Лекции.Орг


Поиск:
Тема 4. Дослідження психологічних властивостей темпераменту 3 страница

Жінки 19-28 років

                     
A 0-4 5-6   8-9 10-12   14-15   17-18 19-20
B 0-4   -             12-13
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-26
E 0-3   5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
F 0-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-21   23-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12   14-15 16-17   19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5   7-8 9-10 11-12       16-17 18-20
L 0-1 2-3     6-7 8-9   11-12 13-14 15-20
M 0-5 6-7   9-10 11-12 13-14 15-16   18-19 20-26
N 0-5       9-10   12-13   15-16 17-20
O 0-3   5-6   8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-26
Q1 0-3     6-7     10-11 12-13   15-20
Q2 0-3   5-6   8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4   6-7 8-9   11-12     15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-18 19-20 21-22 23-26

 

Чоловіки 19-28 років

                     
A 0-3   5-6   8-9 10-11 12-13   15-16 17-20
B 0-4   -             12-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21   23-26
E 0-6 7-8   10-11 12-13 14-16 17-18   20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26
G 0-4 5-6 7-9 10-11   13-14 15-16   18-19  
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2   4-5   7-8 9-10 11-12 13-14   16-20
L 0-3   5-6   8-9 10-11   13-14   16-20
M 0-5   7-8   10-11 12-13 14-15 16-17   19-20
N 0-5 6-7       11-12   14-15   17-20
O 0-3   5-6 7-8   10-11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4     7-8     11-12   14-15 16-20
Q2 0-3   5-6   8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5   7-8 9-10   12-13   15-16 17-20
Q4 0-3   5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-19 20-21 22-26

Жінки 29-70 років

                     
A 0-4 5-6 7-8 9-10   12-13 14-15   17-18 19-20
B 0-1             8-9   11-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-22 23-24 25-26
E 0-2   4-5 6-7 8-9 10-11 12-14 15-16 17-18 19-26
F 0-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
G 0-6   8-9 10-11 12-13 14-15     18-19  
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7   9-10   12-13   15-16   18-20
L 0-1   3-4   6-7   9-10   12-13 14-20
M 0-6   8-9 10-11   13-14 15-16   18-19 20-26
N 0-5     8-9     12-13     16-20
O 0-3   5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
Q1 0-3     6-7     10-11 12-13   15-20
Q2 0-3   5-6 7-8   10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-5 6-7   9-10   12-13   15-16   18-20
Q4 0-2 3-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26

 

Чоловіки 29-70 років

                     
A 0-3   5-6   8-9 10-11 12-13   15-16 17-20
B 0-1             8-9   11-13
C 0-7 8-10 11-12 13-14 15-16   18-19 20-21 22-23 24-26
E 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-3 4-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19   21-26
G 0-4 5-7 8-10 11-12   14-15 16-17      
H 0-3 4-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-19 20-21 22-23 24-26
I 0-2     5-6 7-8 9-10 11-12 13-14   16-20
L 0-2   4-5 6-7   9-10 11-12   14-15 16-20
M 0-5 6-7   9-10   12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
N 0-6   8-9     12-13     16-17 18-20
O 0-2   4-5 6-7 8-9 10-11   13-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5-6     9-10   12-13   15-16 17-20
Q2 0-3   5-6 7-8 9-10   12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7-8   10-11   13-14   16-17 18-20
Q4   1-2 3-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26

При інтерпретації приділяється увага, в першу чергу, найбільш низьким та найбільш високим значенням факторів у профілі, особливо тим показникам, які знаходяться у межах від 1 до 3 стенів та від 8 до 10 стенів.

 

Аналізується також сукупність факторів у їх взаємозв'язках за такими блоками:

=> Інтелектуальні особливості:

ф. В - загальний рівень інтелекту, здатність до навчання;

ф. М - рівень розвитку уяви.

ф.Q1 - сприйняття нового, аналітичність мислення.

=> Емоційно-вольові особливості:

ф. С - емоційна стійкість (сила "Я");

ф.G - рівень морального контролю, відповідальність, організованість;

ф. І - чутливість;

ф. О - тривожність.

ф.Q3 - самоконтроль;

ф. Q4 - фрустрованість.

Фактори О та Q4 - складають блок тривожності.

=> Комунікативні властивості та особливості міжособистісної взаємодії:

ф. А - товариськість, уважне ставлення до людей;

ф. Е - домінантність та сила нервової системи;

ф. F - експансивність, динамізм спілкування;

ф. Н - активність у соціальних контактах (сміливість);

ф. L - ставлення до людей;

ф. N - дипломатичність;

ф.Q2 - конфліктність та залежність від групи.

