Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ейс 1. Ђ–озвиток персоналу на засадах соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥. ¬ даний час чисельн≥сть персоналу ћ“—-Ѕанку складаЇ близько 15000 ос≥б
¬ даний час чисельн≥сть персоналу ћ“—-Ѕанку складаЇ близько 15000 ос≥б. ¬ останн≥ роки перед об'Їднанн€м обидв≥ злилис€ компан≥њ стаб≥льно нарощували обс€ги операц≥й. ѕричому —-Ѕанк розвивавс€ в основному за рахунок агресивноњ пол≥тики злитт≥в ≥ поглинань. «а 10 рок≥в банк пережив 3 под≥бних перетворенн€. як правило, п≥сл€ чергового злитт€ або поглинанн€ проводилос€ великомасштабне скороченн€ чисельност≥ персоналу. ѕ≥сл€ об'Їднанн€ —-Ѕанку та ћ-Ѕанку його першим генеральним директором став ≤.¬.≤ванов, колишн≥й голова ради директор≥в ¬ј“ Ђ—-Ѕанкї. ¬≥н сформував нову команду керуючих з топ-менеджер≥в двох банк≥в. ќднак 70% новоњ команди склали управл≥нц≥ —-Ѕанку. Ќа пост директора з персоналу також був призначений представник команди —-Ѕанку, пан ѕетров ј.¬. “ака структура знову формованоњ команди управл≥нц≥в не влаштовувати управл≥нц≥в з колишнього ћ-Ѕанку, що призводило до конфл≥ктних ситуац≥й. ѕроцес об'Їднанн€ двох банк≥в супроводжувавс€ значним скороченн€м персоналу, особливо сильно постраждали сп≥вроб≥тники з колишнього ћ-Ѕанку.

 р≥м оф≥ц≥йного скороченн€ у зв'€зку з новим штатним розкладом, почалис€ масов≥ зв≥льненн€ за власним бажанн€м.

ѕричин було дв≥. ѕерша пол€гала в значно нижчому р≥вн≥ зароб≥тноњ плати та компенсац≥йного пакета в пор≥вн€нн≥ тим, €кий був у ћ-Ѕанку до об'Їднанн€.

ƒруга, €к зазначалос€ вище, - це конфл≥кти м≥ж управл≥нц€ми двох об'Їднаних банк≥в, що також супроводжувалос€ зв≥льненн€ми. ƒиректор з персоналу нового банку, пан ѕетров ј.¬., став проводити пол≥тику управл≥нн€ персоналом ≥ компенсац≥йну пол≥тику, €ка була властива —-Ѕанку, з ус≥ма њњ позитивними, негативними моментами ≥ вит≥каючими з них насл≥дками.

ƒосл≥дженн€ проблеми. ¬ управл≥нн≥ персоналом дл€ дос€гненн€ ц≥лей б≥знесу «-Ѕанк робив акцент на залученн€, навчанн€ ≥ розвиток молодих талановитих фах≥вц≥в, вчорашн≥х випускник≥в економ≥чних спец≥альностей ¬Ќ«. Ўвидкий кар'Їрний р≥ст, корпоративна культура банку транслювалис€ кер≥вництвом €к головн≥ мотиватори в управл≥нн≥ персоналом. ўо стосуЇтьс€ оплати прац≥, то њњ р≥вень в —-Ѕанку був нижчим, н≥ж в ≥нших банках на т≥й же територ≥њ на 10-30%. ”становки кер≥вництва банку та його власник≥в з приводу оплати прац≥ персоналу ≥ пр≥оритет≥в банку у вибор≥ метод≥в мотивац≥њ були озвучен≥ ≤вановим ≤.¬., головою ради директор≥в —-Ѕанку, в одному з його ≥нтерв'ю: Ђ... Ћюд€м важлива ц≥кава робота, атмосфера, кар'Їрн≥ перспективи. “ому ми не зводимо все до оплати прац≥. ÷е занадто прим≥тивно. я б не хот≥в, щоб у банку працювали люди, особливо в управл≥нн≥, €к≥ мотивован≥ в першу чергу на отриманн€ доходуї. Ќасл≥дком неконкурентоспроможного р≥вн€ зароб≥тноњ плати в банку спостер≥галас€ сильна плинн≥сть кадр≥в, в першу чергу, серед молодих перспективних фах≥вц≥в, €к≥, не знайшовши можливост≥ задоволенн€ зростаючих матер≥альних потреб, покидали банк ≥ працевлаштувалис€ в ≥нших орган≥зац≥€х на б≥льш виг≥дних, в матер≥альному план≥, умовах. ƒуже часто таких фах≥вц≥в перекуповували. “аким чином, нев≥дпов≥дност≥ м≥ж стратег≥чними ц≥л€ми б≥знесу, управл≥нн€м персоналом та компенсац≥йноњ стратег≥Їю створювали умови дл€ в≥дтоку високопрофес≥йних кадр≥в з банку. Ѕанк втрачав ≥нвестиц≥њ, вкладен≥ в таких фах≥вц≥в, а також потенц≥йний дох≥д, €кий в≥н м≥г би отримати в≥д висококвал≥ф≥кованоњ прац≥.

