Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 4. ƒосл≥дженн€ психолог≥чних властивостей темпераменту 4 страница
¬исок≥ оц≥нки св≥дчать про нечутлив≥сть у сприйн€тт≥ загрози, см≥лив≥сть, р≥шуч≥сть, прагненн€ до ризику та гострих в≥дчутт≥в. “ак≥ особи в≥льно вступають у контакти, не в≥дчувають труднощ≥в у сп≥лкуванн≥, охоче та багато говор€ть, не розгублюютьс€ при з≥ткненн≥ з неспод≥ваними обставинами, про невдач≥ швидко забувають, не робл€ть належних висновк≥в. ” групов≥й д≥€льност≥ ос≥б ≥з Ќ+ часто обирають л≥дерами, особливо, €кщо д≥€льн≥сть групи повТ€зана ≥з суперництвом, змаганн€ми або ризиком. Ќапевно, цей фактор Ї важливим дл€ усп≥ху в тих видах д≥€льност≥, де необх≥дно вм≥ти протид≥€ти втом≥ при робот≥ з людьми та витримувати емоц≥йне навантаженн€. ™ експериментальн≥ дан≥, €к≥ вказують на те, що у таких ос≥б Ї частими п≥дйоми систол≥чного тиску ≥ вони б≥льш часто хвор≥ють коронарними захворюванн€ми. ÷е пов'€зано з њх великою емоц≥йною активн≥стю.

7 —м≥лив≥сть, п≥дприЇмлив≥сть, соц≥альна см≥лив≥сть, товстошк≥р≥сть.

8-10 јвантюристична, схильна до ризику, товариська; активна, ви€вл€Ї, ≥нтерес до протилежноњ стат≥; чутлива, добродушна, ≥мпульсивна; розгальмована, тримаЇтьс€ в≥льно; емоц≥йна; артистичн≥ ≥нтереси; безтурботна, не розум≥Ї безпеки.

ќсоби з низькою оц≥нкою мають надчутливу симпатичну нервову систему. “ому вони дуже гостро реагують на будь - €ку загрозу. “ак≥ ≥ндив≥ди вважають себе надто сором'€зливими, невпевненими у власних силах, страждають в≥д необірунтованого почутт€ власноњ неповноц≥нност≥, пов≥льн≥ та стриман≥ у вираженн≥ своњх почутт≥в, не любл€ть працювати у контакт≥ з людьми, вол≥ють мати одного-двох близьких друз≥в зам≥сть великоњ компан≥њ, не можуть п≥дтримувати контакти з широким колом людей.

4 Ќер≥шуч≥сть, сором'€злив≥сть, стриман≥сть, бо€зк≥сть.

1-3 Ѕентежитьс€ в присутност≥ ≥нших; емоц≥йна, роздратована; стримана; обмежена, суворо дотримуЇтьс€ правил, швидко реагуЇ на небезпеку; дел≥катна, уважна до людей; невпевнена у своњх силах, намагаЇтьс€ перебувати в т≥н≥.

 

8. ‘актор "I "

≈моц≥йна зр≥л≥сть ≈моц≥йна незр≥л≥сть
ћТ€косердечн≥сть, н≥жн≥сть —увор≥сть, жорсток≥сть
Ќетерпл€ча, вимоглива ≈моц≥йно незр≥ла
«алежна Ќезалежна
—ентиментальна –еал≥ст
≈моц≥йна, чутлива –ац≥онал≥ст
ЌасолоджуЇтьс€ фантаз≥€ми Ќе фантазуЇ, практична
ƒ≥Ї за ≥нтуњц≥Їю ƒ≥Ї за лог≥кою
ћТ€ка до себе та оточуючих —уворий цин≥к
≤похондрик, хвилюЇтьс€ за стан здоровТ€ Ќе звертаЇ уваги на ф≥зичн≥ недуги

 

¬исока оц≥нка за фактором Ї показником м'€кост≥, витонченост≥, образного, художнього сприйн€тт€ св≥ту. «овн≥шн≥й вигл€д, стиль повед≥нки, манери триматись - усе св≥дчить про витончений смак, вишукан≥сть, витончен≥сть художньоњ д≥€льност≥. ¬исок≥ оц≥нки за фактором мають художники, артисти та музиканти. ” д≥тей фактор ≤ пов'€заний ≥з прагненн€м до високоњ усп≥шност≥ та дисципл≥нованост≥, ор≥Їнтац≥Їю у повед≥нц≥ на вимоги вчител≥в ≥ виховател≥в.

