Лекции.Орг


Поиск:
Аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу в школі
2.1. Відповідність основних концептуальних заса,д розвитку закладу перспективному та календарному плануванню.

2.2. Аналіз роботи закладу з реформування змісту навчально-виховного процесу:

- гуманізація та демократизація навчання і виховання;

- впровадження нових сучасних напрямів навчання і виховання /економіка, екологія, право, інформатика тощо/;

- відродження національних традицій;

- модернізація навчально-виховного процесу.

2.3. Аналіз виконання навчальних планів і програм за попередній навчальний рік з кожного предмета /кількість уроків за планом, з них - фактично проведених, види контролю, його системність, кількість самостійних, контрольних, творчих та інших видів робіт/.

2.4. Комплекс вивчення роботи вчителя на уроках і в позаурочний час /творча лабораторія вчителя, технологія проведення уроків, система перевірки рівня знань, умінь і навичок учнів, роль диференціації і індивідуалізації навчання, якість виконання навчальних планів і програм/.

2.5. Усна і письмова перевірка рівня знань, умінь і навичок учнів. Порівняння одержаних результатів з підсумковими оцінками за минулий навчальний рік, минулу чверть, з попередньою учительською перевіркою.

2.6. Об'єктивність в оцінюванні знань, умінь і навичок учнів.

2.7. Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу /чим користуються вчителі при підготовці до проведення уроків/.

2.8. Роль психологічної служби в навчально-виховному процесі.

2.9. Робота з обдарованими і здібними учнями та результативність цізї роботи. Успіхи учнів на предметних олімпіадах, конкурсах тощо.

Вивчення умов для виховання та розвитку дітей, оцінка результативності виховної роботи, підготовки учнів до продовження навчання або наступної трудової діяльності.

3.1. Становлення системи виховної роботи в школі, єдність процесів виховання і самовиховання, спрямованість виховної системи на формування особистості.

3.2. Стан інформованості вчителів, зокрема, класних керівників, про особистість учня, умови життя в сім'ї, його батьків та рідних; роль навколишнього середовища і його вплив на учня; рівень загальноосвітньої підготовки учня, його ставлення до навчання; творчі здібності, інтереси і нахили учня; дисципліна і навички культури поведінки, стосунки з товаришами; ставлення до праці, до якої професії виявляє інтерес; фізичний розвиток і стан здоров'я.

3.3. Оцінка школи як закладу соціального захисту дітей: набір дітей на конкурсній та без конкурсній основі; кількість дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей і робота з ними; кількість дітей-сиріт, турбота про їхню долю; кількість дітей з асоціальною поведінкою, робота з ними; співпраця з школами-інтернатами; робота з дітьми-інвалідами; форми роботи психолога, соціального педагога з діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, становлення та розвитку особистості.

3.4. Форми і методи вивчення особистості учня.

3.5. Вивчення зайнятості учнів у позаурочний час.

3.6. Аналіз управління системою виховної роботи в школі:

- планування на всіх рівнях;

- організація виконання планів;

- регулювання та. корекція планів у процесі їх виконання;

- консоль за виконанням запланованого;

- аналіз ефективності та результативності запланованих заході;

- роль перспективного планування /на 5-10 років/.

3.7. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення виховної роботи в школі.

3.8. Робота з народознавства і краєзнавства на уроках і в позаурочний час.

3.9. Виховання національної самосвідомості, громадянських рис учнів, вивчення з ними основних державних документів.

3.10. Організація дозвілля учнів різних вікових категорій, роль масових заходів.

3.11. Стан роботи гуртків, секцій, студій, творчих об'єднань.

3.12. Вивчення роботи в групах продовженого дня.

3.13. Правове, трудове, статеве, етичне і художньо-естетичне виховання учнів.

3.14. Наявність і роль учнівських організацій.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 522 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

836 - | 639 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.