Лекции.Орг


Поиск:
Тест. Оцінка мотиваційного середовища в школі
ІНСТРУКЦІЯ

Вам пропонують 35 тверджень, які характеризують мотиваційне середовище в школі, вам слід оцінити за 9-бальною шкалою вашу згоду чи незгоду з чцими твердженнями: 9- повністю згідний, 0 - повністю незгідний.

Намагайтесь довго не задумуватися над оцінкою.

Я вважаю, що в нашій школі кожний вчитель:

1. Чітко знає яких результатів у роботі очікує від нього школа. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Впевнений в об’єктивності оцінки його роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Знає, за якими критеріями оцінюють його роботу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Впевнений, що про його успіхи обов’язково буде відомо керівництву школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Впевнений, що про його невдачі обов’язково буде відомо керівництво школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Впевнений, що за хорошу роботу матиме відповідне заохочення. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Впевнений, що про його успіхи обов’язково буде відомо колегам. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Впевнений, що реакція колег на його успіхи завжди буде позитивною. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Вільний у виборі форм і методів викладання. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Вважає, що система матеріального заохочення справедлива і дієва. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Вважає свою роботу цікавою. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Знає які заохочення і які результати праці прийняті в школі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Вважає, що результати праці в школі залежать тільки від нього самого. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Вважає, що форми матеріального заохочення в школі достатньо різноманітні і привабливі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Має навантаження, яке не вимагає від нього надмірних зусиль для досягнення хороших результатів. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Вважає, що оплата його праці залежить від результатів його роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Впевнений, що керівництво справедливо заохочує його роботою.  
18. Переконаний, що успішна робота не можлива без постійного вдосконалення методів своєї діяльності. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19. Має чіткі й конкретні цілі вдосконалення своєї роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. Вважає за цікаве розшукувати чи придумувати педагогічні новації. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21. Охоче ділиться з колегами своїми педагогічними знахідками. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. Відчуває схвалення і повагу колег за нововведення в свою роботу.. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. Має достатньо часу для освоєння чи розробки педагогічних нововведень. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Отримує від школи підтримку і допомогу у вдосконаленні своєї роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25. Переконаний, що для нього особисто освоєння педагогічних новацій не потребує надзусиль. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26. Впевнений, що участь в інноваційній роботі школи обов’язково буде відзначено заохоченням і визнанням керівництва. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27. Впевнений, що здатний розвивати і вдосконалювати свої методи роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28. чітко знає перспективи свого професійного росту. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29. Має достатньо можливостей для професійного розвитку. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30. Має конкретну мету підвищення свого професійного рівня на найближчу перспективу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31. Має зв’язок між підвищенням своєї кваліфікації і зміною свого статуса в педагогічному колективі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32. Переконаний, що професійне зростання пов’язане із зростанням матеріального добробуту. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33. Впевнений, що керівництво школи обов’язково помітить і заохотить роботу з саморозвитку. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34. Впевнений, що за наявного навантаження професійний саморозвиток під силу кожному. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35. Впевнений, що керівництво школи прагне створити сприятливі умови для професійного розвитку педагогів. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36. Вважає для себе необхідним постійний професійний розвиток. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

РЕЗУЛЬТАТ

Підрахуйте суму одержаних балів і Ви отримаєте оцінку мотиваційного середовища у Вашій школі. Різниця між максимальною сумою балів - 324, яку можна було б отримати, якщо б всі умови при оцінці отримали найвищий бал, і реально отриманою сумою, кількісно визначає резерв удосконалення мотиваційного середовища.

Аналізуючи оцінки різних суджень тесту, Ви зможете виявити сильні і слабкі сторони існуючого мотиваційного середовища, а також конкретні напрями його вдосконалення, які будуть відповідати тим умовам, що отримали найвищу оцінку.