7 ћ'€косердечн≥сть, н≥жн≥сть, чутлив≥сть; залежн≥сть, прагненн€ до заступництва.

8-10 Ќевгамовна, неспок≥йна, оч≥куЇ уваги в≥д оточуючих; нав'€злива, ненад≥йна;шукаЇ допомоги та симпат≥њ; добра, м'€ка, терпл€ча до себе та оточенн€, фантазуЇ у бес≥д≥ та наодинц≥ з собою, схильна до романтизму, художн≥сть сприйн€тт€ св≥ту; д≥Ї за ≥нтуњц≥Їю.

Ќизьк≥ оц≥нки Ї характерними дл€ ос≥б мужн≥х, суворих, практичних, реал≥стичних. ƒо житт€ вони п≥дход€ть ≥з лог≥чною м≥ркою, б≥льше дов≥р€ють розуму, н≥ж почутт€м, не дов≥р€ють враженн€м та в≥дчутт€м, ≥нтуњц≥ю п≥дм≥н€ють розрахунком, а психотравм позбуваютьс€ за рахунок рац≥онал≥зац≥њ.

ƒ≥ти з низькими показниками фактора р≥дше хвор≥ють, агресивн≥ш≥, охоче займаютьс€ ф≥зкультурою та спортом.

1-3 Ќесентиментальна, оч≥куЇ мало в≥д житт€; мужн€, самовпевнена, бере на себе в≥дпов≥дальн≥сть; сувора (до цин≥зму), холодна у стосунках; незначн≥ артистичн≥ нахили, без втрати почутт€ смаку; д≥Ї практично та лог≥чно.

4 Ќизька чутлив≥сть, товстошк≥р≥сть, сувор≥сть, не в≥рить в ≥люз≥њ, розсудлив≥сть, реал≥стичн≥сть суджень, практичн≥сть, де€ка жорсток≥сть.

 

 

9. ‘актор " L "

ѕ≥дозр≥л≥сть ƒов≥рлив≥сть
Ќедов≥рлива Ќадто дов≥рлива
–евнива Ќе ревнива
«аздр≥сна Ќекорислива
‘≥ксована на невдачах Ћегко забуваЇ труднощ≥
–оздратована Ћаг≥дна
“иран “ерпл€ча, прощаЇ, розум≥Ї
—хильна до суперництва “ерпл€ча, прощаЇ, розум≥Ї
«авищена самооц≥нка ѕочутт€ власноњ незначущост≥

ќсоби з високими оц≥нками з фактора з самого початку п≥дход€ть до вс≥х людей упереджено, обережно, в усьому шукають таЇмницю, чекають в≥д ус≥х каверзи, н≥кому не дов≥р€ють, вважають своњх друз≥в здатними на нечесн≥сть, нев≥дверт≥ з ними. ” колектив≥ вони тримаютьс€ в≥дсторонено, заздр€ть усп≥хам ≥нших людей, вважають, що њх недооц≥нюють, прид≥л€ють мало уваги оц≥нц≥ њх дос€гнень.

” стосунках з людьми про€вл€ють себе €к наполеглив≥; роздратован≥, не винос€ть конкуренц≥њ, не п≥ддаютьс€ впливу ≥нших людей, скептично ставл€тьс€ до моральних мотив≥в повед≥нки оточенн€. “обто р€д особливостей повед≥нки, €к≥ зазвичай по€снюютьс€ дом≥нуванн€м, у д≥йсност≥ в≥днос€тьс€ до фактора L, а не до дом≥нуванн€ (фактор F).

7 ѕ≥дозр≥лив≥сть, ревнив≥сть, "захист " та внутр≥шн€ напружен≥сть.

