Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи
≥з сучасноњ украњнськоњ л≥тературноњ мови

(≤ семестр 2016 р., доц. ћ≥нчак √. Ѕ.)

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ. —амост≥йна робота студента в позааудиторний час Ц один ≥з складник≥в кожного модул€ пор€д з аудиторною роботою та модульною контрольною роботою. ¬она оц≥нюЇтьс€ за чотирибальною шкалою й прир≥внюЇтьс€ до в≥дпов≥д≥ на практичному зан€тт≥. „ас, в≥дведений на виконанн€ самост≥йноњ роботи, Ц один м≥с€ць (до 01 листопада 2016 р.).

ѕри оц≥нюванн≥ самост≥йноњ роботи враховуютьс€ обс€г виконаних завдань ≥ €к≥сть њх виконанн€:

- оц≥нка 5: Ђв≥дм≥нної ставитьс€ в раз≥ бездоганного виконанн€ вс≥х завдань;

- оц≥нка 4: Ђдобреї ставитьс€ в раз≥ бездоганного виконанн€ 75 % завдань;

- оц≥нки 3: Ђзадов≥льної ставитьс€, €кщо завданн€ виконане на 50 % чи б≥льше н≥ж на 50 %, але менше н≥ж на 70 % за умови правильного виконанн€;

- оц≥нка 2: Ђнезадов≥льної ставитьс€, €кщо завданн€ виконане менше н≥ж на 50 %.

¬икладач може знизити оц≥нку за виконанн€ самост≥йноњ роботи в раз≥ нев≥дпов≥дност≥ њњ оформленн€ та / або невчасного њњ поданн€ на перев≥рку.

Ќомер вар≥анта студенти обирають, ор≥Їнтуючись на пор€дковий номер свого пр≥звища в списку академ≥чноњ групи. —туденти, пор€дковий номер пр≥звищ €ких за журналом належить до другого дес€тка, обирають вар≥ант, ор≥Їнтуючись на цифру, що позначаЇ к≥льк≥сть одиниць. Ќаприклад, студент з пор€дковим номером пр≥звища 12 маЇ виконувати завданн€ 2-го вар≥анта.

ѕропоновану самост≥йну роботу сл≥д виконати в зошит≥ в л≥н≥ю. Ќа титульному аркуш≥ треба вказати номер вар≥анта. ‘ормулюванн€ завдань вар≥анта сл≥д роздрукувати й уклењти перед першою стор≥нкою в зошит≥. «авданн€ варто виконувати в запропонованому пор€дку (писати власноруч, не друкувати), починати кожне наступне завданн€ треба з новоњ стор≥нки, вид≥л€ючи реЇстрове слово (словосполученн€).

як вар≥ант Ц можна виконати презентац≥ю ¬ашоњ самост≥йноњ роботи в PowerPoint. ¬икладачев≥ здаЇте роздрукуваний й електронний вар≥анти презентац≥њ.

«разок оформленн€ титульноњ стор≥нки:

 

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»  ињвський нац≥ональний л≥нгв≥стичний ун≥верситет  афедра украњнськоњ ф≥лолог≥њ та слав≥стики   —амост≥йна робота є 1 ≥з сучасноњ украњнськоњ л≥тературноњ мови (вар≥ант 5)     студента (ки) 1-го курсу групи______ факультету_______________________ ________________________________ (пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥)    ињв Ц 2016

«авданн€ 1. ¬икористовуючи колективну працю Ђ—учасна украњнська л≥тературна мова. Ћексика ≥ фразеолог≥€ї за редакц≥Їю ≤.  . Ѕ≥лод≥да ( ., 1973, —. 143-148), напиш≥ть конспект в≥дпов≥д≥ на питанн€ Ђ√раф≥чне, фонетичне, граматичне та лексичне освоЇнн€ запозичених сл≥вї.

«авданн€ 2. ¬ипиш≥ть ≥з Ђ—ловника ≥ншомовних сл≥вї словникову статтю, присв€чену подан≥й лексем≥.

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€ на зразок: —ловник ≥ншомовних сл≥в / «а ред. ќ. —. ћельничука. Ц  .: ”крањнська рад€нська енциклопед≥€, 1974. Ц 776 с.

 

¬-1: абориген. ¬-2: анаграма. ¬-3: бойскаут. ¬-4: гобелен. ¬-5: дредноут. ¬-6: ексл≥брис. ¬-7: ≥стебл≥шмент. ¬-8: колокв≥ум. ¬-9: мартиролог. ¬-10: од≥озний.

