Ћекции.ќрг


ѕоиск:
¬еденн€ хворих з ‘ѕ при дисфункц≥њ щитовидноњ залози
 

ѕоказан≥:

1)  орекц≥€ дисфункц≥њ щитовидноњ залози. —инусовий ритм спонтанно в≥дновлюЇтьс€ приблизно в 60% хворих через к≥лька тижн≥в п≥сл€ нор≠мал≥зац≥њ функц≥њ щитовидноњ залози.

2) ѕризначенн€ β-адреноблокатор≥в, коли необх≥дно зменшити „—— ≥ за в≥дсутност≥ протипоказань.

3) ѕри протипоказанн€х дл€ призначенн€ β-адреноблокатор≥в дл€ контролю „—— необх≥дно використовувати антагон≥сти кальц≥ю дилт≥азем або верапам≥л.

4) ƒл€ запоб≥ганн€ тромбоембол≥њ Ц пероральн≥ антикоагул€нти (до р≥вн€ ћЌ— 2-3, ѕ“≤ 50-60%), €к ≥ в хворих ‘ѕ з ≥ншими факторами ризику ≥нсульту. « непр€мих антикоагул€нт≥в перевагу надають варфарину.

ѕротипоказане:

1) Ќев≥дкладне ≥ проф≥лактичне призначенн€ ам≥одарону при будь-€ких формах дисфункц≥њ щитовидноњ залози.

 

¬еденн€ хворих з поЇднанн€м ‘ѕ ≥ передчасного збудженн€ шлуночк≥в

 

ѕоказан≥:

1)  атетерна абл€ц≥€ додаткових шл€х≥в у симптомних хворих з синкопальними станами внасл≥док високоњ „—— чи у хворих з коротким рефрактерним пер≥одом додаткових шл€х≥в проведенн€ ≥мпульс≥в.

2) Ќев≥дкладна електрична кард≥оверс≥€ дл€ запоб≥ганн€ ф≥брил€ц≥њ шлуночк≥в при синдром≥ передчасного збудженн€ шлуночк≥в з високою „——, що може спричинити гемодинам≥чну нестаб≥льн≥сть.

3) ¬нутр≥шньовенно новокањнам≥д дл€ в≥дновленн€ синусового ритму при синдром≥ передчасного збудженн€ шлуночк≥в ≥ ‘ѕ з широкими (> 120 мс) комплексами QRS на ≈ √ без порушенн€ гемодинам≥ки.

ѕротипоказане:

1. ¬нутр≥шньовенне призначенн€ β-адреноблокатор≥в, д≥гоксину, дилт≥азему або верапам≥лу у хворих з синдромом WPW ≥ передчасним збудженн€м шлуночк≥в.

 

¬еденн€ хворих з ‘ѕ ≥ легеневими захворюванн€ми

 

ѕоказан≥:

1) ѕри гострих легеневих захворюванн€х чи загостренн≥ хрон≥чних леге≠невих захворювань первинне завданн€ Ц корекц≥€ г≥покс≥њ та ацидозу.

2) ѕри обструктивних захворюванн€х легень дл€ спов≥льненн€ „—— Ц антагон≥сти кальц≥ю (дилт≥азем або верапам≥л).

3) ≈лектрична кард≥оверс≥€ Ц при порушенн€х гемодинам≥ки.

ѕротипоказан≥:

1) “еоф≥л≥н ≥ β-адреном≥метики у хворих з бронхоспазмом.

2) β-адреноблокатори, соталол, пропафенон ≥ аденозин у хворих з обструктивними захворюванн€ми легень.

 

–екомендац≥њ з проф≥лактики п≥сл€операц≥йноњ ‘ѕ

 

ѕоказан≥:

1) ѕризначенн€ β-адреноблокатор≥в дл€ проф≥лактики ‘ѕ за в≥дсутност≥ протипоказань.

2) ѕри виникненн≥ ‘ѕ Ц контроль „—— та в≥дновленн€ синусового ритму препаратами, €к≥ впливають на ј¬-пров≥дн≥сть.

3) јм≥одарон або соталол дл€ проф≥лактики пароксизм≥в ‘ѕ у хворих з п≥двищеним ризиком розвитку ‘ѕ.