 

ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ ЧОТИРЬОХ ВТОРИННИХ ФАКТОРІВ

1. Тривожність (V1).

V l = [(38 + 2"L" + ЗО + 4"Q4") - 2 ("С" + "Н" + "Q3")]: 10

2. Інтроверсія - екстраверсія (V2).

V2 = [(2 "А" + 3"Е" + 4"F" + 5 "Н") - (2"Q2" +11)]: 10

3. Чутливість (поріг фрустрації) (V3)

V3 = [(77 + 2"С" + 2"Е" + 2"F" + 2"N") - (4"А" + 6"І" + 2"М")]: 10

4.Конформність(V4).

V4 = [(4"Е" + 3"М" + 4"Q1" + 4"Q2") - (З"А" + 2"С")]: 10

 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ

І. Фактор " А "

Афектотимія Шизотимія
Сердечна доброта Відокремленість, відчуженість
Легкість у спілкуванні Конфліктність
Гнучкість, пристосованість Ригідність
Добросердечність Холодність
Відкритість Скритність, мовчазність
Емоційність Стриманість
Довірливість Підозріливість
Безтурботність Обережність
Товариськість Відстороненість, егоїстичність

 

Для високих значень фактора характерними є багатство та яскравість емоційних проявів, природність та невимушеність поведінки, готовність до співпраці, чуйне, уважне ставлення до людей, доброта. Люди на полюсі афектотимії добре уживаються в колективі, активні у встановленні контактів, їм подобається працювати з людьми, з готовністю беруть участь у громадських заходах.

7 Добра, безтурботна, товариська, відкрита, природна, невимушена.

8-10 Добродушна, безтурботна, готова до співпраці, приєднується до думки; уважна до людей; недбала, довірлива; легко пристосовується, весела.

На протилежному полюсі проявляються такі риси, як в'ялість афекту, відсутність живих, трепетливих емоцій. Ці люди холодні, жорсткі, формальні у контактах. Вони не цікавляться життям оточуючих, надають перевагу "спілкуванню" з книгами та речами. Вони намагаються працювати одні, уникають колективних заходів, не йдуть на компроміси. У справах вони точні, обов'язкові, але недостатньо гнучкі.

1-3 Недовірлива, скептична; холодна, сердита; критична, відстоює власні думки; холодна, відчужена; точна, об'єктивна.

4 Скритна, критична, відчужена, нетовариська, замкнена.

Не варто думати, що афектотимія - це добре, а шизотимія - погано. Кожен тип для різної діяльності має свої переваги та недоліки. Афектотимів краще бачити на адміністративних постах, що вимагають постійного спілкування з людьми; шизотимів - там, де потрібні точність, акуратність, старанність виконання. В цілому фактор орієнтований на визначення ступеню товариськості людини в групі

 

2. Фактор" В "

Високий інтелект Низький інтелект
Розумна Нерозумна
Високі розумові здібності Низькі розумові здібності
Добре мізкує Мізкує повільно
Розуміє абстракції Не розуміє абстракції
Широкі інтелектуальні інтереси Інтелектуальні інтереси відсутні
Наполеглива Не доводить справу до кінця
Освічена Неосвічена

 

Високі оцінки мають особи з добрим рівнем інтелектуального розвитку, які швидко схоплюють нове та швидко навчаються.

7 Зібрана, кмітлива; спостерігається абстрактність мислення.

8-10 Високі загальні розумові здібності; прониклива, швидко схоплює; інтелектуально пристосовується; існує певний зв'язок з рівнем вербальної культури та ерудицією.

Людина, що має низькі оцінки за фактором, схильна до повільного навчання, важко засвоює нові поняття, все розуміє буквально та конкретно. Низька оцінка з цього фактора може бути отримана як у результаті низького інтелекту, так і внаслідок емоційної дезорганізації мислення.

1 -3 Низькі розумові здібності; не може вирішувати абстрактні задачі.

4 Незібрана; конкретність, ригідність мислення; емоційна дезорганізація мислення.

 

З. Фактор " С "

Сила Я Слабкість "Я"
Емоційна стійкість Емоційна нестійкість
Вільна від невротичних симптомів Має багато невротичних симптомів
Не іпохондрик, не виявляє турботи щодо стану здоров'я Іпохондрик, турбується щодо стану здоров'я
Інтереси постійні Мінлива, нестійка в інтересах
Спокійна Легко засмучується
Реалістична стосовно життя Ухиляється від відповідальності
Наполеглива Не доводить справу до кінця
Володіє собою Не витримана
Безтурботна Тривожна

Цей фактор характеризує здатність керувати емоціями та настроєм, особливо вміння знайти їм адекватне пояснення та реалістичне вираження. Було показано, що низька емоційна стійкість є визначальною складовою частиною всіх патологічних відхилень: неврозів, психопатій, алкоголізму тощо.