ѕитанн€:

1. як≥ ризики пов'€занн≥ з персоналом, його ≥нтелектуальними ресурсами, трудовими в≥дносинами присутн≥ в компан≥њ?

2. ўо саме в д≥€льност≥ банку ¬и б зм≥нили у напр€мку соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ в питанн€х формуванн€ та розвитку персоналу? як≥ заходи прийн€ли?

ѕрактичн≥ завданн€

ѕ« 1

¬изначити необх≥дну чисельн≥сть прац≥вник≥в дл€ зд≥йсненн€ операц≥й з видач≥ та обслуговуванн€ плат≥жних карток за зарплатними проектами у банку на основ≥ наступних вих≥дних даних:

є ќрган≥зац≥йно-управл≥нськ≥ види роб≥т Ќорма часу на виконанн€ роб≥т/ операц≥й, хв.
1. ”кладенн€ угоди за зарплатним проектом: проведенн€ переговор≥в з кл≥Їнтом про умови обслуговуванн€, навчанн€ прац≥вник≥в бухгалтер≥њ користуватись програмним забезпеченн€м дл€ формуванн€ в≥домост≥ щодо нарахуванн€ зароб≥тноњ плати; навчанн€ прац≥вник≥в орган≥зац≥њ користуватись картками  
2. ќформленн€ документ≥в установленого зразка на придбанн€ картки, у тому числ≥ введенн€ у ѕ« Д“рансмастерФ, введенн€ даних у ќƒЅ Д≤—јќƒФ, видача картки з ѕ≤Ќ-конвертом кл≥Їнту та ≥н., на одну плат≥жну картку  
3. ќперац≥њ з обслуговуванн€ ≥ндив≥дуальних карток (веденн€ карткових рахунк≥в), у тому числ≥ прийом за€ви кл≥Їнта, блокуванн€ / розблокуванн€ карток, виготовленн€ дубл≥кату, додатковоњ картки, встановленн€ л≥м≥ту по картц≥, роздрукуванн€ виписки по рахунку та ≥н., на одну плат≥жну картку в м≥с€ць  

” наступному роц≥ плануЇтьс€ укласти угоди за зарплатними проектами з трьома орган≥зац≥€ми з чисельн≥стю сп≥вроб≥тник≥в в≥дпов≥дно 1320 ос≥б, 950 ос≥б, 680 ос≥б. « першою орган≥зац≥Їю плануЇтьс€ укласти догов≥р Ц у березн≥, з другою Ц у кв≥тн≥, з третьою Ц у червн≥.

 ≥льк≥сть карткових рахунк≥в, €к≥ обслуговувались за зарплатними проектами на к≥нець поточного року дор≥внювала 9676.–≥чний фонд часу одного прац≥вника складаЇ 1920 год.

 оеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ витрати часу на додатков≥ роботи дор≥внюЇ 1,2; коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ витрати часу на в≥дпочинок сп≥вроб≥тник≥в, Ц 1,12; коеф≥ц≥Їнт перерахунку €вочноњ чисельност≥ в обл≥кову Ц 1,1.

¬изначити р≥чну економ≥ю зароб≥тноњ плати п≥сл€ зам≥ни програмного забезпеченн€ у в≥дд≥л≥ наданн€ кредит≥в юридичним та ф≥зичним особам у банку, €кщо м≥с€чна норма1:

- наданн€ кредит≥в юридичним особам (або п≥дготовки кредитних справ дл€ розгл€ду та прийн€тт€ р≥шенн€ дирекц≥Їю) зб≥льшитьс€ з 11 до 13 договор≥в на одного прац≥вника;

- супроводженн€ кредит≥в юридичних ос≥б (контроль за нарахуванн€м та сплатою в≥дсотк≥в, пролонгац≥€, простроченн€, погашенн€) зб≥льшитьс€ з 20 до 27 договор≥в на супроводженн≥ на одного прац≥вника;

- наданн€ кредит≥в ф≥зичним особам: ј¬“ќ у кредит; ∆итло в кредит; кредит на споживч≥ ц≥л≥ (або п≥дготовки кредитних справ дл€ розгл€ду та прийн€тт€ р≥шенн€ дирекц≥Їю) зб≥льшитьс€ з 36 до 42 договор≥в на одного прац≥вника;

- супроводженн€ кредит≥в ф≥зичних ос≥б (контроль за нарахуванн€м та сплатою в≥дсотк≥в, пролонгац≥€, простроченн€, погашенн€) зб≥льшитьс€ з 212 до 240 договор≥в на супроводженн≥ на одного прац≥вника.

—ередньом≥с€чна к≥льк≥сть кредит≥в, €к≥ надаютьс€ юридичним особам, дор≥внюЇ Ц 11; ф≥зичним особам Ц 24; к≥льк≥сть кредитних договор≥в юридичних ос≥б, €к≥ перебувають у супроводженн≥, Ц 210; ф≥зичних ос≥б Ц 1255.

—ередньом≥с€чна зароб≥тна плата сп≥вроб≥тник≥в в≥дд≥лу складаЇ 3500 грн.

