњ форми (ч. 3 ст. 368-3   );

- особа, €ка надаЇ публ≥чн≥ послуги (ч. 3 ст. 368-4   ).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1077 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

769 - | 680 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.