Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈кспертиза захворювань та загибел≥ тварин в≥д неправильноњ експлуатац≥њ
ƒо причин, €к≥ зумовлюють розвиток цих хвороб тварин в≥днос€ть надм≥рне навантаженн€ або неправильну експлуатац≥ю продуктивних, робочих та спортивних тварин.

ѕри експертиз≥ таких справ необх≥дно всеб≥чно проанал≥зувати анамнестичн≥ дан≥, умови утриманн€ та год≥вл≥, кл≥н≥чн≥ ознаки (асф≥кс≥€, емф≥зема, серцева недостатн≥сть), а також важливу роль у встановленн≥ д≥агнозу граЇ ≥стор≥€ хвороби та дан≥ судово-ветеринарного розтину, оформлен≥ у вигл€д≥ протоколу з посл≥дуючим експертним висновком ветеринарного л≥кар€-експерта.

ѕатоморфолог≥€. ѕри дан≥й патолог≥њ спостер≥гають емф≥зему легень ≥з значним зб≥льшенн€м њх обТЇму. “ак≥ леген≥ менш еластичн≥, пухк≥ (нагадують подушку наповнену пов≥тр€м), бл≥до зафарбован≥ ≥з-за зменшенн€ њх кровонаповненн€. ≤нколи на поверхн≥ легень можна бачити в≥дбитки ребер Ц реберн≥ смужки, €к≥ найб≥льш виражен≥ в задн≥х дол€х легень. ¬ершина куполу д≥афрагми дещо в≥дтиснута в б≥к черевноњ порожнини.  рањ легень закругленн≥, п≥д плеврою можна побачити неозброЇним оком окрем≥ легенев≥ альвеоли ≥ пор≥вн€но велик≥ порожнини, наповнен≥ пов≥тр€м (в результат≥ розрив≥в м≥жальвеол€рних перегородок ≥ злитт€ альвеол). ѕри розр≥з≥ або при надавлюванн≥ в≥дчуваЇтьс€ тр≥скучий шум (креп≥тац≥€ легень). ≤нод≥ пор€д з≥ зм≥нами в леген€х можна спостер≥гати ≥ зм≥ни в серц≥ Ц г≥пертроф≥ю правого шлуночка або, р≥дше, витонченн€ його ст≥нки (гостре розширенн€) з €вищами загального венозного застою.

≈кспертиза мертвонародженост≥ тварин

ћертвонародженим називають пл≥д, у котрого п≥сл€ народженн€ не в≥дм≥чають н≥ одного акту диханн€ та не вдаЇтьс€ викликати його штучним шл€хом. ” такого плода не реЇструють серцебитт€, так €к воно припин€Їтьс€ в≥дразу п≥сл€ народженн€. «агибель ембр≥ону або плоду може в≥дбуватис€ на р≥зних стад≥€х розвитку. ¬ таких випадках в≥дбуваЇтьс€ аборт чи викидень, а €кщо аборту не реЇструють в≥дразу п≥сл€ загибел≥ плоду, то настаЇ його мацерац≥€ або мум≥ф≥кац≥€.

≈т≥олог≥€: загибель може виникати в раз≥ неповноц≥нного годуванн€, механ≥чних пошкоджень або великого навантаженн€ на орган≥зм матер≥в.  р≥м того причиною загибел≥ плоду може бути асф≥кс≥€, €ка виникла в результат≥ внутр≥шньоутробних порушень кровопостачанн€ плоду киснем, наприклад при г≥покс≥њ у матер≥ на фон≥ токсикозу та порушень маточного ≥ плацентарного кровопостачанн€ або кровотока в пуповин≥.

ѕатологоанатом≥чн≥ зм≥ни: головною ознакою мертвонародженост≥ тварини Ї вроджений тотальний ателектаз легень. Ћеген≥ мТ€сист≥, темно-червон≥ або синьо-червоного кольору, не заповнюють всю грудну кл≥тину, не виправлен≥ (безпов≥тр€н≥), тонуть у вод≥.

