Лекции.Орг


Поиск:
Яка найважливіша функція управління?
1) створювати умови для подальшого успішного функціонування підприємства,

2) отримання максимального прибутку,

3) мінімізація податкових платежів,

4) завойовування нових ринків збуту.

 

351. Теорія бюрократії Макса Вебера обґрунтовує ефективність розподілу повноважень в організації за типом:

1) «Матрьошки»,

2) «Квіточки»,

3) «Ялинки»,

4) «Парасольки».

 

352. Менеджмент – це наука, що вивчає:

1) ринкові відносини,

2) управління інтелектуальними, фінансовими, сировинними і матеріальними ресурсами,

3) способи фінансування системи охорони здоров’я,

4) структуру ринку.

 

353. До організаційних документів не належать:

1) штати установ,

2) порядок і правила діяльності,

3) статути установ,

4) оголошення про початок розпродажів.

 

354. До функцій стратегічного рівня управління не належать:

1) проектування організації,

2) прогноз,

3) облік запасів сировини,

4) аналіз динаміки ринку.

 

355. До функцій оперативного рівня управління не відноситься:

1) регулювання,

2) облік,

3) проектування структури організації,

4) контроль.

 

356. Партисипативність – це:

1) розподіл прибутку в зв’язку з ростом продуктивності,

2) проектування і перепроектування робіт,

3) залучення працівників в аналіз проблем та їх вирішення,

4) метод імітації вироблення управлінських рішень за заданими правилами.

 

357. Організаційна структура – це:

1) мистецтво керувати інтелектуальними, фінансовими, сировинним, матеріальними ресурсами,

2) вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну,

3) система управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів,

4) метод імітації вироблення управлінських рішень за заданими правилами в різних виробничих ситуаціях.

 

358. Однією з основних функцій менеджменту є:

1) спостереження за ходом виробництва,

2) методичне забезпечення прийняття рішень,

3) планування,

4) видання наказів і розпоряджень.

 

359. Яка з перерахованих теорій мотивації не відноситься до змістовних теорій:

1) теорія Абрахама Маслоу,

2) модель Портера-Лоулера,

3) теорія Фредеріка Герцберга,

4) теорія МакКлелланда.

 

360. Процес спонукання себе та інших до діяльності по досягненню особистих цілей або цілей організації це:

1) організація,

2) дія,

3) координація,

4) мотивація.

 

361. Виконання роботи з примусу або через економічні стимули це:

1) мотивація по статусу,

2) зовнішня мотивація,

3) мотивація за результатом,

4) внутрішня мотивація.

 

362. «Приступаючи до виконання тієї чи іншої роботи, людина з певним ступенем імовірності очікує, що витрачені ним зусилля принесуть необхідний результат, який також з тим або іншим ступенем ймовірності повинен бути помічений керівником і відповідним чином винагороджений». Дане положення відповідає:

1) теорії очікувань Врума,

2) теорії Портера Лоуллера,

3) теорії придбаних потреб МакКлелланда,

4) теорії справедливості Адамса.

 

Змісту якого поняття відповідає наступне визначення: «Процес цілеспрямованого впливу на об’єкт – це…»?

1) менеджмент,

2) управління,

3) функція менеджменту,

4) зв’язок менеджменту.

 

Зміст якого поняття відображає таке визначення: «Особливий вид діяльності, який дозволяє об’єднати зусилля працівників організації по досягненню спільної мети – це…»?

1) менеджмент,

2) управління,

3) функція менеджменту,

4) зв’язок менеджменту.

 

Зміст якого поняття відображає таке визначення: «Сукупність прийомів методів і засобів здійснення управління – це…»?

1) менеджмент,

2) управління,

3) функція менеджменту,

4) зв’язок менеджменту.

 

Зміст якого поняття відображає таке визначення: «Вид управлінської діяльності, який характеризується однорідністю цілей, дій чи об'єктів їх застосування – це…»?

1) менеджмент,

2) функція менеджменту,

3) метод менеджменту

4) зв’язок менеджменту.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 577 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

1262 - | 1099 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.