Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета та види розтину труп≥в тварин
ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ ƒќ ЋјЅќ–ј“ќ–Ќќ-ѕ–ј “»„Ќ»’ «јЌя“№ « ѕј“ќЋќ√ќјЌј“ќћ≤„Ќќ√ќ –ќ«“»Ќ” “ј —”ƒќ¬ќѓ ¬≈“≈–»Ќј–Ќќѓ ћ≈ƒ»÷»Ќ»

ƒн≥пропетровськ - 2005


ћетодичн≥ рекомендац≥њ до лабораторно-практичних зан€ть з патологоанатом≥чного розтину та судовоњ ветеринарноњ медицини / ƒн≥пропетр.держ.аграрн.ун-т. Ц ƒн≥пропетровськ, 2005. Ц 41с.

ѕатологоанатом≥чний розтин Ц нев≥дТЇмна частина комплексу д≥агностичних заход≥в в кожному випадку загибел≥ або вимушеного забою тварин. ¬ даних рекомендац≥€х представлен≥ мета, види, методи та методики розтину тварин, вимоги до м≥сць розтину та правила безпеки при проведенн≥ розтину, правила транспортуванн€, утил≥зац≥њ труп≥в та в≥дбору патолог≥чного матер≥алу дл€ спец≥альних (лабораторних) досл≥джень. ¬ методичних рекомендац≥€х наведен≥ також питанн€, €к≥ стосуютьс€ особливостей судово-ветеринарного розтину, правил призначенн€ та оформленн€ документац≥њ такого розтину, а також приведен≥ описанн€ патологоанатом≥чних зм≥н в органах ≥ тканинах тварин, загиблих в≥д причин, €к≥ потребують судового розсл≥дуванн€.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ п≥дготовлен≥ дл€ студент≥в ≥ маг≥стр≥в факультету ветеринарноњ медицини.

 

 

”кладач≥: ¬.¬.—ентюр≥н, ≈.¬.™с≥на, доценти, кандидати ветеринарних наук, ¬.¬.—лесаренко, асистент

 

 

–ецензент: —ух≥н ¬.ћ., кандидат вет. наук, доцент

 

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ розгл€нуто ≥ схвалено на зас≥данн≥ кафедри нормальноњ ≥ патолог≥чноњ анатом≥њ

ѕротокол є 6 в≥д 16 лютого 2005 року.

 

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ розгл€нуто ≥ схвалено до друку науково-методичною радою факультету ветеринарноњ медицини ƒƒј”

ѕротокол є 4 в≥д 22 лютого 2005 року.

 

©, —ентюр≥н ¬.¬., ™с≥на ≈.¬., —лесаренко ¬.¬., 2005 р.

 

 


ѕј“ќЋќ√ќјЌј“ќћ≤„Ќ»… –ќ«“»Ќ

 

ѕатологоанатом≥чний розтин Ц всеб≥чне досл≥дженн€ загиблоњ або вимушено забитоњ тварини з метою п≥дтвердженн€ прижиттЇвого або встановленн€ заключного д≥агнозу, визначенн€ морфолог≥чних зм≥н в органах ≥ тканинах та причин смерт≥ орган≥зму.

ѕри виникненн≥ хвороб вир≥шального значенн€ набуваЇ сучасна ≥ точна д≥агностика, на основ≥ €коњ зд≥йснюЇтьс€ ц≥леспр€мован≥ л≥кувально-проф≥лактичн≥ м≥роприЇмства по оздоровленню тварин. ѕатологоанатом≥чний розтин загиблих або вимушено забитих тварин Ц один з обовТ€зкових метод≥в д≥агностики ≥нфекц≥йних, ≥нваз≥йних та незаразних захворювань.

¬ теоритичному в≥дношенн≥ всеб≥чне патологоанатом≥чне досл≥дженн€ труп≥в тварин збагачуЇ ветеринарну науку новими даними про причини хвороби, даЇ можлив≥сть зробити оц≥нку морфолог≥чних зм≥н вс≥х орган≥в ≥ систем, спри€Ї розвитку матер≥ал≥стичних у€влень про ет≥олог≥ю, патогенез та суттЇв≥сть хвороб людини та тварин.

