Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озкрийте етапи корекц≥йноњ роботи в групах з ‘‘Ќћ.
«г≥дно з “иповим положенн€м визначено основн≥ напр€ми орган≥зац≥њ роботи дошк≥льних заклад≥в дл€ д≥тей з ‘‘Ќ у двох в≥кових групах: старш≥й Чдл€ д≥тей шостого року житт€ ≥ п≥дготовч≥й Ч дл€ д≥тей сьомого року житт€.

 орекц≥йний вплив у цих групах маЇ зд≥йснюватис€ в≥дпо≠в≥дно до спец≥альноњ програми навчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей з фонетико-фонематичним недорозвиненн€м, розробленоњ окремо дл€ кожноњ групи. ¬ процес≥ навчанн€ д≥тей з ‘‘Ќ в умовах спец≥ального дит€чого садка вир≥шують так≥ завданн€:

Х сформувати у д≥тей фонетичну систему мови, тобто уточни≠ти ≥ закр≥пити вимову збережених звук≥в, а також виправити вимову порушених звук≥в;

Х розвивати у них повноц≥нний фонематичний слух ≥ сприй≠манн€, тобто за допомогою спец≥альних прийом≥в навчити д≥тей розр≥зн€ти звуки на слух, запам'€товувати ≥ в≥дтворю≠вати р€ди звук≥в ≥ склад≥в;

Х сформувати навички звукоскладового анал≥зу ≥ синтезу, тоб≠то вм≥нн€ д≥лити слова на склади ≥ звуки, посл≥довно анал≥≠зувати њх, проводити зворотн≥ операц≥њ: складати склад з≥ звук≥в, а слово Ч з≥ склад≥в (синтез);

Х на основ≥ анал≥тико-синтетичноњ д≥€льност≥ забезпечити за≠своЇнн€ д≥тьми де€ких елемент≥в грамоти. Ќезважаючи на ц≥лком зрозум≥л≥ в≥дм≥нност≥, що ≥снують у зм≥ст≥ корекц≥йного навчанн€ ≥ вихованн€ дл€ д≥тей старшоњ групи, вид≥лен≥ завданн€ Ї основоположними. ѕрограма навчанн€ д≥тей з ‘‘Ќ маЇ включати:

Х характеристику мовленнЇвого розвитку дитини;

Х обстеженн€ мовленн€;

Х режим дн€ старшоњ (п≥дготовчоњ) групи;

Х логопедичну документац≥ю.

–ежим визначаЇ оптимальний пор€док проведенн€ вихова≠телем ≥ логопедом зан€ть ≥з зазначенн€м њх к≥лькост≥ ≥ тривалост≥. «г≥дно з розпор€дком логопед проводить р≥зн≥ типи зан€ть:

Х ≥ндив≥дуальн≥ Ч окремо з кожною дитиною;

Х п≥дгрупов≥ Ч з трьома-чотирма д≥тьми, об'Їднаними за прин≠ципом под≥бност≥ вади;

Х фронтатьн≥ Ч з ус≥ма д≥тьми або половиною групи залежно в≥д р≥вн€ мовленнЇвого розвитку.

„ергуванн€ цих зан€ть забезпечуЇ максимальну ефективн≥сть логопедичноњ роботи.

ѕрограму корекц≥йного навчанн€, незалежно в≥д в≥ковоњ групи, под≥л€ють на три пер≥оди.  ожний пер≥од передбачаЇ визначе≠ний обс€г навчального матер≥алу, запланованого дл€ вивченн€ п≥д час ≥ндив≥дуальних, п≥дгрупових ≥ фронтальних логопедич≠них зан€ть. «окрема, визначено такий пор€док вивченн€ звук≥в на фронтальних зан€тт€х: у, а, ау, ау; ≥е, ≥, п, пь, т, к, кь, птк, х, хь, ль, йот, ≥-и, с, сь, з-зь, сь-зь, ц, б-п, ш-ж, с-ш, з-ж, л,р, ль-рь, ль, л-р-ль-рь, ч, щ, ч-щ.

«алежно в≥д в≥ковоњ групи цей матер≥ал по-р≥зному розпод≥≠лений за пер≥одами навчанн€.

ќбладнанн€ логопедичного каб≥нету маЇ в≥дпов≥дати сан≥тар≠но-г≥г≥Їн≥чним вимогам ≥ охоплюЇ необх≥дн≥ логопедичн≥ по≠с≥бники дл€ обстежень ≥ розвитку:

Х ≥нтелекту;

Х слуху;

Х зв'€зного мовленн€; вимовл€нн€ й умови оволод≥нн€ скла≠довою структурою сл≥в; фонематичного слуху; лексично≠го запасу ≥ граматичноњ будови мовленн€; елемент≥в гра≠моти.

–екомендац≥њ щодо роботи з батьками. ”продовж року логопед надаЇ батькам можлив≥сть вивчати ≥ндив≥дуальн≥ зошити д≥тей, щоб вони могли простежити динам≥ку њх навчанн€, щотижн€ проводить веч≥рн≥ бес≥ди з ними ≥ орган≥зовуЇ участь њх у вико≠нанн≥ домашн≥х завдань.

 р≥м того, логопед орган≥зовуЇ оформленн€ тематичних ви≠ставок ≥ стенд≥в дл€ батьк≥в, не менше н≥ж три рази на р≥к про≠водить батьк≥вськ≥ збори, плануЇ показов≥ виступи д≥тей.

¬заЇмозв'€зок роботи логопеда ≥ виховател€. Ћогопед маЇ пра≠цювати в т≥сному контакт≥ з вихователем, забезпечуючи ч≥тку посл≥довн≥сть ц≥Їњ роботи. “ому вихователь логопедичноњ гру≠пи повинен знати мовленнЇв≥ ≥ психолого-педагог≥чн≥ особли≠вост≥ д≥тей, ум≥ти п≥дходити до них ≥ндив≥дуально. Ѕажано, щоб в≥н по можливост≥ в≥дв≥дував фронтальн≥ логопедичн≥ зан€тт€, аби з'€сувати, хто з д≥тей в≥дчуваЇ труднощ≥ п≥д час виконанн€ завдань логопеда ≥ в чому вони пол€гають.

ќзнайомленн€ з де€кими спец≥альними методичними при≠йомами дасть змогу вихователю не т≥льки ефективно закр≥плю≠вати матер≥ал, пройдений логопедом, а й грамотно координу≠вати з ним вир≥шенн€ виховних завдань. Ћогопед ≥ вихователь разом планують роботу з розвитку мовленн€ д≥тей, визначаючи тематику ≥ зм≥ст зан€ть, лексичний матер≥ал ≥ вимоги до мов≠ленн€ д≥тей на кожному конкретному етап≥ навчанн€. ¬ихова≠тель плануЇ ознайомити д≥тей з лексичним матер≥алом за зада≠ними темами, а логопед забезпечуЇ його автоматизац≥ю ≥ вве≠денн€ в самост≥йне мовленн€.

ћовленн€ виховател€ маЇ в≥дпов≥дати правилам фонетики ≥ граматики. ¬≥н повинен волод≥ти достатньо широким лексич≠ним запасом.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 821 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1585 - | 1410 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.