–еЇструють ознаки асф≥кс≥њ, €ка може бути синьою (хрон≥чна внутр≥шньоутробна асф≥кс≥€ з мацерац≥Їю плоду) та б≥лою (гострий судинний шок). ѕатологоанатом≥чн≥ зм≥ни при цих видах асф≥кс≥њ приведен≥ нижче (јсф≥кс≥€ новонароджених).

ƒ≥агноз ставл€ть при застосуванн≥ легеневоњ та шлунково-кишковоњ проби.

Ћегенева проба: леген≥ у плода, €кий не зробив перший вдих, не м≥ст€ть пов≥тр€, тому тонуть у вод≥ (необх≥дно виключити посмертну емф≥зему).

Ўлунково-кишкова проба: шлунок та кишечник, €к ≥ при легенев≥й проб≥, не м≥ст€ть в соб≥ пов≥тр€. ” живих плод≥в воно потрапл€Ї в ц≥ органи зразу п≥сл€ легень.

ѕроведенн€ лабораторних досл≥джень даЇ змогу експерту виключити ≥нфекц≥йн≥ (бруцельоз кор≥в, ≥нфекц≥йний аборт коней, в≥русний аборт овець та ≥н.) ≥нваз≥йн≥ (трихомоноз, в≥бр≥оз та ≥н.) хвороби, токсикози, хвороби недостатност≥ р≥зноњ ет≥олог≥њ та ≥н.

јсф≥кс≥€ новонароджених

ѕ≥д асф≥кс≥Їю розум≥ють порушенн€ процес≥в газообм≥ну в орган≥зм≥ внасл≥док затримки або припиненн€ доступу кисню ≥ затримки видаленн€ вуглекислоти. ” новонароджених киснева недостатн≥сть в≥дм≥чаЇтьс€ в ≥нтранатальний, постнатальний або неонатальний пер≥оди, коли порушуЇтьс€ внутр≥шньоутробне диханн€.

ѕатологоанатом≥чн≥ зм≥ни. ѕри син≥й асф≥кс≥њ в раз≥ застою кров≥ розвиваЇтьс€ ц≥аноз слизових оболонок, внутр≥шн≥ органи та головний мозок переповнен≥ темно-червоною кровТю, котра на пов≥тр≥ стаЇ св≥тло-червоною. ѕорожнини серц€, особливо правоњ половини, переповнен≥ кровТю, в леген€х в≥дм≥чають заст≥й кров≥, набр€к та вогнищеву емф≥зему, ателектаз, точков≥ або др≥бнопл€мист≥ крововиливи п≥д плеврою, еп≥кардом, в середост≥нн≥ та навколо великих судин.

ѕри б≥л≥й асф≥кс≥њ в≥дм≥чають п≥стр€ве забарвленн€ орган≥в внасл≥док њх нер≥вном≥рного кровонаповненн€, б≥льш виражен≥ набр€ки та крововиливи, слизов≥ оболонки ротовоњ порожнини та очей бл≥д≥, судини пуповини кровоточать.

’арактерною ознакою ≥нтранатальноњ асф≥кс≥њ Ї на€вн≥сть в дихальних шл€хах новонародженого асп≥рац≥йного слизу, навколопл≥дноњ р≥дини, вм≥сту родових шл€х≥в.

ƒ≥агноз ставл€ть шл€хом проведенн€ легеневоњ та шлунково-кишковоњ проб, вони негативн≥. Ќа€вн≥сть пов≥тр€ в леген€х та в≥дсутн≥сть в шлунку говорить про короткотривале житт€ тварини.  р≥м того в дихальних шл€хах знаход€ть амн≥отичну р≥дину, асп≥рац≥йний слиз.

ѕри диференц≥йн≥й д≥агностиц≥ необх≥дно виключати родову травму, ≥нфекц≥йн≥ та ≥нваз≥йн≥ хвороби.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 438 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

694 - | 634 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.