 

«авданн€ 3. ќзнайомтес€ з будовою етимолог≥чного словника. ¬ипиш≥ть з нього словникову статтю зазначеного слова ≥ свого ≥мен≥. ѕроанал≥зуйте структуру цих статей.

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€.

¬-1: баклажан. ¬-2: в≥второк. ¬-3: в≥че. ¬-4: дебют. ¬-5: декан1. ¬-6: достойний. ¬-7: зубрити. ¬-8: екзамен. ¬-9: кома1. ¬-10: кохати.

«авданн€ 4.  ористуючись Ђ—ловником синон≥м≥в украњнськоњ мовиї у 2 томах. ( ., 1999 Ц 2000) та Ђ—ловником фразеолог≥чних синон≥м≥вї ( ., 1988), добер≥ть синон≥ми-лексеми ≥ синон≥ми-фраземи до поданого слова.

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€.

 

¬-1: застар≥лий. ¬-2: в≥рний. ¬-3: вщент. ¬-4: гр≥шник. ¬-5: завершальний. ¬-6: л≥тн≥й (середнього в≥ку). ¬-7: мовчазний. ¬-8: подекуди. ¬-9: можлив≥сть. ¬-10: привабливий.

 

«авданн€ 5. ќзнайомтес€ з будовою Ђ—ловника-дов≥дника з наголошуванн€ сл≥вї —. √оловащука: 1) випиш≥ть з нього словников≥ статт≥ пропонованих сл≥в та проанал≥зуйте структуру цих статей; 2) випиш≥ть по три слова з подв≥йним наголосом на зразок назавжди, правописний.

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€.

 

¬-1: псевдон≥м, кул≥нар≥€, догмат, кидати. ¬-2: каталог, добуток, квартал, фольга. ¬-3: переб≥г под≥й, п≥знанн€, весн€ний, грошей. ¬-4: кропива, болотистий, валовий, перепустка. ¬-5: оптовий, с≥льськогосподарський, помилка, ≥ндустр≥€. ¬-6: бородавка, господарський, рукопис, в≥тчим. ¬-7: вимога, рондо, русло, бюлетень. ¬-8: позатор≥к, щавель, ≥демо, некролог. ¬-9: абиколи, виданн€, донька, царина. ¬-10: подушка, випадок будемо, п≥дл≥тковий.

 

«авданн€ 6. ќзнайомтес€ з будовою Ђ—ловника-дов≥дника з украњнського л≥тературного слововживанн€ї —. ≤. √оловащука. ¬ипиш≥ть з нього пропонован≥ словников≥ статт≥. ѕроанал≥зуйте структуру ц≥Їњ статт≥.

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€.

¬-1: аркуш Ц лист, визначальний Ц визначний. ¬-2: невп≥знаний Ц невп≥знанний; згодний Ц згоден Ц зг≥дний. ¬-3: памТ€тка Ц памТ€тник, њхн≥й Ц њх. ¬-4: профес≥йний Ц профес≥ональний, прим≥рник Ц екземпл€р. ¬-5: поступальний Ц поступливий Ц поступовий, рекордсмен Ц рекордист. ¬-6: рукавиц€ Ц рукавичка, характерний Ц характерний Ц характеристичний. ¬-7: р€т≥вник Ц р€тувальник, систематичний Ц систематизований Ц системний. ¬-8: установа Ц заклад, споживний Ц споживчий Ц споживацький. ¬-9: запроваджувати Ц впроваджувати (упроваджувати) Ц вт≥лювати (ут≥лювати), спорудженн€ Ц споруда.

¬-10: увага Ц уважн≥сть, в≥дносини Ц стосунки Ц взаЇмини Ц в≥дношенн€.

«авданн€ 7. ¬ипиш≥ть з рос≥йсько-украњнського словника (укл.: Ќ. ™. Ћозова, Ќ. √. ќзерова, Ћ. ћ. —то€н, ¬. Ѕ. ‘р≥дман) словникову статтю пропонованого слова. ”сно проанал≥зуйте структуру ц≥Їњ статт≥.

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€.

 

¬-1: грубить. ¬-2: нищий. ¬-3: поразить. ¬-4: попеременно. ¬-5: расцветка. ¬-6: растроганный. ¬-7: т€гостный. ¬-8: туне€дец. ¬-9: фамильный. ¬-10: ханжа.