Високі оцінки властиві особам емоційно зрілим, які сміливо дивляться в обличчя фактам, спокійні, впевнені в собі, постійні у своїх планах та уподобаннях, не піддаються випадковим коливанням настрою. На речі вони дивляться серйозно та реалістично, добре усвідомлюють вимоги дійсності, не приховують від себе власних недоліків, не засмучуються через дрібниці, почувають себе добре пристосованими.

7 Сила, емоційна стійкість; витриманість; спокійна, флегматична, реалістично настроєна.

8-10 Емоційно зріла, має постійні інтереси, спокійна; реально оцінює обстановку, керує ситуацією, уникає труднощів; може мати місце емоційна ригідність, нечутливість..

Низькі оцінки бувають в осіб, які не здатні контролювати емоції та імпульсивні потяги, особливо не здатні виразити їх у соціально-допустимій формі. Зовнішньо це проявляється як поганий емоційний контроль, відсутність почуття відповідальності, ухилення від реальності. Внутрішньо вони почувають себе безпорадними, стомленими та не здатними подолати життєві труднощі.

1- 3 При поганому настрої втрачає рівновагу духу; мінлива у стосунках та нестійка в інтересах; легко засмучується, неспокійна; ухиляється від відповідальності, має тенденцію поступатися, відмовляється від роботи; невротичні симптоми, іпохондрія, стомлюваність.

4 Слабкість, емоційна нестійкість; знаходиться під впливом почуттів; легко засмучується, мінлива.

 

4.Фактор "Е"

Домінантність Конформність
Наполегливість Покірність, залежність
Незалежна Підкоряється
Самовпевнена Невпевнена у собі
Хвалькувата Скромна
Екстрапунітивна Інтрапунітивна
Груба Тактовна
Смілива Обережна
Конфліктна Доброзичлива
Примхлива Слухняна

Високі оцінки свідчать про владність, прагнення до самостійності, незалежності, ігнорування соціальних умовностей та авторитетів. Такі особи діють сміливо, енергійно та активно. Живуть за власними законами, агресивно відстоюють свої права на самостійність та вимагають прояву самостійності від оточення.

7 Владність, домінування; непоступлива, самовпевнена, агресивна; конфліктна.

8-10 Нестійка; незалежна; груба, ворожа, похмура; неслухняна, бунтар, неприхильна.

Людина, що має низьку оцінку з фактора, слухняна, конформна, не вміє відстояти свою точку зору, покірно слідує за більш сильним, поступається іншим, не вірить у себе та свої здібності, тому часто виявляється залежною, бере на себе провину. Така пасивність є частиною багатьох невротичних станів. Низька домінантність позитивно пов'язана з успішністю навчання в усіх вікових групах, аж до аспірантів.

1-3 Покірна, тактовна, дипломатична; експресивна, легко виходить зі стану рівноваги

4 М'яка, слухняна, сором'язлива, поступлива, залежна; бере провину на себе, пасивна перед авторитетним керівництвом; скромна.

Необхідно відмітити, що домінантність варто відрізняти під авторитарності. Поняття "авторитарна особистість" є не рисою, а типом. Вона є конгломератом щонайменше чотирьох факторів особистості та розрізняється в залежності від загальної культури та конкретно-історичних умов. Одна із найбільш разючих відмінностей авторитарності від домінантності полягає у тому, що авторитарна особистість пригнічує тих, хто знаходиться на нижчому ступені та плазує перед вищими, в той час коли домінантна особистість є лідером для тих, хто займає нижче положення та бореться за вищий статус.

 

 

5. Фактор "F "

Безтурботність Стурбованість
Життєрадісна Сумна
Товариська Уникає товариства
Енергійна Апатична
Балакуча Мовчазна
Спокійна Неспокійна
Жива, моторна Повільна, обережна
Довірлива Підозріла
Гнучка Ригідна

На перший погляд може видатись, що це фактор стану, а не особистості. Проте це не так. Доведено, що з фактора F є стійкі відмінності між людьми. Дослідження показують, що ступінь вираженості цієї риси відповідає ступеню інгібіції (тиску) при вихованні. Інгібіція може залежати як від умов життя та культурних норм, так і від сімейних традицій.

