Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќемедикаментозне л≥куванн€ ‘ѕ
 

ƒо цього часу основним методом л≥куванн€ ‘ѕ залишаЇтьс€ медика≠ментозна терап≥€. ѕроте, у частини хворих з ‘ѕ вона неефективна або неможлива через значн≥ поб≥чн≥ ефекти. ¬ таких випадках використовують р€д немедикаментозних метод≥в л≥куванн€.

«м≥на атр≥овентрикул€рноњ пров≥дност≥.

” ситуац≥€х, коли медикаменти ви€вл€ютьс€ неефективними дл€ конт≠ролю „——, викликають поб≥чн≥ ефекти або ≥снують протипоказанн€ до њх прийому, альтернативою Ї метод катетерноњ рад≥очастотноњ абл€ц≥њ з деструкц≥Їю або модиф≥кац≥Їю ј¬-вузла.

- ƒеструкц≥€ ј¬-вузла повн≥стю перериваЇ проходженн€ ≥мпульс≥в в≥д передсердь до шлуночк≥в ≥ вимагаЇ подальшоњ ≥мплантац≥њ кард≥остимул€тора. ” пац≥Їнт≥в з пароксизмальною ‘ѕ найоптимальн≥шим режимом стимул€ц≥њ Ї DDD(R)-MS, a в пац≥Їнт≥в ≥з пост≥йною ‘ѕ Ц VVIR. ≤мплантац≥€ ≈ —, здатних лише до стимул€ц≥њ в режим≥ VVI, можлива лише в окремих випадках Ц головним чином, у па≠ц≥Їнт≥в старечого в≥ку або т€жко хворих, оск≥льки веде до зниженн€ загальноњ €кост≥ житт€.

- ћетодика модиф≥кац≥њ ј¬-вузла рад≥очастотною енерг≥Їю дозвол€Ї зменшити „—— внасл≥док п≥двищенн€ рефрактерност≥ ФшвидкогоФ чи Фпов≥льногоФ шл€х≥в проведенн€ ≥мпульс≥в. ”сп≥х дос€гаЇтьс€ у 65-75% випадк≥в, але ј¬-блокада з необх≥дн≥стю ≥мплантац≥њ кард≥остимул€тора виникаЇ майже у 15% пац≥Їнт≥в.

 атетерна зм≥на атр≥овентрикул€рноњ пров≥дност≥ шл€хом створенн€ повноњ ј¬-блокади або так званоњ њњ модиф≥кац≥њ, коли „Ў— знижуЇтьс€ пор≥вн€но з початковою на 30-50%. ѕеревагами катетерноњ деструкц≥њ ј¬-вузла Ї техн≥чна простота та дос€гненн€ ефекту практично в 100% випадк≥в. ” б≥льшост≥ випадк≥в п≥сл€ деструкц≥њ ј¬-вузла в≥дм≥чають покращанн€ €кост≥ житт€, функц≥ональноњ здатност≥ ≥ функц≥њ л≥вого шлуночка. ƒо недол≥к≥в процедури сл≥д в≥днести њњ пал≥ативний характер (вона не впливаЇ на переб≥г ‘ѕ), а також необх≥дн≥сть пожиттЇвоњ електрокард≥остимул€ц≥њ (≈ —). « ц≥Їњ точки зору б≥льш доц≥льною Ї модиф≥кац≥€ ј¬-пров≥дност≥, при €к≥й дос€гнути бажаного ефекту вдаЇтьс€ в 60-85%, при цьому в подальшому пац≥Їнт не потребуЇ ≈ —. ѕоказом дл€ створенн€ повноњ ј¬-блокади або модиф≥кац≥њ ј¬-пров≥дност≥ Ї пост≥йна ‘ѕ з погано контрольованою „Ў—, особливо €кщо Ї дан≥ про кард≥ом≥опат≥ю, викликану тах≥кард≥Їю. ” випадках пароксизмальноњ ‘ѕ так≥ процедури показан≥ лише тод≥, коли „Ў— при приступ≥ наст≥льки велика, що може призвести до гостроњ —Ќ.

—тимул€ц≥€ передсердь з метою проф≥лактики ‘ѕ.

” хворих з Фваготон≥чноюФ ‘ѕ, а також з дисфункц≥Їю синусового вузла пост≥йна стимул€ц≥€ передсердь Ї найкращим методом проф≥лактики пароксизм≥в ‘ѕ. ѕри цьому стимул€ц≥€ передсердь у двох м≥сц€х б≥льш ефективна, н≥ж в одному. ¬одночас у значноњ частини таких хворих збер≥га≠Їтьс€ потреба в додатковому прийом≥ антиаритм≥чних препарат≥в. ћоно- або б≥фокальну стимул€ц≥ю передсердь дл€ проф≥лактики ‘ѕ доц≥льно використовувати лише у випадках, коли Ї показанн€ дл€ ≥мплантац≥њ ≈ — внасл≥док брадикард≥њ.