8-10 –евнива, заздр≥сна; догматичн≥сть, п≥дозр≥л≥сть; вимагаЇ в≥д оточенн€ в≥дпов≥дальност≥ за помилки; роздратована; њњ ≥нтереси звернен≥ на саму себе, обережна у своњх вчинках, егоцентрична.

Ћюдина з низькою оц≥нкою за фактором вважаЇ вс≥х людей добрими та хорошими, в≥дверто розпов≥даЇ про себе нав≥ть малознайомим люд€м, легко дов≥р€Ї њм власн≥ потаЇмн≥ мр≥њ та матер≥альн≥ ц≥нност≥. ” колектив≥ завжди весела, не заздр≥сна, лаг≥дна, щиро турбуЇтьс€ про своњх друз≥в, не прагне конкурувати з ними, вид≥литис€, звернути на себе увагу.

1-3 ѕочутт€ власноњ незначущост≥; скаржитьс€ на зм≥ни; в≥льна в≥д залежност≥, легко забуваЇ про труднощ≥; розум≥Ї, прощаЇ; терпл€ча, лаг≥дна, доброзичлива у стосунках з ≥ншими; недбало ставитьс€ до зауважень, добре працюЇ у колектив≥.

4 ƒов≥рлив≥сть, внутр≥шн€ розслаблен≥сть; погоджуЇтьс€ з умовами, в≥дверта.

10. ‘актор " ћ "

ћр≥йлив≥сть ѕрактичн≥сть
«ахоплена своњми ≥де€ми «айн€та вир≥шенн€м практичних питань
÷≥кавитьс€ абстрактними проблемами «айн€та влаштуванн€м особистих справ
«ахоплена фантаз≥€ми ”никаЇ всього незвичайного
Ќепрактична, легко в≥дступаЇ в≥д реальност≥  еруЇтьс€ об'Їктивною реальн≥стю, над≥йна у практичних питанн€х
Ќевр≥вноважена, легко захоплюЇтьс€ —пок≥йна, тверда

 

¬исок≥ оц≥нки характерн≥ дл€ ос≥б з багатою у€вою, фантазер≥в, ор≥Їнтованих т≥льки на власн≥ бажанн€, заглиблених у себе. ¬они не звертають увагу на щоденн≥ справи та обов'€зки. ѕовед≥нка таких ос≥б в≥др≥зн€Їтьс€ ексцентричн≥стю та своЇр≥дн≥стю. ¬они не турбуютьс€ про те, щоби носити такий же од€г, €к ус≥, або робити те саме, що й ус≥. ” них сво€ власна, неповторна манера повед≥нки та самобутн≥й св≥тогл€д.

7 ћр≥йлив≥сть, ≥деал≥стичн≥сть, багата у€ва, богемн≥сть, розс≥€н≥сть.

8-10 «аглиблена у своњ ≥дењ: ц≥кавитьс€ мистецтвом, теор≥Їю, основними в≥руванн€ми; захоплена внутр≥шн≥ми ≥люз≥€ми; високий творчий потенц≥ал; легко захоплюЇтьс€, в≥дступаЇ в≥д здорового глузду, невр≥вноважена.

Ќизьк≥ оц≥нки властив≥ люд€м зр≥лим, розсудливим, €к≥ добре розбираютьс€ у життЇво важливих питанн€х, тверезо оц≥нюють обставини та людей. ќднак у неспод≥ваних ситуац≥€х њм часто не вистачаЇ у€ви та винах≥дливост≥.

1-3 Ўвидко вир≥шуЇ практичн≥ питанн€; зайн€та своњми ≥нтересами, прозањчна; уникаЇ всього незвичного; сл≥дуЇ загальноприйн€тим нормам, керуЇтьс€ об'Їктивною реальн≥стю, над≥йна у практичному судженн≥: чесна, добросов≥сна; неспок≥йна, але тверда; њй властива де€ка обмежен≥сть, надм≥рна уважн≥сть до др≥бниць.

4 ѕрактичн≥сть, земн≥ принципи, приземлен≥сть прагнень, мало у€ви.