Високі оцінки з фактора характерні для осіб бадьорих, активних, безтурботних. Вони живуть і не замислюються серйозно над подіями, легко ставляться до життя, про майбутнє не турбуються. Дослідження показують, що ці особи мають в основному більш простий, більш оптимістичний характер, або у них більш безтурботне ставлення до життя за рахунок зменшення домагань.

У соціології встановлена позитивна кореляція між безтурботністю та тривалістю холостякування, прагненням жити в центрі великих міст, любов'ю до подорожей та змін.

7 Безтурботна, неуважна, недбала, безжурна.

8-10 Життєрадісна, весела, імпульсивна, рухлива, енергійна; відверта, експресивна; відмічається значимість соціальних контактів, щира у стосунках, емоційна; динамічна у спілкуванні; часто стає лідером, ентузіастом.

Низькі оцінки свідчать про стриманість, стурбованість, схильність все ускладнювати, до всього ставитись надто серйозно та обережно. Такі особи стурбовані майбутнім, наслідками своїх вчинків, постійно очікують можливі невдачі та нещастя Щоб уникнути невдач - старанно планують свої вчинки.

1-3 Мовчазна, з самоаналізом; замріяна, не товариська; повільна, обережна; схильна ускладнювати, песиміст при сприйнятті дійсності; турбується про майбутнє, очікує можливі невдачі, для оточуючих видається в’ялою та нудною.

4 Стурбована, спокійна, серйозна, розсудлива.

 

 

6. Фактор "G"

Сила „Над - Я" Слабкість "Над - Я"
Висока сумлінність Недобросовісність
Стійка, наполеглива Непостійна, мінлива
Дисциплінована Потурає своїм бажанням
Зібрана Недбала
Обов'язкова Легковажна
Високоморальна Аморальна
Відповідальна Безвідповідальна
Уважна до людей Недбала у повсякденному житті
Вимоглива до порядку Безладна

 

Фактор G за змістом нагадує фактор С (сила "Я"), особливо в тому, що стосується регуляції поведінки. Різниця тільки у тому, що фактор G характеризує наполегливе прагнення дотримуватися моральних вимог, що не є характерним для майже флегматичної поведінки осіб з високими оцінками з фактора С.

На полюсі високих значень фактора є такі риси, як почуття відповідальності, обов'язковість, добросовісність, стійкість моральних принципів. Такі особи є глибоко порядними не тому, що це може бути вигідним, а тому, що вони не можуть чинити інакше через свої переконання. Вони точні та акуратні у справах, в усьому люблять порядок, правил не порушують, виконують їх буквально навіть тоді, коли правила видаються пустою формальністю. Висока добросовісність, свідомість зазвичай поєднуються із високим самоконтролем та прагненням до утвердження загальнолюдських цінностей, іноді на шкоду особистим егоїстичним цілям.

7 Висока нормативність; сильний характер; добросовісна, наполеглива;, мораліст; врівноважена, відповідальна.

8-10 Наполеглива, стійка, рішуча; заслуговує на довіру, емоційно дисциплінована, зібрана; совісна (сумлінна), з почуттям відповідальності, дотримується моральних стандартів та правил; наполеглива у досягненні мети; точність, ділова спрямованість.

Людина, що має низьку оцінку за фактором, непостійна, легко кидає розпочату справу. Лінива, егоїстична, недобросовісна, вона не докладає зусиль до виконання суспільних вимог та культурних норм, зневажливо ставиться до моральних цінностей, заради власної вигоди здатна на обман. Низькі оцінки з фактора бувають у асоціальних психопатів, правопорушників та інших груп осіб, які характеризуються низькими моральними якостями.

1-3 Непостійна, мінлива, гнучка, викликає недовіру; потурає власним бажанням; недбала, лінива; незалежна, нехтує обов'язками; безпринципна, неорганізована; можлива антисоціальна поведінка.

4 Піддається почуттям; не погоджується із загальновизнаними моральними нормами, стандартами.

 

7. Фактор " Н "

Сміливість Боязкість
Товариська Сором'язлива
Пожвавлення в присутності осіб протилежної статі . Збентеженість у присутності осіб протилежної статі
Чуйна Стримана
Емоційні та артистичні інтереси Обмежені інтереси
Дружелюбна Ворожа
Імпульсивна Стримана
Безтурботна Обережна
Любить бути на очах у всіх Відчуває страх перед життям

Це чітко визначений фактор, який виділяється навіть при приблизному визначенні факторів. Сучасні уявлення пов’язують його із чутливістю вегетативної нервової системи до загрози. Доведено, що це один із двох - трьох найбільш сильно спадково обумовлених факторів.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 500 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

615 - | 576 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.