 

«авданн€ 8. ќзнайомтес€ з будовою Ђ–ос≥йсько-украњнського словника сталих словосполученьї —. ≤. √оловащука. та його призначенн€м. ¬ипиш≥ть з нього пропонован≥ словников≥ статт≥. ѕроанал≥зуйте структуру цих статей.

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€.

 

¬-1: по истечении срока, окраина леса, опоздавший пассажир, от слова к слову, от случа€ к случаю, отча€нна€ голова.

¬-2: по истине говор€, в противном случае, окольна€ дорога, окружающа€ середа, определенный пор€док.

¬-3: морска€ трава, в строгом смысле [этого] слова, вступать, вступить в брак, в текущем году, в тесном значении (смысле) [этого] слова.

¬-4: носить характер, вспыльчивый характер, деньги сет люб€т, с другой стороны, в упор подойти.

¬-5: подъемный мост, угол отражени€, толк выйдет, толковое объ€снение, толковый словарь, толковый ученик.

¬-6: поезд дальнего следовани€, толстый (тугой) кошелек, тем не менее, так как, счастье подвалило.

¬-7: по заключению [врача], существенна€ оговорка, существенное замечание, существенным образом, существующий закон.

¬-8: с умной головы; с умом [делать]; по заключению [врача]; строить иллюзии; делать (строить) глазки.

¬-9: носить отпечаток, €дреный воздух, €дреное €блоко, €вочным пор€дком, €вственные очертани€ гор.

¬-10: носить им€, предсто€щий сезон, прежде всего, преемственный р€д €влений, поставочна€ цена, по старой пам€ти.

 

«авданн€ 9. «Т€суйте призначенн€ Ђ≤нверс≥йного словника украњнськоњ мовиї. ” чому пол€гаЇ специф≥ка його побудови? «найд≥ть у ньому пропоноване слово. ¬ипиш≥ть його разом з двома попередн≥ми та двома наступними.

 

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€.

 

¬-1: др≥ждж≥. ¬-2: обм≥рниц€. ¬-3: православТ€. ¬-4: поп≥дтинню. ¬-5: римаренко. ¬-6: незвичайно. ¬-7: чорниш. ¬-8: мр≥йниц€. ¬-9: тайфун. ¬-10: марин≥ст.

 

«авданн€ 10. ќзнайомтес€ з будовою та призначенн€мЂ—ловника фразеолог≥зм≥в украњнськоњ мовиї (”кл.: ¬.ћ. Ѕ≥лоноженко, ≤.—. √натюк, ¬.¬. ƒ€тчук та ≥н. Ц  ., 2003). ¬ипиш≥ть з нього дес€ть фразеолог≥чних оди≠ниць, у €ких використано антон≥ми.

”¬ј√ј! ќбовТ€зково вкаж≥ть вих≥дн≥ дан≥ про словник (повна назва словника, його автор чи колектив автор≥в, упор€дник, к≥льк≥сть том≥в, м≥сце виданн€, видавництво, р≥к виданн€, €кщо виданн€ багатотомне Ч роки), €ким ¬и користуЇтес€.

 

¬-1: не все коту масниц€. ¬-2: €к до цар€ на ≥менини. ¬-3: €к мотовило. ¬-4: ставати на прю. ¬-5: ставити крапку. ¬-6: ставити питанн€ руба. ¬-7: на вс≥ сто. ¬-8: стрим≥ти в голов≥. ¬-9: кроку не ступити. ¬-10: стр≥л€ти словами.

 

«авданн€ 11. ќзнайомтес€ з будовою Ђ—ловар€ русско-украинских межь€зыковых омонимов (Ђложные друзь€ переводчикаї) ћ.ѕ.  очергана ( .: јкадем≥€, 1997 Ц 400 с.). ¬ипиш≥ть з нього пропонован≥ словников≥ статт≥.

¬-1: доклад Ц доклад. ¬-2: лютый Ц лютий. ¬-3: дубить Ц дуб≥ти. ¬-4: поговорка Ц погов≥рка. ¬-5: любой Ц любий. ¬-6: шиковать Ц шикувати. ¬-7: папа Ц папа. ¬-8: дурно Ц дурно. ¬-9: закал€ть Ц закал€ти. ¬-10: злыдни Ц злидн≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 972 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

559 - | 449 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.