 

11. ‘актор "N"

ѕрониклив≥сть Ќањвн≥сть
¬ишукана, вм≥Ї себе поводити ѕр€ма, нетактовна
“очний розум Ќеконкретний розум
≈моц≥йно стримана ≈моц≥йно недисципл≥нована
Ќеприродна у повед≥нц≥ ѕриродна, безпосередн€
≈стетично витончена ѕрост≥ смаки
ѕрониклива у стосунках з оточуючими Ќе досв≥дчена в анал≥з≥ мотивувань
„естолюбна «адоволена дос€гненн€ми
ќбережна ѕоводитьс€ з людьми в≥льно

ƒл€ людей з високими оц≥нками з фактора Ї характерними штучн≥сть, розрахунок у повед≥нц≥, прониклив≥сть, вм≥нн€ вести себе холодно та рац≥онально, не п≥ддаватись емоц≥йним зривам, бачити за афектом лог≥ку. ¬они тримаютьс€ завжди коректно, вв≥чливо та в≥дсторонено, до всього п≥дход€ть розумно та несентиментально, з холодною анал≥тичн≥стю оц≥нюють можлив≥ шанси, хитро та вм≥ло будують свою повед≥нку, скептично ставл€тьс€ до гасел ≥ заклик≥в; у сп≥лкуванн≥ аристократично вв≥члив≥, сл≥дкують за своњм мовленн€м та манерами.

7 ѕрониклива, хитра; досв≥дчена, розумна, розважлива.

8-10 ¬ишукана, вм≥Ї себе поводити серед оточуючих; маЇ точний розум; емоц≥йно витримана; прониклива у ставленн≥ до оточенн€; естетично витончена; честолюбна, можливо ненад≥йна, обережна.

Ќизьк≥ оц≥нки св≥дчать про груб≥сть, нетактовн≥сть, пр€мол≥н≥йн≥сть, невм≥нн€ €сно мислити, про в≥дсутн≥сть проникливост≥ та соц≥альноњ спритност≥. «азвичай це нањвн≥, в≥дкрит≥ люди, товариськ≥, €к≥ любл€ть прост≥ природн≥ реч≥ та чуттЇв≥ радост≥. ¬они погано розум≥ють мотиви повед≥нки оточуючих, усе сприймають на в≥ру, сентиментальн≥, не вм≥ють хитрувати, ведуть себе природно, просто та грубувато.

1-3 ѕр€ма, але нетактовна у сп≥лкуванн≥; товариська, нестримана емоц≥йно; прост≥ смаки; в≥дсутн≥сть проникливост≥; немаЇ досв≥ду в анал≥з≥ мотивувань; сл≥по в≥рить у людську сутн≥сть.

4 Ќањвн≥сть, простуват≥сть; пр€ма, в≥дверта, природна, безпосередн€.

Ќизьк≥ оц≥нки з фактора N част≥ше бувають у чолов≥к≥в, н≥ж у ж≥нок. «а родом зан€ть найвищ≥ оц≥нки мають квал≥ф≥кован≥ спец≥ал≥сти та спец≥ал≥сти, в≥д €ких вимагаЇтьс€ висока точн≥сть у робот≥.

 

12. ‘актор " ќ"

√≥потим≥€ √≥пертим≥€
—хильн≥сть до почутт€ вини —амовпевнен≥сть
—умна, зажурена ¬есела, життЇрад≥сна
Ќеспок≥йна, стурбована —пок≥йна, самонад≥€на
¬разлива Ѕезтурботна
ќбов'€зкова, чутлива до зауважень Ќечутлива до зауважень та докор≥в
Ѕо€зка Ѕезстрашна
«анурена у похмур≥ роздуми Ѕезтурботна
¬томлена, ≥похондрична ≈нерг≥йна, активна
Ќапружена –озслаблена

 

ƒл€ ≥нтерпретац≥њ фактора ДќФ використовувались так≥ терм≥ни, €к "депресивна тенденц≥€", "пригн≥чений настр≥й" ≥ нав≥ть "невротичний стан".