4) јнтитромботична терап≥€ у випадку розвитку пароксизму ‘ѕ, так само €к у хворих, €ким не зд≥йснюЇтьс€ х≥рург≥чне л≥куванн€.

 

¬еденн€ хворих з ‘ѕ п≥д час ваг≥тност≥

 

ѕоказан≥:

1)  онтроль „—— д≥гоксином, β-адреноблокаторами або антагон≥стами кальц≥ю (залежно в≥д терм≥ну ваг≥тност≥).

2) ≈лектрична кард≥оверс≥€ при порушенн€х гемодинам≥ки.

3) јнтитромботична терап≥€ (антикоагул€нтами або асп≥рином) ус≥м па≠ц≥Їнтам з пост≥йною формою ‘ѕ, кр≥м пац≥Їнт≥в з Ф≥зольованоюФ ‘ѕ.

 

¬исновки

 

‘ундаментом доктрини оптимального ≥ндив≥дуал≥зованого веденн€ па≠ц≥Їнт≥в з ф≥брил€ц≥Їю передсердь ≥ тр≥пот≥нн€м передсердь Ї р€д критер≥њв, що в≥дображають механ≥зми запуску та особливост≥ кл≥н≥чноњ картини ≥ уза≠гальнен≥ в сучасн≥й класиф≥кац≥њ ‘ѕ. ќсновою припиненн€ та проф≥лактики пароксизм≥в ‘ѕ ≥ “ѕ, а також запоб≥ганн€ тромбоембол≥чним ускладненн€м залишаЇтьс€ медикаментозна терап≥€, €ка включаЇ антиаритм≥чн≥ та антитромботичн≥ засоби. ¬агомою альтернативою тривал≥й антиаритм≥чн≥й терап≥њ у пац≥Їнт≥в з “ѕ Ї катетерна рад≥очастотна абл€ц≥€, €ка даЇ змогу радикально усунути порушенн€ ритму в б≥льшост≥ хворих. ¬провадженн€ в ”крањн≥ сучасних рекомендац≥й з л≥куванн€ ф≥брил€ц≥њ та тр≥пот≥нн€ передсердь вимагаЇ в≥дпов≥дноњ корекц≥њ системи наданн€ допомоги аритмолог≥чним хворим в умовах стац≥онару та пол≥кл≥н≥ки.

 

 

ƒодатки

 

ƒодаток 1.  ласиф≥кац≥€ антиаритм≥чних препарат≥в за E. Vaughan-Williams (1970).

 

 ласи препарат≥в ≈лектроф≥з≥олог≥чн≥ механ≥зми ѕрепарати
≤ клас Ѕлокатори натр≥Ївих канал≥в.  
√рупа ≤ј ѕом≥рно виражене пригн≥ченн€ депол€ризац≥њ; зб≥льшенн€ тривалост≥ репол€ризац≥њ. ’≥н≥дин Ќовокањнам≥д ƒизоп≥рам≥д
√рупа ≤¬ Ќезначне пригн≥ченн€ депол€ризац≥њ; зменшенн€ тривалост≥ репол€ризац≥њ. Ћ≥докањн ћексилетин ƒифен≥н
√рупа ≤— ¬иражене пригн≥ченн€ депол€ризац≥њ; в≥дсутн≥сть впливу на репол€ризац≥ю. ‘лекањн≥д ѕропафенон ≈тацизин
II клас     Ѕлокатори β-адренерг≥чних рецептор≥в. ”с≥ β-блокатори
III клас Ѕлокатори кал≥Ївих канал≥в Ц виражене подовженн€ фази репол€ризац≥њ. јм≥одарон —оталол ƒофетил≥д
IV клас јнтагон≥сти кальц≥ю Ц пригн≥ченн€ фази 0 ѕƒ та спонтанноњ д≥астол≥чноњ депол€ризац≥њ в тканинах з Фпов≥льною в≥дпов≥ддюФ. ¬ерапам≥л ƒилт≥азем Ѕепридил

 

ƒодаток 2. ≈фекти антиаритм≥чних препарат≥в (Ф—ицил≥йський гамб≥тФ, 1991).

