Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕравила оформленн€ курсовоњ роботи.
 

«≥браний, проанал≥зований та систематизований матер≥ал студент розпод≥л€Ї по окремих питанн€х, посл≥довн≥сть викладенн€ €ких встановлюЇтьс€ планом курсовоњ роботи.

“екст курсовоњ роботи сл≥д друкувати на одному боц≥ аркуша б≥лого паперу формату ј4 (210 х297мм) шрифтом є14, залишаючи пол€ розм≥р≥в: л≥ве Ц не менше 20мм, праве Ц не менше 10 мм, верхнЇ та нижнЇ Ц не менше 20 мм.

ѕершою стор≥нкою курсовоњ роботи Ї титульна, €ка маЇ бути оформлена за формою, що наведена у додатку ј. “итульну стор≥нку включають до загальноњ нумерац≥њ стор≥нок, але њњ не нумерують. Ќумерац≥ю наступних стор≥нок подають арабськими цифрами, €к≥ проставл€ють у правому верхньому кут≥.

 ожен розд≥л курсовоњ роботи повинен мати заголовок в≥дпов≥дно до плану роботи.

“аблиц≥, схеми, д≥аграми, граф≥ки та ≥нший ≥люстративний матер≥ал сл≥д подавати безпосередньо п≥сл€ посиланн€ на них у текст≥, де вони згадан≥ вперше, або на наступн≥й стор≥нц≥. —тор≥нки курсовоњ роботи, на €ких наведено лише таблиц≥, д≥аграми, граф≥ки, схеми включають до загальноњ нумерац≥њ стор≥нок.

√раф≥чний ≥люстративний матер≥ал позначають словом У–ис.Ф ≥ нумерують посл≥довно. Ќомер рисунка та його назву розм≥щують п≥д рисунком.

Ќумерац≥ю рисунк≥в ≥ таблиць подають арабськими цифрами без знака є.

ѕ≥д час складанн€ та оформленн€ таблиць необх≥дно дотримуватис€ таких вимог: таблиц€ маЇ бути по можливост≥ невеликою за розм≥ром, включати т≥льки т≥ дан≥, €к≥ необх≥дн≥ дл€ вивченн€ певного €вища.  ожна таблиц€ повинна мати загальний ≥ внутр≥шн≥й заголовок. «агальний заголовок таблиц≥ маЇ коротко ≥ ч≥тко характеризувати њњ зм≥ст, у ньому зазначають, що характеризуЇтьс€ в таблиц≥ та за €кий пер≥од. ¬нутр≥шн≥ заголовки зазначають, €к≥ показники анал≥зуютьс€ у в≥дпов≥дних р€дках ≥ графах таблиц≥, в €ких одиниц€х вим≥ру наведен≥ дан≥. якщо наведен≥ показники мають р≥зн≥ одиниц≥ вим≥рюванн€, њм потр≥бно вид≥л€ти спец≥альну графу.

якщо в курсов≥й робот≥ м≥ст€тьс€ додатки, то на них в текстов≥й частин≥ роботи мають бути посиланн€.  ожен додаток посл≥довно нумеруЇтьс€; €кщо додаток лише один, то номер його не проставл€Їтьс€.  ожен додаток повинен мати назву, що розкриваЇ призначенн€ ≥ зм≥ст додатку.

ѕосиланн€ на л≥тературн≥ джерела сл≥д надавати в квадратних дужках. Ќаприклад, посиланн€ [7 с.25] означаЇ таке: 7 Ц пор€дковий номер п≥д €ким значитьс€ л≥тературне джерело в списку, 25- стор≥нка цитованого джерела, з €кою використана в≥дпов≥дна цитата чи цифровий матер≥ал ≥з статистичного зб≥рника.

ќформл€ючи список л≥тературних джерел, њх сл≥д розм≥щувати в алфав≥тному пор€дку пр≥звищ перших автор≥в або заголовк≥в. ¬≥домост≥ про джерела, €к≥ включен≥ до списку, необх≥дно давати зг≥дно з вимогами державного стандарту з обовТ€зковим наведенн€м назв праць.

ќбовТ€зковим Ї також використанн€ законодавчих документ≥в з досл≥джуваноњ теми, €к≥ в списку л≥тератури навод€тьс€ першими.

” списку л≥тературних джерел науков≥ прац≥ записуютьс€ мовою, €кою вони видан≥. ѕриклад оформленн€ списку використаних л≥тературних джерел подано в додатку ƒ.

” список використаних л≥тературних джерел включають вс≥ джерела, €к≥ використовувались у процес≥ виконанн€ курсовоњ роботи, але не менше 15 найменувань.

 

 

«ахист курсовоњ роботи.

 

¬иконану курсову роботу студент подаЇ на рецензуванн€ науковому кер≥внику.

” випадку незадов≥льноњ оц≥нки при рецензуванн≥ курсова робота до захисту не допускаЇтьс€ ≥ повертаЇтьс€ студенту на доопрацюванн€. —тудент повинен переробити роботу зг≥дно ≥з зауваженн€ми рецензента ≥ здати њњ дл€ повторного рецензуванн€.

 урсова робота, що допущена до захисту рецензентом, доопрацьовуЇтьс€ студентом в≥дпов≥дно до зауважень, пот≥м захищаЇтьс€ зг≥дно з граф≥ком навчального процесу. «ахист курсовоњ роботи проводитьс€ перед ком≥с≥Їю у склад≥ двох- трьох викладач≥в.


”коопсп≥лка

–≥вненський кооперативний економ≥ко-правовий коледж

÷иклова ком≥с≥€ комерц≥йноњ д≥€льност≥, менеджменту та товарознавства

 

 

 ”–—ќ¬ј –ќЅќ“ј

з дисципл≥ни: " омерц≥йна д≥€льн≥сть"

 

на тему:

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 320 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2536 - | 2136 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.