¬исока оц≥нка за фактором св≥дчить про дом≥нуванн€ тривожно-депресивного фону у настроњ. “ак≥ особи пост≥йно чимось стурбован≥, завжди пригн≥чен≥, обт€жен≥ поганими передчутт€ми, схильн≥ до самодокор≥в, недооц≥нюють своњ можливост≥, принижують свою компетентн≥сть, знанн€ та зд≥бност≥. ¬ оточенн≥ вони почувають себе незручно та невпевнено, тримаютьс€ занадто в≥докремлено та замкнено.

7 ѕочутт€ вини; сповнена страху, тривоги та передчутт≥в; невпевнен≥сть у соб≥, стурбован≥сть.

8 - 10 ƒепресивна, пригн≥чена, легко плаче; перебуваЇ у полон≥ настрою, вразлива; сильне почутт€ обов'€зку, чутлива до реакц≥й оточенн€; ≥похондрик, симптоми страху; самотн€, занурена у похмур≥ роздуми.

Ќизьк≥ оц≥нки характерн≥ дл€ ос≥б веселих, життЇрад≥сних, задоволених житт€м, впевнених в усп≥хах та своњх можливост€х. ¬они жваво в≥дгукуютьс€ на под≥њ, що в≥дбуваютьс€, знаход€ть ≥нтерес нав≥ть у щоденних др≥бних справах. Ќизька оц≥нка за фактором в≥др≥зн€Ї людей, €к≥ "керують своњми невдачами", в≥д тих, хто не здатен справитись ≥з життЇвими невдачами та переживаЇ њх €к внутр≥шн≥й конфл≥кт.

1-3 ¬есела, життЇрад≥сна; спок≥йна, безтурботна; енерг≥йна; небо€зка, бездумна.

4 Ѕезтурботн≥сть, самовпевнен≥сть, самонад≥€н≥сть, спок≥й, благодушн≥сть, холоднокровн≥сть.

 

13. ‘актор"Q1"

–јƒ» јЋ≤«ћ  ќЌ—≈–¬ј“»«ћ
√нучк≥сть –иг≥дн≥сть

 

ќсоби з високими оц≥нками за даним фактором мають р≥зноб≥чн≥ ≥нтелектуальн≥ ≥нтереси, намагаютьс€ бути добре по≥нформованими з наукових, пол≥тичних, нав≥ть життЇвих проблем, але н≥€ку ≥нформац≥ю вони не сприймають на в≥ру, н≥€к≥ принципи не Ї дл€ них абсолютними, до всього ставл€тьс€ скептично, не дов≥р€ють авторитетам, все намагаютьс€ проанал≥зувати та зрозум≥ти сам≥. ¬они легко зм≥нюють свою точку зору, спок≥йно сприймають неустален≥ погл€ди та нов≥ ≥дењ, в≥дзначаютьс€ критичн≥стю мисленн€, терпл€че ставл€тьс€ до протир≥ч.

7 ≈кспериментатор, л≥берал, в≥льнодумна, анал≥тик; добра ≥нформован≥сть, терпим≥сть до незручностей.

8-10  ритично настроЇна; характеризуЇтьс€ на€вн≥стю ≥нтелектуальних ≥нтерес≥в, апол≥тичн≥стю мисленн€; не дов≥р€Ї авторитетам, на вipу н≥чого не приймаЇ.

Ќизьк≥ оц≥нки характерн≥ дл€ ос≥б консервативних, риг≥дних, €к≥ не любл€ть зм≥н. ”се нове вони зустр≥чають в штики, тому що воно видаЇтьс€ њм абсурдним, ≥ншоњ точки зору вони не допускають; схильн≥ до морал≥зуванн€ та настанов; вважають, що ус≥ недол≥ки будуть усунен≥, €кщо суворо сл≥дувати вс≥м вимогам старших та б≥льш досв≥дчених товариш≥в.

1-3 ѕриймаЇ т≥льки перев≥рене часом; п≥дозра до нових людей; ≥з сумн≥вом ставитьс€ до нових ≥дей, схильна до морал≥зуванн€ та повчань.

4 ѕоважна, маЇ устален≥ погл€ди, ≥дењ; терпл€ча до традиц≥йних труднощ≥в.