 

  ѕрепарат    анали –ецептори Ќасоси  л≥н≥чн≥ ефекти ≈ √-ефекти
Na K If α β ћ2 ј1 Na/K-ј“‘-аза ‘ункц≥€ л≥вого шлуночка „астота синусового ритму ≈кстракард≥альн≥ PR QRS QT
Ўвидк≥ —ередн≥ ѕов≥льн≥ Ca
Ћ≥докањн                     Ž Ž Ä     
Ќовокањнам≥д   δ   Ä                Ž Ш   
ƒизоп≥рам≥д   δ   Ä              Ž Ä   
’≥н≥дин   δ   Ä           Ž  Ä   
ѕропафенон   δ           Ä            
‘лекањн≥д     δ                Ž    
¬ерапам≥л     Ш     Ä               
ƒилт≥азем       Ä                     
—оталол         Ш     Ш            
јм≥одарон       Ш   Ä Ä       Ž  Ш    
ѕропранолол             Ш             
јтроп≥н                 Ш     Ž  Ä     
ƒ≥гоксин                 £   Ш    Ш    

____________________

ѕрим≥тки.

¬≥дносна здатн≥сть до блокуванн€: ™ Ц низька, Ä Ц середн€, Ш Ц висока, £ Ц агон≥ст, δ Ц блокатор в активованому стан≥.

‘ункц≥ональн≥ ефекти:  Ц зб≥льшенн€,  Ц зменшенн€,  Ц можливе невиразне зб≥льшенн€ чи зменшенн€, Ž Ц не зм≥нюЇтьс€.

 

 

ƒодаток 3. ћодиф≥кована класиф≥кац≥€ антиаритм≥чних препарат≥в (E. Vaughan-Williams ≥ —ицил≥йський гамб≥т)

(характеристика вираженост≥ антиаритм≥чних ефект≥в певних препарат≥в)

 

ѕрепарат ≤ клас II клас III клас IV клас
’≥н≥дин ++   +  
Ќовокањнам≥д ++   +  
ƒизоп≥рам≥д ++   +  
‘лекањн≥д +++      
≈тацизин +++      
ѕропафенон +++ +    
ѕропранолол   ++    
—оталол   ++ +++  
јм≥одарон + + +++ +
¬ерапам≥л       +++
ƒилт≥азем       ++

____________________

ѕрим≥тки.

+ в≥дносно слабке, ++ виражене, +++ потужна д≥€.

 

ƒодаток 4. —писок умовних скорочень.

 

—короченн€ «наченн€
ј¬ Ц атр≥овентрикул€рний
јјѕ Ц антиаритм≥чн≥ препарати
ј„“„ Ц активований частковий тромбопластиновий час
¬—– Ц вар≥абельн≥сть серцевого ритму
≈ √ Ц електрокард≥ограф≥€
≈ — Ц електрокард≥остимул€щ€
≈–ѕ Ц ефективний рефрактерний пер≥од
≈хо √ Ц ехокард≥ограф≥€
≤ћ Ц ≥нфаркт м≥окарда
≤’— Ц ≥шем≥чна хвороба серц€
 –ј Ц катетерна рад≥очастотна абл€ц≥€
 „¬‘—¬ Ц коригований час в≥дновленн€ функц≥њ синусового вузла
ЋЎ Ц л≥вий шлуночок
ћЌ— Ц м≥жнародне нормал≥зац≥йне сп≥вв≥дношенн€
Ќѕ¬ Ц нижн€ порожниста вена
ѕ“≤ Ц протромб≥новий ≥ндекс
ѕЎ Ц правий шлуночок
“  Ц тристулковий клапан
“ѕ Ц тр≥пот≥нн€ передсердь
—¬ Ц синусовии вузол
‘ѕ Ц ф≥брил€ц≥€ передсердь
‘¬ ЋЎ Ц фракц≥€ викиду л≥вого шлуночка
„¬‘—¬ Ц час в≥дновленн€ функц≥њ синусового вузла
„—јѕ Ц час синоатр≥ального проведенн€
„—— Ц частота серцевих скорочень
„Ў— Ц частота шлуночкових скорочень

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

628 - | 572 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.