ПЛАН-СХЕМА аналізу змісту, структури. підсумків навчального року

№ п/п блок Назва і зміст блоку Основні завдання Матеріали, зв'язки, на основі яких здійснюється аналіз
  Діяльність адміністрації в управлінні школою Показ ефективності здійснення впродовж року функцій управлінської діяльності, вплив на хід і розвиток навчально-виховного процесу й кінцеві річні результати Річний план роботи школи та окремих ланок, накази з навчально-виховної роботи; книга записів аналізів і висновків відвіданих керівниками школи уроків; книга протоколів, засідань, педрад; книга записів нарад при директорі; протоколи виробничих нарад,
  Стан і результативність аналітичної роботи Показати роль, значення і силу вмілого аналізу діяльності педагогічного колективу, вплив на основні сторони шкільного життя Система аналізу уроків - якісні зміни рівня викладання; система аналізу стану викладання предметів, що характеризуються найнижчими показниками - зміни змісту і методів роботи класних керівників - підвищення вихованості учнів тощо (в залежності від того, що піддавалось аналізу
  Якість планування його доцільність і вплив на результативність навчального процесу Як були виконані основні завдання, накресленні в річному плані роботи школи; як його головні аспекти відобразились на всіх інших рівнях планування. Роль і значення планування його ефективність планова дисципліна, розуміння необхідності планування Річний план роботи, класних керівників, методичних об’єднань, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами, шкільного психолога.
  Ефективність організаторської роботи апарату Показати дійовість основних форм організаторської роботи (педради, наради при директорі, збори учнівського колективу. виробничі наради тощо) Протоколи засідань педради, ради школи, план нарад при директорі, протоколи виробничих нараді, профспілкових зборів, засідань профспілкового комітету, органів учнівського самоврядування. Прослідкувати зв'язок: організаторська робота - результати (в загальному виді).
  Стан внутрішкільного контролю, його взаємозв’язок з функцією педагогічного аналізу Розкрити роль і місце внутрішкільного контролю в системі управління школою, його взаємозв'язок з іншими елементами управлінської діяльності, зокрема з аналітичною його функцією Книга обліку відвідування уроків директора школи, його заступників з навчально-виховної роботи та виховної роботи (кількість відвіданих уроків: всього по класах, вчителях, предметах і класних годин, виховних заходів). Кількісні показники контролю за якістю знань
  Ефективність поточної розпорядчої діяльності адміністрації Висвітлити інструментарій розпорядництва, показати вплив оперативного регулювання на хід і розвиток процесу навчання і виховання Наради з групами вчителів, виробничі наради з питань навчання і виховання, "малі педради", консиліуми, співбесіди, підготовка наказів.
2. Внутрішкільна методична робота Довести важливість методичної роботи в школі для якісної роботи педколективу Заходи методичного характеру, тематика, зміст і якість засідань метод об’єднань, організація групової та індивідуальної роботи з учителями, вивчення рівня знань, умінь учнів, активність педагогів у творчому процесі Результати діагностики, наслідки атестації Зв'язок: якість методичної роботи - якість викладацької і виховної діяльності вчителів, зростання майстерності.
3. Стан якості викладання основ наук Показати рівень відповідальності викладання основ наук сучасним нормативним, концептуальним і методичним вимогам, розкрити прямий безпосередній зв'язок між рівнем викладання і якістю знань учнів Дані результатів навчання за рік, протягом року, за кілька років (використання статистичних даних, контрольних зрізів, спостережень) через кількісні показники. Аналіз стану виконання шкільних програм Висновки на основі написів відвіданих дирекцією: впродовж року уроків, позакласних заходів. Зв'язки: рівень викладання - якість знань учнів - результати навчання і виховання; запровадження прогресивних технологій - підвищення рівня викладання (приклади, і зразки).
4. Робота школи з батьками Показати залежність стану роботи з батьками від управління нею з боку дирекції, ефективної діяльності метод об'єднання класоводів, співпраці школи і сім'ї Протоколи батьківських зборів, засідань батьківського комітету, інформації про роботу з батьками по класах, основні напрями співпраці, педагогічна освіта батьків, приклади, зразки організації родинного виховання, впливу на нього з боку педагогічного колективу: колективні, групові, індивідуальні форми роботи. Зв'язок: якість роботи з батьками - рівень співпраці школи і сім'ї-ставлення школярів до навчання результати навчання і виховання.
5. Етап виховної роботи і рівень вихованості школярів Показати якість і результативність виховної роботи, встановити їх при-чинно наслідковий зв'язок. Записи висновків відвіданих /років, позаурочних занять, гуртків, спортивних секцій, масових заходів (аналіз різних напрямів і складників гармонійного виховання школярів, реалізація на практиці концептуальних основ національного виховання). Плани виховної роботи школи в цілому і окремих її складників (заступника директора з виховної роботи. педагога-організатора, класних керівників, бібліотеки, керівників предметних гуртків і гуртків художньої творчості, спортивних секцій, сценаріїв масових заходів тощо); якість планування - повнота виконання ефективність, результативність реалізації
6. Результати діяльності учнівського й педагогічного колективів Розкрити тенденцію розвитку школи, наявні резерви й ресурси, показати типові проблеми, важливість їх урахування в наступній діяльності Графічний огляд якісного стану успішності учнів за кілька років у порівнянні (може бути система графіків). Відвідування учнями занять, стан навчальної дисципліни. Рівень вихованості учнів через кількісні показники якості.
  Висновки Загальна характеристика наслідив роботи за рік, тенденції та перспективи розвитку школи Узагальнення висловлених у доповіді висновків за розділами, систематизація за їх проблемами на основі причинно-наслідкових зв'язків, виведення загальних пропозицій.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 370 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

613 - | 561 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.