Лекции.Орг


Поиск:
Аналіз стану виховної роботи
3.1. Постановка та досягнення виховної мети, визначеної школою.

3.2. Виявлення та розв'язання проблем виховного характеру у нав­чальному році.

3.3. Стан виховної роботи з учнями в класах, рівень загальноосвітньої культури та дисципліни.

3.4. Національне спрямування виховної роботи в школі, її результативність.

3.5. Впровадження нових форм та методів виховання учнів школи, їх ефективність.

3.6. Система індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними дітьми та дітьми, які мають нахили до правопорушень.

3.7. Ефективність роботи методичного об'єднання класних керівників та вихователів.

3.8. Учнівське самоврядування та його участь у справах школи.

3.9. Учнівські організації в школі, їх роль у вихованні учнів, проведенні дозвілля.

3.10. Впровадження інноваційних ідей у виховну роботу з учнями, в тому числі авторських /індивідуальних, колективних/.

3.11. Результативність виховної роботи школи /рівень вихованості учнів, загальноосвітньої культури, поведінки тощо/.

Аналіз діяльності учнівських колективів з формування громадянської активності та набуття освіти

4.1. Згуртованість шкільного колективу та класних учнівських колек­тивів.

4.2. Стан виконавчої та свідомої дисципліни учнів школи.

4.3. Громадська активність учнів, сумлінність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність, працездатність, повага до людей праці.

4.4. Співробітництво учителів, класних керівників, вихователів та учнівських організацій.

Аналіз роботи школи з батьками та громадськістю мікрорайону

5.1. Робота школи з педагогізації батьків / лекторії, університет знань, тематичні батьківські збори, зустрічі з виробничниками, працівниками культури/.

5.2. Ефективність роботи класних батьківських комітетів /регулярність засідань, актуальність тематики, активність у боротьбі за успішність учнів та їх дисципліну/.

5.3. Індивідуальна робота керівників школи, вчителів, класних керів­ників, вихователів з батьками окремих учнів, які потребують поси­леної уваги до їх виконання.

5.4. Участь батьків в організації та проведенні позакласної нав­чальної і виховної роботи з учнями /гурткові заняття, екскурсії, виробничі справи, оснащення та обладнання навчальних кабінетів/.

5.5. Наявність у школі батьків-спонсорів, батьків-меценатів, організаторів учнівських кооперативів тощо.

5.6. Ініціатива батьків у створенні в школі "батьківського фонду", як додаткового джерела асигнування різних виховних заходів, в т.ч. обміну учнями з зарубіжними країнами.

Аналіз та самоаналіз діяльності адміністративно-управлінської ланки

6.1. Рівень забезпечення умов діяльності шкільного колективу /навчально-матеріальної бази, мікроклімату/.

6.2. Діяльність керівників школи щодо згуртування педагогічного і учнівського колективів, розвитку їх ініціативи та творчості.

6.3. Стан виконання функціональних обов'язків членів адміністративно-управлінської ланки.

6.4. Стан реалізації регулюючої та стимулюючої функції керівників школи.

6.5. Стан запровадження демократичних засад в роботу школи, форму-вання демократичного стилю її діяльності та управління.

6.6. Реалізація ідей та принципів реформування школи і управління.

6.7. Раціональний вибір організаційної структури управління та навчально-виховного процесу.

6.8. Організація економічної діяльності школи /кооперативи, участь у комерційних структурах/.

Питання для узагальнення інформації про діяльність школи та формулювання висновків

7.1. Чи забезпечує педагогічний колектив школи освітній рівень, рівень розвитку та вихованості учнів у відповідності до вимог сьогодення?

7.2. Чи добре підготовлені випускники школи до продовження навчання, активної участі у сфері виробництва матеріальних і духовних цінностей?

7.3. Чи готує школа громадян, гідних свого народу, батьківщини?

7.4. Чи систематизує педагогічний колектив виявлені недоліки та визначає можливі шляхи їх подолання?

7.5. Чи вироблена перспектива діяльності школи у майбутньому, зокрема на наступний навчальний рік?

ПРОГРАМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(за Ю.А. Конаржевським)

Аналіз діяльності адміністрації з управління школою:

· аналіз стану та ефективності всіх ланок управління;

· зв'язок планування зі станом контролю роботи в школі;

· загальний аналіз успішності учнів за окремими паралелями класів, навчальними предметами;

· причини недостатньої ефективності внутрішкільного контролю внаслідок:

а) непродуктивного розподілу обов'язків між членами адміністрації;

б) недостатньо обміркованого вибору напрямків контролю;

в) недостатнього контролю за виконанням прийнятих рішень;

г) недостатньої допомоги вчителям з боку адміністрації;

д) недостатньої роботи методичних об’єднань, громадських організацій;

· ефективність планування шкільного компоненту (предмети за вибором, факультативи, індивідуальні консультації);

· робота з охорони життя, здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму.

Аналіз організації методичної роботи в школі:

рівень роботи шкільних методичних об’єднань, їх вплив на якість викладання основ наук, успішність учнів;

робота педагогічного колективу над проблемною темою;

робота з вивчення й запровадження передового педагогічного досвіду, вплив на майстерність педагогічних працівників;

нові, нетрадиційні форми методичної роботи, їх ефективність;

наявність взаємозв’язку в ланцюгу: самоосвіта – якість викладання – рівень знань, умінь і навичок учнів;

недоліки в організації методичної роботи школи.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 631 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

785 - | 719 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.