–озтин маЇ комплексний характер: при його проведенн≥ враховують анамнестичн≥ дан≥, еп≥зоотолог≥ю, кл≥н≥чн≥ ознаки, знайомл€тьс€ з ≥стор≥Їю хвороби при њњ на€вност≥. якщо патологоанатом≥чних даних недостатньо дл€ встановленн€ заключного д≥агнозу, провод€ть додатков≥ (лабораторн≥) досл≥дженн€: патог≥столог≥чн≥, бактер≥олог≥чн≥, в≥русолог≥чн≥, токсиколог≥чн≥, б≥ох≥м≥чн≥ та ≥н. «аключний д≥агноз встановлюють на п≥дстав≥ вс≥х досл≥джень з обовТ€зковим врахуванн€м знайдених патологоанатом≥чних зм≥н.

–озтин труп≥в тварин провод€ть €к можна ран≥ше п≥сл€ загибел≥ (трупний розклад зглажуЇ прижиттЇв≥ зм≥ни) ≥ €к можна повн≥ше, щоб врахувати вс≥ зм≥ни в органах ≥ тканинах ≥ максимально точно встановити д≥агноз.

ћета та види розтину труп≥в тварин

¬ залежност≥ в≥д завдань, €к≥ ставл€тьс€ при розтин≥, мета останього може бути р≥зною. –озтин труп≥в може проводитись з д≥агностичною, науково-досл≥дною, судово-ветеринарною та навчальною метою.

–озтин з д≥агностичною метою виконують тод≥, коли необх≥дно зТ€сувати причини загибел≥ тварини або п≥дтвердити правильн≥сть кл≥н≥чного д≥агнозу. ѕри ≥нфекц≥йних хворобах розтин труп≥в та вимушено забитих тварин даЇ змогу перев≥рити правильн≥сть та ефективн≥сть л≥кувально-проф≥лактичних м≥роприЇмств, а в багатьох випадках встановити правильний д≥агноз та своЇчасно розробити м≥роприЇмства з л≥кв≥дац≥њ захворюванн€.

« науково-досл≥дною метою розтин труп≥в тварин провод€ть науков≥ сп≥вроб≥тники при проведен≥ досл≥д≥в в науково-досл≥дних установах. «а допомогою цього методу встановлюють морфогенез (динам≥ку морфолог≥чних зм≥н при розвитку хвороб р≥зноњ ет≥олог≥њ) ≥ патоморфоз (зм≥ну динам≥ки морфолог≥чних зм≥н п≥д д≥Їю л≥куванн€, умов зовн≥шнього середовища та ≥нше) захворювань, розробл€ють ефективн≥ л≥кувально-прф≥лактичн≥ м≥роприЇмства та ≥нше.

« судово-ветеринарною метою розтин провод€ть в тому випадку, коли в загибел≥ тварин треба встановити провину тих чи ≥нших роб≥тник≥в.

« навчальною метою розтин проводитьс€ викладачами ветеринарних навчальних заклад≥в дл€ засвоЇнн€ студентами техн≥ки розтину та суттЇвост≥ морфолог≥чних зм≥н при р≥зних захворюванн€х.

¬ залежност≥ в≥д мети вид≥л€ють ≥ види розтину: д≥агностичний, науково-досл≥дний, судово-ветеринарний, навчальний.

ѕричини смерт≥

ќсновним завданн€м патологоанатом≥чного розтину Ї встановленн€ причин загибел≥ тварини. «г≥дно з класиф≥кац≥Їю розр≥зн€ють основну (визначаючу) ≥ безпосередню (найближчу) причини смерт≥.

ќсновн≥ (визначаюч≥) причини Ц це д≥њ зовн≥шнього середовища або пороки розвитку орган≥зму, €к≥ сам≥ собою або через ускладненн€ викликали загибель орган≥зму. ÷е можуть бути механ≥чн≥ (травми, удари ≥ т.д.), ф≥зичн≥ (д≥€ високоњ або низькоњ температури, електроструму ≥ т.д.), х≥м≥чн≥ (д≥€ кислот, луг≥в, х≥м≥чних отрут ≥ т.д.) та б≥олог≥чн≥ (збудники ≥нфекц≥йних та ≥нваз≥йних захворювань) фактори.