1¬ нормах врахован≥ затрати часу, повТ€зан≥ з орган≥зац≥йно-техн≥чним обслуговуванн€м робочого м≥сц€, перерв на в≥дпочинок ≥ особист≥ потреби, а також невиходи прац≥вник≥в, що враховують њх в≥дсутн≥сть з поважних причин (час черговоњ щор≥чноњ основноњ та додатковоњ в≥дпустки, учбовоњ в≥дпустки, хвороби тощо)

ѕ« 2

” товариств≥ Д“ƒ Д“ехносилаФ 8 продавц≥в-консультант≥в вз€ли участь у трен≥нгу з техн≥ки зб≥льшенн€ продажу. ¬арт≥сть програми навчанн€ у розрахунку на одного прац≥вника становить 1800 грн.

–озрахувати ефект, €кий принесла програма навчанн€ за два м≥с€ц≥, €кщо:

- упродовж першого м≥с€ц€ зб≥льшились обс€ги особистого продажу у 7 продавц≥в-консультант≥в:

зб≥льшенн€ обс€гу особистого продажу к≥льк≥сть ос≥б
4%  
8%  
14%  
19%  
23%  

- упродовж другого м≥с€ц€ ≥з 7 подавц≥в-консультант≥в, у €ких спостер≥галос€ зб≥льшенн€ обс€г≥в особистого продажу у першому м≥с€ц≥, у одн≥Їњ особи обс€ги особистого продажу повернулис€ до р≥вн€, €кий мав м≥сце до проходженн€ трен≥нгу, у 2 ос≥б Ц залишились такими ж, €к ≥ в першому м≥с€ц≥ п≥сл€ навчанн€, ≥ у 4 ос≥б Ц зб≥льшилис€ пор≥вн€но з попередн≥м м≥с€цем:

ѕродавц≥-консуль-танти зб≥льшенн€ обс€гу особистого продажу у першому м≥с€ц≥, % обс€ги особистого продажу у другому м≥с€ц≥
повернулись до р≥вн€, €кий мав м≥сце до проходженн€ трен≥нгу залишились такими ж, €к ≥ в першому м≥с€ц≥ п≥сл€ навчанн€ зб≥льшились пор≥вн€но з попередн≥м м≥с€цем
на 3% на 4% на 8%
    + - - - -
    - + - - -
    - - + - -
    - - - - +
    - + - - -
    - - - - +
    - - - + -

- кожен в≥дсоток зб≥льшенн€ обс€г≥в особистого продажу даЇ товариству прибуток у середньому 90 грн.

ѕ« 3

¬ орган≥зац≥њ плануЇтьс€ використати програму п≥дготовки управл≥нського персоналу. ¬арт≥сть програми п≥дготовки у розрахунку на одного прац≥вника дор≥внюЇ 1000 грн. ѕрограмою плануЇтьс€ охопити 20 кер≥вник≥в орган≥зац≥њ. ¬арт≥сна оц≥нка в≥дм≥нност≥ результативност≥ прац≥ кращих ≥ середн≥х прац≥вник≥в становить 15000 грн. ≈фект п≥дготовки складатиме 3/4 ц≥Їњ величини ≥ матиме м≥сце упродовж двох рок≥в.

ќц≥нити ефект впливу запланованоњ програми п≥дготовки на п≥двищенн€ результативност≥ прац≥.

” звТ€зку ≥з запровадженн€м в орган≥зац≥њ в цеху машинобуд≥вного заводу новоњ прогресивноњ технолог≥њ виробництва в≥дд≥л розвитку персоналу орган≥зував у навчальному центр≥ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ за погодженою програмою навчанн€ 30 роб≥тник≥в. —ередн€ р≥чна продуктивн≥сть прац≥ роб≥тник≥в цеху, €к≥ не пройшли п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ за програмою навчанн€ становить 50 тис. грн. ¬одночас середн€ р≥чна продуктивн≥сть прац≥ роб≥тник≥в, €к≥ пройшли п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ за програмою навчанн€ становить 60 тис. грн. –ентабельн≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ дор≥внюЇ 15%. ¬итрати заводу на п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ за програмою навчанн€ в розрахунку на одного роб≥тника дор≥внюють 800 грн.

¬изначити економ≥чний ефект в≥д п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ роб≥тник≥в цеху за програмою навчанн€.

 

 

“ести

ѕрофес≥йний доб≥р це:

ј) це забезпеченн€ п≥дприЇмства прац≥вниками бажаних €костей, котр≥ в≥дпов≥дають визначеним вимогам;

Ѕ) це забезпеченн€ п≥дприЇмства прац≥вниками, €к≥ знаход€тьс€ на обл≥ку в ƒ—«”;

¬) працевлаштуванн€ студент≥в в≥дпов≥дно до норм чинного законодавства;

√) укладанн€ трудового договору з найманим прац≥вником.

2. арта компетенц≥йм≥стить:

ј)знанн€, навики, зд≥бност≥, характеристики, необх≥дн≥ дл€ ефективного виконанн€ прац≥вником певноњ роботи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 587 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2022 - | 1954 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.