«а родом зан€ть цей фактор Ї високим у адм≥н≥стратор≥в, художник≥в, артист≥в та особливо наукових прац≥вник≥в. Ќизьк≥ оц≥нки за фактором мають юристи, педагоги та особи, що працюють у сфер≥ обслуговуванн€.

 

14. ‘актор" Q2Ф

—јћќƒќ—“ј“Ќ≤—“№ —ќ÷≤јЅ≈Ћ№Ќ≤—“№
—амост≥йн≥сть «алежн≥сть в≥д групи

 

ќсоби з високими оц≥нками незалежн≥, самост≥йн≥, з власноњ ≥н≥ц≥ативи не шукають контакту з оточенн€м, вол≥ють робити все самост≥йно: приймають р≥шенн€, домагаютьс€ його виконанн€, несуть в≥дпов≥дальн≥сть. ¬они готов≥ пожертвувати будь-€кими зручност€ми дл€ збереженн€ власноњ незалежност≥. Ќе можна сказати, що вони не любл€ть людей, просто вони не потребують схваленн€ та п≥дтримки з≥ сторони.

7 Ќезалежн≥сть в≥д групи, самост≥йн≥сть, винах≥длив≥сть, самост≥йно приймаЇ р≥шенн€.

8-10 ћоже дом≥нувати, не потребуЇ п≥дтримки ≥нших людей, незалежна.

Ќизьк≥ оц≥нки св≥дчать про несамост≥йн≥сть, залежн≥сть, прив'€зан≥сть до групи. ÷≥ люди в своњй повед≥нц≥ ор≥Їнтуютьс€ на групову думку, потребують пост≥йноњ п≥дтримки, поради та схваленн€. ¬они хочуть жити ≥ працювати разом з ≥ншими людьми не тому, що Ї дуже товариськими, а швидше тому, що у них в≥дсутн€ ≥н≥ц≥атива т≥ см≥лив≥сть у вибор≥ власноњ л≥н≥њ повед≥нки.

1-3 —л≥дуЇ за сусп≥льною думкою, ор≥ЇнтуЇтьс€ на соц≥альне схваленн€, без≥н≥ц≥ативна.

4 —оц≥абельн≥сть, несамост≥йн≥сть; посл≥довн≥сть, потребуЇ груповоњ п≥дтримки, приймаЇ р≥шенн€ разом з ≥ншими.

÷ей фактор маЇ значн≥ корел€ц≥њ з ≥ншими "≥нтровертними" факторами. ¬≥н по сут≥ Ї фактором Ддумаючоњ ≥нтроверс≥њ". ” формуванн≥ ц≥Їњ модел≥ повед≥нки суттЇву роль в≥д≥грають с≥мейн≥ традиц≥њ, але, можливо, потр≥бна де€ка емоц≥йна стаб≥льн≥сть дл€ його усп≥шного розвитку.

 

15. ‘актор "Q3"

 ќЌ“–ќЋ№ Ѕј∆јЌ№ ≤ћѕ”Ћ№—»¬Ќ≤—“№
¬исокий самоконтроль повед≥нки Ќизький самоконтроль повед≥нки

 

¬исок≥ оц≥нки св≥дчать про орган≥зован≥сть, вм≥нн€ добре контролювати своњ емоц≥њ та повед≥нку; Ћюдина з ДQ3Ф+ д≥Ї планом≥рно та впор€дковано, долаЇ перешкоди, не розкидаЇтьс€, розпочату справу доводить до к≥нц€. ¬она добре усв≥домлюЇ соц≥альн≥ вимоги ≥ намагаЇтьс€ њх акуратно виконувати, хвилюЇтьс€ про враженн€, €ке справл€Ї своЇю повед≥нкою, про свою репутац≥ю. Ќад≥йн≥ кер≥вники мають висок≥ оц≥нки за цим фактором.

7 —амоконтроль, точна, вольова, може п≥дкорювати соб≥, д≥Ї за усв≥домленим

планом.