 

’≥рург≥чне л≥куванн€ ‘ѕ

 

—творенн€ анатом≥чних барТЇр≥в у передсерд€х може зменшити число циркулюючих хвиль збудженн€ до р≥вн€, нижче необх≥дного дл€ п≥дтримки ‘ѕ. “ак звана операц≥€ Флаб≥ринтФ та њњ модиф≥кац≥њ, при €ких в передсерд€х виконуютьс€ сер≥њ розр≥з≥в, дозвол€ють над≥йно вил≥кувати в≥д ‘ѕ б≥льш н≥ж 90% хворих. Ќедол≥ками операц≥њ Ї њњ б≥льша травматичн≥сть, а також те, що приблизно 6% з числа прооперованих хворих надал≥ потр≥бна ≥мплантац≥€ електрокард≥остимул€тора. ќперац≥€ Флаб≥ринтФ показана також €к додатковий етап при кард≥ох≥рург≥чних операц≥€х з приводу р≥зних структурних патолог≥й серц€ з супутньою ‘ѕ.

 атетерне л≥куванн€ ‘ѕ.

–озр≥зн€ють два принципово р≥зних напр€мки:

1) ‘окальне усуненн€ аритм≥њ передбачаЇ л≥кв≥дац≥ю вогнищ ≥ндукц≥њ ‘ѕ. ” 95% випадк≥в так≥ вогнища розм≥щен≥ в мТ€зових волокнах легеневих вен. —першу процедура фокальноњ л≥кв≥дац≥њ ‘ѕ включала в себе пошук Фвогнищ-тригер≥вФ. јле, зважаючи на важк≥сть ≥ тривал≥сть такого пошуку, зараз б≥льш поширен≥ процедури електричноњ ≥зол€ц≥њ легеневих вен. ¬ л≥вому передсерд≥ навколо гирл легеневих вен при нанесенн≥ посл≥довних апл≥кац≥й створюЇтьс€ барТЇр, €кий заважаЇ поширенню збудженн€ в≥д вогнищ, розташованих в легеневих венах. “ака процедура дозвол€Ї позбавити в≥д повторних пароксизм≥в ‘ѕ приблизно 80% хворих. ѕри хрон≥чн≥й ‘ѕ вона даЇ позитивний ефект в кращих кл≥н≥ках св≥ту приблизно у 65% випадк≥в.

2) ћетод л≥н≥йних апл≥кац≥й. ÷ей метод передбачаЇ створенн€ л≥н≥й блоку дл€ циркул€ц≥њ збудженн€ шл€хом нанесенн€ посл≥довних апл≥кац≥й. ћетод нанесенн€ л≥н≥йних апл≥кац≥й дозвол€Ї приблизно в 6% випад≠к≥в уникнути рецидив≥в ‘ѕ ≥ додатково у 20% контролювати пароксизми ‘ѕ за допо≠могою антиаритм≥чних препарат≥в, €к≥ ран≥ше були неефективн≥.

¬ даний час у пац≥Їнт≥в з ‘ѕ, рефрактерною до медикаментозноњ терап≥њ, з нормальними або пом≥рно зб≥льшеними розм≥рами л≥вого передсерд€ методом вибору Ї процедура ≥зол€ц≥њ гирл легеневих вен.

“аким чином, у пац≥Їнт≥в з ‘ѕ, у €ких не може бути дос€гнутий достатньо над≥йний контроль аритм≥њ з допомогою медикаментозноњ терап≥њ, найкращий спос≥б немедикаментозного л≥куванн€ визначаЇтьс€ ≥ндив≥дуально. “ак, на≠приклад, при кард≥ом≥опат≥њ у пац≥Їнт≥в з хрон≥чною ‘ѕ ≥ високою частотою скорочень шлуночк≥в оптимальним шл€хом л≥куванн€ може бути модиф≥ка≠ц≥€ ј¬-пров≥дност≥. ’ворим з дисфункц≥Їю синусового вузла може бути реко≠мендована передсердна стимул€ц≥€ (краще б≥атр≥альна). ” хворих з ≥д≥опатичною ‘ѕ найб≥льш перспективною вважаЇтьс€ ≥зол€ц≥€ гирл легеневих вен.

ѕоказанн€ дл€ х≥рург≥чних метод≥в л≥куванн€ ‘ѕ:

-1. Ќеефективн≥сть антиаритм≥чноњ терап≥њ, що проводитьс€ в адекватних дозах.

-2. јритмогенна д≥€ антиаритм≥чних засоб≥в.

-3. √емодинам≥чно значущ≥ приступи ‘ѕ.

-4. ѕоЇднанн€ ‘ѕ з синдромом передчасного збудженн€ шлуночк≥в.

-5. —индром слабост≥ синусового вузла, Фтах≥-брадиФ-форма з вираженою брадикард≥Їю, що потребуЇ ≥мплантац≥њ ≈ —.

-6. —индром ‘редер≥ка.

 

“р≥пот≥нн€ передсердь

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 246 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1226 - | 1119 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.