Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ прац≥ п≥длеглих
”с≥ члени орган≥зац≥њ, кр≥м першоњ особи, Ї п≥длеглими старшого за посадою. ѕрац≥вник≥в одного р≥вн€, не залежних один в≥д одного, називають колегами.

 ер≥вник ≥ п≥длегл≥ формально однаково включен≥ в орган≥зац≥ю €к зас≥б њњ д≥€льност≥. ” той же час кер≥вник маЇ право встановлювати п≥длеглим норми повед≥нки, в≥ддавати розпор€дженн€, домагатис€ њх реал≥зац≥њ, контролювати результати. “аким чином, п≥длегл≥ додержуютьс€ готових норм, а дл€ кер≥вника норми Ї багато в чому результатом його д≥€льност≥.

‘≥гура п≥длеглого характеризуЇтьс€:

ü службовою залежн≥стю в≥д кер≥вника;

ü вузьким д≥апазоном виконуваних функц≥й;

ü т≥сним зв'€зком з первинним трудовим колективом ≥ перевагою особист≥сних форм взаЇмод≥њ при виконанн≥ службових обов'€зк≥в;

ü значним п≥дпаданн€м п≥д вплив з боку ос≥б, що мають б≥льш високу посаду й авторитет.

–озгл€немо класиф≥кац≥ю п≥длеглих.

“аблиц€ 4.3

 ласиф≥кац≥€ п≥длеглих

ќзнака класиф≥кац≥њ ¬ид п≥длеглих ’арактеристика
1. ќсоблив≥сть взаЇмод≥њ кер≥вника з п≥длеглим 1.1. Ѕезпосередн≥п≥длегл≥ « ними кер≥вник контактуЇ без посередник≥в.
1.2. ѕр€м≥ п≥длегл≥ ’оча ≥ знаход€тьс€ в сфер≥ юрисдикц≥њ кер≥вника, але безпосередньо йому не п≥дпор€дковуютьс€.
2. ’арактер д≥€льност≥ 2.1. Ўтатн≥ заступники  урирують визначену функц≥ональну сферу д≥€льност≥, Ї порадниками ≥ консультантами кер≥вника, близькими йому за рангом, ≥ в≥льними в≥д поточних справ.
2.2. «аступники, що одночасно очолюють низов≥ п≥дрозд≥ли  ер≥вник концентруЇтьс€ на стратег≥чних проблемах, визначенн≥ основних напр€мк≥в роботи, а заступники Ц на њњ методах та поточних питанн€х. ¬они в основному д≥ють в≥д ≥мен≥ кер≥вника, несучи за своњ д≥њ персональну в≥дпов≥дальн≥сть. јле ц≥лком виконувати обов'€зки першоњ особи вони можуть лише за њњ в≥дсутност≥ або при п≥дготовц≥ до зан€тт€ в≥дпов≥дноњ посади.
2.3. Ђ„ист≥ї виконавц≥ ¬иконують розпор€дженн€ ≥ вказ≥вки кер≥вництва.
3. ¬иконуван≥ функц≥њ 3.1. ѕ≥длегл≥, що займаютьс€ основною д≥€льн≥стю, проф≥льною дл€ даного п≥дприЇмства.
3.2. ѕ≥длегл≥, що займаютьс€ допом≥жною д≥€льн≥стю, що забезпечуЇ зд≥йсненн€ основноњ.
3.3. ѕ≥длегл≥, що займаютьс€ д≥€льн≥стю з обслуговуванн€ всього персоналу в ц≥лому або кер≥вник≥в.

ќсновн≥ права й обов'€зки п≥длеглих, €к ≥ будь-€ких ≥нших прац≥вник≥в, заф≥ксован≥ в трудовому законодавств≥.

¬≥дпов≥дно до законодавства, кожний прац≥вник маЇ право на в≥льний виб≥р профес≥њ ≥ роду д≥€льност≥; на справедлив≥ умови прац≥, що в≥дпов≥дають вимогам безпеки ≥ г≥г≥Їни; на в≥дпочинок, оплачувану щор≥чну в≥дпустку; на справедливу зароб≥тну плату не нижче встановленого законом м≥н≥мального розм≥ру оплати прац≥; на просуванн€ службовими сходами з урахуванн€м продуктивност≥ прац≥, квал≥ф≥кац≥њ ≥ стажу роботи; профес≥йну п≥дготовку, переп≥дготовку ≥ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ; на участь в управл≥нн≥ п≥дприЇмством; на захист трудових прав ≥ свобод та ≥н.

ѕрав без обов'€зк≥в не буваЇ, тому одночасно закон вимагаЇ в≥д прац≥вника: сумл≥нно виконувати своњ функц≥њ, розпор€дженн€ адм≥н≥страц≥њ; п≥двищувати продуктивн≥сть; пол≥пшувати €к≥сть продукц≥њ; дотримуватись трудовоњ технолог≥чноњ дисципл≥ни, вимог з охорони прац≥, техн≥ки безпеки ≥ виробничоњ сан≥тар≥њ; дбайливо в≥дноситис€ до майна п≥дприЇмства.

ќф≥ц≥йн≥ обов'€зки прац≥вник≥в можуть закр≥плюватис€ у посадових ≥нструкц≥€х, трудових договорах, правилах внутр≥шнього розпор€дку, статутах, положенн€х, а неоф≥ц≥йн≥ Ц у неписаних правилах.

” рамках неоф≥ц≥йних обов'€зк≥в п≥длегл≥ повинн≥:

Ј дотримуватись ч≥ткоњ меж≥ м≥ж собою ≥ кер≥вником, не п≥дкреслювати ≥ не порушувати њњ, не намагатис€ ним командувати, не звалювати на нього свою роботу;

Ј не приймати серйозних р≥шень без попередньоњ консультац≥њ з кер≥вником, нав≥ть €кщо ц≥ р≥шенн€ ц≥лком вход€ть у њх компетенц≥ю, оск≥льки той краще знаЇ загальну ситуац≥ю й у њњ контекст≥ б≥льш правильно може оц≥нити вс≥ насл≥дки нам≥чуваних крок≥в;

Ј не втручатис€ у справи кер≥вника, за вин€тком крайн≥х випадк≥в, коли той припускаЇтьс€ €вних помилок, тому що у нього можуть бути причини на проведенн€ своЇњ особливоњ пол≥тики, про €к≥ п≥длеглим не завжди в≥домо;

Ј завжди розгл€дати свою д≥€льн≥сть ≥ њњ результати з погл€ду ≥нтерес≥в кер≥вника, задовольн€ючись роллю Ђпершоњ скрипки у другому р€дуї;

Ј ц≥нувати час кер≥вника, не в≥двол≥кати його др≥бниц€ми, за власною ≥н≥ц≥ативою надавати йому допомогу ≥ спри€нн€; не допускати дискредитац≥њ кер≥вника.

Ќа в≥дношенн€ п≥длеглих до своњх обов'€зк≥в впливають:

Ø зм≥ст ≥ умови прац≥;

Ø характер завданн€;

Ø орган≥зац≥€ роботи;

Ø необх≥дн≥сть ви€вл€ти ≥н≥ц≥ативу, творчий п≥дх≥д.

“аким чином, п≥длегл≥ зобов'€зан≥ сумл≥нно виконувати дорученн€, при цьому мають право критикувати кер≥вника при необх≥дност≥ й у встановленому пор€дку оскаржити його д≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 494 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2024 - | 1755 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.