Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 6. јнал≥з концентрац≥њ, диференц≥ац≥њ та под≥бност≥ розпод≥л≥в. 1. —уть одно-, дво- ≥ багатовершинних розпод≥л≥в.
ѕлан сем≥нару:

1. —уть одно-, дво- ≥ багатовершинних розпод≥л≥в.

2. ўо таке симетричний розпод≥л?

3. як≥ Ї види розпод≥лу?

4. як≥ Ї моменти розпод≥лу?

5. яке значенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в асиметр≥њ ≥ ексцесу?

6. як≥ показники характеризують концентрац≥ю ≥ локац≥ю?

7.  рив≥ розпод≥лу.

 

 

“ема 7. —татистичн≥ методи анал≥зу корел€ц≥йних зв€зк≥в

ћетодичн≥ вказ≥вки до вир≥шенн€ типових задач

«адача 1. –озвТ€занн€ л≥н≥йних р≥вн€нь регрес≥йного анал≥зу. ѕарна корел€ц≥€.

«агот≥вл€ овочевоњ сировини консервним п≥дприЇмством проводитьс€ в рад≥ус≥ 200 км.

¬≥дстань перевезень впливаЇ на €к≥сть заготовленоњ сировини таким чином.

є перевезенн€                    
–ад≥ус перевезень, км                    
„астка нестандартноњ сировини, %                    

 

¬иход€чи з цих даних:

1) ќписати залежн≥сть €кост≥ овочевоњ сировини в≥д дальност≥ перевезень л≥н≥йною функц≥Їю, визначити параметри функц≥њ та по€снити њх зм≥ст;

2) ќц≥нити т≥сноту звТ€зку м≥ж показниками.

–озвТ€занн€

ƒл€ вир≥шенн€ задач≥ складаЇтьс€ таблиц€.

 

ћатер≥али дл€ розрахунку параметр≥в л≥н≥йноњ регрес≥њ

є перевезенн€ –ад≥ус перевезенн€, км (х) „астка нестандартноњ продукц≥њ, % (у) х*у
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

«в≥дки: ∑х = 1142; ∑у = 214; ∑х*у = 26015

= 146018;` = 1142: 10 = 114,2;`у = 214: 10 = 21,4

–озрахунок параметр≥в р≥вн€нн€ регрес≥њ:

b = = = = 0,101

a =`y Ц b*x = 21.4 Ц 0,101*114,2 = 9,9

ќтже, р≥вн€нн€ регрес≥њ маЇ вигл€д:

” = 9,9 + 0,101*х

“обто, кожен к≥лометр перевезень овоч≥в зб≥льшуЇ процент нестандартноњ сировини на 0,101%.

ўоб оц≥нити т≥сноту звТ€зку м≥ж показниками, визначаЇтьс€ л≥н≥йний коеф≥ц≥Їнт корел€ц≥њ ѕ≥рсона:

r = = = 0,973

 

¬еличина коеф≥ц≥Їнта корел€ц≥њ св≥дчить, про досить значний вплив рад≥усу перевезень на €к≥сть заготовленоњ сировини.

ќск≥льки D = = 0,947, то значенн€ коеф≥ц≥Їнту детерм≥нац≥њ даЇ змогу стверджувати, що вар≥ац≥€ (у) на 94,7 % зумовлена вар≥ац≥Їю (х).

 

 

“ема 8. –€ди динам≥ки

ћетодичн≥ вказ≥вки до вир≥шенн€ типових задач

«адача 1. ќбчисленн€ анал≥тичних показник≥в динам≥чного р€ду

™ так≥ дан≥ про виробництво продукц≥њ в ”крањн≥:

 

–оки          
¬иробництво продукц≥њ, тис.т.          

 

¬изначити:

Ћанцюгов≥ та базисн≥ показники динам≥ки: абсолютний прир≥ст; темп зростанн€; темп приросту; абсолютне значенн€ 1 % приросту.

«робити висновки.

–озвТ€занн€

Ќа основ≥ вих≥дних даних складаЇтьс€ розрахункова таблиц€:

 

–оки ¬ипуск продукц≥њ, тис.т јбсолютний прир≥ст, тис.т. “емп зростанн€ “емп приросту јбсолютне значенн€ 1 % приросту
ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний
          1,000        
        1,201 2,201 20,1 20,1 16,2 16,2
        1,083 1,301 8,3 30,1 19,5 16,2
        1,065 1,386 6,5 38,6 21,2 16,2
        1,106 1,534 10,6 53,4 22,5 16,2

 

¬исновок: ” 2016 р. випуск продукц≥њ у пор≥вн€нн≥ з 2012 роком зб≥льшивс€ на 865 тис.т., або в 1,534 рази (53,4%), а у пор≥вн€нн≥ з 2015 роком на 239 тис.т., або в 1,106 рази (10,6%).  ожний в≥дсоток абсолютного приросту у 2016 роц≥ становить 25,5 тис.т.