8-10 ≈фективний л≥дер, приймаЇ соц≥альн≥ норми, контролюЇ своњ емоц≥њ та повед≥нку, доводить справу до к≥нц€, ц≥леспр€мована.

Ќизьк≥ оц≥нки з цього фактора вказують на слабку волю та поганий самоконтроль (особливо за бажанн€ми). ƒ≥€льн≥сть таких ос≥б не впор€дкована, хаотична. ¬они часто розгублюютьс€, д≥ють непосл≥довно, не вм≥ють орган≥зувати св≥й час та пор€док виконанн€ справ. Ќер≥дко вони залишають справу незавершеною, щоб без достатнього обдумуванн€ вз€тись за ≥ншу.

1-3 Ќедисципл≥нована, внутр≥шн€ конфл≥ктн≥сть у€влень про себе.

4 ѕогано контролюЇ себе, недбала, неточна, неуважна та недел≥катна.

‘актор ДQ3Ф вим≥рюЇ ступ≥нь усв≥домленост≥ ≥ндив≥дом соц≥альних вимог ≥ р≥вень розум≥нн€ бажаноњ картини соц≥альноњ повед≥нки. «азвичай ступ≥нь виконанн€ соц≥альних вимог повн≥стю не може бути вим≥р€ний за допомогою опитувальника. ‘актор вим≥рюЇ т≥льки ступ≥нь по≥нформованост≥ з цих питань.

—туп≥нь виконанн€ соц≥альних вимог залежить також ≥ в≥д фактор≥в — (сила "я") та G (сила "над-я"), але на в≥дм≥ну в≥д них, високе значенн€ Q3 св≥дчить про б≥льшу дов≥льн≥сть, усв≥домлен≥сть повед≥нки пор≥вн€но з високим — та про б≥льшу чутлив≥сть до соц≥ального схваленн€, н≥ж при високих значенн€х G.

‘актор Q3 Ї одним з найважлив≥ших дл€ прогнозу усп≥шноњ д≥€льност≥. ¬≥н позитивно корелюЇ з усп≥хами у техн≥ц≥, математиц≥, орган≥заторськ≥й д≥€льност≥ та ≥нших сферах, де необх≥дна об'Їктивн≥сть, вр≥вноважен≥сть та р≥шуч≥сть.

 

16. ‘актор ДQ4Ф

‘–”—“–ќ¬јЌ≤—“№ Ќ≈‘–”—“–ќ¬јЌ≤—“№
Ќапружен≥сть –озслаблен≥сть

 

¬исок≥ оц≥нки св≥дчать про напружен≥сть, збуджен≥сть, активне незадоволенн€ своњх прагнень. Ћюдина з Q4 неспок≥йна, збуджена, непосидюча, почуваЇ себе розбитою, втомленою, але не може залишатись без роботи нав≥ть ≥ в ситуац≥њ, €ка спри€тлива дл€ в≥дпочинку (так би мовити, втомлен≥сть, що не шукаЇ в≥дпочинку). ƒл€ цього стану також характерн≥ емоц≥йна ст≥йк≥сть з переважанн€м зниженого настрою, роздратован≥сть та нетерпл€ч≥сть.

≤снуЇ думка, що цей стан пов'€зана з великим числом потреб, що не знайшли розр€дки.

7 «≥брана, енерг≥йна, збуджена, роздратована, п≥двищена мотивац≥€.

8 - 10 јктивна, не зважаючи на стомлюван≥сть, роздратована, слабке почутт€ пор€дку.

«а низькими оц≥нками на перший план виступаЇ слабк≥сть або в≥дсутн≥сть спонукань та бажань. ќсоби цього типу байдуже ставл€тьс€ до вез≥нн€-невез≥нн€, незворушн≥, заспокоЇн≥, задоволен≥ будь-€ким станом речей, не прагнуть дос€гнень ≥ зм≥н.

1-3 Ќизька мотивац≥€, л≥нощ≥, незворушн≥сть, задоволен≥сть.

4 –озслаблен≥сть, спок≥й, в'€л≥сть, апатичн≥сть, стриман≥сть, нефрустрован≥сть.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 413 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

508 - | 471 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.054 с.