Лекции.Орг


Поиск:
Розвитку сепсису / септичного шоку.
Поряд з ендометритом (ендоміометритом або ендоміопараметритом) раньова інфекція, мастит, інфекція сечовивідних шляхів, а також септичний тромбофлебіт є основними причинними факторами розвитку післяпологових септичних ускладнень.
Сприятливі фактори, або стани, що призводять до розвитку сепсису досить варіабельні і включають: домашні пологи в умовах поганої гігієни, низький соціально-економічний статус, погане харчування, перші пологи, анемію, тривалий безводний період, тривалий перебіг пологів, множинні вагінальні дослідження під час пологів, кесарів розтин, акушерські маніпуляції.
При цьому до ускладнень з боку матері можна віднести: септицемію, ендотоксичний шок, перитоніт, розвиток абсцесів з подальшими хірургічними втручаннями, які ставлять під питання можливість настання наступних вагітностей.
Ускладнення з боку плода включають: низьку оцінку за шкалою Апгар на 5 хвилині, розвиток неонатальної септицемії і пневмонії [39].
Загальноприйнято, що інфекційні ураження органів малого таза зустрічаються з більшою частотою у жінок низького соціального рівня, хоча точна причина цього залишається неясною [ 38,40 ].
До інших, не менш важливим факторів можна віднести оперативні пологи, пологи з травматичним пошкодженням пологових шляхів, затримкою фрагментів плацентарної тканини в порожнині матки, розвиток післяпологової кровотечі. [41]. Протягом кількох останніх років накопичуються серйозні докази на користь того, що найбільш значущим ізольованим фактором ризику розвитку післяпологових інфекційних ускладнень є кесарів розтин [ 42-44 ]. Беручи до уваги тенденцію до зростання числа абдомінального розродження у всьому світі, слід очікувати аналогічного підвищення частоти післяпологових септичних ускладнень у майбутньому. Свій внесок у цей процес мабуть внесуть підвищення частоти розвитку нозокоміальної інфекції і штамів, стійких до антибіотиків [45].
Повертаючись до сказаного, можна відзначити, що відносний ризик розвитку післяпологового ендометриту у жінок з проведеним кесаревим розтином в 20-30 разів більше в порівнянні з жінками, які народили через природні пологові шляхи [45]. Такі шанси пояснюються наявністю некротичних тканин, накопиченням в післяопераційному періоді серозно- кров'янистої рідини, а також присутністю бактерій в тканинах хірургічної рани, судинах міометрія та черевної порожнини.
Значними факторами ризику розвитку ендометриту після кесаревого розтину слід вважати велику тривалість пологів і збільшений безводний проміжок. Останній, проте, менш значущий, в порівнянні з тривалістю пологів і типом інфекційного агента. [46]. В одному з систематичних оглядів, опублікованих у бібліотеці Cochrane, проведеному Smaill and Hofmeyer [ 42 ] було знайдено 66 рандомізованих контрольованих досліджень, які порівнюють ефективність профілактичного введення антибіотиків при виконані планового та екстреного кесаревого розтину. Авторами огляду було показано, що середня частота розвитку ендометриту в контрольній групі серед жінок з плановим кесаревим розтином склала 9,2 % (0 % -24 %). Ті ж показники в контрольній групі серед жінок з екстрено проведеним кесаревим розтином склали 28.6 % (3 % -61 %). Використання антибіотиків з профілактичною метою знижувало частоту розвитку ендометриту приблизно на дві третини - три чверті.
Було також продемонстровано, що без використання антибіотиків у 2-8 % жінок можливий розвиток інфекційного ураження органів малого тазу навіть після нормальних пологів через природні пологові шляхи. Цей показник зростає до 18-25 % у жінок з оперативними розродженнями. [37].
Порушення імунного захисту організму, що спостерігається при ВІЛ / СНІД також призводить до розвитку післяпологової інфекції. ВІЛ- інфекція опосередковано впливає на показники материнської смертності внаслідок розвитку асоціювання з цією патологією такими ускладненнями вагітності як анемія, післяпологова кровотеча і післяпологовий сепсис [ 47-49 ].

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

619 - | 590 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.