Ѕезпосередн≥ (найближч≥) причини повТ€зан≥ з припиненн€м д≥€льност≥ життЇво важливих орган≥в. ” в≥дпов≥дност≥ з Ув≥тальним трикутником Ѕ≥шаФ до них в≥днос€ть парал≥ч серц€, парал≥ч дихального центру та загальний парал≥ч центральноњ нервовоњ системи. јле при складан≥ протоколу розтину безпосередн≥ми причинами можуть вважатис€ ≥ ≥нш≥ зм≥ни, €к≥ безпосередньо призвели орган≥зм до загибел≥ (крововиливи в мозок, заворот кишок, кровотеч≥ при розрив≥ капсули селез≥нки, печ≥нки, асф≥кс≥€ та ≥нше.)

¬имоги до м≥сць розтину

“рупи тварин розтинають ветеринарн≥ спец≥ал≥сти одноос≥бно або в склад≥ ком≥с≥й в спец≥ально обладнаних прим≥щенн€х (секц≥йн≥ зали при науково-досл≥дних установах, навчальних закладах, д≥агностичних лаборатор≥€х та ≥н.) ѕри цьому до таких прим≥щень висуваютьс€ так≥ вимоги:

1.ѕ≥длога та ст≥ни виготовл€ютьс€ з водонепроникливого матер≥алу, €кий легко миЇтьс€ ≥ п≥ддаЇтьс€ дезинфекц≥њ (п≥длога з цементу, асфальту, кахелю, ст≥ни обкладен≥ кахелем, пофарбован≥ масл€ною фарбою).

2.¬ прим≥щен≥ повинен бути водопров≥д з холодною ≥ бажано з гар€чою водою та канал≥зац≥€. —т≥чн≥ води повинн≥ збиратис€ в спец≥альний резервуар ≥ знезаражуватис€.

3.ѕрим≥щенн€ повинно бути достатньо просторим ≥ св≥тлим (в≥дношенн€ площ≥ в≥кон до площ≥ п≥длоги Ц 1:4 - 1:5).

4.¬ прим≥щенн≥ повинна бути встановлена примусова вит€жна вентил€ц≥€, €ка забезпечувала б повну зам≥ну пов≥тр€ на прот€з≥ 1 години.

5.ƒл€ розтину повинн≥ бути встановлен≥ м≥цн≥ та ст≥йк≥ столи, кришки €ких виготовл€ють ≥з водонепроникливого матер≥алу (краще з мармуру, можна застосовувати цинкове зал≥зо та алюм≥н≥Їв≥ листи), на кра€х €ких повинн≥ бути бортики.  ришка повинна мати ухил до центру, де передбачаЇтьс€ ст≥чний отв≥р, закритий с≥ткою (дл€ затримки крупних часток). ƒл€ розтину орган≥в використовують низьк≥ препарувальн≥ столики, €к≥ встановлюють на секц≥йний ст≥л п≥сл€ вилученн€ органу.

6. ¬ прим≥щенн≥ повинн≥ бути шафи ≥ столи дл€ ≥нструмент≥в, спецод€гу, посуду, реактив≥в, умивальник з дезинф≥куючими розчинами, ваги, гумовий шланг, зТЇднаний з водопроводом, медична аптечка.

–озтин труп≥в тварин повинен проводитис€ при денному св≥тл≥ або, в крайньому раз≥, при люм≥несцентному осв≥тленн≥, маючи на уваз≥ те, що при штучному осв≥тленн≥ важко визначити кол≥р орган≥в ≥ тканин.

якщо спец≥ал≥зован≥ прим≥щенн€ в≥дсутн≥, розтин загиблих тварин виконують на земл≥ або спец≥ально обладнаних майданчиках б≥л€ б≥отерм≥чних €м з дотриманн€м ветеринарно-сан≥тарних вимог (з метою уникненн€ розповсюдженн€ ≥нфекц≥њ): на м≥сц≥ розтину повинна бути вода, дез≥нф≥куюч≥ розчини (2-3% розчин карболовоњ кислоти, 4% розчин формальдег≥д, 10% розчин њдкого натру та ≥нше). якщо тварина загинула в≥д ≥нфекц≥йного захворюванн€, п≥сл€ розтину верхн≥й шар земл≥ вибирають на 20-30 см та утил≥зують разом з трупом.

¬ тваринницьких прим≥щенн€х, на пасовиськах та ≥нших м≥сц€х зосередженн€ тварин трупи розтинати заборонено.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1330 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

742 - | 550 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.