Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«б≥р, обробка ≥нформац≥њ та њњ анал≥з.
ƒл€ написанн€ курсовоњ роботи досить важливим Ї зб≥р у достаньому обс€з≥ необх≥дноњ ≥нформац≥њ, оск≥льки недостатн≥сть њњ не дозволить досл≥дити на належному р≥вн≥ обрану тему, зробити обгрунтован≥ висновки ≥ дати в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ.

 урсова робота повинна грунтуватис€ на законодавчих, нормативно-правових документах, €к≥ мають безпосереднЇ в≥дношенн€ до досл≥джуваноњ теми. Ќеобх≥дно широко використовувати спец≥альну л≥тературу, в тому числ≥ пер≥одичн≥ виданн€: (журнали Ц Уƒ≥ловий в≥сникФ, УЅизнес-»нформФ, Ућаркетинг в ”крањн≥Ф, УћаркетинФ, У–изикФ, У–екламаФ, Уѕрактична рекламаФ, У–екламний мирФ, У“ара ≥ упаковкаФ та ≥н.; газети Ц У”р€довий курТЇрФ, УЅизнесФ, УѕосередникФ та ≥н.), де висв≥тлюютьс€ проблеми орган≥зац≥њ торг≥вл≥, в≥тчизн€ний ≥ заруб≥жний досв≥д њх вир≥шенн€. ќбовТ€зковим Ї також використанн€ р≥зних статистичних зб≥рник≥в ƒержкомстату ”крањни та ≥нших орган≥зац≥й, ≥нформац≥€ €ких дозволить оц≥нити вплив зовн≥шньоеконом≥чного середовища на д≥€льн≥сть конкретного п≥дприЇмства ≥ зробити грунтовн≥ш≥ висновки.

ƒуже важливим Ї зб≥р ≥нформац≥њ безпосередньо на п≥дприЇмств≥, за матер≥алами €кого виконуЇтьс€ курсова робота. ¬изначивши теоретичн≥ аспекти досл≥джуваноњ проблеми, опрацювавши потр≥бн≥ л≥тературн≥ джерела, студент маЇ визначити перел≥к показник≥в та ≥нших матер≥ал≥в, €к≥ сл≥д з≥брати на п≥дприЇмств≥.

—л≥д також визначити джерела ≥нформац≥њ з кожного вих≥дного показника, а також розробити методику њх одержанн€.

ƒжерела ≥нформац≥њ можуть бути: статистична зв≥тн≥сть, документи бухгалтерського та оперативного обл≥ку п≥дприЇмства, оперативна ≥нформац≥€, отримана шлл€хом спостереженн€, друкована реклама (каталоги,буклети, проспекти, лист≥вки, ≥нформац≥йн≥ та прайс-листи), матер≥али р≥зних комерц≥йних м≥роприЇмств.

«≥браний матер≥ал маЇ п≥дл€гати ретельн≥й обробц≥. ѕерш за все, сл≥д впор€дкувати з≥браний матер≥ал, тобто перечитати ≥ розкласти його в≥дпов≥дно до плану курсовоњ роботи. ѕот≥м його потр≥бно впор€дкувати з точки зору можливост≥ ≥ доц≥льност≥ використанн€ п≥д час проведенн€ анал≥зу та розробки рекомендац≥й.

” процес≥ обробки з≥браних матер≥ал≥в складаютьс€ таблиц≥, граф≥ки, д≥аграми, зд≥йснюютьс€ групуванн€, ранжируванн€ показник≥в та ≥н. ѕ≥д час обробки одержаноњ ≥нформац≥њ сл≥д використовувати ѕ≈ќћ.

¬ процес≥ анал≥зу з≥браноњ ≥нформац≥њ потр≥бно в≥дпов≥сти на наступн≥ питанн€:

- що позитивного ≥ негативного ви€влено в досл≥джуваноњ теми, €к≥ проблеми виникають, виход€чи ≥з ситуац≥њ, що склалас€ на практиц≥;

- €к≥ проблеми, в €ких структурах чи п≥дрозд≥лах, на €ких етапах заслуговують на б≥льш глибокий анал≥з;

- €к≥ причини чи фактори зумовили такий стан речей на ринку чи п≥дприЇмств≥;

- €к≥ резерви ≥ можлив≥ напр€мки вир≥шенн€ досл≥джуваних проблем.

ќбгрунтуванн€ висновк≥в ≥ рекомендац≥й.

 

ќбм≥ркувавши результати анал≥зу одержаних матер≥ал≥в, студент може приступити до обгрунтуванн€ висновк≥в ≥ рекомендац≥й.

–обити висновки Ц це стисло викласти отриман≥ результати. ‘ормувати висновки сл≥д по сут≥ досл≥джуваноњ теми, з окремих питань, що мають практичне значенн€ ≥ з використанн€м отриманих результат≥в.

¬исновки потр≥бно формулювати лакон≥чно, точно, не перевантажуючи њх цифровими даними ≥ подробиц€ми. ќбгрунтуванн€ висновк≥в повино м≥ститис€ у попередньому виклад≥ матер≥алу у в≥дпов≥дних розд≥лах курсовоњ роботи.

ѕри розробц≥ пропозиц≥й та рекомендац≥й сл≥д враховувати не т≥льки ≥снуюч≥ умови, а й т≥ зм≥ни, €к≥ можуть в≥дбуватис€ найближчим часом.

¬исновки ≥ рекомендац≥њ можуть бути спр€мован≥ €к на вир≥шенн€ окремих теоретичних питань, так ≥ проблем практичного значенн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 359 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

681 - | 688 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.