“аким чином, розвиток п≥дприЇмства з випуску продукц≥њ Ї позитивним, а його показники зростають ≥з року в р≥к.

«адача 2. –озрахунок середн≥х показник≥в р€д≥в динам≥ки

«а даними задач≥ визначити:

- середн≥й р≥вень виробництва, що анал≥зуЇтьс€, тобто 2012-2016 р.р.;

- середн≥й абсолютний прир≥ст;

- середн≥й темп зростанн€;

- середн≥й темп приросту.

«робити висновки.

–озвТ€занн€

1. “ак €к розгл€нутий р€д Ї ≥нтервальним, то середн≥й р≥вень виробництва продукц≥њ розраховуЇтьс€ за формулою середньоњ арифметичноњ простоњ

`у = = = = 2082 тис.т.

2. —ередн≥й абсолютний прир≥ст

`D = = = = 216,25 тис.т.

3. —ередн≥й темп зростанн€ за пер≥од 2012Е2016 р.р.:

`K = = = = 1,1128 або 111,28%

4. —ередн≥й темп приросту

 

= (%) Ц 100 =

= 111,28 Ц 100 = 11,28%

¬исновок: 1. —ередн≥й р≥вень виробництв становить 2082 тис. т.

2. —ередн≥й абсолютний прир≥ст становить 216, 25 тис. т.

3. ¬ипуск продукц≥њ щор≥чно зростаЇ на 11,28 % або на 216,25 тис. т.

 

«адача 3. ќбчисленн€ середньоњ хронолог≥чноњ

™ так≥ дан≥ про на€вн≥сть та рух запас≥в пшениц≥ на комб≥нат≥ хл≥бопродукт≥в. «апаси на 1.01 зв≥тного року склали 15200 тонн. ¬ першому квартал≥ над≥йшло пшениц≥ 5600 т., а списано на виробництво 14600 т. ¬ другому квартал≥ над≥йшло пшениц≥ 10800 т., а списано на виробництво 15000 тонн.

¬ третьому квартал≥ над≥йшло на п≥дприЇмство 21500 тонн, а списано на виробництво 16100 тонн. ¬ четвертому квартал≥ над≥йшло на п≥дприЇмство 18300 тонн пшениц≥, а списано на виробництво 17300 т.

Ќеобх≥дно: а) побудувати р€д динам≥ки;

б) визначити його вид;

в) встановити чи р≥вн≥ ≥нтервали часу;

г) встановити середн≥ залишки пшениц≥ на п≥дприЇмств≥.

«робити висновки.

–озвТ€занн€

ѕобудуЇмо р€д динам≥ки на€вност≥ запас≥в пшениц≥ зг≥дно з умовами задач≥, р≥вн≥ €кого будуть (тонн):

1.01 зв≥тного року 15200;

1.04 6200;

1.07 2000;

1.10 7400;

1.01 наступного року 8400.

ƒаний р€д динам≥ки Ї моментним з р≥вними ≥нтервалами (3 м≥с). ƒл€ такого р€ду використовуЇтьс€ формула середньоњ хронолог≥чноњ.

`у = = = 6850 тонн.

¬исновок: ¬ середньому щом≥с€чно прот€гом зв≥тного року середн≥ залишки пшениц≥ на  ’ѕ становили 6850 т.тонн

ƒл€ практичних зан€ть по розрахунку анал≥тичних та середн≥х показник≥в динам≥чного р€ду рекомендуютьс€ наступн≥ вар≥анти ≥нтервальних р€д≥в динам≥ки.

¬иробництво окремих вид≥в продукц≥њ в ”крањн≥:

¬ар≥ант Ќазва продукц≥њ          
1. ¬ироблено молока, тис.т.          
2. …огурт, тис.т.          
3. —ири жирн≥, тис.т.          
4. ќл≥€ тис.т.          
5.  овбасн≥ вироби, тис.т.          
6. ѕиво, млн.дал.          
7. Ѕ/о напоњ, млн.дал.          
8.  ондитерськ≥ вироби з вм≥стом какао, тис.т.          
9.  ондитерськ≥ вироби без вм≥сту какао, тис.т.          
10. ¬оди натуральн≥ газован≥, млн.дал.          

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 624 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

591 - | 543 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.